Search result for

tolerantly

(107 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tolerantly-, *tolerantly*, tolerant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tolerantly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tolerantly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerant[ADJ] ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้, Syn. broad-minded
tolerant[ADJ] ที่มีความอดทน, Syn. patient
tolerant[ADJ] ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้
intolerant[ADJ] ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant
tolerantly[ADV] อย่างอดทน, See also: อย่างยอมรับฟัง, Syn. justly, mildly, moderately, patiently, reasonably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fault tolerantทนต่อความผิดพร่อง [มีความหมายเหมือนกับ resilient] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thermotolerant; thermoduric-ทนความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermoduric; thermotolerant-ทนความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerantทนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salt-tolerant cropพืชทนเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heavy-metal tolerant plantsพืชทนทานต่อโลหะหนัก [TU Subject Heading]
Aerotolerantทนอ๊อกซิเจน [การแพทย์]
B Cells, Tolerantเซลล์จากไขกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Oh.TolerantTom Dooley (2002)
Because if he drank the milk, he'd know that he's lactose intolerant.เพราะว่าถ้าเขาเคยดื่มนม เขารู้ว่าเขาย่อยแล็คโตสไม่ได้ Joy (2008)
I should be tolerant of other people and their beliefs.ฉันควรรู้จักการให้อภัย ของคนอื่นและความเชื่อของพวกเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You're lactose intolerant?- คุณแพ้นมหรือว่า... - ใช่แต่ว่าผม Burn After Reading (2008)
You come to this country, take advantage of it... and think because we're tolerant, we are weak and helpless.พวกนายย้ายมาประเทศนี้เพื่อฉกฉวยโอกาส และคิดว่าเพราะว่าพวกเรายอมอดทน พวกเราอ่อนแอและหมดหนทาง Taken (2008)
The very air reeks with the bloody rancor of intolerant malice!บนศาลแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังกันอย่างรุนแรง Public Enemies (2009)
Maybe Quinn is lactose intolerant.- บางทีควินน์อาจจะแพ้นม The Rhodes Not Taken (2009)
- legume-intolerant.พืชตระกูลถั่วทั้งหมด Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
- Penny, you know I'm lactose intolerant.ฉันรู้ค่ะ ฉันแค่อยากให้คุณหยุดพูด The Cornhusker Vortex (2009)
-It had to be a rough job because of no proper materials~~ Hope you'd be tolerant enough to find it cute ^^ --อุปกรณ์มันไม่ครบน่ะ มันเลยออกมาไม่ดีเท่าไหร่ ทนดูว่ามันน่ารักแล้วกันนะ The Man from Nowhere (2010)
I'm lactose intolerant.ฉันแพ้นมเนี่ยนะ The Bozeman Reaction (2010)
My lactose-intolerant boyfriend is going to eat all this.แฟนเป็นโรคแพ้นมเนยของฉัน จะทานทั้งหมดนี่ The Large Hadron Collision (2010)
Being immersed with someone from a different culture gives them this global experience and makes them more tolerant and mature...ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ให้พวกเขาได้ประสบการณ์ไง และทำให้เขาอดทนขึ้น ได้โตขึ้น Foreign Exchange (2010)
She said it's a very rewarding experience that makes kids more tolerant.เธอบอกจะเป็นประสบการณ์ ที่ทำให้เด็กอดทนยิ่งขึ้น Foreign Exchange (2010)
I'm lactose intolerant. Trust me, I'm doing you a favor.ฉันแพ้นมหน่ะ เชื่อสิ ฉันช่วยได้คะ Thanksgiving II (2010)
-You know you're lactose intolerant.You know you're not . tolerant to lactose. Vampires Suck (2010)
