Search result for

string

(148 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -string-, *string*, str
English-Thai: Longdo Dictionary
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
string[N] เชือก, See also: สายผูก, สายป่าน, Syn. cord, fibre, rope
string[N] การเรียงต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ, Syn. series, sequence, succession
string[N] แถว, See also: ทาง, Syn. line, row
string[N] ฝูงสัตว์ที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน
string[N] สายดนตรี
string[N] สายสร้อย, See also: สายประคำคอ, สายร้อย, Syn. beads, chain, necklace
string[VT] ใส่สาย, See also: ร้อยสาย, Syn. thread
string[VT] จัดเรียงเป็นแถว, Syn. line
string[VT] ผูกด้วยเชือก, See also: มัดด้วยเชือก, มัดด้วยสายรัด, Syn. strap, tie
string[ADJ] ทำจากเชือก, See also: ทำจากสายป่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
string(สทริง) {strung,strung,stringing,strings} n. เชือก,ด้าย,ป่าน,สายดึง,เชือกร้อย,สายร้อย,บรรทัด,แถว,ห่วง,ทาง,อนุกรม,vt. จัดให้มีสาย,ร้อย,สน,เชื่อมต่อเป็นสาย,จัดเป็นอนุกรม,จัดเป็นลำดับ,ประดับด้วยสาย,ดึงสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรียงกันเป็นแถว
stringed(สทริงคฺ) adj. มีเส้น,มีสาย,เกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทสาย
stringed instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทสาย
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
bit stringสายบิตหมายถึง ลำดับของบิตที่เกี่ยวเนื่องกัน
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
string(n) สาย,เชือก,เส้น,ฝูง,แถว,บรรทัด,ทาง
string(vt) ขึงสาย,ผูกเชือก,ร้อย,สน,ทำให้ตึง,จัดลำดับ
STRING string bean(n) ถั่วแขก,ถั่วลันเตา
stringency(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความฉุกละหุก
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก
stringy(adj) เป็นสาย,เป็นเส้น,เหนียว,คล้ายเชือก
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
bowstring(n) สายธนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stringสาย, สายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stringสาย, สายอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
string lengthความยาวสายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
string manipulationการจัดดำเนินการสายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stringer beadแนวเชื่อมเส้นเชือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
String bagsกระเป๋าเชือก [TU Subject Heading]
String craftหัตถกรรมเชือก [TU Subject Heading]
String figuresการเล่นเชือก [TU Subject Heading]
Stringed instrument musicดนตรีบรรเลงเครื่องสาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I expect House to pull my strings,ฉันถามตรงๆกับเฮาส์ เฮาส์ก็ทำฉันเครียด Lucky Thirteen (2008)
It's far too stringy. What is it? It's...มันเหมือนเป็นเส้นๆ มันคืออะไร มันคือ... The Labyrinth of Gedref (2008)
Add in strings. It's a classic!แล้วก็วงออเคสตร้านะ คนดูจะบ้าคลั่งไปเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
And press harder on the string.และก็กดสายให้แรงกว่านี้ Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
Surely you can pull some strings.แน่นอนเลยว่าคุณเข้ามายุ่งได้ The Bank Job (2008)
And you morons can't even find a single D.N.A. string to rebuild her.แม้เศษเสี้ยว DNA.ของเธอ.. พวกแกยังหาไม่เจอ Babylon A.D. (2008)
- Health inspector's not afraid to pull strings.ที่จะใช้เส้นสาย The Dark Knight (2008)
Enough to pull strings at the Foreign Office, make sure that it was you two who delivered the Eye.ก็พอจะซื้อคนในกระทรวงต่างประเทศ ให้เรียกคุณสองคนมาส่งมอบดวงตา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/The old man pulled a few strings /at the board of education.จริงหรอเนี่ย? Bedtime Stories (2008)
I got no strings.ฉันเป็นอิสระนะ Gamer (2009)
I got no strings, so I have fun.ไม่มีใครคุม.. สนุกชิบหาย Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stringAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
stringA string of disasters struck the region.
stringGive me a knife to cut this string with.
stringHe bound the package with a string.
stringHe can pull strings for you.
stringI am tied to my mother's apron strings.
stringLend me something with which to cut the string.
stringMonotony develops when you harp on the same string.
stringMother tied up three pencils with a piece of string.
stringMy wife holds the purse strings in our family.
stringNot to harp on the same string, I still insist that those who drink should never drive.
stringOh, no. I broke a string in my racket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายป่าน[N] string, See also: cord, thread
คอร์ด[N] chord, See also: string, Example: เด็กๆ ช่างจำแม่นร้องเพลงกันเก่งๆ ไม่ว่าผมจะจับคอร์ดบรรเลงกีตาร์เพลงใดเด็กๆ ก็ร้องได้หมด, Count unit: คอร์ด, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องสาย[N] stringed instruments, See also: stringed band, Example: ดนตรีไทยมีเครื่องสายหลายชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องบรรเลงที่เป็นสาย เช่น จะเข้ ซอ
พวง[N] string, See also: cluster, bunch, Example: ดอกไม้ที่ใช้ร้อยเป็นพวงอุบะใช้ดอกลั่นทมเป็นพื้นหรือไม่ก็ใช้ดอกบานบุรีมาผสม, Count unit: พวง, Thai definition: กลุ่มของสิ่งที่ห้อยย้อยไปทางเดียวกัน
พวง[CLAS] bunch, See also: string, cluster, Syn. กลุ่ม, ช่อ, Example: ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ, Thai definition: สิ่งที่ห้อยย้อยลงมา
พันธะ[N] commitment, See also: strings, obligation, duty, Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ, Example: รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของไอเอ็มเอฟ
ลูกหนู[N] string-running rocket, See also: kind of firework, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกไม้ไฟที่จุดให้แล่นไปตามสายลวด
สายเอก[N] string which tie the anchor of a junk, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: สายสมอเรือสำเภาทำด้วยเชือกเหนียว
ตุริยางค์[N] stringed or wind musical instruments, Syn. ดุริยะ, Thai definition: ส่วนของเครื่องดีดสีตีเป่า, Notes: (บาลี)
ทาม[N] string, See also: cord, Syn. เชือก, Count unit: เส้น, Thai definition: สายที่ผูกปลายตะโกกหรือแอกด้านหนึ่งอ้อมใต้คอวัวหรือควายไปยังอีกด้านหนึ่ง, เชือกหนังทำเป็นปลอก สวมใส่คอช้างที่จับใหม่, สายเชือกหรือหนังที่รั้งโกกหรือพวงมาลัยสวมคอม้าไปผูกกับรถหรือไถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เชือก[n.] (cheūak) EN: cord ; rope ; string ; thread   FR: corde [f] ; ficelle [f]
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūay) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre   FR: corde en fibre de bananier [f]
ด้าย[n.] (dāi) EN: thread ; yarn ; cord ; string   FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: Thai two-string fiddle   FR: violon thaï à deux cordes [m]
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: purse string   
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither   FR: luth [m]
คอลัมน์[n.] (khølam) EN: column ; row ; line ; string ; file   FR: colonne [f]
ขม [adj.] (khom) EN: bitter ; astringent   FR: amer

