Search result for

throw on

(33 entries)
(1.2928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw on-, *throw on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw on[PHRV] โยน, See also: สุม, กอง
throw on[PHRV] รีบสวมใส่ (เสื้อผ้า), Syn. fling on
throw on[PHRV] (แสง, ร่มเงา) สาดลงบน, See also: ตกลงบน, ทอดลงบน
throw on[PHRV] ทำให้ขึ้นอยู่กับ
throw on[PHRV] ทำให้ชัดเจน, See also: ทำให้กระจ่าง, Syn. shed on
throw on[PHRV] ร้องขอความเมตตา, See also: ความยุติธรรม, Syn. cast on, fling on
throw one's hat into the ring[IDM] ประกาศเข้าร่วม (การแข่งขัน, การเลือกตั้ง), Syn. fling into, toss into

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They march you in, naked as the day you were born, skin burning and half-blind from that delousing shit they throw on you.พวกเขาเดินขบวนคุณในการเปลือยกายเป็นวันที่คุณเกิดที่ การเผาไหม้ผิวหนังและครึ่งตาบอดจากอึ delousing ที่พวกเขาโยนกับคุณ The Shawshank Redemption (1994)
So throw on a fresh pair of panties.จัดการกับอุปกรณ์ของแกให้เรียบร้อย The Chronicles of Riddick (2004)
I just liked being able to throw on my wig and join you guys for a cup of coffeeฉันแค่อยากจะใส่วิก แล้วไปนั่งจิบกาแฟกับพวกเธอ Now You Know (2007)
A charades party? Didn't you just throw one?ปาร์ตี้เกมส์ใบ้คำเหรอ เธอเพิ่งจะจัดไปไม่ใช่เหรอ The Game (2007)
I'm rich, handsome, an extraordinarily gifted lover- but, most importantly, I know how to throw one hell of party;ผมรวย,หล่อ เป็นที่ดึงดูดต่อความรัก แต่ ที่สำคัญที่สุด ผมรู้ว่าทำยังไงถึงจะเข้าสู่ Chuck Versus the Break-Up (2008)
If it were me... throw on a mask, knock down the front door, in and out, five minutes.ถ้าเป็นฉัน ใส่หน้ากาก เข้าประตูหน้าบ้าน เข้าออกภายใน 5 นาที Broad Daylight (2010)
You can't even throw one of these!แกโยนอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยสักอย่าง! How to Train Your Dragon (2010)
I'm going to go upstairs, throw on a couple of finishing touches.ผมกำลังจะขึ้นไปข้างบน, เพื่อที่จะขว้างทิ้งรูปแต่งงานออก Bridesmaids (2011)
You might wanna throw on that extra layer.คุณอาจจะอยากแต่งตัวกว่านี้ Scream a Little Dream (2011)
The long answer is that when the job gets tough and draining, sometimes the best solution is to throw oneself back into the job.บางครั้งทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือ ทุ่มสุดตัวไปกับงาน แล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า World Leader Pretend (2011)
You're right. Tonight I will throw on a little nothing and make a house call.เธอพูดถูก Putting It Together (2011)
I saw someone just throw one of those away.ผมเห็นมีคนขว้างไอ้แบบนี้ทิ้งด้วยล่ะ The Safe (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โผเข้าหา[V] throw oneself on, See also: pounce on, leap at, swoop, Syn. กระโจนหา, โจนเข้าหา, ถลาเข้าหา, Example: ฉันโผเข้าหาแม่ด้วยความดีใจที่ได้พบกัน หลังจากที่ไม่พบกันมาเกือบ 5 ปี, Thai definition: อาการอ้าแขนโถมตัวเข้าหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
วางอำนาจ[v. exp.] (wāng amnāt) EN: throw one's weight around ; use one's authority   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
威張り腐る[いばりくさる, ibarikusaru] (v5r) to throw one's weight around; to be puffed up [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy [Add to Longdo]
焼べる[くべる, kuberu] (v1,vt) (uk) to throw on the fire; to burn [Add to Longdo]
寝転がる[ねころがる, nekorogaru] (v5r,vi) to lie down; to throw oneself down [Add to Longdo]
寝転ぶ(P);寝ころぶ[ねころぶ, nekorobu] (v5b,vi) (uk) to lie down; to throw oneself down; (P) [Add to Longdo]
身を投げる[みをなげる, miwonageru] (exp,v1) to throw oneself (e.g. off a cliff, etc.) [Add to Longdo]
身を投じる[みをとうじる, miwotoujiru] (exp,v1) to throw oneself (into an activity) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuāi, ㄕㄨㄞ, ] throw on ground; to fall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top