Search result for

tear

(125 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tear-, *tear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tear[VT] ฉีกออก, Syn. rip, split
tear[VI] ฉีกออก, Syn. rip, split
tear[VI] เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ, See also: เร่งรีบ, รี่, รีบตะบึง, Syn. rush
tear[VT] แบ่งออก, Syn. divide
tear[VT] ทำให้เป็นรู
tear[VT] ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. distress, upset
tear[VI] ไม่สบายใจ, Syn. distress, upset
tear[N] การฉีก
tear[N] รอยฉีก, See also: รอยขาด, Syn. rent, split
tear[N] การรีบเร่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tear(เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา (แทร์) vt.,vi.,n. (การ) ฉีก,ฉีกขาด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ,รื้อทิ้ง,รื้อออก,รูด,พราก,ถูกฉีก,ถูกดึง,เร่งรียไป,รอยฉีก,ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ,ทำให้น้ำตาไหล,โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่
tear gasn. แก๊สน้ำตา
tear-off menusเมนูดึงออกได้หมายถึง เมนูที่เราสามารถดึงออกมาจากแถบเมนู (menu bar) มาวางไว้ที่ตำแหน่งใหม่ที่เราประสงค์
teardropn. หยดน้ำตา,สิ่งที่คล้ายหยดน้ำตา
tearing(แท'ริง) adj. เร่งรีบอย่างรุนแรง,ผลุนผลัน,ดุเดือด,รุนแรง.
teary(เทีย'รี) adj. เกี่ยวกับน้ำตา,น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ., See also: tearily adv.
job's-tearsn. ต้นเดือย,ลูกเดือย
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ

