Search result for

tartly

(598 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tartly-, *tartly*, tart
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tartly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tartly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., S. jump start

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tart[SL] หญิงโสเภณี
tart[ADJ] ซึ่งมีรสจัด, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, เผ็ดร้อน, ซึ่งทำให้แสบลิ้น, Syn. acidulous, bitter, sharp
tart[ADJ] (ปาก) จัด, See also: (วาจา) เผ็ดร้อน
tart[N] ขนมพายไส้ต่างๆ, See also: ทาร์ต
start[VI] เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start[VT] เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
tartan[N] ผ้าตาหมากรุก, See also: สิ่งทอตาหมากรุก, เรือใบเสาเดียวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, Syn. plaid
tartar[N] หินปูนที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: หินปูนที่เกาะอยู่ตามไรฟัน
Tartar[N] ชนกลุ่มที่อาศัยในเอเชียและตะวันออกของยุโรป
Tartar[N] คนน่ากลัว
restart[VT] เริ่มใหม่, See also: ทำใหม่อีกครั้ง
starter[N] ผู้เริ่มต้น
startle[VI] สะดุ้ง, See also: ้ตกใจ
startle[VT] ทำให้สะดุ้ง, See also: ทำให้ตกใจ
tart up[PHRV] ตกแต่งหรือแต่งตัวเผ็ดร้อน (มักไม่เหมาะสม) (คำสแลง)
upstart[N] ผู้ที่ร่ำรวยหรือมีอำนาจอย่างรวดเร็ว, Syn. parvenu, nouveau riche
upstart[VI] กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: ปรากฏอย่างรวดเร็ว, Syn. spring up
upstart[ADJ] ซึ่งร่ำรวยอย่างรวดเร็ว, Syn. newly rich
start as[PHRV] เริ่มงานเป็น, See also: เริ่มทำงานเป็น, Syn. begin as
start in[PHRV] เริ่ม, See also: เริ่มต้น, Syn. start on
start on[PHRV] เริ่มงาน, See also: เริ่มจัดการ, Syn. begin on, start in
start on[PHRV] กล่าวหา, See also: ต่อว่า
start up[PHRV] พรวดออกมา (จากที่ซ่อน), See also: กระโดดออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็ว
start for[PHRV] เริ่มเดินทางไปยัง (สถานที่)
start off[PHRV] วิ่งหนี, Syn. start away
start off[PHRV] เริ่มเดินทาง, Syn. go away
start off[PHRV] ตั้งใจทำ, See also: เริ่มอยากทำ (บางสิ่ง), Syn. set off, set out, start out
start off[PHRV] ทำให้เริ่มต้น (บางสิ่ง)
start out[PHRV] โผล่จาก, See also: ออกมาจาก, ยื่นออกมาจาก
start out[PHRV] เริ่มเดินทาง, Syn. go away
start out[PHRV] อยากทำ, See also: มุ่งมั่น, ตั้งใจทำ, Syn. set off, set out, start off
start out[PHRV] เริ่มพูด
start out[PHRV] เริ่มทำงาน, See also: เริ่มอาชีพ, Syn. set out
for starts[ADV] เริ่มแรก, See also: อย่างแรก
head start[N] การเริ่มต้นก่อนทำให้ได้เปรียบคนอื่น, Syn. advantage, edge, vantage, Ant. disadvantage, drawback
jump-start[SL] การติดเครื่องยนต์โดยใช้แบตเตอรี่เครื่องยนต์ของรถคันอื่น
start back[PHRV] กระโดดกลับ (ด้วยความตกใจ), See also: ถอยกลับ
start back[PHRV] เริ่มเดินทางกลับ
start back[PHRV] เริ่มเดินทางกลับ
start from[PHRV] (สัตว์) ออกจาก, See also: โผล่ออกมาจาก, Syn. start out of
start from[PHRV] ไหลออกมา, See also: ทะลักจาก, ถลนออกมาจาก, Syn. start out of
start from[PHRV] เริ่มเดินทางจาก
start from[PHRV] เริ่มต้นจาก, See also: เริ่มจาก
start over[PHRV] เริ่มใหม่, See also: เริ่มอีก
start with[PHRV] ตกใจ, See also: มีอาการตกใจ
start with[PHRV] เริ่มด้วย, Syn. begin with
for a start[ADV] เริ่มแรก, See also: อย่างแรก
get a start[IDM] มีโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพ, See also: เริ่มประกอบอาชีพ
get started[PHRV] เริ่มทำต่อ, Syn. get cracking, get going, get moving, get weaving
non-starter[N] ม้าแข่งที่ไม่ได้ลงแข่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antartic oceanมหาสมุทรแอนตาร์กติก
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
cream of tartarn. เป็นส่วนประกอบของแป้งทำให้ขนมฟู potassium bitartrate,potasium acid tartrate
redstart(เรด'สทาร์ท) n. นกthrushขนาดเล็กที่มีหางสีแดงอมน้ำตาล
restart(รี'สทาร์ท) vt.,vi. เริ่มใหม่,เริ่มต้น,
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
start menuเมนูเริ่มแรกในระบบวินโดว์ 95 และ 98 เมนูเริ่มแรกนี้จะมองเห็นได้ทันทีที่กดเมาส์ที่ปุ่ม Start มีคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้ Programs, Documents, Settings, Find , Help, Run และ Shut downดู Start button ประกอบ
start-up diskจานบันทึกสำหรับเริ่มเครื่องหมายถึง จานบันทึกจะเป็นจานแข็งหรือจานอ่อนก็ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านในทันทีที่เปิดเครื่องเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป ในจานนี้จะมีคำสั่งต่าง ๆ ที่ต้องทำทันทีที่เริ่มเปิดเครื่อง
startle(สทาร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.
