Search result for

witnes

(100 entries)
(0.0469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witnes-, *witnes*, witne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witness[N] พยาน, See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้, Syn. beholder, eyewitness, observer
witness[N] ผู้ลงชื่อเป็นพยาน, See also: พยาน
witness[VT] เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ), See also: รู้เห็น, Syn. behold, observe
witness[VT] ลงนามเป็นพยาน, See also: ลงชื่อเป็นพยาน, Syn. countersign
witness[VT] ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ), See also: เป็นสักขีพยาน
witness[VT] กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)
witnesser[ADJ] ผู้เป็นพยาน (คำโบราณ), See also: พยาน, Syn. witness
witness to[PHRV] เปิดเผยความจริงของ, Syn. testify to
witness box[N] คอกพยาน, Syn. witness stand
witness for[PHRV] ประกาศว่านับถือหรือศรัทธาต่อพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witness(วิท'นิส) n. พยาน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน,หลักฐาน,คำให้การเป็นพยาน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตา,เป็นผู้ลงนามร่วม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลักฐาน, See also: witnessable adj. witnesser n., Syn. testifier,evidence
witness standn. ที่นั่งของพยาน
witness-box(วิท'นิสบอคซฺ) n. คอกพยาน,ที่นั่งของพยาน, Syn. witness stand
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา

English-Thai: Nontri Dictionary
witness(n) หลักฐาน,ผู้เห็น,พยาน
witness(vt) มองเห็น,ลงนามเป็นพยาน
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
witnessพยานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
witnessพยาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
witnessพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness against oneselfให้การปรักปรำตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness warrantหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness's feesค่าป่วยการและค่าพาหนะพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, adverseพยานปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, compellableพยานหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, competence ofความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, hostileพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness.รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว Rebecca (1940)
- Have you any witnesses?- คุณมีพยานรู้เห็นมั้ย Rebecca (1940)
- I do have a witness.- มีสิครับ Rebecca (1940)
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
What do you mean? What's the point of having witnesses at all?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- Witnesses can make mistakes.- พยานสามารถทำผิดพลาด 12 Angry Men (1957)
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน 12 Angry Men (1957)
There were no witnesses.แต่ไม่มีพยาน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Call your witnesses, please, Mr. Landers.เชิญพยานของคุณได้ครับ Oh, God! (1977)
Yes, Your Honor, I would like to call one witness and one witness only.ครับ ท่านที่เคารพ ผมขอเชิญพยาน 1 คนเท่านั้นครับ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
witnesActually, I did not witness the traffic accident.
witnesCan you put them on the witness stand?
witnesDo you believe the witness's statement?
witnesHe came as a witness to testify concerning that light.
witnesHe came only as a witness to the light.
witnesHe gave witness to the truth of my statement.
witnesHe was the only witness of the accident.
witnesHe witnessed the accident.
witnesHe witnessed the murder.
witnesHis witness is approximate to the truth.
witnesI can bear witness to his innocence.
witnesI happened to witness the bullying in the corridor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[N] witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count unit: คน
พยานบุคคล[N] witness, See also: oral evidence, Example: ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
รู้เห็น[V] witness, See also: be an accomplice, conspire, connive, Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง, Example: นางถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในแผนการลอบสังหารครั้งนี้
ผู้เห็นเหตุการณ์[N] eyewitness, See also: witness, Syn. ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์โดยเห็นว่า เรื่องราวดำเนินไปอย่างไร
คอกพยาน[N] witness-stand, See also: bar, Example: ผมไม่อยากที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม เพราะผมกลัวต้องไปยืนในคอกพยานให้ไอ้พวกทนายเฮงซวยมันซักถามผมไล่ต้อนผมจนจนมุม
ผู้รู้เห็น[N] witness, See also: testifier, corroborator, Syn. ผู้เห็น, พยาน, Example: เหตุการณ์การโจรกรรมร้านทองเมื่อวานนี้มีผู้รู้เห็นหลายคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมรับรู้เหตุการณ์
พยาน[N] witness, Syn. หลักฐาน, ผู้เห็นเหตุการณ์, Example: พยานในคดีฆาตกรรมต่างปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Count unit: คน, ปาก, Thai definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์, ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
สักขีพยาน[N] eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์
พยานโจทย์[N] witness for the prosecution, Count unit: ปาก, คน, Thai definition: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
สักขีพยาน[N] eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างพยาน[v. exp.] (āng phayān) EN: name a witness   
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān mā yan kan) EN: confront the witnesses   
เบิกพยาน[v. exp.] (boēk phayān) EN: put a witness on the stand ; produce a witness   
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
การสอบปากคำพยาน[n. exp.] (kān søppākkham phayān) EN: examination of witnesses   
ค่าป่วยการพยาน[n. exp.] (khāpūaykān phayān) EN: conduct money ; compensation to witnesses   
คอกพยาน[n. exp.] (khøk phayān) EN: witness box ; witness stand   FR: banc des témoins [m] ; box des témoins [m]
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of   FR: amener des témoins à la barre
พยาน[n.] (phayān) EN: witness   FR: témoin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WITNESS    W IH1 T N AH0 S
WITNESS'    W IH1 T N AH0 S
WITNESS'S    W IH1 T N AH0 S AH0 Z
WITNESSED    W IH1 T N AH0 S T
WITNESSES    W IH1 T N AH0 S AH0 Z
WITNESSES'    W IH1 T N AH0 S AH0 Z
WITNESSING    W IH1 T N AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witness    (v) (w i1 t n @ s)
witnessed    (v) (w i1 t n @ s t)
witnesses    (v) (w i1 t n @ s i z)
witnessing    (v) (w i1 t n @ s i ng)
witness-box    (n) - (w i1 t n i s - b o k s)
witness-boxes    (n) - (w i1 t n i s - b o k s i z)
witness-stand    (n) - (w i1 t n i s - s t a n d)
witness-stands    (n) - (w i1 t n i s - s t a n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エホバの証人[エホバのしょうにん, ehoba noshounin] (n) Jehovah's Witnesses [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
右証拠として[みぎしょうことして, migishoukotoshite] (exp) in witness whereof ... [Add to Longdo]
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]
見舞われる[みまわれる, mimawareru] (v1,vi) to experience; to witness; to undergo; to suffer [Add to Longdo]
現認[げんにん, gennin] (n,vs) on-the-spot (report); eyewitness (report) [Add to Longdo]
参考人[さんこうにん, sankounin] (n) (1) person given as a reference; witness; (2) potential suspect; person of interest; (3) witness [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n,vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime) [Add to Longdo]
実見[じっけん, jikken] (n,vs) seeing with one's own eyes; witnessing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] witness; testimony [Add to Longdo]
见证人[jiàn zhèng rén, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] witness [Add to Longdo]
证人[zhèng rén, ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] witness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top