Search result for

teamed

(36 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teamed-, *teamed*, team, teame
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Double teamed by a psychologist and a chef?- เสริมกำลัง โดยนักจิตวิทยาและเชฟไง The Dwarf in the Dirt (2009)
All right, Raj, looks like you're teamed up with "die, Wil Wheaton, die."ราจ ดูเหมือนายจับคู่กับ ตายซะ วิล วีทตัน ตายซะ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
He used to be with the Agency, but got greedy, went rogue, and teamed up with the General to keep the whole drug operation for themselvesเขาควรจะทำงานให้ CIA, แต่ด้วยความโลภ ก็เลยร่วมมือกับนายพล เพื่อจะให้ขบวนการค้ายาทั้งหมดมาเป็นของมัน The Expendables (2010)
They've teamed up and formed, like, an evil cabal of tricksters.พวกเขาตั้งทีมขึ้นมา เหมือนเป็นพวกปีศาจที่ชอบแกล้งคนอื่น Chuck Versus First Class (2010)
I made a mistake, but so did you when you teamed up with Sage to try to ruin my proposal.ฉันทำเรื่องผิดพลาด, เธอก็เหมือนกัน ตอนที่เธอร่วมมือกับเซจทำลายการแต่งงานฉัน Monstrous Ball (2012)
Wouldn't be the first time that the Ryan brothers teamed up against you.นี่มันไม่ใช่ครั้งแรก ที่พี่น้องไรอันรวมหัวกันต่อต้านนาย Illumination (2013)
So they teamed up, and at some point, Greenfield tried to get out.ก็เลยร่วมมือกัน และมีเรื่องบางอย่าง ทำให้เจสันพยายามจะออกมา Mors Praematura (2013)
And I've been teamed up with Mason Bridge, who is a legend, who I admired, before he told meและฉันถูกจับร่วมงาน กับ เมสัน บริดจ์ คนที่เป็นตำนาน คนที่ฉันชื่นชม ก่อนที่เค้าจะบอกฉันว่า The Sound and the Fury (2015)
- And he's teamed up with a speedster.แล้วเขาก็ร่วมมือกับสปีดสเตอร์ Outlaw Country (2016)
She's teamed up with that other whore, Gina.เธอร่วมทีมกับโสเภณีอีกคนจีน่า Malèna (2000)
So you boys teamed up and killed him?ดังนั้นพวกแกถึงรวมหัวกันฆ่าเขางั้นหรือ Arang (2006)
How was I supposed to know that Bennet teamed up with West, the flying boy?หนูจะไปรู้ได้ไงว่า เบ็นเน็ท ร่วมมือกับ เวสท์ หนุ่มบินได้ ? Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teamedI teamed up with Brendon for the doubles tournament.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed fish curry in banana leaves ; seafood steamed in banana leaves   
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves   
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves   
ห่อหมกปลา[n. exp.] (hømok plā) EN: steamed fish curry in banana leaves   FR: curry de poisson [m]
ไข่ตุ๋น[n. exp.] (khai tun) EN: steamed egg   FR: oeufs cuits à la vapeur [mpl]
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed   FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
ข้าวมันไก่[xp] (khāoman kai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup   FR: poule au riz [f]
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton   
ข้าวหมกไก่[xp] (khāomok kai) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEAMED    T IY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teamed    (v) (t ii1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
粟飯[あわめし, awameshi] (n) steamed rice with millet; boiled rice with millet [Add to Longdo]
甲羅蒸し;甲羅蒸[こうらむし, kouramushi] (n) crab meat mixed with vegetables and egg yolk, steamed inside its shell [Add to Longdo]
酒蒸し;酒蒸[さかむし, sakamushi] (n) seafood seasoned with salt and sake then steamed [Add to Longdo]
焼売[しゅうまい;シューマイ, shuumai ; shu-mai] (n) steamed meat dumpling (Chinese-style) (chi [Add to Longdo]
蒸しパン(P);蒸パン[むしパン, mushi pan] (n) steamed bun; steamed bread; (P) [Add to Longdo]
蒸し菓子[むしがし, mushigashi] (n) steamed cake [Add to Longdo]
蒸し鳥[むしとり, mushitori] (n) steamed chicken [Add to Longdo]
蒸し飯;蒸飯[むしめし, mushimeshi] (n) (1) steamed rice (esp. cold rice reheated by steaming it); (2) (See こわめし) mochi rice with red beans steamed in a steaming basket; rice with red beans (eaten on celebratory occasions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teamed \Teamed\, a.
   Yoked in, or as in, a team. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Let their teamed fishes softly swim.   --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top