tart(ทาร์ท) adj. รสจัด,เปรี้ยว,เผ็ด,กัดกร่อน,เผ็ดร้อน,บาดใจ,แสบลิ้น, (ปาก) จัด., See also: tarrly adv. tartness n., Syn. sharp,vinegary
tartar(ทาร์'ทาร์) n. หินปูนน้ำลายที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: tartarous adj
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง
start(vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่
start(vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
startle(vt) รบกวน,ทำให้สะดุ้ง,ปลุก,ไล่,ทำให้ตื่น,ทำให้ตกใจ
tart(adj) เปรี้ยว,แหลม,รสจัด,เผ็ดร้อน,บาดใจ
tartan(n) ผ้าขนสัตว์เป็นตาๆ,ผ้าตาหมากรุก
tartar(n) การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
upstart(vi) กระโดดขึ้น,พุ่งพรวด,ปรากฏขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restartเริ่มทำต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
restartเริ่มทำต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting blockแผ่นจุดอาร์กรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
starting motor; cranking motor; starter; starter motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting wind speedอัตราเร็วลมเริ่มต้น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
startupเริ่มงานเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spark startingการเริ่มจุดประกายอาร์ก [มีความหมายเหมือนกับ HF ignition] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
start bitบิตเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
start capacitorตัวเก็บประจุเมื่อเริ่มทำงาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
start timeเวลาเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter pinion gearเฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์ สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter relayรีเลย์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-starting valveลิ้นติดเครื่องด้วยลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-restartเริ่มทำต่ออัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jump-startingติดเครื่องด้วยการพ่นไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
y-delta starter; wye-delta starterสตาร์ตเตอร์แบบวาย-เดลตา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold startเปิดเครื่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cranking motor; starter; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold hard startเครื่องยนต์ติดยากขณะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold startเปิดเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct- online starterสตาร์ตเตอร์แบบต่อตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tetartanope๑. คนตาบอดเสี้ยวเดียว๒. คนตาบอดสีน้ำเงินเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetartanopia; tetartanopsia๑. ตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ hemianopia, quadrantic; quadrantanopia; quadrantanopsia]๒. ตาบอดสีน้ำเงินเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetartanopsia; tetartanopia๑. ตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ hemianopia, quadrantic; quadrantanopia; quadrantanopsia]๒. ตาบอดสีน้ำเงินเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hot hard startเครื่องยนต์ติดยากขณะร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutral safety switch; neutral-start switchสวิตช์นิรภัยเกียร์ว่าง[มีความหมายเหมือนกับ clutch safety switch] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wye delta starter; y-delta starterสตาร์ตเตอร์แบบวาย-เดลตา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
restartเริ่มทำต่อ
เริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
Starting devicesอุปกรณ์สตาร์ต [TU Subject Heading]
Tartratesทาร์เตรต [TU Subject Heading]
Starter cultureต้นเชื้อจุลินทรีย์หรือกล้าเชื้อบริสุทธิ์, เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกให้บริสุทธิ์ มีทั้งแบบชนิดเดี่ยวหรือแบบผสม ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักอาหาร [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Ergotamine Tartrateเออร์โกทามินทาร์เทรต [การแพทย์]
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
L-Tartaric Acidกรดแอล-ตาร์ตาริค [การแพทย์]
Levallorphan Tartrate Injectionลีวัลลอร์แฟนทาร์เกรตในยาฉีด [การแพทย์]
Materials, Startingปฐมสาร [การแพทย์]
Meso-Tartaric Acidกรดมีโซ-ทาร์ทาริค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Homepage {f}; Startseite {f}; Titelseite {f} (n) คือหน้าเว็บหลัก หน้าแรกที่ใช้สำหรับจัดการต่างของแต่ละผู้สร้างเว็บนั้นขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A disappointing start.Αh. Cloud Atlas (2012)
Start typing.เริ่มพิมพ์ High Infidelity (2012)
Taking off!Ich starte durch. Les grands ducs (1996)
Launch.*Start*. Agent Afloat (2008)
Restart!NeustartSpace Battleship Yamato (2010)
Here he goes.Er startet. The Legend vs the Beast (2017)
What if they all started to come true?ถ้าฝันนั้นมันจะเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
So we might as well just start now, right?งั้นก็เริ่มจากตอนนี้เลย,ดีมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
But the second he starts to call the shots,แต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเรียกร้องอะไร Chuck in Real Life (2008)
I haven't started yet.ชั้นยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
I didn't know you started anything for next season.หนูไม่รู้ว่าคุณเริ่มออกแบบเสื้อผ้าฤดูกาลหน้าแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
He is stressing. if his right eye starts to twitch,เค้ากำลังเครียด เพราะตาขวาของเค้าเริ่มกระตุก Pret-a-Poor-J (2008)
-I had to start all over. -Stop lying to me.ฉันจะเริ่มใหม่ทั้งหมด เลิกโกหกฉันสักที Pret-a-Poor-J (2008)
oh, we just started hanging out again.อ่อ พวกเราแค่เริ่มออกไปเที่ยวกันอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
But I'm actually thinking of starting my own line.แต่แนคิดว่า จริง ๆ แล้ว ฉันอยากจะทำของฉันเอง Pret-a-Poor-J (2008)
You really think you can start your own business right now?เธอคิดจริง ๆ เหรอว่าเธอจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองตอนนี้ ? Pret-a-Poor-J (2008)
you're the one who started this.เธอเป็นคนเริ่มก่อนนะ Pret-a-Poor-J (2008)
