Search result for

tranquil

(92 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tranquil-, *tranquil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquil[ADJ] สงบสุข, See also: สันติสุข, สงบ
tranquil[ADJ] ที่มีอารมณ์สงบ, See also: เยือกเย็น
tranquility[N] ความสงบ
tranquilize[VT] ทำให้สงบ, See also: ระงับประสาท
tranquilizer[N] ยาระงับประสาท, See also: ยากล่อมประสาท
tranquillity[N] ความสงบเงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tranquil(แทรง'ควิล) adj. สงบ,สงบเงียบ,สงบสุข,ราบรื่น, See also: tranquilly adv. tranquilness n., Syn. peaceful ###A. troubled
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt.,vi. ทำให้สงบ,กลายเป็นสงบ,กล่อมประสาท., Syn. tranquillize,tranquillise, See also: tranquilization n.
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท,สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer,tranquilliser
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity

English-Thai: Nontri Dictionary
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tranquiliser, major; tranquilizer, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquiliser, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tranquil flowtranquil flow, การไหลแบบราบเรียบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's why you're treating me with tranquilizers.ทำไมคุณรักษาฉันด้วยยาระงับประสาท Emancipation (2008)
Jedi cruiser Tranquility, this is General Luminara Unduli requesting permission to land.ยานลาดตระเวนเจได ทรานคิวลิตี้, นี่คือนายพลลูมินารา อันดูลี ต้องการขออนุญาตลงจอด Cloak of Darkness (2008)
You are in the worldwide. What, they're gonna tranquil in one base?นายกำลังโดนทั้งโลกหมายหัว ขืนโทรไปฐานทัพไม่กี่วิ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
How much tranquilizer did you use?คุณใช้ยาสลบไปเท่าไหร่เนี่ย? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Alright, well sorry for ruining the tranquility of your Emergency Room experience.ก็ใช่ ขอโทษที่วิ่งเข้าไปหาความสงบ ของนายในห้องฉุกเฉิน Emotional Rescue (2009)
"The tranquil tortoise garden sculpture." Definitely two of those, huh?นั่นมันทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ เดี๋ยว ฉันเห็นก่อนหน้านี้ ดูสิ Negro Y Azul (2009)
He was slipping her tranquilizers and having sex with her while she slept. That qualifies. Oh, wait!โอ้ เดี๋ยว เอมิลี่ บางทีนี่อาจจะเป็นเนื้อคู่ เหมือนกับที่หนังสือบอกก็ได้นะ Cold Comfort (2009)
I'm rolling on a fistful of horse tranquilizers.ฉันซัดยาม้าไปตะกี้ ปากยังชาอยู่เลย รู้อะไรมั้ย... The Rhodes Not Taken (2009)
You know what they say about fishing-- it's nature's tranquilizer.คุณรู้มั้ยว่าเขาพูดกันเรื่องการตกปลาว่ายังไง มันเป็นสิ่งผ่อนคลายแบบธรรมชาตินะ Everybody Says Don't (2009)
If your first tranquiliser dart doesn't floor this thing, we have no option but to use live rounds.ถ้าที่นายคิดไม่เป็นแบบนั้นล่ะ เราไม่มีตัวเลือก แต่ใชสิ่งมีชีวิตรอบๆได้้ Episode #3.1 (2009)
Don't worry ... it's only a tranquilizerอย่ากลัวไปเลย นี้แค่ยาระงับประสาท The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I've gotta get my tranquilizer gun.ผมต้องไปเอาปืนยิงยาสลบ Everybody Ought to Have a Maid (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranquilHunting game is forbidden in these tranquil woods.
tranquilHunting game is forbidden in this tranquil wilderness.
tranquilJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
tranquilLife in the country is not always tranquil.
tranquilShe became more tranquil.
tranquilThe city was restored to tranquility after a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาระงับประสาท[N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
ศานติภาพ[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สงัด[ADJ] quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
สมถะ[N] tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติ[N] peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
ศานติ[N] peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ[ADJ] calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved   FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เฉยนะ[xp] (choēi na) FR: reste tranquille !
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความเงียบสงบ[n. exp.] (khwām ngīep sa-ngop) FR: tranquillité [f]
ความสงบ[n.] (khwām sa-ngop) FR: tranquillité [f] ; calme [m] ; apaisement [m] ; accoisement [m] (vx)
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
เงียบ ๆ[adj.] (ngīep-ngīep) FR: tranquille
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
นิ่ง[X] (ning) EN: be still !   FR: restez tranquille(s) !

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANQUIL    T R AE1 NG K W AH0 L
TRANQUILITY    T R AE0 NG K W IH1 L AH0 T IY0
TRANQUILIZE    T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z
TRANQUILIZER    T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0
TRANQUILIZERS    T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0 Z
TRANQUILIZING    T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquil    (j) (t r a1 ng k w i l)
tranquilly    (a) (t r a1 ng k w i l ii)
tranquility    (n) (t r a1 n k w i1 l i t ii)
tranquilize    (v) (t r a1 n k w i l ai z)
tranquilized    (v) (t r a1 n k w i l ai z d)
tranquilizes    (v) (t r a1 n k w i l ai z i z)
tranquillity    (n) (t r a1 n k w i1 l i t ii)
tranquillize    (v) (t r a1 n k w i l ai z)
tranquilizing    (v) (t r a1 n k w i l ai z i ng)
tranquillized    (v) (t r a1 n k w i l ai z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
トランキライザー[, torankiraiza-] (n) tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
トランクイロ;トランキロ;トランクィロ;トランクィッロ[, torankuiro ; torankiro ; torankuiro ; torankuirro] (n) tranquillo (music) (ita [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
円か[まどか, madoka] (adj-na,n) round; tranquil [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]
宁静[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; tranquility; serenity, #7,461 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] tranquil; understand, #17,234 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] tranquil; placid; quiet, #24,511 [Add to Longdo]
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress, #27,067 [Add to Longdo]
镇静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer, #48,655 [Add to Longdo]
安谧[ān mì, ㄢ ㄇㄧˋ, / ] tranquil; peaceful, #64,772 [Add to Longdo]
嫿[huà, ㄏㄨㄚˋ, 嫿] tranquil [Add to Longdo]
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer; depressant; sedative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tranquil \Tran"quil\, a. [L. tranquillus; probably fr. trans
   across, over + a word akin to quietus quiet: cf. F.
   tranquille. See {Quiet}.]
   Quiet; calm; undisturbed; peaceful; not agitated; as, the
   atmosphere is tranquil; the condition of the country is
   tranquil.
   [1913 Webster]
 
      A style clear, tranquil, easy to follow. --De Quincey.
   [1913 Webster] Tranquilization

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquil
   adj 1: (of a body of water) free from disturbance by heavy
       waves; "a ribbon of sand between the angry sea and the
       placid bay"; "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of
       tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"; "a
       smooth channel crossing"; "scarcely a ripple on the still
       water"; "unruffled water" [syn: {placid}, {quiet},
       {still}, {tranquil}, {smooth}, {unruffled}]
   2: not agitated; without losing self-possession; "spoke in a
     calm voice"; "remained calm throughout the uproar"; "he
     remained serene in the midst of turbulence"; "a serene
     expression on her face"; "she became more tranquil";
     "tranquil life in the country" [syn: {calm}, {unagitated},
     {serene}, {tranquil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top