Search result for

trunk

(111 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trunk-, *trunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trunk[N] ลำต้น
trunk[N] หีบใส่ของ, See also: หีบใส่ของขนาดใหญ่
trunk[N] ลำตัว
trunk[N] งวง, See also: งวงช้าง
trunks[N] กางเกงในชาย
trunks[N] กางเกงว่ายน้ำ
trunk line[N] การโทรศัพท์ทางไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง,สายโทรศัพท์,สายใหญ่,เส้นทาง (รถไฟ,ถนน,คลอง) ,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่,รางล้างแร่,ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น,เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body,torso
wardrobe trunkn. กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trunk๑. ลำตัว๒. ลำต้น (ประสาท, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง)๓. ส่วนต้น, ส่วนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trunkสายผ่าน, วงจรผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trunk mobile radioวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trunk presentation; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trunk; boleลำต้น [ไม้ต้น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trunk; bootห้องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trunk (n ) ท่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You actually keep a flashlight that doesn't need batteries in the trunk?นายเก็บไฟฉายมี่ไม่ต้องใช้แบ็ดเตอรี่ไว้ในรถ Birthmarks (2008)
What's wrong, Trunks?- ต้องเป็นคนใหม่แน่ๆ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Trunks!ใหญ่จัง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I said the "longest" so I guess Trunks wins-สำเร็จ! ฉันบอกว่า "ยาวที่สุด" ดังนั้นผู้ชนะคือทรังค์ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Okay, Trunks- Avenge Uncle Tarble!โอเค ทรังค์ แก้แค้นให้ลุงทาร์เบิ้ลซะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
They don't look like much, Trunks- They're all yours-พวกนั้นก็ดูไม่เท่าไหร่นี่ ทรังค์! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Good luck, Trunks!ครับ โชคดีนะทรังค์! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Go take care of them, Trunks!ดูแลพวกนั้นให้ดีๆนะ ทรังค์! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Trunks will be enough- True, very true-แค่ทรังค์คนเดียวก็พอ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Vegeta says you can go fight with Trunks- Yay!เบจีต้าบอกให้ลูกไปสู้พร้อมทรังค์แน่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Trunks, wait for me!ไชโย! ทรังค์ รอฉันด้วย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Come on, Trunks! Read their Ki!ใจเย็นๆสิ ทรังค์! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trunkAnd so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.
trunkAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
trunkCan you bring down my trunk from upstairs?
trunkCould you put these bags in the trunk?
trunk"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.
trunkGo upstairs and bring down my trunk.
trunkHe would climb up her trunk and swing from branches and eat apples.
trunkI put my suitcase in the trunk.
trunkIs your trunk locked?
trunk"My trunk is gone," said the tree.
trunkNo matter what I'm going to the beach! Towel and trunks. Insect repellant!
trunkThe label is attached to the trunk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโปรงหลังรถ[N] boot, See also: trunk
ลำ[N] trunk, See also: body, stalk, Thai definition: ตัวของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ไม่นับส่วนที่เป็นแขนขาหรือกิ่งก้านหรือเรียกสิ่งที่ยาวกลมหรือมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ลำตัว[N] torso, See also: trunk, body, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
ลำต้น[N] trunk, See also: stem, stalk, bole, Example: ต้นไม้เล็กๆ พยายามจะเหยียดลำต้นอันบอบบางต่อสู้พายุฝน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่เหนือดิน ไม่นับรวมกิ่งก้าน มีลักษณะเป็นลำ
งวง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวงช้าง, Example: ฉันเคยเห็นแม่ช้างใช้งวงจับหมาเหวี่ยงกระเด็นไป, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
งวงช้าง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวง, Example: ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
กางเกงลิง[N] underpants, See also: trunks, legless-shorts, Syn. กางเกงใน, Example: เด็กคนนั้นลื่นล้มจนเห็นกางเกงลิง, Count unit: ตัว, Thai definition: กางเกงชั้นในรัดแนบเนื้อ ไม่มีขา
