Search result for

tape

(158 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tape-, *tape*
Possible hiragana form: たぺ
English-Thai: Longdo Dictionary
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tape[N] เทปกาว, See also: แถบกาว, กระดาษกาว
tape[N] สายวัด
tape[N] สายผูก, See also: สายมัด
tape[N] แถบบันทึกเสียง, See also: สายเทปบันทึกเสียง
tape[N] แถบผ้าสำหรับหุ้มริมผ้า ทำปกหนังสือหรือเย็บเล่ม, See also: ผ้ากุ๊น
tape[N] เส้นชัย, See also: สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน
tape[VT] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
tape[VI] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
tape[VT] ติดกระดาษกาว
tape[VI] รัดด้วยสายผูก, See also: ผูกด้วยเชือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด
tape driveหน่วยขับแถบบันทึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน/บันทึกข้อมูลจากหรือลงในแถบบันทึก (tape) การอ่านข้อมูลจากแถบบันทึกนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง หน่วยขับแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสุญญากาศ (อุปกรณ์นี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม (mainframe) เท่านั้น)
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
tape recordingn. การบันทึกเสียงด้วยสายเทป,สายเทปบันทึกเสียง
tape unitหน่วยแถบบันทึกหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) หรือบันทึกข้อมูลลงบนแถบบันทึก การอ่านข้อมูลจากเทปนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การบันทึกจะสามารถทำได้โดยเดินเทปไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น หน่วยขับเทปหรือแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสูญญากาศมีความหมายเหมือนกับ tape driveดู tape ประกอบ
tape-record(เทพ'ริคอร์ด) vt. บันทึกเสียงด้วยสายเทป
taper(เท'เพอะ) vi.,vt. ทำให้เรียว, (ความหนา) ลดลง n. การเรียวลง,ไส้เทียนสำหรับจุดกล้อง
tapestry(แทพ'พิสทรี) n. สิ่งทอหรือม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน,พรมลายดอกประดับ vt.ประดับหรือปกคลุมหรือแขวนด้วยสิ่งทอดังกล่าว
tapeworm(เทพ'เวิร์ม) n. พยาธิตัวตืด
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
tape(n) แถบ,สายเทป,ริบบิ้น,สายวัด
taper(adj) เรียวเล็ก
taper(n) เทียนไข,ไส้เทียนจุดกล้อง
taper(vi) เรียวลง,ลดลง
tapestry(n) พรม,สี่งทอ
tapeworm(n) พยาธิตัวตืด
RED red tape(n) ระเบียบราชการ,ผ้าแถบแดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tapeแถบบันทึก, แถบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tapeแถบบันทึก, แถบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape cartridgeกล่องแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape deckอุปกรณ์ขับแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape driveหน่วยขับแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape fileแฟ้มแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape libraryคลังแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape unitหน่วยแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tape, redการบริหารราชการล่าช้า, การมีขั้นตอนมากเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape cassetteเทปตลับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
tape driveเครื่องขับเทปแม่เหล็ก
อุปกรณ์สำหรับใช้บันทึก/อ่านข้อมูลจำนวนมากลงบนเทปแม่เหล็ก เดิมทีนั้นเทปแม่เหล็กได้รับความนิยมสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมอ่านไปใช้งานต่อมาภายหลังเมื่อเครื่องขับจานแม่เหล็กมีราคาถูกลง ความนิยมใช้เทปแม่เหล็กจึงลดน้อยลง ปัจจุบันนี้เรานิยมใช้เทปแม่เหล็กสำรองข้อมูลและโปรแกรมไว้เพื่อนำกลับมาใช้งานเมื่อข้อมูลและโปรแกรมเดิมสูญหายหรือเสียหายไปมากกว่า [คอมพิวเตอร์]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tape reelเทปม้วน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape reelเทปม้วน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tape measure (n) ตลับเมตร
tape player and recorderเครื่องเทป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม Rebecca (1940)
(# "She's A Woman" plays on tape machine) '# She don't give boys the eyeเธอไม่ให้ชายตา Help! (1965)
I put a special tape on the trigger and the butt. Try it.ฉันใส่เทปพิเศษในการเรียกและก้น ลอง The Godfather (1972)
We might be able to tape the gun behind it.เราอาจจะสามารถไปยังเทปปืนที่อยู่เบื้องหลังมัน The Godfather (1972)
Anything. A tape recording.อะไรก็ได้ เครื่องอัดเทปก็ได้ Oh, God! (1977)
My voice wouldn't come out on tape.เสียงผมไม่ออกมาในเทป Oh, God! (1977)
-This show is taped, isn't it?อัดเทปรายการใช่มั้ยครับ Oh, God! (1977)
Nobody erases tapes anymore.ไม่มีใครลบเทปกันอีกแล้ว Oh, God! (1977)
I'm gonna hide this tape when I'm finished.when it takes you over. The Thing (1982)
I made a tapeworm. You made a what?ฉันทำพยาธิตัวตืด คุณทำอะไร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Would you care to cut the tape?คุณจะสนใจที่จะตัดเทป? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And this conversation is being tape recorded.และการสนทนานี้ ก็ถูกบันทึกเทปไว้หมดแล้ว Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tapeThis tape recorder is not new.
tapeDo up the box with decorative tape.
tapeAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
tapeExtra special treatment is imperative to get the vessel through government red tape, so that she can leave port on time.
tapeCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
tapeI will buy cassette tapes.
tapeEvery government office seems to have problems in expediting matters without entanglement in its red tape system.
tapeRecord the broadcast on tape.
tapeI buy a tape.
tapeThere's also the danger of unexploded bombs, so they reported it to the police and the area was taped off to keep people out.
tapeThe tape recorder is a useful aid to teaching.
