Search result for

tease

(86 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tease-, *tease*
Possible hiragana form: てあせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tease[VT] หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate
tease[VI] หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate
tease[VT] ทำให้ขบขัน
tease[VI] ขบขัน
tease[VT] กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (โดยเฉพาะความต้องการทางร่างกาย)
tease[VT] หวีผมให้ดูหนาขึ้น
tease[N] คนชอบแกล้ง, See also: คนชอบเย้าแหย่, Syn. teaser
tease[N] คนหลอกให้ผู้อื่นมีความต้องการทางเพศแล้วก็ปฏิเสธ
tease[N] การยั่วเย้า, See also: การหยอกเย้า
teasel[N] พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tease(ทีซ) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส,ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน, See also: teasingly adv.
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน
teaser(ที'เซอะ) n. ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า
protease(โพร'ทีแอส) n. น้ำย่อยโปรตีน
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tease(vt) ล้อเล่น,ยั่ว,แหย่,กวนโมโห

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teaseเขี่ยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How he teases herเล่นนางซะอยู่หมัดเลย Portrait of a Beauty (2008)
Chere, you shouldn't teaseที่รักทำเป็นเล่นไป Quantum of Solace (2008)
Tell Harold about the new teaser campaign we're starting next week.เล่าให้ฮาโรด์ลฟังหน่อย เกี่ยวกับโฆษณาตัวใหม่ ..ที่จะแายในอาทิตย์หน้า พวกคุณต้องชอบมันแน่ The Ugly Truth (2009)
You're right. I only tease him 'cause I'm jealous.ถูกของคุณ ผมชอบแกล้งเขา\\\ เพราะผมขี้อิจฉา Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Oh, we tease beuse we love.แหม รักหรอกจึงหยอกเล่น Rose's Turn (2009)
Come on, tease me.น่า เล่นกันหน่อย Harry Brown (2009)
You are such a tease.คุณนี่ช่างแซวจริงๆ Scratches (2009)
Guys used to tease me mercilessly about my rear end.ผู้ชายก็หยอกล้อแม่ สุดท้ายอย่างเลือดเย็น The Pickle Jar (2009)
He has a freckle on his right hand. It's shaped like Texas. I used to tease him about it.รูปร่างอย่างกับเท็กซัส ฉันเคยล้อเขาเรื่องนี้ Good Mourning (2009)
You can't tease me about the blood thing because it's not funny.คุณยั่วฉันไม่ได้หรอก เรื่องเลือดนั่น เพราะมันไม่ขำ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
We're just going to tease you mercilessly.เราแค่อยากล้อเธอเท่านั้นแหละ The Lost Boy (2009)
Wow, you are a tease.ว้าว... คุณนี่ขี้เล่นจริง The Eyes Have It (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teaseHe teased his father to buy for a bicycle.
teaseI can't stand to see animals be teased.
teaseShe's a big teaser.
teaseSince she was wearing the very strange hat, people teased her.
teaseThat child teased his mother for candy.
teaseThe other boys teased him when he got his hair cut.
teaseThe schoolboys teased each other endlessly.
teaseThey teased the new student.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเล่น[V] tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
ล้อ[V] tease, See also: banter, kid, ridicule, joke, make fun of, Syn. ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, สัพหยอก, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว, Example: ใครต่อใครต่างล้อรูปร่างของเธอกันว่าราวกับช้างน้ำหรือสาวซูโม่มวยปล้ำ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาหยอกเย้า เย้าแหย่ให้เขาเกิดรำคาญให้ได้อายหรือให้ได้โกรธเป็นต้น
แหย่[V] tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
อ่อยเหยื่อ[V] flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
เย้า[V] tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
เย้าแหย่[V] tease, See also: banter, pull one's leg, goad, joke, trick, kid, Syn. กระเซ้า, แหย่เย้า, Example: พี่รงค์ชอบที่จะเย้าแหย่กับเพื่อนนักเรียน, Thai definition: แกล้งทำให้โกรธหรืออายเพื่อความสนุก
พูดล้อ[V] tease, See also: josh, mock, Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่, Example: เขาพูดล้อแค่นี้ทำเป็นโกรธเป็นจริงเป็นจังไปได้
หยอก[V] tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอกเย้า, หยอกล้อ, เย้าหยอก, Example: วิลล์มีเรื่องตลกเล่าและเย้าหยอกสมาชิกให้เพลิดเพลินตลอดเวลา, Thai definition: เล่นหรือล้อ ไม่จริงจัง
หยอกเย้า[V] tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, หยอกล้อ, Example: เขาอุ้มและหยอกเย้าอยู่กับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้ภรรยาอุ้มอีก
หยอกล้อ[V] tease, See also: make fun of, jolly, kid, Syn. หยอกเย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, Example: พ่อแม่ ลูก ที่ได้หยอกล้อและใกล้ชิดกันอย่างมีความสุข ถือเป็นการเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ล้อ [v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of   FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter   FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
พูดล้อ[v. exp.] (phūt-lø) EN: tease ; josh ; mock   
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on   FR: taquiner ; raconter des blagues
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease   FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
แหย่[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; pull someone's leg   FR: taquiner ; asticoter (fam.)
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib   FR: taquiner ; faire marcher
หยิกแกมหยอก[v.] (yikkaēmyøk) EN: tease ; jolly   
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   FR: taquiner ; faire marcher