It won't be the start of something. it'll be the end.มันไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่มันจะกลายเป็นจุดจบ Pret-a-Poor-J (2008)
Because of that little tart's libido.เพราะ เด็กนั่น There Might be Blood (2008)
In fact, you may want to start avoiding engagement parties all together.หลังจากที่เธอทำลายงานหมั้นของลาน่า Committed (2008)
Before you start booking anything, there's something you need to know.ก่อนที่คุณคิดจะทำอะไรต่อ, มีบางอย่างที่คุณควรรู้. Committed (2008)
And you left right when things started to get interesting.และก็พอจะเดาออกว่าคุณต้องการอะไร Committed (2008)
I started hiking.ผมก็เริ่มออกเดิน Odyssey (2008)
Yeah, it's starting to.ช่าย.. มันกำลังรู้สึก.. Odyssey (2008)
It's starting to?รู้สึกอย่างนั้นรึ Odyssey (2008)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
So, are you gonna be starting down in the mail room?คุณเริ่มทำงานในห้องส่งเอกสารหรือ? Odyssey (2008)
Over. Start scanning frequencies.เริ่มสแกนความถี่ได้แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I'm giving you a head start.คุณรีบไปก่อนเถอะ Dead Space: Downfall (2008)
Okay, you can go ahead and start dropping it.โอเค เริ่มหย่อนได้ Not Cancer (2008)
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
She starts getting abdominal pain,เธอเริ่มปวดทีท้อง Not Cancer (2008)
You guys start immuno-Gelsผู้ชายทำimmuno-gels Not Cancer (2008)
Then start sequencing her genes. I'm gonna start treatment.เริ่มแบ่งส่วนยีนเธอ ..ฉันเริ่มบำบัด Not Cancer (2008)
Wilson's got a new job, hasn't started yet, but-วิลสันได้งานใหม่ ยังไม่เริ่มทำแต่ Not Cancer (2008)
So we can start treatment immediately.ดังนั้นเราจะเริ่มทำการรักษาทันที Adverse Events (2008)
He was fine, then all of a sudden, he started seizing.ิเขาปกติดีแล้วอยู่ดีๆ\ เค้าก็ชักกระตุก Adverse Events (2008)
Just start cutting. An exploratory trache?อย่างเพิ่งเจาะ Adverse Events (2008)
We started him on steroids, iv and cream, To reduce the swelling,เราเริ่มให้steroids, IVn แล้วก็ cream,เพื่อลดบวม Adverse Events (2008)
I know "heart" and "head" start with the same three letters,ผมรู้ว่าหัวใจกับหัว\ ใช้อักษร 3 ตัวแรกเหมือนกัน Adverse Events (2008)
Start cutting nerves, you risk his swallowing,เริ่มตัดเส้นประสาท /\ /คุณเสี่ยงที่เขาจะมีอาการบวม Adverse Events (2008)
We're back to where we started.เขากลับมาเป็นเหมือนตอนแรก Adverse Events (2008)
When the symptoms started?เมื่อเริ่มมีอาการ Adverse Events (2008)
It starts sucking up some of the pills he'd taken.แล้วมันก็เริ่มดูดเม็ดยาที่เค้ากินเข้าไปข้างใน Adverse Events (2008)
Start her on ribavirin and interferon.เริ่มต้นรักษาเธอด้วยribavirin.กับinterferon. Birthmarks (2008)
Then start writing.โอเค งั้นเริ่มเขียนคำสรรเสริญได้เลย Birthmarks (2008)
This is where the pain all started.จุดนั่นแหละที่ เริ่มปวด Birthmarks (2008)
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี Birthmarks (2008)
My mother would never disrespect him by starting the funeral late.แม่จะไม่เคารพพ่อถ้าเลื่อนเวลางานศพเค้า Birthmarks (2008)
She started vomiting as soon as we started the scan.เธอเริ่มอาเจียนทันทีที่เราเริมสแกน Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tartActually it might be a good idea to start right now.
tartWhen I called, he had already started.
tartScarcely had we started out before the sky became overcast and down came the rain again.
tartTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
tartI'm going to have to start lobbing. I can't win with passing shots alone.
tartThe production of the automobile started in the 1980.
tartIt was not until he was thirty that he started to paint.
tartA fight started about nothing between them.
tartI am going to start.
tartHe made every effort to avoid yielding to the temptation to start drinking again.
tartThe plan was doomed to failure from the start.
tartJohn turned his back on the company and started on his own.
tartI started last in the race but I soon caught up with the others.
tartAs soon as they realized the Mayor was on his way down, his critics started coming out of the woodwork.
tartNo sooner had he arrived than the bus started.
tartThe motorcycle started in pursuit at breakneck speed.
tart"Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."
tartJohn started the car.
tartHave you started reading the book yet?
tartSchool started, and so did our daily trips past the Radley Place. [Quote]
tartHe was to have started that day.
tartYou must start at once.
tartI don't think she is capable of doing this job. To start with, she is far too old.
tartHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
tartI just started learning flower arrangement last month, so I'm still a beginner.
tartPutting my traveling experience to good use, I started a travel agency.
tartThis is a good place to start the analysis.
tartWhen he started the book, Hawking was unable to write by hand at all.
tartIt is three years since Bob started his own business.
tartHe started from Narita for Paris.
tartI needn't have watered the flowers. Just after I finished it started raining.
tartThe party had no sooner started than it began to rain.
tartIt may seem like a hassle but I think you ought to go back to the basics and start over. Haste makes waste they say.
tartThe new term starts in April in Japan.
tartIt is necessary that you start at once.
tartThat is the regular starting time.
tartSuddenly it started to rain very hard.
tartLet's start unless in rains.
tartHe told us to start at once.
tartAll the money spent, we started looking for work.
tartThey were watching for the signal to start.
tartIt was impatient for the game to start.
tartI started with two traveling companions.
tartThe men suddenly started shooting his gun.
tartThe sun having set, we all started for home.
tartIt looks like the rainy season is going to start after next week.
tartMy train started at seven, arrived in New Yoke.
tartMany Americans are uncomfortable with silence, and they tend to regard silence in a conversation as a signal that they need to start talking.
tartHold on to the strap. The train will start to move soon.