Less than 24 hours after the failed assassination attempt on the Saudi prince Nobel laureate Professor Leo Bressler announced the development of a new strain of corn fast-growing, self-propagating, drought-tolerant, and pest-resistant to be made available worldwide without patent or copyright costs.เป็นเวลา 24 ชม.หลังจากที่ความพยามลอบสังหารเจ้าชายซาอุดิอารเบียล้มเหลว เบรสต์เลอประกาศพัฒนาข้าวโพดใหม่ เติบโตอย่างรวดเร็ว Unknown (2011)
I'm, uh, lactose-intolerant.ฉัน เอ่อ ทานน้ำตาลนมไม่ได้น่ะ Empire of the Son (2011)
I always tell him he's lactose intolerant, but he doesn't listen to me-- Fascinating story, Stubeck.ผมบอกเขาเสมอว่า เขาเป็นแสลงของกินที่มีแลคโตส - แต่ เขาไม่ยอมเชื่อผม... - น่าสนใจนิ สตูเบค... Pilot (2011)
Your lactose-intolerant boyfriend will turn into a gas-filled Macy's Day balloon.แฟนแพ้นมของเธอจะกลายร่าง The Roommate Transmogrification (2011)
He's becoming a more tolerant person, and it doesn't concern his father.เพียร์ซกำลังกลายเป็นคนใจกว้างขึ้น และมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อเขาเลย Advanced Gay (2011)
- Intolerant.\ ทนไม่ได้ Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
Well, perhaps the american theatre wing is more tolerant of head tilting and hand fluttering than I am.พวกละครเวทีอเมริกันคงจะ ทนกับการเอียงคอ กับโบกมือได้มากกว่าฉันสินะ โถ! A Dance with Death (2012)
But I'm scream cheese intolerant. So, polite pass.แต่ฉันไม่ค่อยชอบชีสแห่งความกลัวเท่าไร เจ้าเอาไปเถอะนะ Hotel Transylvania (2012)
No? How tolerant of you.ไม่หรือ อดทนดีจริง The Lion and the Rose (2014)
The sectarian songs have been banned, but they still gather and remain loyal to the victory of 1690, and to a simpler, less tolerant time.เพลงแบ่งแยกทั้งหลายถูกห้ามร้อง แต่พวกเขายังมารวมตัวกัน แล้วก็คงมั่นกับชัยชนะเมื่อปี 1690 กับช่วงเวลาที่เรียบง่ายกว่า อดทนต่อคนที่แตกต่างน้อยกว่า T2 Trainspotting (2017)
It turns out I was lactose intolerant.ปรากฏว่า ฉันแพ้โปรตีนในนม The Boss Baby (2017)
That evening my mother was more intolerant than usualตอนเย็นนั้นแม่ของฉันคือ more intolerant กว่าตามปรกติ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่ Seven Years in Tibet (1997)
He's one o' mine, the-the lactose intolerant.He's one of mine, the lactose intolerantMaid in Manhattan (2002)
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ Something About 1% (2003)
She's lactose intolerant.เธอเป็นพวกแพ้น้ำตาลในนมน่ะ Just Like Heaven (2005)
It's gonna be legen... wait for it-- and I hope you're not lactose-intolerant 'cause the second half of that word is... dary!มันจะต้องเป็นตำ... .. (Legen)แปปนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
I am the most tolerant man in town.ผมมีคนดำกับคนยิวเป็นผู้ช่วย เห็นมั๊ย? Grin and Bear It (2007)
I'm a tolerant womanฉันเป็นคนใจกว้างนะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Not for me, thanks. I'm lactose intolerant.ไม่ได้อยาก ขอบคุณ Shoot 'Em Up (2007)
You might say that I'm lactose intolerant.อาจพูดได้ว่าฉันแพ้แลคโตสน่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
- I'm lactose intolerant.ฉันย่อยแลคโตสไม่ได้ The Bad Fish Paradigm (2008)
If you've been a good caddy, I think they're lenient.Bei einem guten Caddy sind sie tolerantCaddyshack (1980)
I'm a tolerant man, except when it comes to holding' a grudge.Bin ein toleranter Mensch, außer wenn ich grolle. Popeye (1980)
I am a tolerant man.Ich bin ein toleranter Mann. Amadeus (1984)
Well, I'm open-minded, but yes, a woman?Ich bin tolerant, aber ja, zum Beispiel eine Frau. Polar (1984)
Your father is tolerant.Dein Vater ist tolerantDown and Out in Beverly Hills (1986)
That's why they say I'm tolerant.Darum halten mich alle für so tolerantScene of the Crime (1986)
The envious and the intolerant.Die Neidischen und die Intoleranten. Matador (1986)
