Search result for

subordinated

(79 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subordinated-, *subordinated*, subordinat, subordinate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา subordinated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *subordinated*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Insubordination's tiring, huh?พยายามขัดคำสั่งหรือไง, หือ? Shut Down (2008)
Wanna do the insubordination tango? Let's go. But not in front of the children.ก็ได้ ถ้าคุณอยากจะราวีกัน ไปพูดกัน แต่ไม่ใช่ต่อหน้าลูกน้องนะ โอเค้? Ninja Assassin (2009)
And I'm putting her on report! Insubordination, battery of an officer.และผมจะรายงานเรื่องนี้ว่าเธอทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ Double Blind (2009)
Like the subordinate male protagonistเหมือนพระรอง The Pirate Solution (2009)
Insubordination.ฝ่าฝืนคำสั่ง... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
No matter. Now I have a new subordinate.ไม่สำคัญ ตอนนี้ ฉันมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใหม่ Resident Evil: Afterlife (2010)
so much that she would charm Hassan and make him her subordinate.อย่างมากนั่นคือเทอหลวงฮัสซาน และทําให้เขาเป็นบริวาร Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
He was insubordinate twice.เขาขัดคำสั่ง 2 ครั้ง Audition (2010)
Looks like he came with his subordinate.เหมือนว่ามากับลูกน้อง Episode #1.10 (2010)
What are you doing, going to a subordinate's office and...ลูกมาทำอะไรในบริษัทแบบนี้... Episode #1.14 (2010)
So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk.ผมจะเขียนว่าคุณขี้เมากินเหล้าในออฟฟิศ Horrible Bosses (2011)
You two. Are you always this stubborn and insubordinate?พวกคุณสองคนเนี่ยหัวดื้อ และไม่ทำตามคำสั่งแบบนี้ประจำเหรอ? Countdown (2011)
I think all the subordinates hereข้าไม่เคยลืมพวกเราที่นี่ The Lost Bladesman (2011)
That is rank insubordination.เพิกเฉยคำสั่ง Mutiny (2011)
For insubordination, no less.เพราะไม่เชื่อฟังคำสั่ง Us or Them (2011)
Now they're my subordinates.ตอนนี้ต้องกลายมาเป็นลูกน้อง Just Let Go (2011)
All right, you're insubordinate, you never do what I tell you to do, and every time I turn my back, you're off doing who-knows-what with God-knows-who!นายมันคนไม่เชื่อฟัง นายไม่เคยทำตามคำสั่งฉันเลย และทุกครั้งที่ฉันหันหลัง Dentist of Detroit (2011)
Well, I am too exhausted to even reprimand your insubordination.เอาล่ะ ฉันเหนื่อยเกินกว่า ที่จะมาต่อว่าเธอที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉัน Beauty and the Feast (2011)
I will not tolerate this insubordination.ฉันจะไม่อดทนกับการไม่ยอมฟังคำสั่งแบบนี้ All the Pretty Sources (2011)
It's insubordination. We're already on the edge here.แบบนี้มันฝ่าฝืนคำสั่ง เราอยู่บนขอบเหวกันแล้วนะ Little Red Book (2011)
He's blaming it on his subordinates, but I think he's lying.เขาโทษลูกน้อง แต่ผมว่าเขาโกหก Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
All the more reason to send a clear message that I am in charge and insubordination will not be tolerated.เหตุผลทั้งหมดข้าแค่อยากให้มันรู้ว่าใครเป็นคนออกคำสั่ง และคนทรยศก็จะไม่ยอมทำตาม Carnage of Krell (2011)
You're also aware that the Garuda's about to make his move any day now, and now is not the time for secrets or even worse, insubordination.ทราบด้วยใช่ไหมว่าการูด้า จะโจมตีได้ทุกวัน และตอนนี้ไม่ใช่เวลา สำหรับความลับหรือแย่กว่านั้น การทรยศ Truth and Consequences (2012)