tartI had no sooner closed the door than somebody started knocking on it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
เปิดศึก[V] wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
ขวัญกระเจิง[V] be frightened, See also: be startled, be scared, Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย, Example: ฉันเพียงแค่ตวาดทีเดียว พวกมันก็ขวัญกระเจิงกันหมดแล้ว, Thai definition: ตกใจกลัวจนแทบหมดสติ
เข้าทำงาน[V] start work, See also: commence work, begin work, Syn. ทำงาน, Ant. เลิกงาน, Example: ที่ทำงานของผมกำหนดให้เข้าทำงาน 8.30 น., Thai definition: เข้าปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงาน
เข้าทำงาน[V] start employment, See also: start working for, Syn. ทำงาน, Ant. ออกจากงาน, Example: หลังจากเรียนจบได้ 2 เดือน เขาก็เข้าทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ, Thai definition: เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
เปิดม่าน[V] open the curtain, See also: start, begin, Syn. เริ่มต้น, Ant. ปิดม่าน, Example: เวทีการประกวดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 เปิดม่านแล้ว หลังจากห่างหายไป 2 ปี, Thai definition: เริ่มที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเดินทาง[V] depart, See also: start the journey, leave, Syn. เริ่มเดินทาง, Example: ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง
เริ่มใหม่[V] restart, Syn. เริ่มต้นใหม่, Example: โครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยเริ่มใหม่ในปี 2544, Thai definition: ตั้งต้นหรือเริ่มกระทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เข้ากะ[V] start working on one's shift, Syn. เข้าเวร, Example: เขาชอบเข้ากะตอนดึกเพราะไม่ต้องทนอากาศร้อนและรถติด, Thai definition: เข้าทำงานประจำรอบการเข้าเวร
เขย่าขวัญ[V] frighten, See also: shock, scare, petrify, startle, terrify, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เขย่าขวัญคนดูได้ทุกเพศทุกวัย, Thai definition: ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้หวาดผวาเพราะความกลัว
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ
มูล[N] ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
ส้ม[ADJ] sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
เริ่มกิจการ[V] start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
เริ่มต้น[V] begin, See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ
สะดุ้ง[V] be startled, See also: be shocked, be scared, be frightened, Example: น้องคนเล็กใช้มือตบที่หลังกระต่ายจนสะดุ้งและขยับตัวไปข้างหน้านิดหนึ่ง, Thai definition: ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น
เปิดร้าน[V] start a shop, See also: set up, found, establish, Example: ฉันร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารเล็กๆ แถวเพลินจิต, Thai definition: ทำกิจการเป็นของตัวเอง
จุดเริ่ม[N] beginning, See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start, Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม, Example: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก, Count unit: จุด, Thai definition: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
ตกใจกลัว[V] be frightened, See also: be startled, be scared, be shocked, panic, Example: น้องสาวตกใจกลัวเสียงประทัดที่เขาจุดกันอยู่หน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่ใจหายหรือสะดุ้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะหวาดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ก่อตัว[V] start, See also: brew, develop, form, Syn. ก่อรูป, Example: สภาวการณ์ของเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปี 2540
ผูกเวร[V] hold grudge against, See also: seek revenge, bear someone a grudge, start a feud with, enter into a feud, engage in endl, Syn. จองเวร, Example: ผู้ใดผูกเวรต่อกัน ผู้นั้นจะได้รับความทุกข์ไปตลอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: เอาใจไปติดพันแน่นกับความพยาบาทหรือความปองร้ายต่อผู้อื่น
ขึ้นปีใหม่[V] begin the new year, See also: start a new year, Example: พอขึ้นปีใหม่เราก็จะจัดงานขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมกันด้วย, Thai definition: ถึงเวลาเริ่มต้นปีต่อไป
ขึ้นต้น[V] begin, See also: commence, start, Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, เกริ่น, Ant. ลงท้าย, จบ, Example: เมื่อเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ เรามักจะขึ้นต้นจดหมายว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: ตั้งต้นเรื่องหรือเริ่มลงมือเขียนตอนต้นเรื่อง
เปิดปาก[V] speak out, See also: reveal secret, open one's mouth, start to talk, utter, say, Syn. พูด, เผย, Example: เสี่ยเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กจะเปิดปากแฉความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้
เปิดฉาก[V] begin, See also: start, raise the curtain, begin the performance, play an overture, Syn. เริ่ม, โหมโรง, เปิดตัว, Ant. จบ, Example: ละครเปิดฉากไปสิบห้านาทีแล้ว
เปิดกล้อง[V] begin to shoot, See also: make a film, start shooting cinema-film, Syn. ถ่ายทำ, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา, Thai definition: เริ่มการถ่ายภาพยนตร์เป็นปฐมฤกษ์ของแต่ละเรื่อง, Notes: (ปาก)
เปิด[V] open, See also: found, establish, set up, start, Syn. เปิดกิจการ, เริ่มกิจการ, ตั้งต้น, เริ่มต้น, Example: ร้านอาหารนี้เปิดมาได้ 2 เดือนแล้ว
เปิด[V] start, See also: found, establish, set up, Example: เขาตัดสินใจเปิดร้านอาหารหลังจากลาออกจากงานประจำ, Thai definition: เริ่มดำเนินกิจการ
เปิดฉาก[V] begin, See also: start, raise the curtain, begin the performance, launch, open, Syn. เริ่ม, โหมโรง, เปิดตัว, Ant. จบ, Example: ละครเปิดฉากไปสิบห้านาทีแล้ว, Thai definition: เริ่มต้นทำ, เริ่มต้นแสดง
เปิดปาก[V] speak out, See also: reveal secret, open one's mouth, start to talk, Syn. พูด, เผย, กล่าว, Ant. ปกปิด, Example: เสี่ยเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กจะเปิดปากแฉความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้, Thai definition: เผยความ
