Search result for

tomb

(90 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tomb-, *tomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tomb[N] หลุมฝังศพ, Syn. vault, mausoleum, grave
tomb[N] สุสาน, Syn. cemetery
tomb[N] อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย, Syn. monument
tomb[N] ความตาย
tomboy[N] เด็กผู้หญิงที่มีพฤติกรรมคล้ายเด็กผู้ชาย, See also: เด็กผู้หญิงที่กิริยาเหมือนเด็กชาย, Syn. hoyden, spitfire
tombstone[N] ศิลาหน้าหลุมฝังศพ, Syn. gravestone, headstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tomb(ทูม) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ความตาย. vt. ฝังศพ,ฝัง,ทำหลุมฝังศพ., See also: tombal adj.
tomboy(ทอม'บอย) n. เด็กผู้หญิงแก่นแก้วที่มีนิสัยคล้ายผู้ชาย, See also: tomboyish adj. tomboyishly adv. tomboyishness n.
tombstone(ทูม'สโทน) n. ศิลาหน้าหลุมฝังศพ,แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ
entomb(เอนทูมบ์') vt. ฝัง,ฝังไว้ในสุสาน, Syn. intomb., See also: entombment n.
hecatomb(เฮค'คะโทม) n.การฆ่าสัตว์อย่างมากมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
tomb(n) หลุมฝังศพ,สุสาน,ฮวงซุ้ย
tombstone(n) ศิลาจารึกหลุมฝังศพ
entomb(vt) ฝังศพ,ทับไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tomboloสันดอนเชื่อมเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tombsหลุมฝังศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tristan's tomb is empty.หลุมศพของทริสตันนั้นว่างเปล่า Excalibur (2008)
Drop the tombstone, on my markปล่อยหินหลุมศพซะ ตามสัญญาณนะ Death Race (2008)
And in the rear.. the 6 inch solid steel shield we call 'The Tombstone'และที่ด้านหลัง เกราะเหล็กกล้า6นิ้ว เราเรียกว่า หินหลุมศพ Death Race (2008)
The Tombstone won't take much more of this!โค้ช หินหลุมศพจะกันไม่อยู่แล้ว Death Race (2008)
Frank, Case... those 50 caliber shells will be through the Tombstone in a matter of seconds.แฟรงก์ เคส หินหลุมศพจะทะลุอยู่แล้วนะ Death Race (2008)
Drop the Tombstone.- ปล่อยหินหลุมศพซะ Death Race (2008)
It's a tomb.ที่นี่ไม่มั่นคง, มันเป็นสุสาน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
When am I gonna get in that tomb?เมื่อไหร่ผมจะเข้าสุสานได้ ใช่มั้ย? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Oh, gee... He went searching for this tomb 70 years ago.เขาออกค้นหาสุสานนี้เมื่อ 70 ปีก่อน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
To put it in archaeological terms, that's a tomb in which many pharaohs have lain.ถ้าพูดภาษานักโบราณคดี หลุมนั้นคือสุสานที่ฝังฟาโรห์มานักต่อนักแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, now I just pillage tombs in the name of preservation. Evelyn.ผมแค่ปล้นสุสานเพื่อนำมารักษาไว้ เอเวอลีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
My family has watched over the Emperor's tomb for centuries.ครอบครัวข้าเฝ้าสุสานฮ่องเต้มานานหลายร้อยปี The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tombWhat is learned in the cradle is carried to the tomb. [Proverb]
tombWhen their leader died, they placed his body in a large tomb.
tombMy daughter is a tomboy.
tombI wonder who's buried in that tomb.
tombMarriage is the tomb of life.
tombThey set up a tombstone over the grave overlooking the harbor.
tomb"Where is Romeo?" "This way! To the tomb!"
tombWhat is learned in the cradle is carried to the tomb.
tombWe visit the tombs of our ancestors on this day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
ทอมบอย[N] tomboy, Example: เด็กสาวสมัยนี้ชอบแต่งตัวเป็นทอมบอย, Count unit: คน, Thai definition: เด็กผู้หญิงซนที่ชอบทำตัวคล้ายเด็กผู้ชาย, Notes: (อังกฤษ)
หลุมฝังศพ[N] grave, See also: tomb, Syn. ที่ฝังศพ, Example: สมบัติที่พบในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: หลุม
หลุมฝังศพ[N] grave, See also: tomb, Syn. ที่ฝังศพ, Example: สมบัติที่พบในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: หลุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ดึก[X] (deuk) EN: late ; late at night ; at night   FR: tard ; le soir tombé