It's not everyday that one of my subordinates invokes a parlay between myself and a way station keeper.ไม่ใช่ทุกวันนะที่ตระกูลย่อยขอ การเจรจาระหว่างฉันกับเจ้าของบาร์ Truth and Consequences (2012)
What if said poet worked for a patron and his poetry was perceived as insubordinate?มันคืออะไร ถ้าหากพูดว่านักกวีทำงานเพื่อผู้อุปถัมส์ และการประพันธ์ของเขาถูกรับรู้ว่าเป็นแบบพวกทรยศแหกคอก? Upper West Side Story (2012)
We're still working up the financing terms on subordinated debt anyway.เรากำลังจะหาเงื่อนไข การจัดหาเงินทุน เมื่อตราสารหนี้ด้อยสิทธิต่อไป Til Death Do Us Part (2012)
You know, son... there was a time when I'd have had you up on charges of insubordination for that.รู้ไหม ไอ้หนู ฉันเคยลงโทษนาย เพราะดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำสั่งแบบนี้เลย Ka Ho' Oponopono (2012)
Exactly. We cannot condone this blatant insubordination.อันที่จริงเราไม่สามารถยกโทษให้พวกหัวแข็งนี่ได้ Whatever I Am, You Made Me (2012)
Nick Fowler quit his job a week ago before I could fire him for being insubordinate and lazy.นิค ฟาวเลอร์ลาออกจากงานเป็นอาทิตย์แล้ว ก่อนที่ฉันอยากจะไล่เขาออก สำหรับการแข็งข้อและขี้เกียจ The Road Not Taken (2012)
Yup, and you're an arrogant, insubordinate prick.ใช่ และคุณก็เป็นไอ้กุ๊ยหยิ่งยะโสหัวแข็ง Vengeance, Part 1 (2012)
The illegal surveillance of Sergeant Brody, the death of Aileen Morgan, general insubordination.การควบคุมที่ผิดกฎหมาย ของจ่าโบรดี้ การตายของไอรีน มอร์แกน การฝ่าฝืนคำสั่งโดยทั่วไป In Memoriam (2012)
- I don't mean to sound insubordinate...ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดคำสั่งนะคะ... Resurrection (2012)
our relationship as superior and subordinateความสัมพันธ์ของเราคือเจ้านายกับลูกน้อง Codename: Jackal (2012)
There's been a pattern of insubordinate behavior recently.นี่ดีแล้วล่ะ ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่เคยสนองเลย Oblivion (2013)
Now is not a good moment for your insubordination!นี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาก้าวร้าวใส่ผม Pacific Rim (2013)
Mr. Speaker, sir, if we ever get out of this shit storm... you can hold me for insubordination.ให้มันไปเถอะ,รุธท์ มันไม่สำคัญ มันจะไม่ได้ของผม Olympus Has Fallen (2013)
He indicates you've been repeatedly insubordinate...เขาระบุว่า คุณไม่ให้ความร่วมมือบ่อยครั้ง.. King's Castle (2013)
I have been tirelessly subordinate, despite his increased zealotry and paranoia.ผมให้ความร่วมมือเสมอ ถ้าไม่นับเรื่องที่เขามีอาการ หวาดระแวงมากขึ้นเรื่อย ๆ King's Castle (2013)
because he knows how much it annoys me, but I will brook no such insubordination from the likes of you.เพราะเขารู้ว่ามันทำให้ผมรำคาญมากแค่ไหน แต่ผมจะอดทนต่อการไม่เชื่อฟัง จากคนอย่างคุณ A Whiff of Sulfur (2013)
Her insubordination makes for bed sport the likes of which I have never known.ความดื้อรั้นของเธอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกีฬาบนเตียง ความชอบซึ่งผมไม่เคยรู้ In the Evening (2013)
- Her history of insubordination and mental illness might be more useful to us than a good performance in front of the Select Committee.\ N - ประวัติเธอช่างดื้อรั้นนัก และความเจ็บป่วยทางจิต อาจมีประโยชน์มากขึ้นกับเรา Uh... Oh... Ah... (2013)
Well, Mrs. Mapleton, that sounds like gross insubordination to me.อ้อ คุณนายเมเปิลตัน นั่นฟังดูแล้ว เหมือนเป็นการขัดคำสั่งอย่างต่ำช้าต่อข้า VIII. (2014)
He views you and everybody else here as a subordinate.-เขาเห็นคุณ และทุกคนในนี้เป็นลูกน้อง 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