ผวา[V] frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ผันผาย[V] proceed, See also: roam, walk, leave, set out, start off, leave, Syn. ผายผัน, Example: อิเหนาผันผายไปเฝ้าท้าวกุเรบัน, Thai definition: กลับไป, เดินไป
เรียงหมอน[N] name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life, Thai definition: ชื่อดิถีเนื่องในพิธีส่งตัวบ่าวสาวเข้าหอ กำหนดตามวันทางจันทรคติ
ลงนา[V] start planting rice, See also: begin ploughing and planting rice, Syn. ทำนา, Example: เขาตระเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับลงนา, Thai definition: เริ่มทำนา, ยกออกจากบ้านไปอยู่นาเพื่อทำนา
ลงมือ[V] start (to do something), See also: begin (to do something), undertake, Syn. เริ่มทำ, Example: หลังกลับมาถึงเมืองไทยสัปดาห์กว่าๆ เขาเริ่มลงมืออ่านหนังสือต่างๆ ที่ซื้อมาจากอเมริกา, Thai definition: ตั้งต้นทำ
ลงโรง[V] begin a play, See also: start playing, is opened, Example: ลิเกจะลงโรงเวลา 20 นาฬิกา, Count unit: ลาโรง, Thai definition: เริ่มการแสดงมหรสพ
เอาฤกษ์[V] start, See also: begin, Syn. ประเดิม, Example: เดิมทีพรรคจะจัดสัมมนานโยบายพรรคที่กรุงเทพฯ แต่เปลี่ยนแผนไปเอาฤกษ์ที่เชียงใหม่แทน
เดินเครื่อง[V] operate, See also: work, move, start (the engine), function, go, run, Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน, ติดเครื่อง, Example: เครื่องจักรกำลังเดินเครื่องทำงาน
โดยเสด็จพระราชกุศล[ADV] contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตั้งต้น[V] begin, See also: start, commence, Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, ขึ้นต้น, เริ่มทำ, Ant. จบ, Example: เมื่อเริ่มปีใหม่คุณพ่อจะตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวจะได้มีความสุข
ต่อให้[V] concede, See also: give handicap, give an advantage, give a head start, Syn. อ่อนข้อให้, Example: เขาต่อให้คู่ต่อสู้ของเขาสองคะแนน
ติด[V] start, See also: set, Ant. ดับ, Example: เขาติดเครื่องรถยนต์ไว้ 5 นาทีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนออกรถ, Thai definition: จุดเครื่องยนต์ให้เริ่มการทำงาน
ตะแบงมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะเบ็งมาน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ตะเบ็งมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะแบงมาน, Example: หญิงโบราณจะห่มผ้าแบบตะเม็งมานเวลาออกทำงานหรือเวลาบ้านเมืองคับขัน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ตาด[N] Tartar, Syn. ตาดมองโกล, Example: พวกตาดเป็นชนเผ่าที่กล้าหาญและชำนาญการรบ, Thai definition: ชื่อมองโกลเผ่าหนึ่งที่ชอบรบราฆ่าฟันและอพยพเร่ร่อนอยู่เสมอ
ติดเครื่อง[V] start up the motor, See also: set the machine in motion, start an engine, Syn. เดินเครื่อง, Example: คนขับเรือติดเครื่อง เตรียมออกเรือในอีก 5 นาที, Thai definition: เปิดเครื่องให้เริ่มการทำงาน
ติดบ่อน[V] open a gambling house, See also: set up a gambling place, start a gambling house, start a card games, run a gambling den, p, Syn. เปิดบ่อน, ตั้งบ่อน, Ant. ทลายบ่อน, ปิดบ่อน, Example: เขาติดบ่อนที่บ้าน โดยติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ตั้งบ่อนการพนัน
ตระหนก[V] alarm, See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตื่นตกใจ[V] be frightened, See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked, Syn. ตกใจ, Example: ชาวเมืองที่กำลังแสวงหาประชาธิปไตยกันอยู่ที่เมืองมอสโก ต่างพากันตื่นตกใจเมื่อเห็นทหารออกมาปรากฏตัวขวักไขว่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
ชีสเค้ก[n.] (chītkhēk) EN: cheesecake   FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first   FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūang) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run   
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
ฝนลงเม็ด[v. exp.] (fon long met) EN: start to rain ; rain   
ฝนตกแล้ว[v. exp.] (fontok laēo) EN: it's starting raining   FR: il commence à pleuvoir
หินน้ำลาย[n.] (hin namlāi) EN: tartar   FR: tartre (dentaire) [m]
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter   
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
เจ็บแสบ[adv.] (jepsaēp) EN: bitterly ; caustically ; tartly   
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin   FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start   FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มแรก[n. exp.] (jut roēmraēk) EN: starting point   
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jut roēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point   FR: point de départ [m] ; point initial [m]
คันสตาร์ทรถ[n.] (khan satāt rot) EN: starter   FR: démarreur [m] ; starter [m]
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise   
ขี้ฟัน[n.] (khīfan) EN: tartar ; calculus   FR: tartre [m] ; dépôt dentaire [m]
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute   FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อไฟ[v. exp.] (kø fai) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite   FR: allumer le feu ; faire du feu
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate   FR: initier ; susciter
กรดปูน[n. exp.] (krot pūn) EN: tartaric acid   FR: acide tartrique [m]
ลงมือ[v.] (longmeū) EN: start ; begin ; undertake ; commence   FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à
ลงมือทำ [v. exp.] (longmeū tham) EN: start to do ; set about ; conduct ; carry out   FR: entreprendre
มูล[n.] (mūn) EN: ground ; starting-point ; source   FR: base [f] ; fondement [m] ; source [f]
หน้าตื่น[v.] (nāteūn) EN: look startled   
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthung) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck   
นกเขนหัวขาวท้ายแดง[n. exp.] (nok khēn hūa khāo thāi daēng) EN: River Chat ; White-capped Water-Redstart   FR: Torrentaire à calotte blanche ; Rougequeue à capuchon blanc [m] ; Rougequeue à cape blanche [m] ; Rougequeue à calotte blanche [m]
นกเขนแปลง[n. exp.] (nok khēn plaēng) EN: White-bellied Redstart   FR: Bradybate à queue rouge [m] ; Rougequeue à ventre blanc [m]