ต้น[N] stem, See also: trunk, Syn. ลำต้น, Example: ต้นไม้ต้นใดที่มีต้นแข็งแรงก็สามารถจะนำมาต่อกิ่งได้, Thai definition: ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่างๆ
เนื้อตัว[N] body, See also: trunk, torso, Syn. ร่างกาย, ตัว, Example: เด็กชายตัวเล็กๆ มีเนื้อตัวมอมแมมเพราะไปเล่นซนในบ่อน้ำมา
เนื้อตัว[N] body, See also: trunk, torso, Syn. ร่างกาย, ตัว, Example: เด็กชายตัวเล็กๆ มีเนื้อตัวมอมแมมเพราะไปเล่นซนในบ่อน้ำมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัตถ์[n.] (hat) EN: trunk   FR: trompe (d'éléphant) [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
กางเกงลิง[n. exp.] (kāngkēng ling) EN: underpants ; trunks ; legless-shorts   
กางเกงว่ายน้ำ[n. exp.] (kāngkēng wāinām) EN: swimming trunks   
โคนต้นไม้[n. exp.] (khōn tonmāi) EN: bole ; trunk (of a tree)   FR: tronc d'arbre [m]
กกไม้[n.] (kok māi) EN: trunk   FR: tronc [m]
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēnthāng) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk   FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
กระโปรงหลังรถ[n. exp.] (kraprōng lang rot) EN: boot ; trunk   
ลำ[n.] (lam) EN: trunk   FR: tronc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUNK    T R AH1 NG K
TRUNKS    T R AH1 NG K S
TRUNKLINE    T R AH1 NG K L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trunk    (n) (t r uh1 ng k)
trunks    (n) (t r uh1 ng k s)
trunking    (n) (t r uh1 ng k i ng)
trunk-call    (n) - (t r uh1 ng k - k oo l)
trunk-line    (n) - (t r uh1 ng k - l ai n)
trunk-road    (n) - (t r uh1 ng k - r ou d)
trunk-calls    (n) - (t r uh1 ng k - k oo l z)
trunk-lines    (n) - (t r uh1 ng k - l ai n z)
trunk-roads    (n) - (t r uh1 ng k - r ou d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsleitung {f} (Telefon)trunk line; local loop [Add to Longdo]
Hauptleitung {f}trunk circuit [Add to Longdo]
Hauptleitung {f}trunk line [Add to Longdo]
Koffer {m}; Schrankkoffer {m} | Koffer {pl}trunk | trunks [Add to Longdo]
Rüssel {m} (Elefant)trunk (elephant) [Add to Longdo]
Trunkierung {f}truncation [Add to Longdo]
Trunkenheit am Steuerdrink-driving [Br.]; drunk driving; drunken driving [Am.] [Add to Longdo]
Trunksüchtigkeit {f}bibulousness [Add to Longdo]
Verbindungskabel {n}trunk cable [Add to Longdo]
trunksüchtigbibulous [Add to Longdo]
trunksüchtig {adv}bibulously [Add to Longdo]
trunksüchtig {adj} | trunksüchtiger | am trunksüchtigstenalcoholic | more alcoholic | most alcoholic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スイミングトランクス[, suimingutorankusu] (n) swimming trunks (male swimsuit) [Add to Longdo]
スイミングパンツ[, suimingupantsu] (n) swimming trunks (wasei [Add to Longdo]
トランキング[, torankingu] (n) {comp} trunking [Add to Longdo]
トランク[, toranku] (n) (1) suitcase; trunk; (2) trunk (of a car); boot; (3) (trunk) line; (P) [Add to Longdo]
トランクス[, torankusu] (n) trunks; (P) [Add to Longdo]
トランクタイプ[, torankutaipu] (n) {comp} trunk type [Add to Longdo]
トランクルーム[, torankuru-mu] (n) trunk room [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
回線群[かいせんぐん, kaisengun] (n) {comp} trunk group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主干[zhǔ gàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] trunk; main; core [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] trunks (for books) [Add to Longdo]
躯干[qū gàn, ㄑㄩ ㄍㄢˋ, / ] trunk; torso [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking [Add to Longdo]
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
回線群[かいせんぐん, kaisengun] trunk group [Add to Longdo]
回線網[かいせんもう, kaisenmou] line network, trunk network [Add to Longdo]
幹線[かんせん, kansen] trunk [Add to Longdo]
幹線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] trunk cable [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line [Add to Longdo]
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trunk \Trunk\, n. [F. tronc, L. truncus, fr. truncus maimed,
   mutilated; perhaps akin to torquere to twist wrench, and E.
   torture. Trunk in the sense of proboscis is fr. F. trompe
   (the same word as trompe a trumpet), but has been confused in
   English with trunk the stem of a tree (see {Trump} a
   trumpet). Cf. {Truncate}.]
   1. The stem, or body, of a tree, apart from its limbs and
    roots; the main stem, without the branches; stock; stalk.
    [1913 Webster]
 
