Search result for

wrest

(93 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrest-, *wrest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrest[VT] แย่งชิง, See also: ยื้อแย่ง, ฉก, ฉวย, ฉกฉวย, Syn. wrench
wrester[N] นักมวยปล้ำ
wrestle[VI] ปล้ำ, See also: ต่อสู้กันอุตลุด, ฟัด, Syn. grapple
wrestle[VT] ปล้ำ, See also: ฟัดหรือต่อสู้, ฟัด
wrestle[N] มวยปล้ำ
wrestle[N] การต่อสู้ดิ้นรน, Syn. struggle
wrest off[PHRV] กระชากจาก, See also: ดึงจาก, Syn. wrench from, wench off
wrest pin[N] หลักสำหรับขึงสายเปียโนหรือขิม, See also: หลักขึงสายดนตรี
wrestling[N] กีฬามวยปล้ำ
wrestling[N] การต่อสู้กันอุตลุด, See also: การฟัดกันอุตลุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrest(เรสทฺ) vt.,n. (การ) บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ดึง,กระชาก,แย่ง,พราก,เอาไปโดยการใช้แรง, See also: wrester n.
wrest pinn. หลักขึงสายเปียโนหรือขิม
wrestle(เรส'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ปล้ำกันอุตลุด,ต่อสู้กันอุตลุด, See also: wrestler n., Syn. contend
wrestling(เรส'ลิง) n. กีฬามวยปล้ำ,การปลุกปล้ำ,การต่อสู้กันอุตลุด,การต่อสู้ดิ้นรน, Syn. struggling,contest
wrestling-matchn. การแข่งมวยปล้ำ
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้

English-Thai: Nontri Dictionary
wrest(vt) บิด,ดึงไป,ขัน,กระชาก,แย่ง,ฉุด
wrestle(vi) เล่นมวยปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ต่อสู้ดิ้นรน
wrestler(n) นักมวยปล้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wrestling มวยปล้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
I throw a spear... wrestle with Kowali, she is orangutan.ฉันขว้างหอกออกไป... ปล้ำกับ คูวาลี มันเป็นอูรังอูตังน่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Our man surveilling hears a gunshot, sees the guy wrestle something into his car.สายลับของเรา ได้ยินเสียงปืน เห็นนายธนารักษ์เอาอะไรซักอย่างขึ้นรถ Burn After Reading (2008)
I used to wrestle for Shawn's father back in Birmingham, Alabama.ฉันเคยมวยปล้ำให้พ่อของชอว์น ในเมืองเบอร์มิงแฮม อาลาบาม่า Fighting (2009)
Yeah, he used to wrestle for my dad's team.ใช่ เขาเคยเป็นนักมวยปล้ำ ในทีมของพ่อผมมาก่อน Fighting (2009)
I've been wrestling with this one my whole life.ผมเจอปัญหาแบบนี้ มาตลอดชีวิต Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
- Hey. - Babes wrestling in Jell-O.เฮ้ สาวๆฟัดกันในน้ำวุ้น The Ugly Truth (2009)
We have classical music and candle-lit dinner or semi-naked chicks wrestling in strawberry-flavored goo.เรามีดนตรีคลาสสิก ดินเนอร์ใต้แสงไฟ ..หรือสาวน้อยกึ่งๆโป๋ ฟัดกันในสระน้ำสตอเบอรี่ The Ugly Truth (2009)
Reputed to have whacked one "Dog" Paulson back when our homegrown bandidos were wresting the crank trade away from the So Cal biker gangs.เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่แก๊งมอเตอร์ไซด์ นอกจากนี้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะหลบหนี ไปยังเม็กซิกันประเทศที่ 3 Grilled (2009)
Someone at the wrestling meet would have noticed a seizure.บางคนในการแข่งขันมวยปล้ำระบุว่าเป็นโรคลมชัก House Divided (2009)
Cutting weight for wrestling could have led to rhabdomyolysis.การลดน้ำหนักสำหรับมวยปล้ำ อาจทำให้เกิดrhabdomyolysis. House Divided (2009)
A wrestler... steroids could have damaged the kidneys.นักมวยปล้ำ... สเตอร์ลอยด์อาจทำลายไตเค้าได้ House Divided (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrestAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
wrestAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
wrestHave you ever watched sumo wrestling?
wrestHe does want to be a wrestler, but he is too thin.
wrestHe is a little light for a sumo wrestler.
wrestHe watched the Sumo wrestling with folded arms.
wrestHe wrestled his attacker to the ground.
wrestI got a glimpse of the wrestler as he hurriedly left the gymnasium.
wrestI like pro wrestling.
wrestJapanese sumo wrestlers.
wrestJohn is wrestling with Tom.
wrestMen usually like wrestling as women do not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ม[N] Wrestling Half-Beak, See also: Dermogenus pusillus, Syn. ปลาเข็ม, ปลากระทุงเหว, Example: พี่ชี้ให้ดูปลาเข็มที่ว่ายอยู่เป็นฝูงบนผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ยาวไม่เกิน 8 เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวน้ำในแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป
ตะลุมบอน[V] wrestle with, See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand, Syn. ต่อสู้, รบ, Example: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน, Thai definition: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
มวยปล้ำ[N] wrestling, Example: คืนนี้มีการแข่งขันมวยปล้ำจากต่างประเทศ, Count unit: คู่, Thai definition: กีฬาต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างหนึ่ง คู่ต่อสู้ต้องพยายามทำให้อีกฝ่ายล้มลงจนไหล่ด้านหลังทั้ง 2 ข้างแตะพื้น
การกระชาก[N] dragging off, See also: wresting away, Syn. การกระโชก, การดึง, การกระตุก, Example: ขโมยวิ่งราวทรัพย์โดยการกระชากสร้อยคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
เข็ม[n.] (khem) EN: Wrestling Half-Beak   
มวยปล้ำ[n.] (mūayplam) EN: wrestling   FR: lutte (libre) [f] ; catch [m]
ปล้ำ[v.] (plam) EN: struggle (with) ; wrestle (with) ; grapple (with) ; fight   FR: lutter au corps à corps
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier

CMU English Pronouncing Dictionary
WREST    R EH1 S T
WRESTED    R EH1 S T AH0 D
WRESTLE    R EH1 S AH0 L
WRESTLES    R EH1 S AH0 L Z
WRESTLER    R EH1 S L ER0
WRESTLER    R EH1 S AH0 L ER0
WRESTLED    R EH1 S AH0 L D
WRESTING    R EH1 S T IH0 NG
WRESTLING    R EH1 S AH0 L IH0 NG
WRESTLERS    R EH1 S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrest    (v) (r e1 s t)
wrests    (v) (r e1 s t s)
wrested    (v) (r e1 s t i d)
wrestle    (v) (r e1 s l)
wresting    (v) (r e1 s t i ng)
wrestled    (v) (r e1 s l d)
wrestler    (n) (r e1 s l @ r)
wrestles    (v) (r e1 s l z)
wrestlers    (n) (r e1 s l @ z)
wrestling    (v) (r e1 s l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
アームレスリング[, a-muresuringu] (n) (1) (See 腕相撲) arm wrestling; (vs) (2) to arm wrestle [Add to Longdo]
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
グラウンドレスリング[, guraundoresuringu] (n) ground wrestling [Add to Longdo]
グレコローマン[, gurekoro-man] (n) Greco-Roman (style of wrestling) [Add to Longdo]
サンボ[, sanbo] (n) (abbr) self-defence (defense) (type of wrestling) (rus [Add to Longdo]
スタンドレスリング[, sutandoresuringu] (n) stand wrestling [Add to Longdo]
タッグマッチ[, taggumacchi] (n) tag-team match (wrestling) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摔角[shuāi jiǎo, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄠˇ, ] wrestle; wrestling [Add to Longdo]
角力[jué lì, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, ] wrestling; a trial of strength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrest \Wrest\, v. t. [imp. & p. p. {Wrested}; p. pr. & vb. n.
   {Wresting}.] [OE. wresten, AS. wr?stan; akin to wr?? a
   twisted band, and wr[imac]?n to twist. See {Writhe}.]
   [1913 Webster]
   1. To turn; to twist; esp., to twist or extort by violence;
    to pull of force away by, or as if by, violent wringing or
    twisting. "The secret wrested from me." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Our country's cause,
       That drew our swords, now secret wrests them from
       our hand.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
       They instantly wrested the government out of the
       hands of Hastings.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn from truth; to twist from its natural or proper
    use or meaning by violence; to pervert; to distort.
    [1913 Webster]
 
       Wrest once the law to your authority. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not wrest the judgment of thy poor. --Ex.
                          xxiii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Their arts of wresting, corrupting, and false
       interpreting the holy text.      --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To tune with a wrest, or key. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrest \Wrest\, n.
   1. The act of wresting; a wrench; a violent twist; hence,
    distortion; perversion. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Active or moving power. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A key to tune a stringed instrument of music.
    [1913 Webster]
 
       The minstrel . . . wore round his neck a silver
       chain, by which hung the wrest, or key, with which
       he tuned his harp.          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. A partition in a water wheel, by which the form of the
    buckets is determined.
    [1913 Webster]
 
   {Wrest pin} (Piano Manuf.), one of the pins around which the
    ends of the wires are wound in a piano. --Knight.
 
   {Wrest plank} (Piano Manuf.), the part in which the wrest
    pins are inserted.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrest
   v 1: obtain by seizing forcibly or violently, also
      metaphorically; "wrest the knife from his hands"; "wrest a
      meaning from the old text"; "wrest power from the old
      government"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top