English-Thai: Nontri Dictionary
tear(n) น้ำตา
tear(n) รอยขาด,รอยฉีก
tear(vi) ขาด,ดึง,ถูกฉีก,เร่งรีบไป
tear(vt) ดึง,พราก,รูด,ฉีก,รื้อออก,ทึ้ง
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tear faultรอยเลื่อนฉีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tear sac; dacryocyst; sac, lacrimalถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears๑. น้ำตา๒. หยดน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears, crocodileน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tearรอยฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ยาง มักเกิดบริเวณที่มีความเค้นสูง เช่น รอยตัดหรือมุมแหลม เกิดจากการตัด ตำหนิ หรือการเสียรูปเฉพาะส่วน [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could really use your help with this. Oh, saving a teardown.ฉันต้องการให้เธอช่วยเรื่องนี้ โอ้ กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว Chuck in Real Life (2008)
(Kutner) his face is so swollen it squeezed his tear ducts shut.หน้าเค้าบวมทำให้ท่อน้ำตาปิด Adverse Events (2008)
Were there tears?เธอ น้ำตาอยู่ไหน Lucky Thirteen (2008)
She has no tears.เธอไม่มีน้ำตา Lucky Thirteen (2008)
She has Sjögren's, that attacks the glands that produce tears and saliva.เธอมี sjogren's. มันโจมตีต่อม ที่ผลิตน้ำตาและน้ำลาย Lucky Thirteen (2008)
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
[Massive Attack's Teardrop][Massive Attack's Teardrop] Emancipation (2008)
# # # someone # # to wipe away those tears you cried ## # # someone # # to wipe away those tears you cried # Emancipation (2008)
He's got a congenital heart defect... and gastroschisis- a tear in his abdomen.หัวใจของเขาบกพร่องตั้งแต่กำเนิด... และผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด ผนังท้องของเขาฉีกขาด Pilot (2008)
Their tearing us apart one by one.พวกมันกำลังสอยเราทีละลำ Rising Malevolence (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
FLESH TEARING Jesus!พระเจ้า Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tearThe little girl laughed her tears away.
tearShe restrained tears with difficulty.
tearSeeing his mother the lost child burst Into tears.
tearShe read his letter, with tears streaming down her cheeks.
tearSuch was Linda's disappointment that she burst into tears.
tearHe was moved to tears.
tearDry my tears.
tearAs Beth wiped tears from her face, she rushed home.
tearThe fiction reduced girls to tears.
tearSome students looked at her with tears in their eyes.
tearShe could not help bursting into tears.
tearShe answered with tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้แย[ADJ] whining, See also: tearful, weepy, Example: เขาชอบว่าฉันเป็นผู้หญิงขี้แยอยู่เรื่อย, Thai definition: มักร้องไห้บ่อยๆ เพราะอ่อนแอไม่เข้มแข็ง
ฟูมฟาย[ADV] tearfully, Syn. อาบน้ำตา, Example: น้องจะร้องไห้ฟูมฟายไปทำไม หมาตายแค่นี้, Thai definition: มีน้ำตาอาบหน้า
อัสสุ[N] tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา, Notes: (บาลี)
อัสสุชล[N] tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา
น้ำตา[N] tear, See also: teardrop, Example: ลูกๆ ร้องไห้จนน้ำตาอาบแก้ม, Thai definition: น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตาเมื่อเวลาดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
ระเบิดน้ำตา[N] tear-gas bomb, See also: tear bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ
ปริ[V] split, See also: tear, burst, part, open slightly, crack open, Syn. แยก, แตกออก, ผลิ, แย้ม, Example: มะขามเทศกำลังมีฝักแก่จัดฝักสีแดงก่ำแตกปริจนเห็นเนื้อสีขาวแน่น
ก๊าซน้ำตา[N] tear gas, Example: ตำรวจยิงก๊าซน้ำตาใส่คนที่ชุมนุมประท้วง, Count unit: ก๊าซ, Thai definition: ก๊าซที่ทำให้ระคายเคืองลูกตาอย่างรุนแรง
การฉีก[N] tearing, See also: rending, Syn. การดึง, การทึ้ง, Example: การฉีกของกล้ามเนื้อขาทำให้เขาปวดแทบเดินไม่ได้
แก๊สน้ำตา[N] tear gas, Example: ทหารใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนที่มาประท้วง, Thai definition: สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง น้ำตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture   FR: déchirer ; lacérer ; arracher
เดือย [n.] (deūay) EN: Job's Tears   
จิก[v.] (jik) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab   
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก๊สน้ำตา [n. exp.] (kaēt nāmtā) EN: tear gas   FR: gaz lacrymogène
การสึกหรอ[n.] (kān seukrø) EN: wear and tear   
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthān tø kān chamrut) EN: resistance to wear and tear   
ก๊าซน้ำตา[n. exp.] (kāt nāmtā) EN: tear gas   FR: gaz lacrymogène [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEAR    T EH1 R
TEAR    T IH1 R
TEARS    T IH1 R Z
TEARS    T EH1 R Z
TEARY    T IH1 R IY0
TEARE    T IY1 R
TEARLE    T AO1 R AH0 L
TEARING    T IH1 R IH0 NG
TEARFUL    T IH1 R F AH0 L
TEARING    T EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tear    (n) (t i@1 r)
tear    (v) (t e@1 r)
tears    (n) (t i@1 z)
tears    (v) (t e@1 z)
tearful    (j) (t i@1 f @ l)
tearing    (v) (t e@1 r i ng)
tearoom    (n) (t ii1 r uu m)
tear-gas    (n) - (t ii1 @ - g a s)
tearaway    (n) (t e@1 r @ w ei)
tearless    (j) (t i@1 l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchreißwiderstand {m}tear resistance [Add to Longdo]
Reißfestigkeit {f}tear strength [Add to Longdo]
Tränengas {n}tear gas [Add to Longdo]
Tränenkanal {m} [anat.]tear duct [Add to Longdo]
Zerreißfestigkeit {f}tear resistance [Add to Longdo]
Rissfestigkeit {f}tear resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
べそ[, beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼泪[yǎn lèi, ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ, / ] tears; crying, #2,973 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] tears, #3,049 [Add to Longdo]
泪水[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] teardrop; tears, #6,540 [Add to Longdo]
拆除[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, ] tear down; demolish; dismantle; remove, #6,667 [Add to Longdo]
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ, / ] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong), #26,649 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] tearful; to branch (of river), #28,310 [Add to Longdo]
血泪[xuè lèi, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄟˋ, / ] tears of blood (symbol of extreme suffering); blood and tears, #29,759 [Add to Longdo]
撕破[sī pò, ㄙ ㄆㄛˋ, ] tear, #34,793 [Add to Longdo]
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade, #43,371 [Add to Longdo]
催泪瓦斯[cuī lèi wǎ sī, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄨㄚˇ ㄙ, / ] tear gas, #64,779 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tear \Tear\ (t[=e]r), n. [AS. te['a]r; akin to G. z[aum]rhe,
   OHG. zahar, OFries. & Icel. t[=a]r, Sw. t[*a]r, Dan. taare,
   Goth. tagr, OIr. d[=e]r, W. dagr, OW. dacr, L. lacrima,
   lacruma, for older dacruma, Gr. da`kry, da`kryon, da`kryma.
   [root]59. Cf. {Lachrymose}.]
   1. (Physiol.) A drop of the limpid, saline fluid secreted,
    normally in small amount, by the lachrymal gland, and
    diffused between the eye and the eyelids to moisten the
    parts and facilitate their motion. Ordinarily the
    secretion passes through the lachrymal duct into the nose,
    but when it is increased by emotion or other causes, it
    overflows the lids.
    [1913 Webster]
 