       About the mossy trunk I wound me soon,
       For, high from ground, the branches would require
       Thy utmost reach.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of an animal, apart from the head and limbs.
    [1913 Webster]
 
   3. The main body of anything; as, the trunk of a vein or of
    an artery, as distinct from the branches.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch) That part of a pilaster which is between the base
    and the capital, corresponding to the shaft of a column.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) That segment of the body of an insect which is
    between the head and abdomen, and bears the wings and
    legs; the thorax; the truncus.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) The proboscis of an elephant.
    (b) The proboscis of an insect.
      [1913 Webster]
 
   7. A long tube through which pellets of clay, p?as, etc., are
    driven by the force of the breath.
    [1913 Webster]
 
       He shot sugarplums them out of a trunk. --Howell.
    [1913 Webster]
 
   8. A box or chest usually covered with leather, metal, or
    cloth, or sometimes made of leather, hide, or metal, for
    containing clothes or other goods; especially, one used to
    convey the effects of a traveler.
    [1913 Webster]
 
       Locked up in chests and trunks.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mining) A flume or sluice in which ores are separated
    from the slimes in which they are contained.
    [1913 Webster]
 
   10. (Steam Engine) A large pipe forming the piston rod of a
     steam engine, of sufficient diameter to allow one end of
     the connecting rod to be attached to the crank, and the
     other end to pass within the pipe directly to the piston,
     thus making the engine more compact.
     [1913 Webster]
 
   11. A long, large box, pipe, or conductor, made of plank or
     metal plates, for various uses, as for conveying air to a
     mine or to a furnace, water to a mill, grain to an
     elevator, etc.
     [1913 Webster]
 
   {Trunk engine}, a marine engine, the piston rod of which is a
    trunk. See {Trunk}, 10.
 
   {Trunk hose}, large breeches formerly worn, reaching to the
    knees.
 
   {Trunk line}, the main line of a railway, canal, or route of
    conveyance.
 
   {Trunk turtle} (Zool.), the leatherback.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trunk \Trunk\, v. t. [Cf. F. tronquer. See {Truncate}.]
   1. To lop off; to curtail; to truncate; to maim. [Obs.] "Out
    of the trunked stock." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) To extract (ores) from the slimes in which they
    are contained, by means of a trunk. See {Trunk}, n., 9.
    --Weale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trunk
   n 1: the main stem of a tree; usually covered with bark; the
      bole is usually the part that is commercially useful for
      lumber [syn: {trunk}, {tree trunk}, {bole}]
   2: luggage consisting of a large strong case used when traveling
     or for storage
   3: the body excluding the head and neck and limbs; "they moved
     their arms and legs and bodies" [syn: {torso}, {trunk},
     {body}]
   4: compartment in an automobile that carries luggage or shopping
     or tools; "he put his golf bag in the trunk" [syn: {luggage
     compartment}, {automobile trunk}, {trunk}]
   5: a long flexible snout as of an elephant [syn: {proboscis},
     {trunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top