CMU English Pronouncing Dictionary
TEASE    T IY1 Z
TEASED    T IY1 Z D
TEASER    T IY1 Z ER0
TEASES    T IY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tease    (v) (t ii1 z)
teased    (v) (t ii1 z d)
teasel    (n) (t ii1 z l)
teaser    (n) (t ii1 z @ r)
teases    (v) (t ii1 z i z)
teasels    (n) (t ii1 z l z)
teasers    (n) (t ii1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
ストリップショー[, sutorippusho-] (n) strip show; striptease [Add to Longdo]
ストリップティーズ[, sutoripputei-zu] (n) striptease [Add to Longdo]
タンパク質分解酵素;蛋白質分解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質分解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質分解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease [Add to Longdo]
チーゼル[, chi-zeru] (n) teasel [Add to Longdo]
ヌードショー[, nu-dosho-] (n) striptease (wasei [Add to Longdo]
プロテアーゼ[, purotea-ze] (n) protease [Add to Longdo]
プロテアーゼ阻害剤[プロテアーゼそがいざい, purotea-ze sogaizai] (n) protease inhibitor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取笑[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, ] tease; make fun of [Add to Longdo]
嘲弄[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, ] tease; poke fun at; make fun of [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] tease; disturb [Add to Longdo]
戏耍[xì shuǎ, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄚˇ, / ] tease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tease \Tease\ (t[=e]z), v. t. [imp. & p. p. {Teased} (t[=e]zd);
   p. pr. & vb. n. {Teasing}.] [AS. t?san to pluck, tease; akin
   to OD. teesen, MHG. zeisen, Dan. t[ae]se, t[ae]sse. [root]58.
   Cf. {Touse}.]
   1. To comb or card, as wool or flax. "Teasing matted wool."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To stratch, as cloth, for the purpose of raising a nap;
    teasel.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) To tear or separate into minute shreds, as with
    needles or similar instruments.
    [1913 Webster]
 
   4. To vex with importunity or impertinence; to harass, annoy,
    disturb, or irritate by petty requests, or by jests and
    raillery; to plague. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       He . . . suffered them to tease him into acts
       directly opposed to his strongest inclinations.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To vex; harass: annoy; disturb; irritate; plague;
     torment; mortify; tantalize; chagrin.
 
   Usage: {Tease}, {Vex}. To tease is literally to pull or
      scratch, and implies a prolonged annoyance in respect
      to little things, which is often more irritating, and
      harder to bear, than severe pain. Vex meant originally
      to seize and bear away hither and thither, and hence,
      to disturb; as, to vex the ocean with storms. This
      sense of the term now rarely occurs; but vex is still
      a stronger word than tease, denoting the disturbance
      or anger created by minor provocations, losses,
      disappointments, etc. We are teased by the buzzing of
      a fly in our eyes; we are vexed by the carelessness or
      stupidity of our servants.
      [1913 Webster]
 
         Not by the force of carnal reason,
         But indefatigable teasing.    --Hudibras.
      [1913 Webster]
 
         In disappointments, where the affections have
         been strongly placed, and the expectations
         sanguine, particularly where the agency of
         others is concerned, sorrow may degenerate into
         vexation and chagrin.       --Cogan.
      [1913 Webster]
 
   {Tease tenon} (Joinery), a long tenon at the top of a post to
    receive two beams crossing each other one above the other.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tease \Tease\, n.
   One who teases or plagues. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tease
   n 1: someone given to teasing (as by mocking or stirring
      curiosity) [syn: {tease}, {teaser}, {annoyer}, {vexer}]
   2: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men
     [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx}, {tease},
     {prickteaser}]
   3: the act of harassing someone playfully or maliciously
     (especially by ridicule); provoking someone with persistent
     annoyances; "he ignored their teases"; "his ribbing was
     gentle but persistent" [syn: {tease}, {teasing}, {ribbing},
     {tantalization}]
   v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of
      his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug},
      {beleaguer}]
   2: harass with persistent criticism or carping; "The children
     teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
     failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
     jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
     {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
     {ride}]
   3: to arouse hope, desire, or curiosity without satisfying them;
     "The advertisement is intended to tease the customers"; "She
     has a way of teasing men with her flirtatious behavior"
   4: tear into pieces; "tease tissue for microscopic examinations"
   5: raise the nap of (fabrics)
   6: disentangle and raise the fibers of; "tease wool" [syn:
     {tease}, {tease apart}, {loosen}]
   7: separate the fibers of; "tease wool" [syn: {tease}, {card}]
   8: mock or make fun of playfully; "the flirting man teased the
     young woman"
   9: ruffle (one's hair) by combing the ends towards the scalp,
     for a full effect [syn: {tease}, {fluff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top