Search result for

vicious

(78 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vicious-, *vicious*, viciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vicious[ADJ] ที่เลวทราม, See also: ที่เสื่อมทราม, ที่ชั่วช้า, Syn. brutal, assault
vicious[ADJ] ที่ผิดพลาด, See also: ที่บกพร่อง
vicious[ADJ] ที่ประสงค์ร้าย, See also: ที่มุ่งร้าย, Syn. severe
vicious[ADJ] ที่ร้ายแรง
vicious[ADJ] ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)
viciously[ADV] อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, harmfully
viciousness[N] ความชั่วร้าย, See also: ความโหดร้าย, Syn. cruelty, malice
vicious circle[IDM] วงจรของปัญหา
vicious circle[N] สถานการณ์หมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาแต่ยิ่งทำให้เลวร้ายมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vicious(วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: viciously adv. viciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vicious๑. -บกพร่อง๒. ผิดรูป๓. ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious animalสัตว์ดุ, สัตว์ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vicious circleวัฏจักรเลวร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious cycleวงจรร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious propensityนิสัยดุร้าย (สัตว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The truth is, he's a slum landlord, a drug dealer and a vicious pimp who should have been in prison years ago.ความจริงคือ เขาเป็นคนคุมสลัม พ่อค้ายา และเป็นแมงดาชั่วที่ควรจะติดคุก ไปตั้งหลายปีก่อนแล้ว The Bank Job (2008)
...they're unstable and they're vicious creatures...พวกมันไม่น่าไว้ใจและดุร้าย The Secret of Moonacre (2008)
She's a vicious chick. No mater how pretty she is,เธอมันเป็นนังตัวร้าย ถึงจะน่ารักก็เถอะ My Sassy Girl (2008)
There I was, running into the cave ahead of everyone... when suddenly, out of nowhere came the biggest... most vicious bear I've ever seen.ตอนนั้นข้าวิ่ง ไปยังถ้ำ วิ่งนำหน้าไป ทันไดนั้น ไม่มีที่ไหนมาก่อน มันใหญ่มาก เป็นหมีที่ดุร้ายมาก ข้าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน Outlander (2008)
Why must my three keep out of sight Beneath a vicious square-root sign?ทำไมเลขสามของผมต้องถูกเก็บไว้ ภายใต้ความชั่วร้ายของสัญลักษณ์รากที่สอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This vicious bunch!ไอ้พวกชั่วช้า! Episode #1.7 (2008)
And now, I'd like to apologize to Dame Judi Dench for my vicious and brutal attack.ตอนนี้ผมอยากจะขออภัย คุณหญิงจูดี้ เดนช์ สำหรับการกระทำที่โหดร้าย และเลวทรามของผม The Love Guru (2008)
I - I mean, we have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious.คือผมว่า เรามีเรื่องขัดแย้งกันบ้างก็จริง แต่ผมไม่คิดว่า ผมคือ ซิด วิเชียส หรอกนะ 500 Days of Summer (2009)
I'm sure my mom was pretty vicious.ผมรู้ว่าแม่ผมค่อนข้างแรง Look What He Dug Up This Time (2009)
Justice Department have been killed in a series of vicious and premeditated attacks.ยุติธรรม ได้ถูกฆ่าตาย โดยการโจมตีที่ได้ทำการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Law Abiding Citizen (2009)
Maybe it's not a demon. I mean, kids can be vicious.บางที อาจจะไม่ใช่ปิศาจก็ได้นะ บางครั้ง เด็กๆ ก็ทำเรื่องโหดร้ายได้ After School Special (2009)
These are vicious, desperate people.คนพวกนี้มันโหดร้ายป่าเถื่อนมาก หมาจนตรอก Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viciousAny virtuous idea can be vicious in itself.
viciousHe gave the barking dog a vicious kick.
viciousIt is difficult to break the vicious circle of wages and prices.
viciousThe rubber band broke with a vicious snap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจหิน[ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร[ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
เลวทราม[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม
เลวทรามต่ำช้า[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
สามานย์[ADJ] vicious, See also: evil, depraved, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: เขาเป็นคนหยาบช้าสามานย์อย่างที่ผมไม่เคยเจอ
เสนียด[N] evil, See also: vicious, misfortune, Syn. จัญไร, เสนียดจัญไร, ความอัปมงคล, Ant. สิริมงคล, Example: ฉันไม่เก็บของพวกนี้เอาไว้ให้เป็นเสนียดแก่ตัวหรอก, Thai definition: สิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคล
เสนียดจัญไร[N] evil, See also: vicious, misfortune, Syn. เสนียด, จัญไร, ความอัปมงคล, Ant. สิริมงคล, Example: เสนียดจัญไรบางชนิดกล้าแข็งมาก จึงต้องใช้น้ำมนต์ธรณีสารในการแก้, Thai definition: เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล
ทรชาติ[N] wicked race, See also: vicious or bad person, Syn. ชาติชั่ว
หฤโหด[ADV] cruelly, See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ, Ant. ปรานี, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างหฤโหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
เลวทราม[adj.] (lēosām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable   FR: ignoble ; sordide
ร้าย[v.] (rāi) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious   

