Search result for

tiny

(84 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiny-, *tiny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiny[ADJ] เล็กมาก, Syn. diminutive, teeny, Ant. huge, enormous
tiny[N] เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey,inspection,examination,probing

English-Thai: Nontri Dictionary
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He have tiny testes?เขามีอัณฑะเล็ก Joy (2008)
But about two years after the fight had ended- a tiny war took place unbeknown to all-แต่ประมาณ 2 ปี\ หลังจากการต่อสู้จบลง... ได้เกิดสงครามเล็กๆ ในที่ ที่ไม่มีใครรู้จัก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mohinder does have a few tiny flaws.โมฮินเดอร์ก็ยังมีข้อบกพร่องบางอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Monica has a cellphone, and the battery emits a tiny gps signal.โมนิกามีมือถือ, และแบตจะส่งสัญญาณจีพีเอสอ่อนๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Just now what you said about your music director and your orchestra, does that mean that you accept us even a tiny bit?ตอนนี้คุณเอาแต่พูดว่าการควบคุมวงของฉัน และวงออเคสตร้าของฉัน นั่นหมายถึงว่าคุณยอมรับพวกเราบ้างแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
I drank a tiny bit.ฉันเมานิดหน่อยน่า Beethoven Virus (2008)
Putting this tiny bundle of joy through hell...มันเป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว Baby and I (2008)
How hard it must be for such a tiny baby!มันเป็นเรื่องที่หนักมาก สำหรับเด็กตัวเล็กๆ Baby and I (2008)
And you've always had a tiny penis.น้องชายในกางเกงของคุณ ก็ยังเล็กจิ๊ดริดเหมือนเดิม Superhero Movie (2008)
Inside this mechanism, I have actually made a little tiny, tiny fan... and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a deodorizer... so that anything it expunges smells like Lysol.ข้างในกลไกนี้ ฉันใส่พัดลมตัวเล็ก ๆ ลงไป แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น ซึ่งถ้ามีกลิ่นอะไร มันก็จะถูกทำกลิ่นให้เหมือนกับไลซอล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
She had these tiny, little Hershey Kiss nipples... that you just wanted to suck on all night long.เธอมีหัวนมที่เล็กแหลมเหมือนห่อเฮอร์ชี่คิส ที่นายก็แค่อยากจะอยู่ดูดมันทั้งคืน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We share a flame. Thousands of tiny molecules are heating up right now.เราแบ่งไฟกัน โมเลกุลเล็กๆนับพันกำลังลุกโชนอยู่ New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tinyA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
tinySince he can read such tiny print, he is far from near - sighted.
tinyThe pond was alive with various tiny fishes.
tinyIn spite of their tiny restaurant they managed to pull through the recession.
tinyIt's a tiny country that most people have never heard of.
tinyTiny pets are in fashion now.
tinyTiny particles in the air can cause cancer.
tinyThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
tinyGerms are too tiny for our eyes to see.
tinyThe buildings look so tiny.
tinyWe came by a tiny village on our way to the country.
tinyThe houses and cars looked tiny from the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็กกระจิดริด[ADJ] tiny, See also: small, miniature, petite, little, diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย, Thai definition: ที่มีขนาดเล็ก
พินทุ[N] tiny circle, Thai definition: รูปวงเล็กๆ
เพ็จ[ADJ] small, See also: tiny, little, Syn. เล็ก, ย่อม, น้อย
เปี๊ยก[ADJ] tiny, See also: small, little, midget, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น
เปี๊ยก[ADJ] tiny, See also: small, little, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น
ตามด[N] tiny hole, See also: minute hole, small leak (as in the bottom of a rice pot or any utensil), Syn. รูรั่ว, ปากรังมด, Example: ช่างเอาอลูมิเนียมมาบัดกรีอุดตามดก้นหม้อ, Count unit: รู, Thai definition: รูเล็กๆ ที่น้ำซึมออกได้อย่างรูรั่วตามก้นหม้อเป็นต้น
ตะกรุด[N] tiny rolled metal amulet inscribed with magic words, See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass, Syn. กะตรุด, Example: เขาแขวนตะกรุดไว้ที่คอมาตั้งแต่เด็ก, Count unit: ดอก, Thai definition: เครื่องรางอย่างหนึ่งทำด้วยโลหะหรือใบลาน มีลักษณะเป็นรูปกลมยาวและกลวง
ย่อม[ADJ] small, See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini, Syn. เล็ก, Example: โซเวียตยังส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai definition: มีขนาดค่อนข้างเล็ก
ย่อม[ADJ] small, See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini, Syn. เล็ก, Example: โซเวียตยังส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai definition: มีขนาดค่อนข้างเล็ก
กระจ้อย[ADJ] tiny, See also: petty, paltry, small, little, slight, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จ้อย, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsanā) EN: destiny ; fate   
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
หุ่นยนต์จิ๋ว[n. exp.] (hunyon jiu) EN: tiny robot   
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee   FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant

CMU English Pronouncing Dictionary
TINY    T AY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiny    (j) (t ai1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenmatz {m}; kleiner Matztiny tot [Add to Longdo]
klitzeklein {adj}tiny (little); teeny weeny; itty bitty [Am.]; itsi bitsi [Add to Longdo]
winzig; klein {adj} | winziger; kleiner | am winzigsten; am kleinsten | ein winziges Lochtiny | tinier | tiniest | a tiny hole [Add to Longdo]
Däumlingssperber {m} [ornith.]Tiny Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Zwergpipra [ornith.]Tiny Tyrant [Add to Longdo]
Schlankbülbül {m} [ornith.]Tiny Greenbul [Add to Longdo]
Dornbusch-Cistensänger {m} [ornith.]Tiny Cisticola [Add to Longdo]
Zwergnektarvogel {m} [ornith.]Tiny Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny [Add to Longdo]
インド大反乱;インド大叛乱[インドだいはんらん, indo daihanran] (n) (See セポイの反乱) Indian Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P) [Add to Longdo]
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
デスティニー[, desuteini-] (n) destiny [Add to Longdo]
マニフェストデスティニー[, manifesutodesuteini-] (n) Manifest Destiny [Add to Longdo]
悪因縁[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny [Add to Longdo]
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love [Add to Longdo]
一糸一毫[いっしいちごう, isshiichigou] (n) tiny amount [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁点[dīng diǎn, ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] tiny bit [Add to Longdo]
系小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] tiny [Add to Longdo]
微型[wēi xíng, ㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, ] tiny; miniature [Add to Longdo]
微末[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, ] tiny; negligible [Add to Longdo]
涓滴[juān dī, ㄐㄩㄢ ㄉㄧ, ] tiny stream; trickle; drops; tiny trickle of funds [Add to Longdo]
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ, / ] tiny bit; a jot; whisker [Add to Longdo]
细小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] tiny; fine; minute [Add to Longdo]
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ, / ] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments) [Add to Longdo]
细微末节[xì wēi mò jié, ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] tiny insignificant details; niceties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiny \Ti"ny\, a. [Compar. {Tinier}; superl. {Tiniest}.]
   [Probably fr. tine, teen, trouble, distress, vexation.]
   Very small; little; puny.
   [1913 Webster]
 
      When that I was and a little tiny boy.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiny
   adj 1: very small; "diminutive in stature"; "a lilliputian chest
       of drawers"; "her petite figure"; "tiny feet"; "the
       flyspeck nation of Bahrain moved toward democracy" [syn:
       {bantam}, {diminutive}, {lilliputian}, {midget},
       {petite}, {tiny}, {flyspeck}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top