CMU English Pronouncing Dictionary
STRING    S T R IH1 NG
STRINGS    S T R IH1 NG Z
STRINGY    S T R IH1 NG IY0
STRINGER    S T R IH1 NG ER0
STRINGED    S T R IH1 NG D
STRINGENT    S T R IH1 N JH AH0 N T
STRINGERS    S T R IH1 NG ER0 Z
STRINGHAM    S T R IH1 NG HH AE2 M
STRINGING    S T R IH1 NG IH0 NG
STRINGENCY    S T R IH1 N JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
string    (v) (s t r i1 ng)
strings    (v) (s t r i1 ng z)
stringy    (j) (s t r i1 ng ii)
stringent    (j) (s t r i1 n jh @ n t)
stringier    (j) (s t r i1 ng i@ r)
stringing    (v) (s t r i1 ng i ng)
stringency    (n) (s t r i1 n jh @ n s ii)
stringiest    (j) (s t r i1 ng i i s t)
stringently    (a) (s t r i1 n jh @ n t l ii)
stringencies    (n) (s t r i1 n jh @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkaufsnetz {n} | Einkaufsnetze {pl}string bag | string bags [Add to Longdo]
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings [Add to Longdo]
Streichinstrument {n} [mus.] | Streichinstrumente {pl}; Streicher {pl}string instrument; stringed instrument | the strings [Add to Longdo]
Streichorchester {n} [mus.] | Streichorchester {pl}string orchestra | string orchestras [Add to Longdo]
Streichquartett {n} [mus.] | Streichquartette {pl}string quartet | string quartets [Add to Longdo]
String-Ausdruck erwartet [comp.]string expession expected [Add to Longdo]
String-Konstante zu lang [comp.]string constant exceeds line [Add to Longdo]
Stringlänge zu groß [comp.]invalid string length [Add to Longdo]
String-Variable erwartet [comp.]string variable expected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
アストリンゼント;アストリンゼン[, asutorinzento ; asutorinzen] (n) (1) astringent; (2) astringent lotion [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] (n) {comp} octet-string type [Add to Longdo]
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ギターの弦[ギターのげん, gita-nogen] (n) guitar string [Add to Longdo]
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] (n) {comp} search string [Add to Longdo]
サブストリング[, sabusutoringu] (n) {comp} substring [Add to Longdo]
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弦乐[xián yuè, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] string music, #48,774 [Add to Longdo]
细线[xì xiàn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] string; thread, #53,764 [Add to Longdo]
字符串[zì fú chuàn, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄔㄨㄢˋ, ] string (computer science), #59,856 [Add to Longdo]
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair, #66,942 [Add to Longdo]
线绳[xiàn shéng, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄥˊ, 线 / ] string; cotton rope, #93,948 [Add to Longdo]
弦乐器[xián yuè qì, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] string instrument, #106,848 [Add to Longdo]
钱串[qián chuàn, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ, / ] string of cash, #146,539 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] string on which coins are strung, #980,886 [Add to Longdo]
串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] string processing (computing) [Add to Longdo]
弦鸣乐器[xián míng yuè qì, ㄒㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] string instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string [Add to Longdo]
サブストリング[さぶすとりんぐ, sabusutoringu] substring [Add to Longdo]
ストリング[すとりんぐ, sutoringu] string [Add to Longdo]
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable [Add to Longdo]
ナル文字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string [Add to Longdo]
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string [Add to Longdo]
ビット列型[びっとれつがた, bittoretsugata] bitstring type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 String \String\ (str[i^]ng), n. [OE. string, streng, AS. streng;
   akin to D. streng, G. strang, Icel. strengr, Sw. str[aum]ng,
   Dan. straeng; probably from the adj., E. strong (see
   {Strong}); or perhaps originally meaning, twisted, and akin
   to E. strangle.]
   1. A small cord, a line, a twine, or a slender strip of
    leather, or other substance, used for binding together,
    fastening, or tying things; a cord, larger than a thread
    and smaller than a rope; as, a shoe string; a bonnet
    string; a silken string. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Round Ormond's knee thou tiest the mystic string.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. A thread or cord on which a number of objects or parts are
    strung or arranged in close and orderly succession; hence,
    a line or series of things arranged on a thread, or as if
    so arranged; a succession; a concatenation; a chain; as, a
    string of shells or beads; a string of dried apples; a
    string of houses; a string of arguments. "A string of
    islands." --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. A strip, as of leather, by which the covers of a book are
    held together. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The cord of a musical instrument, as of a piano, harp, or
    violin; specifically (pl.), the stringed instruments of an
    orchestra, in distinction from the wind instruments; as,
    the strings took up the theme. "An instrument of ten
    strings." --Ps. xxx. iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Me softer airs befit, and softer strings
       Of lute, or viol still.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The line or cord of a bow. --Ps. xi. 2.
    [1913 Webster]
 