CMU English Pronouncing Dictionary
VICIOUS    V IH1 SH AH0 S
VICIOUSLY    V IH1 SH AH0 S L IY0
VICIOUSNESS    V IH1 SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vicious    (j) (v i1 sh @ s)
viciously    (a) (v i1 sh @ s l ii)
viciousness    (n) (v i1 sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teufelskreis {m}vicious circle; doom loop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P) [Add to Longdo]
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]
凶悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal [Add to Longdo]
性の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog [Add to Longdo]
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition [Add to Longdo]
毒牙[どくが, dokuga] (n) poison fang; vicious way; evil power [Add to Longdo]
毒筆[どくひつ, dokuhitsu] (n) (wielding a) vicious or poison pen [Add to Longdo]
鋒鋩[ほうぼう, houbou] (n) (1) the tip of an edged instrument; (2) sharp words; vicious character [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer, #5,748 [Add to Longdo]
恶性循环[è xìng xún huán, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] vicious circle, #19,335 [Add to Longdo]
狠毒[hěn dú, ㄏㄣˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; malicious; savage, #29,131 [Add to Longdo]
歹毒[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; ruthless; malevolent, #42,963 [Add to Longdo]
恶妇[è fù, ㄜˋ ㄈㄨˋ, / ] vicious wife, #129,212 [Add to Longdo]
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] vicious slander; to calumny maliciously, #142,583 [Add to Longdo]
恶舌[è shé, ㄜˋ ㄕㄜˊ, / ] vicious talk; malicious tongue [Add to Longdo]
异心坏心[yì xīn huài xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] vicious intention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vicious \Vi"cious\, a. [OF. vicious, F. vicieux, fr. L.
   vitiosus, fr. vitium vice. See {Vice} a fault.]
   1. Characterized by vice or defects; defective; faulty;
    imperfect.
    [1913 Webster]
 
       Though I perchance am vicious in my guess. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The title of these lords was vicious in its origin.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       A charge against Bentley of vicious reasoning. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to vice; corrupt in principles or conduct;
    depraved; wicked; as, vicious children; vicious examples;
    vicious conduct.
    [1913 Webster]
 
       Who . . . heard this heavy curse,
       Servant of servants, on his vicious race. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Wanting purity; foul; bad; noxious; as, vicious air,
    water, etc. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Not correct or pure; corrupt; as, vicious language;
    vicious idioms.
    [1913 Webster]
 
   5. Not well tamed or broken; given to bad tricks; unruly;
    refractory; as, a vicious horse.
    [1913 Webster]
 
   6. Bitter; spiteful; malignant. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Corrupt; faulty; wicked; depraved.
     [1913 Webster] -- {Vi"cious*ly}, adv. --
     {Vi"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vicious
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]
   2: having the nature of vice [syn: {evil}, {vicious}]
   3: bringing or deserving severe rebuke or censure; "a criminal
     waste of talent"; "a deplorable act of violence"; "adultery
     is as reprehensible for a husband as for a wife" [syn:
     {condemnable}, {criminal}, {deplorable}, {reprehensible},
     {vicious}]
   4: marked by deep ill will; deliberately harmful; "poisonous
     hate"; "venomous criticism"; "vicious gossip" [syn:
     {poisonous}, {venomous}, {vicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top