Search result for

thronging

(87 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thronging-, *thronging*, throng
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thronging มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thronging*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throng[VT] ทำให้เนืองแน่น, See also: ทำให้แน่นขนัด, ทำให้แออัด, ทำให้เบียดเสียด, Syn. crowd, pack
throng[VI] มาชุมนุมกัน, See also: มารวมตัวกัน, มารวมกลุ่มกัน, Syn. gather
throng[N] ฝูงชน, See also: ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน, กลุ่มคน, หมู่คน, Syn. crowd
throng in[PHRV] จับกลุ่ม, See also: รวมกัน, Syn. crowd in
throng out[PHRV] เบียดกันออก, Syn. crowd out
throng into[PHRV] ออกันเต็ม, See also: จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Syn. crowd into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass

English-Thai: Nontri Dictionary
throng(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม
throng(vi) จับกลุ่ม,ออ,กลุ้มรุม,ชุมนุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Throngs of screaming teenagers don't do it for josh groban. No.พวกสาววัยรุ่นที่กรี๊ดกร๊าด จอช โกรเบน ไม่นิยม Acafellas (2009)
Did you ever dream about jamming with your favorite musical heroes or playing gigs in front of throngs of screaming fans?คุณเคยมีความฝันที่จะได้ร้องเพลงร่วม กับนักร้องในดวงใจ หรือแม้กระทั่งเป็นดีเจท่ามกลางเสียงกรี๊ดกร๊าดของแฟนเพลงบ้างไหม? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
...a throng with 400 skinheads, neo-Nazis and supporters of extreme right-wing groups.มุงด้วย 400 สกินเฮด, นีโอนาซี และผู้สนับสนุนของกลุ่มมากปีก ขวา Denial (2016)
With only three days remaining until the peace is officially signed into effect... throngs of citizens have taken to the streets to show....เหลืออีกเพียง 3 วัน จะมีการลงนาม สนธิสัญญาสงบศึก ประชาชนมากมาย พร้อมใจกันออกมาฉลอง... Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
We'reahappyworkingthrong# We're a happy working throng Enchanted (2007)
The Battle Of The Gargantuan Throngar was a work of genius.Der Kampf des Grossen Throngars war ein Geniestreich. Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
- Ben, tell us all about Throngar?- Ben, erzählst du uns von Throngar? Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
- Throng... what?- Throng... was? Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
His Majesty has ordered that our tribute be paid right away!Seine Majestät hat angeordnet, dass das Throngeld sofort ausgezahlt wird! Episode #1.2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throngPeople thronged the theater to see the star.
throngThe throng protested against abortion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุง[V] crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ยกโขยง[V] come in crowds, See also: throng, crowd, flock, Syn. ยกขบวน, ยกพวก, Example: ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
แห่[V] flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
ออ[V] crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
เบียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
เกาะกลุ่ม[V] crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้
กลุ่มคน[N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count unit: กลุ่ม
รุม[V] crowd, See also: swarm, throng, congregate, flock, stream, Example: แมลงรุมเข้ามาทำความเสียหายแก่พืชผักของชาวสวน, Thai definition: อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ
มหาชน[N] crowd, See also: throng, group, community, Example: หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน, Thai definition: ชนหมู่มาก, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
ห้อมล้อม[V] be besieged, See also: be thronged, throng, be mobbed, surround, Syn. กลุ้มรุม, รุมล้อม, Example: แฟนเพลงพากันห้อมล้อมนักร้องหนุ่มหน้าหล่อและส่งเสียงกรี๊ดตลอดเวลา
ฝูงชน[N] crowd, See also: group, throng, mass, Syn. กลุ่มคน, หมู่คน, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนให้พวกเขา, Count unit: ฝูง, กลุ่ม, Thai definition: คนทั้งหลาย
พรู[V] flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
มารุมมาตุ้ม[V] besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
มารุมมาตุ้ม[V] besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
เฮ[V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮโล, Example: ที่ห้องนายสถานีมีคนมุงกันอยู่กลุ่มใหญ่ ประเดี๋ยวก็ฮือแตกกระจายออกมา ประเดี๋ยวเฮกันเข้าไป, Thai definition: อาการที่คนหมู่มากพรูกันไปยังที่แห่งเดียวกัน
เฮโล[V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮ, Example: เมื่อร้านอาหารที่สนามมวยราชดำเนินเปิดขาย ผู้คนจึงเฮโลไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง, Thai definition: ฮือกันไป
ตอม[V] swarm, See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng, Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ, Thai definition: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
ตอม[V] swarm, See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng, Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ, Thai definition: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
เบียดเสียดเยียดยัด[V] crowd, See also: be congested, throng, Syn. แออัด, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดเยียดยัดกันมากในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์, Thai definition: เบียดออกันแน่น, แออัดกันแน่น
ประดัง[V] crowd, See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous, Syn. เบียดเสียดเข้ามา, ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง, Example: คนประดังเข้ามาในหอประชุม
ชุมชน[N] community, See also: crowd, mass, throng, Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน, หมู่ชน, Example: ชาวไร่สับปะรดได้รวมตัวเป็นชุมชนขึ้นมาเพื่อดูแลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน, Count unit: ชุมชน, Thai definition: กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ชุมนุมชน[N] community, See also: crowd, mass, throng, mob, Syn. ชุมชน, หมู่คน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: มีชุมนุมชนขนาดเขื่องๆ อยู่ที่ปากแม่น้ำ, Thai definition: หมู่ชนที่รวมกันอยู่หนาแน่น, หมู่ชนที่มารวมกันมากๆ
กรู[V] throng, See also: crowd, run up together in crowds, rush in, run in a crowd, Syn. ออ, Example: มดตัวเล็กๆ กรูออกมาจากรังหลังฝนตก
กลุ่มชน[N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, หมู่ชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน, Example: กลุ่มชนจากอุบลราชธานีเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล, Count unit: กลุ่ม
กลุ้มรุม[V] besiege, See also: beset, throng, crowd, Syn. รุม, ล้อม, Example: เด็กกลุ่มใหญ่กำลังกลุ้มรุมเขาจนเรามองไม่เห็นตัวเขา, Thai definition: ประดังห้อมล้อมเข้ามา
คละคล่ำ[V] crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. คละปน, ปน, คลาคล่ำ, Example: ปลาน้อยใหญ่คละคล่ำอยู่ในบึงกว้าง, Thai definition: ปนกันไป, ดื่นไป
คลาคล่ำ[V] crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. มากมาย, Example: ในงานนิทรรศการมีฝูงคนคลาคล่ำเต็มไปหมด, Thai definition: เต็มไปด้วย
ยัดเยียด[V] crowd, See also: be crowded, be crammed, be jammed, flock, congregate, gather, mass, throng, Syn. เยียดยัด, เบียดเสียด, Example: ผู้คนยัดเยียดกันอยู่หน้าประตู รอเวลาที่ประตูจะเปิด, Thai definition: เบียดกันแน่น, แออัดกันแน่น, ออกันอยู่
ออกัน[V] congregate, See also: assemble, gather, rally, muster, throng, Example: เด็กๆ ออกันอยู่หน้าประตู, Thai definition: คั่งกันอยู่
แออัด[V] crowd, See also: be congested, be crammed, be packed, be jammed, be thronged, be crowded, squeeze, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: บรรยากาศบนถนนเล็กๆ สายนี้คึกคักมาก และแออัดไปด้วยจักรยานและสามล้อ
ไทยมุง[N] crowd, See also: throng, mass, onlookers, multitude, horde, flock, Thai definition: คนจำนวนมากที่เข้าไปรุมดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people   FR: groupe de personnes [m]
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip krajøk khāo) EN: throng of noisy reporters   
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round   FR: se masser ; se presser ; affluer
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream   FR: affluer ; accourir
เสียด[v.] (sīet) EN: pack ; crowd ; cram ; throng   
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng   