นกเขนสีดำ[n. exp.] (nok khēn sī dam) EN: Black Redstart   FR: Rougequeue noir [m] ; Rougequeue tithys = Rougequeue titys [m] ; Rubiette titys ; Rouge-queue titys [m]
นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khēn sī fā thāi sī nāmtān) EN: Blue-fronted Redstart   FR: Rougequeue à front bleu [m]
นกเขนเทาหางแดง[n. exp.] (nok khēn thao hāng daēng) EN: Plumbeous Redstart ; Plumbeous Water-Redstart   FR: Nymphée fuligineuse [f] ; Rougequeue fuligineux [m]
นกเขนท้องแดง[n. prop.] (nok khēn thøng daēng) EN: Daurian Redstart   FR: Rougequeue aurore [m]
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthāng) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out   FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; décoller
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared   FR: surpris ; effrayé
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions   
เปิด[v.] (poēt) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin   FR: ouvrir ; inaugurer
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture   FR: frapper les trois coups
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally   FR: à l'origine ; au début
ริ[v.] (ri) EN: begin ; start   FR: commencer ; essayer ; prendre l'initiative (de)
เรียงหมอน[n.] (rīengmøn) EN: propitious lunar day to start married life   FR: jour lunaire propice pour la nuit de noce [f]
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first   FR: initier ; entreprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
TART    T AA1 R T
TARTE    T AA1 R T
TARTT    T AA1 R T
TARTS    T AA1 R T S
START    S T AA1 R T
STARTS    S T AA1 R T S
TARTER    T AA1 R T ER0
TARTAN    T AA1 R T AH0 N
TARTAR    T AA1 R T ER0
TARTARS    T AA1 R T ER0 Z
STARTLE    S T AA1 R T AH0 L
UPSTART    AH1 P S T AA2 R T
STARTUP    S T AA1 R T AH2 P
STARTER    S T AA1 R T ER0
STARTED    S T AA1 R T AH0 D
LETARTE    L EH1 T AA0 R T
RESTART    R IY0 S T AA1 R T
STARTUPS    S T AA1 R T AH2 P S
STARTLES    S T AA1 R T AH0 L Z
STARTLED    S T AA1 R T AH0 L D
STARTING    S T AA1 R T IH0 NG
STARTERS    S T AA1 R T ER0 Z
START-UP    S T AA1 R T AH1 P
TARTNESS    T AA1 R T N AH0 S
UPSTARTS    AH0 P S T AA1 R T S
TARTIKOFF    T AA1 R T IH0 K AO2 F
HEADSTART    HH EH1 D S T AA2 R T
TARTAGLIA    T AA0 R T AE1 G L IY0 AH0
STARTLING    S T AA1 R T L IH0 NG
START-UPS    S T AA1 R T AH1 P S
JUMPSTART    JH AH1 M P S T AA2 R T
RESTARTED    R IY0 S T AA1 R T AH0 D
HEADSTARTS    HH EH1 D S T AA2 R T S
NONSTARTER    N AA0 N S T AA1 R T ER0
RESTARTING    R IY0 S T AA1 R T IH0 NG
STARTLINGLY    S T AA1 R T L IH0 NG L IY0
TARTAGLIONE    T AA0 R T AE0 G L IY0 OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tart    (v) (t aa1 t)
start    (v) (s t aa1 t)
tarts    (v) (t aa1 t s)
starts    (v) (s t aa1 t s)
tartan    (n) (t aa1 t n)
tartar    (n) (t aa1 t @ r)
tarted    (v) (t aa1 t i d)
tartly    (a) (t aa1 t l ii)
restart    (v) (r ii1 s t aa1 t)
started    (v) (s t aa1 t i d)
starter    (n) (s t aa1 t @ r)
startle    (v) (s t aa1 t l)
tartans    (n) (t aa1 t n z)
tartars    (n) (t aa1 t @ z)
tarting    (v) (t aa1 t i ng)
upstart    (n) (uh1 p s t aa t)
restarts    (v) (r ii1 s t aa1 t s)
starters    (n) (s t aa1 t @ z)
starting    (v) (s t aa1 t i ng)
startled    (v) (s t aa1 t l d)
startles    (v) (s t aa1 t l z)
tartaric    (j) (t aa1 t a1 r i k)
tartness    (n) (t aa1 t n @ s)
upstarts    (n) (uh1 p s t aa t s)
Entartete    (n) (e1 n t aa t e t)
restarted    (v) (r ii1 s t aa1 t i d)
startling    (v) (s t aa1 t l i ng)
kick-start    (n) - (k i1 k - s t aa t)
nonstarter    (n) (n o1 n s t aa1 t @ r)
restarting    (v) (r ii1 s t aa1 t i ng)
kick-starts    (n) - (k i1 k - s t aa t s)
nonstarters    (n) (n o1 n s t aa1 t @ z)
startlingly    (a) (s t aa1 t l i ng l ii)
unstartling    (j) (uh1 n s t aa1 t l i ng)
kick-starter    (n) - (k i1 k - s t aa t @ r)
self-starter    (n) - (s e1 l f - s t aa1 t @ r)
kick-starters    (n) - (k i1 k - s t aa t @ z)
self-starters    (n) - (s e1 l f - s t aa1 t @ z)
starting-gate    (n) - (s t aa1 t i ng - g ei t)
starting-post    (n) - (s t aa1 t i ng - p ou s t)
starting-gates    (n) - (s t aa1 t i ng - g ei t s)
starting-point    (n) - (s t aa1 t i ng - p oi n t)
starting-posts    (n) - (s t aa1 t i ng - p ou s t s)
starting-points    (n) - (s t aa1 t i ng - p oi n t s)
starting-prices    (n) - (s t aa1 t i ng - p r ai s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: ตั้งต้นชีวิตใหม่ English: to make a fresh start in life
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Aktivierung {f}; Anschaltung {f}; Einschaltung {f}; Start {m}activation [Add to Longdo]
Anfängerrohr {n}starter pipe [Add to Longdo]
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment {n}; Anzugsmoment {n}starting torque [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anfahrschalter {m}starter [Add to Longdo]
Anfahrtransformator {m}starting transformer [Add to Longdo]
Anfahrvorgang {m}start-up procedure [Add to Longdo]
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting [Add to Longdo]
Anfang {m}; Beginn {m}; Start {m}; Auftakt {m}start [Add to Longdo]
Anfangs...initial; start [Add to Longdo]
Anfangsadresse {f} [comp.]start address [Add to Longdo]
Anfangsgehalt {n} | Anfangsgehälter {pl}starting salary | starting salaries [Add to Longdo]
Anfangslage {f}start position [Add to Longdo]
etw. in Angriff nehmento make a start on sth. [Add to Longdo]
Anlasseinrichtung {f}starting device [Add to Longdo]
Anlassen {n}; Anlauf {m}starting [Add to Longdo]
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter [Add to Longdo]
Anlauf {m}start-up [Add to Longdo]
Anlaufdauer {f}start-up time [Add to Longdo]
Anlaufstrom {m} [electr.]starting current [Add to Longdo]
Anlaufzeit {f}starting time [Add to Longdo]
