Search result for

teif

(12 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teif-, *teif*
German-Thai: Longdo Dictionary
teif(adj) ลึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact [Add to Longdo]
アーティフィシャル;アーテフィシャル[, a-teifisharu ; a-tefisharu] (adj-na) artificial [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
アーティフィス;アーテフィス[, a-teifisu ; a-tefisu] (n) artifice [Add to Longdo]
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify [Add to Longdo]
アイデンティフィケーション;アイデンテフィケイション;アイデンティフケイション[, aidenteifike-shon ; aidentefikeishon ; aidenteifukeishon] (n) identification [Add to Longdo]
アイデンティフィケーションカード[, aidenteifike-shonka-do] (n) identification card [Add to Longdo]
アペリティフ;アペリチフ[, aperiteifu ; aperichifu] (n) aperitif (fre [Add to Longdo]
アンアイデンティファイド[, an'aidenteifaido] (adj-f) unidentified [Add to Longdo]
インティファーダ[, inteifa-da] (n) intifada (ara [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ティフ[ていふ, teifu] TIFF [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top