He's also wreckless and insubordinate.แต่เขาก็ยังสะเพร่า คาดเดาไม่ได้ Red X (2014)
From the first day on the job, you've been an insubordinate troublemaker.ตั้งเเต่วันเเรก ที่คุณเข้ามาทำงาน คุณมันเป็นตัวเเสบชอบเเข็งข้อ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
We argue that Irving deliberately subordinated the truth in order to propagate anti-Semitism and engender sympathy for the Third Reich.เรายืนยันว่าเออร์วิงด้อยสิทธิจง ใจความจริง เพื่อเผยแพร่การต่อต้านชาวยิว และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ Third Reich Denial (2016)
Don't know if anyone's told you... but we don't take kindly to insubordination around here.ไม่รู้มีใครบอกรึยัง แต่คนแถวนี้ ไม่ทนพวกหัวแข็ง Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้. Ghost in the Shell (1995)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
Well he said if you refuse to present this story the way we think it should be presented you'll be fired for insubordination.ตามที่เราคิดว่าควรนำเสนอ คุณจะถูกไล่ออกฐานขัดคำสั่ง The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subordinatAll the other issues are subordinate to this one.
subordinatDon't ignore your subordinates.
subordinatHe growled out orders to his subordinates.
subordinatHe is able to subordinate the passions to reason.
subordinatI was stabbed in the back by my subordinate.
subordinatSenior executives spend a lot of time training their subordinates.
subordinatWhy are you so insubordinate to your boss?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängigkeit {f} (Linguistik)subordination [Add to Longdo]
Körperschaft {f}corporate body; subordinate body [Add to Longdo]
Nebensatz {m} | Nebensätze {pl}subordinate clause; sub-clause | subordinate clauses [Add to Longdo]
Unbotmäßigkeit {f}insubordination [Add to Longdo]
Untergebene {m,f}; Untergebenersubordinate [Add to Longdo]
Unterordnung {f} | Unterordnungen {pl}subordination | subordinations [Add to Longdo]
Vorgesetztenbeurteilung {f}appraisal by subordinates [Add to Longdo]
aufsässiginsubordinate [Add to Longdo]
aufsässig; unbotmäßiginsubordinate [Add to Longdo]
aufsässig {adv}insubordinately [Add to Longdo]
ordnet sich untersubordinates [Add to Longdo]
untergeben; unterstehento be subordinate to [Add to Longdo]
untergeben {adj} | untergebener | am untergebenstensubordinate | more subordinate | most subordinate [Add to Longdo]
untergeordnet; nachgeordnet {adj}subordinated [Add to Longdo]
untergeprdnet; subaltern {adj}subordinate [Add to Longdo]
unterlagert {adj}secondary; subordinate [Add to Longdo]
unterordnen | unterordnend | untergeordnet | ordnet unter | ordnete unterto subordinate | subordinating | subordinated | subordinates | subordinated [Add to Longdo]
unterordnend {adv}subordinately [Add to Longdo]
unterordnendsubordinative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Subordinated}; p. pr. & vb. n. {Subordinating}.]
   1. To place in a lower order or class; to make or consider as
    of less value or importance; as, to subordinate one
    creature to another.
    [1913 Webster]
 
   2. To make subject; to subject or subdue; as, to subordinate
    the passions to reason.
    [1913 Webster] -- {Sub*or"di*nate*ly}, adv. --
    {Sub*or"di*nate*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top