Anlaufzeit {f}; Startzeit {f}acceleration time [Add to Longdo]
Ansatzpunkt {m}; Ausgangspunkt {m} | Ansatzpunkte {pl}; Ausgangspunkte {pl}starting point | starting points [Add to Longdo]
Anschlussbewehrung {f}starter bars {pl} [Add to Longdo]
Anschlusseisen {n}starter bar [Add to Longdo]
Anzugsstrom {m}locked rotor current; breakaway starting current [Add to Longdo]
Aufmacher {m}; Hauptartikel {m}lead story [Add to Longdo]
Ausgangsbasis {f}starting point [Add to Longdo]
Ausgangsposition {f}starting position [Add to Longdo]
Ausgangssituation {f}; Ausgangslage {f}starting situation; initial situation [Add to Longdo]
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition [Add to Longdo]
Autostart {m}auto boot [Add to Longdo]
Baubeginn {m}start of construction works [Add to Longdo]
Bereichsanfang {m}area start [Add to Longdo]
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS [Add to Longdo]
Computer {m}; Rechner {m}; Datenverarbeitungsanlage {f} | Computer {pl}; Rechner {pl} | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
Degeneration {f}; Entartung {f} | Degenerationen {pl}degeneration | degenerations [Add to Longdo]
Einschalt-Stromspitze {f}start-up peak [Add to Longdo]
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut [Add to Longdo]
Elementarteiler {m} [math.]elementary divisor [Add to Longdo]
Emporkömmling {m} | Emporkömmlinge {pl}upstart | upstarts [Add to Longdo]
Entartung {f}degeneracy [Add to Longdo]
Entartung {f}degenerateness [Add to Longdo]
Entwarnung {f}; Startfreigabe {f}; grünes Lichtall clear (signal) [Add to Longdo]
Eröffnungsmenü {n}; Startmenü {n} [comp.]top menu [Add to Longdo]
Erst-Inbetriebnahme {f}start-up [Add to Longdo]
Exportartikel {m}; Ausfuhrartikel {m}article of exportation [Add to Longdo]
Fehlstart {m}; Frühstart {m} [sport] | einen Fehlstart verursachenfalse start | to jump the gun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
ぎくっと[, gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked [Add to Longdo]
ぎくり[, gikuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (with a) start; (vs) (2) to be startled [Add to Longdo]
ぎょっと[, gyotto] (adv,n,vs) (on-mim) being startled; (P) [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
てんから[, tenkara] (adv) (1) from the start; (2) (with negative verb) not at all [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P) [Add to Longdo]
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
ウォームスタート[, uo-musuta-to] (n) {comp} warm start [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter [Add to Longdo]
クラウチングスタート[, kurauchingusuta-to] (n) crouching start [Add to Longdo]
クランクイン[, kurankuin] (n,vs) start (of) filming (wasei [Add to Longdo]
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter [Add to Longdo]
ゲートイン[, ge-toin] (n,vs) entering the starting gate (wasei [Add to Longdo]
コールドスタート[, ko-rudosuta-to] (n) {comp} cold start [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up [Add to Longdo]
スターター[, suta-ta-] (n) starter; (P) [Add to Longdo]
スターターキット[, suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit [Add to Longdo]
スターティング[, suta-teingu] (n) starting [Add to Longdo]
スターティングピッチャー[, suta-teingupiccha-] (n) starting pitcher [Add to Longdo]
スターティングブロック[, suta-teinguburokku] (n) starting block [Add to Longdo]
スターティングメンバー[, suta-teingumenba-] (n) starting member [Add to Longdo]
スターティングラインアップ[, suta-teingurain'appu] (n) starting lineup [Add to Longdo]
スタート[, suta-to] (n,vs) start; (P) [Add to Longdo]
スタートを切る[スタートをきる, suta-to wokiru] (exp,v5r) to make a start [Add to Longdo]
スタートアップ[, suta-toappu] (n) {comp} startup [Add to Longdo]
スタートアップスクリーン[, suta-toappusukuri-n] (n) {comp} startup screen [Add to Longdo]
スタートアップディスク[, suta-toappudeisuku] (n) {comp} startup disk [Add to Longdo]
スタートダッシュ[, suta-todasshu] (n) start dash [Add to Longdo]
スタートビット[, suta-tobitto] (n) {comp} start bit [Add to Longdo]
スタートボタン[, suta-tobotan] (n) {comp} start button (e.g. in Windows) [Add to Longdo]
スタートライン[, suta-torain] (n) start line; (P) [Add to Longdo]
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] (n) {comp} start signal [Add to Longdo]
スタメン[, sutamen] (n) (abbr) starting member; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]
上下班[shàng xià bān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, ] to start and finish work [Add to Longdo]
上班[shàng bān, ㄕㄤˋ ㄅㄢ, ] to go to work; to be on duty; to start work; to go to the office [Add to Longdo]
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest [Add to Longdo]
不宣而战[bù xuān ér zhàn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ ㄦˊ ㄓㄢˋ, / ] open hostilities without declaring war; start an undeclared war [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
交朋友[jiāo péng you, ㄐㄧㄠ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] to make friends; to start an affair with sb [Add to Longdo]
京杭大运河[Jīng Háng Dà yùn hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄉㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] the Grand canal, 1800 km from Beijing to Hangzhou, built starting from 486 BC [Add to Longdo]
京杭运河[Jīng Háng yùn hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] the Grand canal, 1800 km from Beijing to Hangzhou, built starting from 486 BC [Add to Longdo]
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, ] abnormal cold after the start of spring [Add to Longdo]
元元本本[yuán yuán běn běn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ, ] from start to finish [Add to Longdo]
先鞭[xiān biān, ㄒㄧㄢ ㄅㄧㄢ, ] to take precedence; to make an early start; to lead the way [Add to Longdo]
出任[chū rèn, ㄔㄨ ㄖㄣˋ, ] start in a new job; take up a new post [Add to Longdo]
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start out on a trip; to dispatch troops [Add to Longdo]