tapeMy cassette tape recorder needs fixing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทป[N] tape, Example: เทปเสียงเพลงกระหึ่มขึ้นเบาๆ กลบเสียงครางของเครื่องยนต์ให้เงียบไป, Count unit: ม้วน, Thai definition: เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ
รี[ADJ] oval, See also: tapering, Syn. เรียว, Example: ใบหน้ารูปวงรีของหล่อนเป็นที่พึงตาแก่ผู้พบเห็น
สอบ[ADJ] tapering, Example: แฟชั่นกางเกงขาสอบเริ่มเข้ามาอีกแล้ว, Thai definition: มีลักษณะเรียวลงด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน (ใช้แก่รูปทรงของภาชนะหรือสิ่งที่มีลักษณะกลวง)
เครื่องบันทึกเสียง[N] tape recorder, See also: recording device, recorder, audiotape, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของ เขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
เครื่องอัดเสียง[N] tape recorder, See also: tape-recorder, cassette recorder, recorder, Syn. เครื่องบันทึกเสียง, Example: เขาเปิดเครื่องอัดเสียงเพื่ออัดเสียงของท่านประธานที่กำลังกล่าวปราศรัยอยู่บนเวที, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
อัดเทป[V] tape-record, See also: record, Syn. บันทึกเสียง, อัดเสียง, Example: สารวัตรสั่งให้เจ้าหน้าที่อัดเทปคำพูดของเขาไว้ โดยที่เขาไม่รู้ตัว จึงระเบิดอารมณ์เต็มที่
ตืด[N] tapeworm, See also: intestinal pinworms, Syn. พยาธิตัวตืด, Example: ยาชนิดนี้เป็นยาถ่ายพยาธิ เหมาะสำหรับพยาธิตัวตืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพยาธิตัวแบนเป็นปล้องเรียงต่อกันเป็นแถบยาว หัวมีอวัยวะใช้เกาะยึด มักอาศัยดูดอาหารในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
เรียว[ADJ] tapering, See also: slender, fine, Syn. เรียวยาว, Ant. ป้อม, Example: นกกระจาบฝนเป็นนกขนาดเล็ก ปีกเรียว ทำให้บินร่อนได้ทนทาน
เรียว[ADJ] tapering, See also: slender, fine, Syn. เรียวยาว, Ant. ป้อม, Example: นกกระจาบฝนเป็นนกขนาดเล็ก ปีกเรียว ทำให้บินร่อนได้ทนทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
ดีดพิมพ์[v. exp.] (dītphim) FR: taper à la machine
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally   
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
ขั้นอันตราย[n. exp.] (khan antarāi) EN: critical stage [f] ; dangerous stage   FR: étape critique [f]
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage   FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
ขั้นปลาย[n. exp.] (khan plāi) EN: final stage ; terminal stage ; end   FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นสุดท้าย[n. exp.] (khan sutthāi) EN: final stage ; terminal stage ; end   FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning   FR: étape initiale [f] ; première étape [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAPE    T EY1 P
TAPES    T EY1 P S
TAPER    T EY1 P ER0
TAPED    T EY1 P T
TAPEIE    T EY1 P IY0 EY0
TAPERS    T EY1 P ER0 Z
TAPE'S    T EY1 P S
TAPERED    T EY1 P ER0 D
TAPEIE'S    T EY1 P IY0 EY0 Z
TAPERING    T EY1 P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tape    (v) (t ei1 p)
taped    (v) (t ei1 p t)
taper    (v) (t ei1 p @ r)
tapes    (v) (t ei1 p s)
tapers    (v) (t ei1 p @ z)
tapered    (v) (t ei1 p @ d)
tapering    (v) (t ei1 p @ r i ng)
tapestry    (n) (t a1 p i s t r ii)
tapeworm    (n) (t ei1 p w @@ m)
tapeworms    (n) (t ei1 p w @@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Band {n} | Bänder {pl}tape | tapes [Add to Longdo]
Bandantrieb {m}tape drive [Add to Longdo]
Bandaufnahme {f} | Bandaufnahmen {pl}tape recording | tape recordings [Add to Longdo]
Bandblock {m}tape block [Add to Longdo]
Bandführung {f}tape treading path [Add to Longdo]
Bandlaufwerk {n}tape drive [Add to Longdo]
Bandschlupf {m}tape slippage [Add to Longdo]
Bandschräglauf {m}tape skew [Add to Longdo]
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller [Add to Longdo]
Bandspuler {m}tape spooler [Add to Longdo]
Foliengießen {n}tape casting [Add to Longdo]
Lochstreifenkarte {f}tape card [Add to Longdo]
Metermaß {n}; Bandmaß {n}; Maßband {n}tape measure [Add to Longdo]
Stegleitung {f}tape conduit [Add to Longdo]
Streamer {m} [comp.]tape streamer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
エンドレステープ[, endoresute-pu] (n) endless tape [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape) [Add to Longdo]
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オートリバース[, o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
オープンリールテープ[, o-punri-rute-pu] (n) open-reel tape [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶带[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, / ] tape, #25,055 [Add to Longdo]
绦虫[tāo chóng, ㄊㄠ ㄔㄨㄥˊ, / ] tapeworm, #64,850 [Add to Longdo]
尖细[jiān xì, ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ, / ] taper, #71,934 [Add to Longdo]
卷尺[juǎn chǐ, ㄐㄩㄢˇ ㄔˇ, ] tape measure; tape rule, #75,851 [Add to Longdo]
磁带机[cí dài jī, ㄘˊ ㄉㄞˋ ㄐㄧ, / ] tape drive, #98,845 [Add to Longdo]
壁毯[bì tǎn, ㄅㄧˋ ㄊㄢˇ, ] tapestry (used as a wall hanging), #121,281 [Add to Longdo]
卷带[juǎn dài, ㄐㄩㄢˇ ㄉㄞˋ, / ] tape, #140,733 [Add to Longdo]
沿条儿[yán tiáo r, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖ˙, 沿 / 沿] tape seam (in dressmaking); tape trim [Add to Longdo]
绣帷[xiù wéi, ㄒㄧㄡˋ ㄨㄟˊ, / ] tapestry [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] tapeworm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge [Add to Longdo]
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
テープスプール[てーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub [Add to Longdo]
テープデバイス[てーぷでばいす, te-pudebaisu] tape device [Add to Longdo]
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
壁紙[かべがみ, kabegami] Tapete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tape \Tape\, n. [AS. t[ae]ppe a fillet. Cf. {Tapestry},
   {Tippet}.]
   1. A narrow fillet or band of cotton or linen; a narrow woven
    fabric used for strings and the like; as, curtains tied
    with tape.
    [1913 Webster]
 
