Search result for

survey processing programme

(1 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -survey processing programme-, *survey processing programme*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
survey processing programmeโปรแกรมประมวลผลการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

survey ( S ER0 V EY1, S ER1 V EY2) processing ( P R AA1 S EH0 S IH0 NG) programme ( P R OW1 G R AE2 M)

 


  

 
survey
 • พิจารณา: พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบ [Lex2]
 • ทำแผนที่: รังวัดปักเขต [Lex2]
 • สำรวจ: เสาะหา, หาข้อมูล [Lex2]
 • การตรวจสอบ: การพินิจพิเคราะห์ [Lex2]
 • การรังวัดปักเขต: การทำแผนที่ [Lex2]
 • กลุ่มผู้สำรวจ: คณะสำรวจ, ทีมสำรวจ [Lex2]
 • ผลการสำรวจ: ผลการประมวล [Lex2]
 • (เซอเว\') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา ###SW. surveyable adj. [Hope]
 • (n) การสำรวจ,การตรวจ,การรังวัด,แผนที่สำรวจ,การตรวจสอบ [Nontri]
 • (vt) สำรวจ,ตรวจ,ทำแผนที่,ตรวจตรา [Nontri]
 • /S ER0 V EY1/ [CMU]
 • /S ER1 V EY2/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
processing
 • การดำเนินการ: การจัดการ [Lex2]
 • การดำเนินการ: ช่วงดำเนินการ [Lex2]
 • กำลังดำเนินการ [LongdoEN]
 • /P R AA1 S EH0 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
  [process]
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
programme
 • แผนงาน[Lex2]
 • รายการ[Lex2]
 • ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค[Lex2]
 • เขียนโปรแกรม[Lex2]
 • (n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ [Nontri]
 • /P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Kurve, kurve, surfe, surre, Harvey, Kurven, Server, Surfer, kurven, surfen, surren Programme, Programmen, Programm, Programms

Similar FRENCH words suggested by aspell:
survie, survies, survis, survenu, survécu, suret, sure, sûre, survit, surjet, surie, sures, sûres, serve, suave, suive, surfe, surfé, suries, serves, suaves, suives, surfer, surfes procession, processif, pressing, processions, processifs, processive, pressings, processionna, processionne *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top