       And yet for thee ne wept she never a tear.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Something in the form of a transparent drop of fluid
    matter; also, a solid, transparent, tear-shaped drop, as
    of some balsams or resins.
    [1913 Webster]
 
       Let Araby extol her happy coast,
       Her fragrant flowers, her trees with precious tears.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. That which causes or accompanies tears; a lament; a dirge.
    [R.] "Some melodous tear." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Glass Manuf.) A partially vitrified bit of clay in glass.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Tear is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, tear-distilling,
      tear-drop, tear-filled, tear-stained, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Tears of St. Lawrence}, the Perseid shower of meteors, seen
    every year on or about the eve of St. Lawrence, August
    9th.
 
   {Tears of wine}, drops which form and roll down a glass above
    the surface of strong wine. The phenomenon is due to the
    evaporation of alcohol from the surface layer, which,
    becoming more watery, increases in surface tension and
    creeps up the sides until its weight causes it to break.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tear \Tear\ (t[^a]r), v. t. [imp. {Tore} (t[=o]r), ((Obs.
   {Tare}) (t[^a]r); p. p. {Torn} (t[=o]rn); p. pr. & vb. n.
   {Tearing}.] [OE. teren, AS. teran; akin to OS. farterian to
   destroy, D. teren to consume, G. zerren to pull, to tear,
   zehren to consume, Icel. t>ae/ra, Goth. gata['i]ran to
   destroy, Lith. dirti to flay, Russ. drate to pull, to tear,
   Gr. de`rein to flay, Skr. dar to burst. [root]63. Cf. {Darn},
   {Epidermis}, {Tarre}, {Tirade}.]
   1. To separate by violence; to pull apart by force; to rend;
    to lacerate; as, to tear cloth; to tear a garment; to tear
    the skin or flesh.
    [1913 Webster]
 
       Tear him to pieces; he's a conspirator. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to divide by violent measures; to disrupt; to rend;
    as, a party or government torn by factions.
    [1913 Webster]
 
   3. To rend away; to force away; to remove by force; to
    sunder; as, a child torn from its home.
    [1913 Webster]
 
       The hand of fate
       Hath torn thee from me.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To pull with violence; as, to tear the hair.
    [1913 Webster]
 
   5. To move violently; to agitate. "Once I loved torn ocean's
    roar." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {To tear a cat}, to rant violently; to rave; -- especially
    applied to theatrical ranting. [Obs.] --Shak.
 
   {To tear down}, to demolish violently; to pull or pluck down.
    
 
   {To tear off}, to pull off by violence; to strip.
 
   {To tear out}, to pull or draw out by violence; as, to tear
    out the eyes.
 
   {To tear up}, to rip up; to remove from a fixed state by
    violence; as, to tear up a floor; to tear up the
    foundation of government or order.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tear \Tear\, v. i.
   1. To divide or separate on being pulled; to be rent; as,
    this cloth tears easily.
    [1913 Webster]
 
   2. To move and act with turbulent violence; to rush with
    violence; hence, to rage; to rave.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tear \Tear\, n.
   The act of tearing, or the state of being torn; a rent; a
   fissure. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Wear and tear}. See under {Wear}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tear
   n 1: a drop of the clear salty saline solution secreted by the
      lacrimal glands; "his story brought tears to her eyes"
      [syn: {tear}, {teardrop}]
   2: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a
     rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn:
     {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}]
   3: an occasion for excessive eating or drinking; "they went on a
     bust that lasted three days" [syn: {bust}, {tear}, {binge},
     {bout}]
   4: the act of tearing; "he took the manuscript in both hands and
     gave it a mighty tear"
   v 1: separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped";
      "tear the paper" [syn: {tear}, {rupture}, {snap}, {bust}]
   2: to separate or be separated by force; "planks were in danger
     of being torn from the crossbars"
   3: move quickly and violently; "The car tore down the street";
     "He came charging into my office" [syn: {tear}, {shoot},
     {shoot down}, {charge}, {buck}]
   4: strip of feathers; "pull a chicken"; "pluck the capon" [syn:
     {pluck}, {pull}, {tear}, {deplume}, {deplumate}, {displume}]
   5: fill with tears or shed tears; "Her eyes were tearing"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 tear
   loom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top