Search result for

talc

(38 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talc-, *talc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talc[N] แป้งโรยตัวและทาหน้า, Syn. talcum
talcum[N] แป้งโรยตัวและทาหน้า, Syn. talc
talcum powder[N] แป้งฝุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talc(แทลคฺ,แทล'คัม) แป้งแร่ลื่นและนิ่ม
talcum(แทลคฺ,แทล'คัม) แป้งแร่ลื่นและนิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
talc(n) แป้งทาตัว,แป้งโรยตัว
talcum(n) แป้งทาตัว,แป้งโรยตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
talcทัลก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talc ทัลก์ หรือ หินสบู่
แหล่ง - พบอยู่ในหินแปรพวกชีสต์ทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - ทำสวิตซ์ไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ ทำโต๊ะในห้องทดลอง ส่วนมากทัลก์และหินสบู่ป่นเป็นผงใช้ทำสี เครื่องปั้นดินเผา ยาง ยาฆ่าแมลง กระเบื้องมุงหลังคา กระดาษ แป้งฝุ่นทาหน้า ฯลฯ แผ่นหินสบู่หรือทัลก์นี้ใช้ทำ Table-top ทำดินสอสำหรับขีดเสื้อผ้าและโลหะ [สิ่งแวดล้อม]
talcทัลก์, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบแมกนีเซียมซิลิเกต  สูตรเคมีคือ Mg3Si4O10(OH)2 มีสีเขียว สีเทา สีขาว หรือสีเงิน ความแข็ง 1 ใช้ทำแป้งผัดหน้าแป้งโรยตัว และใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Lattiallamme appears to be talc. - I do I clean it.แล้วพรุ้งนี้ใครจะเช็ดพื้นห่ะ เดี๋ยวผมเช็ดเอง Paranormal Activity (2007)
- Talc is the last thing.- เรามีเเค่นี้เหรอ Paranormal Activity (2007)
Nice. Beautiful talcum powder. Lucky you, number eight.เจ๋ง แป้งฝุ่นละเอียด คุณโชคดี หมายเลข 8 Cat's in the Bag... (2008)
Have them meet me in 30 minutes at the end of Talcott Street.ให้พวกเขามาพบฉันใน 30 นาที ที่สุดถนนทาลคอท Bound (2009)
It's talc.มันเป็นแป้งโรยตัว The Agreement Dissection (2011)
But then the unmistakable scent of talcum powder and day-old panty hose tells a different story.แต่มันก็เกิดความผิดพลาดกลิ่นของแป้งฝุ่น และวันเก่าๆ เล่าเรื่องต่างๆ The Role You Were Born to Play (2012)
Pipe bombs: What do you make 'em with? Talc, or baby powder?ระเบิดท่อ ใช้อะไรทำ ทัลค์หรือแป้งเด็ก Delinquents (2013)
Talc ...unless you're bombing diaper rash.ทัลค์ ยกเว้นจะ ระเบิดผ้าอ้อม Delinquents (2013)
He smelled all talcum-y like a Cabbage Patch Doll.เขากลิ่นหยั่งกับแป้งฝุ่น ผสมกะหล่ำปลีบู้บี้ Girls (and Boys) on Film (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้งฝุ่น[N] talcum powder, See also: face powder, Example: แม่ใช้แป้งฝุ่นโรยทั่วตัวน้องหลังอาบน้ำเสร็จ, Thai definition: แป้งเป็นผงละเอียด ใช้ผัดหน้าหรือทาตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
TALC    T AE1 L K
TALCS    T AE1 L K S
TALCUM    T AE1 L K AH0 M
TALCOTT    T AE1 L K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talc    (n) (t a1 l k)
talcum    (n) (t a1 l k @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タルカムパウダー[, tarukamupauda-] (n) talcum powder [Add to Longdo]
タルカン[, tarukan] (n) talcum [Add to Longdo]
タルク[, taruku] (n) talc; (P) [Add to Longdo]
化粧用打ち粉[けしょうよううちこ, keshouyouuchiko] (n) (See タルカムパウダー) talcum powder [Add to Longdo]
滑石[かっせき, kasseki] (n,adj-no) talc [Add to Longdo]
滑石粉[かっせきこ, kassekiko] (n) talcum powder [Add to Longdo]
汗知らず[あせしらず, aseshirazu] (n) prickly heat powder; baby powder; talc powder [Add to Longdo]
天瓜粉;天花粉[てんかふん, tenkafun] (n) talcum powder [Add to Longdo]
白雲母[しろうんも;はくうんも, shirounmo ; hakuunmo] (n) muscovite; white mica; talc [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滑石[huá shí, ㄏㄨㄚˊ ㄕˊ, ] talc, #42,033 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talc \Talc\ (t[a^]lk), n. [F. talc; cf. Sp. & It. talco, LL.
   talcus; all fr. Ar. talq.] (Min.)
   A soft mineral of a soapy feel and a greenish, whitish, or
   grayish color, usually occurring in foliated masses. It is
   hydrous silicate of magnesia. {Steatite}, or {soapstone}, is
   a compact granular variety.
   [1913 Webster]
 
   {Indurated talc}, an impure, slaty talc, with a nearly
    compact texture, and greater hardness than common talc; --
    called also {talc slate}.
    [1913 Webster] Talcose

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talc
   n 1: a fine grained mineral having a soft soapy feel and
      consisting of hydrated magnesium silicate; used in a
      variety of products including talcum powder [syn: {talc},
      {talcum}]
   v 1: apply talcum powder to (one's body)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top