CMU English Pronouncing Dictionary
THRONG    TH R AO1 NG
THRONGS    TH R AO1 NG Z
THRONGED    TH R AO1 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throng    (v) (th r o1 ng)
throngs    (v) (th r o1 ng z)
thronged    (v) (th r o1 ng d)
thronging    (v) (th r o1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedränge {n}throng [Add to Longdo]
Pulk {m}; Menge von Menschen | im Pulkthrong | in a throng [Add to Longdo]
Zulauf {m}throng [Add to Longdo]
sich drängen | drängend | gedrängt | drängt | drängteto throng | thronging | thronged | throngs | thronged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲集[うんしゅう, unshuu] (n,vs) swarm; throng [Add to Longdo]
詰め掛ける;詰掛ける;詰めかける[つめかける, tsumekakeru] (v1,vi) to crowd (a house); to throng to (a door) [Add to Longdo]
群衆[ぐんしゅう(P);ぐんしゅ;ぐんじゅ, gunshuu (P); gunshu ; gunju] (n,vs) (See 群集) group (of people); crowd; horde; throng; mob; multitude; (P) [Add to Longdo]
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n,vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P) [Add to Longdo]
人だかり(P);人集り[ひとだかり, hitodakari] (n,vs) crowd; throng; (P) [Add to Longdo]
人集め[ひとあつめ, hitoatsume] (n) throng; gathering of people [Add to Longdo]
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers [Add to Longdo]
蝟集[いしゅう, ishuu] (n,vs) swarm; throng; flock together [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōng, ㄩㄥ, / ] to hold; to embrace; to wrap around; to gather around (sb); to throng; to swarm; to support [Add to Longdo]
蜂拥[fēng yōng, ㄈㄥ ㄩㄥ, / ] to flock (to see); to mill; to throng [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throng \Throng\, v. i. [imp. & p. p. {Thronged}; p. pr. & vb. n.
   {Thronging}.]
   To crowd together; to press together into a close body, as a
   multitude of persons; to gather or move in multitudes.
   [1913 Webster]
 
      I have seen the dumb men throng to see him. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top