Search result for

trickily

(48 entries)
(2.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trickily-, *trickily*, tricky
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trickily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trickily*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trickily    [ADV] อย่างมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: อย่างหลอกลวง
trickiness    [N] การหลอกลวง, See also: การต้มตุ๋น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bo-jung's tricking you right now!โบจุง กำลังหลอกนายอยู่นะ Romance of Their Own (2004)
He's tricking you.มันหลอกใช้แก The Illusionist (2006)
They're tricking you because you're dumb.คนพวกนั้นหลอกแกอยู่นะ เพราะแกน่ะโง่ Chapter Eight 'Villains' (2008)
By tricking him into telling you information so you can exploit it.โดยทำยังไงก็ได้ให้เค้าบอกลูก เกี่ยวกับข้อมูลลูกก็เลยจะเอาเปรียบเค้า Bonfire of the Vanity (2008)
You're not tricking me, right?แกไม่ได้หลอกฉัน ใช่ไหม? My Sassy Girl (2008)
What are you-- are you tricking me into a job interview?กำลังหลอกผมให้ไปสัมภาษณ์งานงั้นหรอ? Crime Doesn't Pay (2009)
That was really quite desperate of you, tricking her into drinking your blood so that she became attracted to you.วิธีสิ้นคิดเกินไปสำหรับนายนะ ที่หลอกให้เธอกลืนเลือด เพื่อให้เธอหลงนายน่ะ Frenzy (2009)
- If he realizes she's tricking him...- ถ้าเขารู้สึกตัวว่าเธอหลอกเขา... Senate Spy (2009)
The trickiest thing, blood of the fang who turned you.ของที่หายากที่สุดในลิสต์ก็... เลือดของแวมไพร์ที่เปลี่ยนนาย Live Free or Twihard (2010)
You tricking me into a make-out session, Schuester? (both laugh) (bell rings)คุณหลอกล่อฉันสำเร็จจนได้นะ ชูสเตอร์ ? วันนี้ฉันไม่เห็นนายในวิชาเรขาคณิต Never Been Kissed (2010)
You're tricking me.นายหลอกฉัน The Apology Insufficiency (2010)
Now, it's much trickier to try to bring gravity into the picture because it's slightly different.คนเกือบจะในทันทีที่เห็น ว่าพวกเขาพอดีกัน ที่จะทำให้ทฤษฎีเอกภาพที่ยิ่ง ใหญ่รวมทั้งสามกองกำลัง Is There a Creator? (2010)
Don't think about tricking me.อย่าคิดที่จะเล่นตลกกับฉัน Episode #1.15 (2010)
So you didn't trick me because I'm stupid, but rather, you're just good at tricking others.ดังนั้นคุณไม่ได้หลอกฉันเพราะฉันโง่, แต่คอนข้าง,ดีที่คุณหลอกคนอื่น Episode #1.4 (2010)
Tricking you 100 times is not enough.หลอกเธอ100 ครั้งก็ยังไม่พอ Episode #1.4 (2010)
I don't think I need to do much tricking to get you to do something stupid, Finn.ฉันว่าไม่ต้องใช้เล่ห์กลอะไรมาก ก็ทำให้นายดูงี่เง่าได้ ฟินน์ Funeral (2011)
You just tricking me to untie youท่านก็เเค่ คิดจะหลอกให้ข้าเเก้มัดให้ A Chinese Ghost Story (2011)
Tricking meท่านหลอกข้า A Chinese Ghost Story (2011)
How do you know that Anna wasn't tricking you?เธอรู้ได้ไงว่าแอนนาไม่ได้หลอกเธอ The Reckoning (2011)
Tricking our mark into taking a mental health test.ถามคำถามธรรมดา แต่บ่งบอกถึงจิตใจเหรอ Ring Around the Rosie (2011)
Extracting Ramon could be trickier.พาราโมนหนีมันยากกว่าเดิมนะ Knightfall (2011)
Tricking me and doing background searching, and calling in the child.ทำมาเล่ห์เหลี่ยมลับหลังฉัน ตามหาและก็โทรหาลูก Can You Hear My Heart? (2011)
Neither is tricking me.ไม่มีอะไรหลอกฉันได้ Raiders of the Lost Art (2012)
If I were capable of tricking father,ถ้าข้าหลอกลวงท่านพ่อได้ The North Remembers (2012)
By tricking me?ล้อผมเล่นหรือเปล่า? Any Moment (2012)
I've felt crappy about what happened, tricking you.ผมรู้สึกแย่มาตลอด เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลอกคุณ New Car Smell (2012)
Tricking me?โกหกหนู? หลอกลวงหนู? Hotel Transylvania (2012)
Uh, I just--I wanted to, uh, apologize for tricking you without asking.เอ้อ ผมก็แค่อยากจะ ขอโทษ ที่ใช้ลูกเล่น โดยไม่ได้ขอคุณก่อน Red, White and Blue (2013)
If she thinks she's tricking us, she will.หล่อนจะเชื่อถ้าหล่อนคิดว่าหลอกเราได้ Goodnight, Sweet Grimm (2013)
That's trickier, but I'll do what I can.อาจจะยุ่งยากหน่อย แต่ผมจะดูว่าผมทำอย่างไรได้บ้าง 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
I'm not tricking you, Theon. I'm saving you.ข้าไม่ได้หลอกเจ้า ธีออน ข้ามาช่วยเจ้า The Laws of Gods and Men (2014)
Wait a minute. Dennis tells me you have one of the trickiest and most devious minds he's worked with.เดนนิสบอกฉันว่า คุณเป็นคนที่มีทริคเก่งที่สุด Copper Bullet (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลบตะแลง    [ADV] deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICKIER    T R IH1 K IY0 ER0
TRICKING    T R IH1 K IH0 NG
TRICKIEST    T R IH1 K IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trickier    (j) (t r i1 k i@ r)
tricking    (v) (t r i1 k i ng)
trickiest    (j) (t r i1 k i i s t)
trickiness    (n) (t r i1 k i n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschlagenheit {f}trickiness [Add to Longdo]
heikel {adv}trickily [Add to Longdo]
hereinlegen; betrügen | hereinlegend; betrügend | hereingelegt; betrogen | legte herein; betrogto trick | tricking | tricked | tricked [Add to Longdo]
tricksendtricking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trickily
   adv 1: in an artful manner; "he craftily arranged to be there
       when the decision was announced"; "had ever circumstances
       conspired so cunningly?" [syn: {craftily}, {cunningly},
       {foxily}, {knavishly}, {slyly}, {trickily}, {artfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top