Search result for

waist

(91 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waist-, *waist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waist[N] เอว, See also: สะเอว, บั้นเอว, ส่วนโค้งของร่างกายระหว่างซี่โครงกับสะโพก, Syn. waistline, waistband, midriff
waist[N] ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว, Syn. bodice, blouse, shirtwaist
waist[N] ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ
waistband[N] แถบผ้าตรงส่วนเอวของกระโปรงหรือกางเกง
waistcoat[N] เสื้อกั๊ก, Syn. vest, weskit
waistless[ADJ] ซึ่งไม่มีเอว
waistline[N] รอบเอว, See also: ความยาวของรอบเอว, Syn. waist
waistline[N] ส่วนเอวของชุดกระโปรง
waist-deep[ADJ] ซึ่งสูงถึงระดับเอว
waist-high[ADJ] ซึ่งมาถึงระดับเอว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waist(เวสทฺ) n. เอว,ส่วนเอว,สะเอว, See also: waistless adj.
waistband(เวสทฺ'แบนดฺ) n. ผ้าคาดเอว,สายรัดเอว
waistcloth(เวสทฺ'คลอธ) n.ผ้าคาดเอว,ผ้าขาวม้า,รัดประคด pl. waistcloths, Syn. loincloth
waistcoat(เวสทฺ'โคท) n. เสื้อกั้ก,เสื้อยืด,เสื้อยืดรัดรูป, See also: waistcoated adj.
pantywaistn. เครื่องแต่งกายของเด็กที่ประกอบด้วยเสื้อและกางเกงที่ติดกันด้วยกระดุมที่เอว,บุรุษที่ไม่มีลักษณะความเป็นชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
waist(n) เอว,ส่วนที่คอด
waistcoat(n) เสื้อกั๊ก,เสื้อยืดรัดรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waist; flank; loin; lumbusเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So how are those feeling in the waist? Are they too tight?แล้วเอวเป็นยังไงบ้าง เอวคับไปไหม Pilot (2008)
Two, arms around waist. Three, good night kiss.สอง แขนรอบเอว สาม จูบลาตรีสวัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Where should I put my hands? - The waist is safest.เอามือไว้ไหนดี ที่เอวปลอดภัยที่สุด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
If you lift him at the feet he's gonna bend at the waist.ตอนยกตัวเขาขึ้น พยายามอย่าให้ หลังเขางอนะ The Ruins (2008)
He has no feeling beneath his waist.ตั้งแต่เอวลงไป เขาไม่มีความรู้สึกแล้ว The Ruins (2008)
He can't feel anything beneath his waist.ตั้งแต่เอวลงมา เขาไม่รับรู้แล้ว The Ruins (2008)
You just might want to lower the waist of those pants a little bit.ลูกน่าจะลดเอวกางเกงลงหน่อยนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
IT GOES AROUND YOUR WAIST LIKE A BELTเธอสามารถเอาของใส่ในนี้ เหมือน กระเป๋าถือไงละ Valley Girls (2009)
I'm not saying I wouldn't love to rail back and kick it but with a thesis looming and a waistline expanding...แต่การปรากฎขึ้นลางๆ ของข้อวินิจฉัย และรอบเอวที่ขยายขึ้น The Night of the Comet (2009)
Because in your dreams you're a horse from the waist down.นั่นเพราะในฝัน ท่อนล่างของนายเป็นม้าน่ะสิ The Jiminy Conjecture (2009)
The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists and all the whores and politicians will look up and shout, "Save us."ความโสโครกที่ทับถม ของเซ็กส์และฆาตกรรม จะเป็นฟองผุดรอบตัวพวกมัน บรรดาอีตัวและนักการเมือง จะแหงนหน้าและร้องตะโกนว่า "ช่วยด้วย" Watchmen (2009)
Basque waist, 10-layer tulle-- ขอบเอวเป็นรูปตัววี ผ้าโปร่งสิบชั้น Bride Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waistHe got wet from the waist to the knees.
waistHe put his arm around her waist.
waistHer waist measures 24 inches.
waistHe was bare to the waist.
waistHowever, Vince, on Jen's house's veranda, was naked from the waist up. He might even have been starkers!
waistI'm getting a spare tire around my waist. I guess its middle age creeping up on me.
waistI saw a girl whose hair came down to her waist.
waistMy what a narrow waist! Her face is small, she really looks just like a doll!
waistPlease undress from the waist up.
waistShe girded her waist with a belt.
waistShe has to take in the waist of her pants a bit.
waistShe is wearing a leather belt around her waist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอว[N] waist, Syn. สะเอว, กะเอว, Example: ที่เอวของชายคนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างพกเอาไว้จนตุง, Count unit: นิ้ว, Thai definition: ส่วนกลางของร่างกายระหว่างชายโครงกับกระดูกตะโพกทั้ง 2 ข้าง
สะเอว[N] waist, Syn. เอว, กะเอว, Example: รูปหล่อท้าวสุรนารี ตัดผมทรงดอกกระทุ่ม แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน มือขวากุมดาบปลายดาบจรดพื้น มือซ้าย ท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก
เสื้อกล้าม[N] vest, See also: waistcoat, undershirt, singlet, Example: ชายชราหาเสื้อกล้ามมาใส่แล้วหาผ้าขาวม้ามาคาดที่เอว, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อชั้นในชาย ทำด้วยผ้ายืด ไม่มีแขน ไม่มีปก