   2. A tapeline; also, a metallic ribbon so marked as to serve
    as a tapeline; as, a steel tape.
    [1913 Webster]
 
   {Red tape}. See under {Red}.
 
   {Tape grass} (Bot.), a plant ({Vallisneria spiralis}) with
    long ribbonlike leaves, growing in fresh or brackish
    water; -- called also {fresh-water eelgrass}, and, in
    Maryland, {wild celery}.
 
   {Tape needle}. See {Bodkin}, n., 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tape \Tape\, v. t. [imp. & p. p. {Taped}; p. pr. & vb. n.
   {Taping}.]
   1. To furnish with tape; to fasten, tie, bind, or the like,
    with tape; specif. (Elec.), to cover (a wire) with
    insulating tape.
 
   2. to record on audio tape or video tape; -- either directly,
    at the scene of the action tape, or indirectly, as from a
    broadcast of the action. "I was busy when that episode was
    on TV, but I taped it and watched it later."
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tape
   n 1: a long thin piece of cloth or paper as used for binding or
      fastening; "he used a piece of tape for a belt"; "he
      wrapped a tape around the package"
   2: a recording made on magnetic tape; "the several recordings
     were combined on a master tape" [syn: {tape}, {tape
     recording}, {taping}]
   3: the finishing line for a foot race; "he broke the tape in
     record time"
   4: measuring instrument consisting of a narrow strip (cloth or
     metal) marked in inches or centimeters and used for measuring
     lengths; "the carpenter should have used his tape measure"
     [syn: {tape}, {tapeline}, {tape measure}]
   5: memory device consisting of a long thin plastic strip coated
     with iron oxide; used to record audio or video signals or to
     store computer information; "he took along a dozen tapes to
     record the interview" [syn: {magnetic tape}, {mag tape},
     {tape}]
   v 1: fasten or attach with tape; "tape the shipping label to the
      box"
   2: record on videotape [syn: {videotape}, {tape}]
   3: register electronically; "They recorded her singing" [syn:
     {record}, {tape}] [ant: {delete}, {erase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top