Patience brings in calm. Endurance widens the horizon.Sei tolerant, dann findest du Ruhe. Prison on Fire (1987)
- You're not very tolerant.- Sie sind nicht sehr tolerantPlanes, Trains & Automobiles (1987)
I'm a tolerant man,... but I do not tolerate disrespect.Ich bin ein toleranter Mensch, vertrage jedoch keine Unhöflichkeit. The Big Goodbye (1988)
If you cut me half as much slack as you do those assholes, I might owe you one.Wenn du bei mir nur halb so tolerant wärst, wie bei den Arschlöchern... Colors (1988)
- Stiff-necked, unyielding--- Halsstarrig und intolerantChoices (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tolerantHe is intolerant of opposition.
tolerantHe is tolerant in religious belief of others.
tolerantHis parents are tolerant of his self-indulgence.
tolerantI can not be tolerant of naughty children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอแข็ง[ADJ] alcohol-tolerant, Example: เขาเป็นคนคอแข็งที่สุดในขบวนคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้, Thai definition: ทนต่อรสอันเข็มหรือรุนแรงได้, ดื่มไม่รู้จักเมา
คอทองแดง[ADJ] alcohol-tolerant, Example: เขาดื่มพรวดเดียวหมดแก้วตะกละตะกลามมากแสดงว่าเป็นพวกคอทองแดงคงกินเหล้ามาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: ที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
ใจร้อน[V] be hot-tempered, See also: be impetuous, be hotheaded, be hot-tempered, be intolerant, be easily provoked, be quick-t, Syn. ใจเร็ว, Ant. ใจเย็น, Example: เด็กมักใจร้อนอยากได้อะไรดังใจ และตัดสินใจง่ายอยู่เสมอ, Thai definition: มีใจรีบร้อน อยากจะให้เสร็จเร็วๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant   
คอทองแดง[adj.] (khø thøngdaēng) EN: alcohol-tolerant   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERANT    T AA1 L ER0 AH0 N T
INTOLERANT    IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerant    (j) (t o1 l @ r @ n t)
intolerant    (j) (i1 n t o1 l @ r @ n t)
tolerantly    (a) (t o1 l @ r @ n t l ii)
intolerantly    (a) (i1 n t o1 l @ r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlertolerant {adj}fault-tolerant [Add to Longdo]
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]
intolerant {adv}intolerantly [Add to Longdo]
kinderfreundlich {adv}with children in mind; tolerant of children [Add to Longdo]
tolerant; großzügig {adj} | toleranter | am tolerantestentolerant | more tolerant | most tolerant [Add to Longdo]
tolerant {adj}permissive [Add to Longdo]
tolerant {adv}tolerantly [Add to Longdo]
tolerant {adv}permissively [Add to Longdo]
unduldsam (gegen) {adj} | unduldsamer | am unduldsamstenintolerant (of) | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールトトレラント[, fo-rutotoreranto] (adj-na) {comp} fault-tolerant [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] (n) {comp} fault-tolerant [Add to Longdo]
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance [Add to Longdo]
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease [Add to Longdo]
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth [Add to Longdo]
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, / ] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice) [Add to Longdo]
宽容[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, / ] lenient; tolerant [Add to Longdo]
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, ] narrow-minded; intolerant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tolerantly
      adv 1: in a tolerant manner; "he reacts rather tolerantly toward
             his son's juvenile behavior" [ant: {intolerantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top