出勤[chū qín, ㄔㄨ ㄑㄧㄣˊ, ] to start work; to show up on time for work [Add to Longdo]
出发[chū fā, ㄔㄨ ㄈㄚ, / ] to start out; to set off [Add to Longdo]
出发点[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point; the outset [Add to Longdo]
初创[chū chuàng, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ, / ] startup (company, phase etc); newly established; in the early stages [Add to Longdo]
初始[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, ] initial; starting (point) [Add to Longdo]
别开生面[bié kāi shēng miàn, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄞ ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ, / ] start sth new or original; break a new path; break fresh ground [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] begin; initiate; inaugurate; start; create [Add to Longdo]
创刊[chuàng kān, ㄔㄨㄤˋ ㄎㄢ, / ] to start publishing; to found a journal [Add to Longdo]
创业[chuàng yè, ㄔㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] to begin an undertaking; to start a major task; to initiate [Add to Longdo]
动工[dòng gōng, ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] to start (a building project) [Add to Longdo]
动手[dòng shǒu, ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] to hit with hands or fists; to start work; to touch [Add to Longdo]
南冰洋[Nán bīng yáng, ㄋㄢˊ ㄅㄧㄥ ㄧㄤˊ, ] the Antartic Ocean [Add to Longdo]
南极洲半岛[Nán jí zhōu bàn dǎo, ㄋㄢˊ ㄐㄧˊ ㄓㄡ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] the Antartic Peninsula (jutting out towards South America) [Add to Longdo]
危辞耸听[wēi cí sǒng tīng, ㄨㄟ ㄘˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] to startle sb with scary tale [Add to Longdo]
另起炉灶[lìng qǐ lú zào, ㄌㄧㄥˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨˊ ㄗㄠˋ, / ] to start from scratch; to set up a separate kitchen [Add to Longdo]
吃惊[chī jīng, ㄔ ㄐㄧㄥ, / ] to be startled; to be shocked; to be amazed [Add to Longdo]
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, ] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back [Add to Longdo]
吴头楚尾[Wú tóu Chǔ wěi, ˊ ㄊㄡˊ ㄔㄨˇ ㄨㄟˇ, / ] lit. head in Wu and tail in Chu (成语 saw); fig. close together; head-to-tail; one thing starts where the other leaves off [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] beat a drum; startle [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, / ] to open; to start; Qi son of Yu the Great 禹, reported founder of the Xia dynasty 夏朝 (c. 2070-c. 1600 BC) [Add to Longdo]
启动[qǐ dòng, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start [Add to Longdo]
启用[qǐ yòng, ㄑㄧˇ ㄩㄥˋ, / ] start using; enable (as in 'enable a feature') [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] startling [Add to Longdo]
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, / ] startled; to frighten; scared out of one's skin [Add to Longdo]
塔塔儿[Tǎ tǎ r, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙, / ] Tartar (person) [Add to Longdo]
塔塔儿人[Tǎ tǎ r rén, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙ ㄖㄣˊ, / ] Tartar (person) [Add to Longdo]
塔塔尔[Tǎ tǎ ěr, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, / ] Tatar (nationality); Tartar [Add to Longdo]
大吃一惊[dà chī yì jīng, ㄉㄚˋ ㄔ ㄧˋ ㄐㄧㄥ, / ] to have a surprise (成语 saw); shocked or startled; gob-smacked [Add to Longdo]
大运[dà yùn, ㄉㄚˋ ㄩㄣˋ, / ] the Grand Canal, 1800 km from Beijing to Hangzhou, built starting from 486 BC; usually written 大運河|大运河 [Add to Longdo]
大运河[Dà yùn hé, ㄉㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] the Grand Canal, 1800 km from Beijing to Hangzhou, built starting from 486 BC [Add to Longdo]
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes [Add to Longdo]
奋起[fèn qǐ, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ, / ] to rise vigorously; a spirited start [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal [Add to Longdo]
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX) [Add to Longdo]
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH) [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV) [Add to Longdo]
記録開始[きろくかいし, kirokukaishi] record start [Add to Longdo]
起点[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen [Add to Longdo]
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]
再スタート[さいスタート, sai suta-to] restart [Add to Longdo]
再開[さいかい, saikai] restart [Add to Longdo]
再開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase [Add to Longdo]
再起動[さいきどう, saikidou] re-starting (vs) [Add to Longdo]
再始動[さいしどう, saishidou] restart (vs) [Add to Longdo]
始端[したん, shitan] start edge [Add to Longdo]
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters [Add to Longdo]
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission [Add to Longdo]
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
名前開始文字[なまえかいしもじ, namaekaishimoji] name start character [Add to Longdo]
立ち上げる[たちあげる, tachiageru] to boot (a computer), to start (a computer) [Add to Longdo]
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出発点[しゅっぱつてん, shuppatsuten] Ausgangspunkt, Start [Add to Longdo]
品詞[ひんし, hinshi] Wortart [Add to Longdo]
堕落[だらく, daraku] Verderbtheit, Entartung [Add to Longdo]
字体[じたい, jitai] Schriftart, Type [Add to Longdo]
社説[しゃせつ, shasetsu] Leitartikel [Add to Longdo]
素粒子[そりゅうし, soryuushi] Elementarteilchen [Add to Longdo]
離陸[りりく, ririku] das_Starten, das_Abheben, Abflug [Add to Longdo]
騒然[そうぜん, souzen] laermend, tumultartig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tartly \Tart"ly\, adv.
   In a tart manner; with acidity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tartly
   adv 1: in a tart manner; "`Never mind your immortal soul,' she
       said tartly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top