เสื้อกั๊ก[N] waistcoat, See also: vest, Example: ผู้ชายเจ้าของกระโจมแต่งตัวเป็นคนสมัยใหม่ สวมเสื้อเชิ้ต นุ่งกางเกงขายาว สวมเสื้อกั๊กทับ, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อชนิดหนึ่ง ไม่มีแขน ไม่มีปก ผ่าอกตลอด มักใช้สวมทับเสื้อเชิ้ต
รอบเอว[N] waistline, See also: waist girth, Example: เขาพูดพลางเอามือคลำรอบเอว แล้วดึงขอช้างออกจากชายพกยื่นให้หล่อน
กะเอว[N] waist, Syn. เอว, สะเอว, Example: แม่อุ้มลูกเข้ากะเอว, Thai definition: ส่วนกลางของร่างกายระหว่างชายโครงกับกระดูกตะโพกทั้ง 2 ข้าง
กายพันธน์[N] waist's belt, See also: belt, waist-band, girdle, Thai definition: เครื่องรัดตัว คือรัดประคด, Notes: บาลี-สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอว[n.] (ēo) EN: waist   FR: taille [f] ; tour de taille [m] ; reins [mpl]
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte
เอวกลม[adj.] (ēo klom) EN: well-rounded waisted   
กายพันธน์[n.] (kāiyaphan) EN: waist's belt ; belt ; waist-band ; girdle   
กั๊ก[n.] (kak) EN: waistcoat   FR: gilet [m]
กระเดียดลูก[v. exp.] (kradīet lūk) EN: carry a child on one's waist   FR: porter un enfant sur la hanche
กระโปรงชั้นใน [n. exp.] (kraprōng channai) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip   
ปลาตะเพียน[n. exp.] (plā taphīen) EN: fishshaped ornaments made of palm leaf ; fishshaped ornaments tied around the waist of a child   
รัดประคด[n.] (ratprakhot) EN: a priest 's waistband ; strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks   
รอบเอว[n. exp.] (røp ēo) EN: waistline ; waist girth   FR: tour de taille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WAIST    W EY1 S T
WAISTS    W EY1 S T S
WAISTLINE    W EY1 S T L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waist    (n) (w ei1 s t)
waists    (n) (w ei1 s t s)
waistband    (n) (w ei1 s t b a n d)
waistcoat    (n) (w ei1 s k ou t)
waistline    (n) (w ei1 s t l ai n)
waist-deep    (j) - (w ei1 s t - d ii1 p)
waist-high    (j) - (w ei1 s t - h ai1)
waistbands    (n) (w ei1 s t b a n d z)
waistcoats    (n) (w ei1 s k ou t s)
waistlines    (n) (w ei1 s t l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koppel {f}waist belt [Add to Longdo]
Taille {f} | Taillen {pl} | mit schmaler Taillewaist | waists | narrow-waisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
くびれフェチ;クビレフェチ[, kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
ウエスト(P);ウェスト(P)[, uesuto (P); uesuto (P)] (n) (1) waist; (2) west; (n,vs) (3) waste; (P) [Add to Longdo]
ウエストコート;ウェストコート[, uesutoko-to ; uesutoko-to] (n) waistcoat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熊腰虎背[xióng yāo hǔ bèi, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄠ ㄏㄨˇ ㄅㄟˋ, ] waist of a bear and back of a tiger; tough and stocky build [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] waist; lower back; pocket; middle [Add to Longdo]
腰围[yāo wéi, ㄧㄠ ㄨㄟˊ, / ] waist measurement; girth [Add to Longdo]
腰部[yāo bù, ㄧㄠ ㄅㄨˋ, ] waist; small of the back [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, ] waistcoat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waist \Waist\, n. [OE. wast; originally, growth, akin to AS.
   weaxan to grow; cf. AS. w[ae]stm growth. See {Wax} to grow.]
   [1913 Webster]
   1. That part of the human body which is immediately below the
    ribs or thorax; the small part of the body between the
    thorax and hips. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I am in the waist two yards about.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the middle part of other bodies; especially
    (Naut.), that part of a vessel's deck, bulwarks, etc.,
    which is between the quarter-deck and the forecastle; the
    middle part of the ship.
    [1913 Webster]
 
   3. A garment, or part of a garment, which covers the body
    from the neck or shoulders to the waist line.
    [1913 Webster]
 
   4. A girdle or belt for the waist. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Waist anchor}. See {Sheet anchor}, 1, in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waist
   n 1: the narrowing of the body between the ribs and hips [syn:
      {waist}, {waistline}]
   2: the narrow part of the shoe connecting the heel and the wide
     part of the sole [syn: {shank}, {waist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top