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning)   FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse   FR: tomber ; s'étaler
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide   FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
ไข้สร่าง[n. exp.] (khai sāng) FR: la fièvre est tombée
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOMB    T UW1 M
TOMBS    T UW1 M Z
TOMBOY    T AA1 M B OY2
TOMBLIN    T AA1 M B L IH2 N
TOMBLIKE    T UW1 M L AY2 K
TOMBERLIN    T AA1 M B ER0 L IH2 N
TOMBSTONE    T UW1 M S T OW2 N
TOMBSTONES    T UW1 M S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tomb    (n) (t uu1 m)
tombs    (n) (t uu1 m z)
tomboy    (n) (t o1 m b oi)
tombola    (n) (t o1 m b ou1 l @)
tomboys    (n) (t o1 m b oi z)
tombolas    (n) (t o1 m b ou1 l @ z)
tombstone    (n) (t uu1 m s t ou n)
tombstones    (n) (t uu1 m s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabmal {n}; Gruft {f}; Grab {n} | Grabmale {pl}; Grabmäler {pl}; Gruften {pl}; Gräber {pl}tomb | tombs [Add to Longdo]
Tombak {m}; Kupfer-Zink-Legierung {f}tombac; red brass [Add to Longdo]
Tombola {f}raffle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
ガラガラ抽選[ガラガラちゅうせん, garagara chuusen] (n) (See がらがら・1,抽選・ちゅうせん) tombola; raffle drum [Add to Longdo]
トンパ文字[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa) [Add to Longdo]
奥つ城;奥津城[おくつき, okutsuki] (n) grave; tomb [Add to Longdo]
[きゃん, kyan] (adj-na,n) tomboy; bobby soxer; flapper [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] (n) ancient (mound) tomb; (P) [Add to Longdo]
御侠;お侠[おきゃん, okyan] (n) pert girl; girl with "attitude"; lively minx; tomboy [Add to Longdo]
御陵;ご陵[ごりょう, goryou] (n) imperial tomb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] tomb, #5,592 [Add to Longdo]
陵墓[líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] tomb; mausoleum, #27,992 [Add to Longdo]
墓穴[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] tomb; grave, #31,425 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] tomb, #58,689 [Add to Longdo]
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, / ] Tomb Raider [Add to Longdo]
无名战士墓[wú míng zhàn shì mù, ˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄇㄨˋ, / ] Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tomb \Tomb\, n. [OE. tombe, toumbe, F. tombe, LL. tumba, fr. Gr.
   ? a tomb, grave; perhaps akin to L. tumulus a mound. Cf.
   {Tumulus}.]
   1. A pit in which the dead body of a human being is
    deposited; a grave; a sepulcher.
    [1913 Webster]
 
       As one dead in the bottom of a tomb. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A house or vault, formed wholly or partly in the earth,
    with walls and a roof, for the reception of the dead. "In
    tomb of marble stones." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A monument erected to inclose the body and preserve the
    name and memory of the dead.
    [1913 Webster]
 
       Hang her an epitaph upon her tomb.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Tomb bat} (Zool.), any one of species of Old World bats of
    the genus {Taphozous} which inhabit tombs, especially the
    Egyptian species ({Taphozous perforatus}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tomb \Tomb\,, v. t. [imp. & p. p. {Tombed}; p. pr. & vb. n.
   {Tombing}.]
   To place in a tomb; to bury; to inter; to entomb.
   [1913 Webster]
 
      I tombed my brother that I might be blessed. --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tomb
   n 1: a place for the burial of a corpse (especially beneath the
      ground and marked by a tombstone); "he put flowers on his
      mother's grave" [syn: {grave}, {tomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top