       He twangs the grieving string.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. A fiber, as of a plant; a little, fibrous root.
    [1913 Webster]
 
       Duckweed putteth forth a little string into the
       water, from the bottom.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. A nerve or tendon of an animal body.
    [1913 Webster]
 
       The string of his tongue was loosed. --Mark vii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   8. (Shipbuilding) An inside range of ceiling planks,
    corresponding to the sheer strake on the outside and
    bolted to it.
    [1913 Webster]
 
   9. (Bot.) The tough fibrous substance that unites the valves
    of the pericap of leguminous plants, and which is readily
    pulled off; as, the strings of beans.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mining) A small, filamentous ramification of a metallic
     vein. --Ure.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) Same as {Stringcourse}.
     [1913 Webster]
 
   12. (Billiards) The points made in a game.
     [1913 Webster]
 
   13.
     (a) In various indoor games, a score or tally, sometimes,
       as in American billiard games, marked by buttons
       threaded on a string or wire.
     (b) In various games, competitions, etc., a certain
       number of turns at play, of rounds, etc.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Billiards & Pool)
     (a) The line from behind and over which the cue ball must
       be played after being out of play as by being
       pocketed or knocked off the table; -- called also
       {string line}.
     (b) Act of stringing for break.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. A hoax; a trumped-up or "fake" story. [Slang]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   16. a sequence of similar objects or events sufficiently
     close in time or space to be perceived as a group; a
     string of accidents; a string of restaurants on a
     highway.
     [PJC]
 
   17. (Physics) A one-dimensional string-like mathematical
     object used as a means of representing the properties of
     fundamental particles in {string theory}, one theory of
     particle physics; such hypothetical objects are
     one-dimensional and very small (10^{-33} cm) but exist in
     more than four spatial dimensions, and have various modes
     of vibration. Considering particles as strings avoids
     some of the problems of treating particles as points, and
     allows a unified treatment of gravity along with the
     other three forces (electromagnetism, the weak force, and
     the strong force) in a manner consistent with quantum
     mechanics. See also {string theory}.
     [PJC]
 
   {String band} (Mus.), a band of musicians using only, or
    chiefly, stringed instruments.
 
   {String beans}.
     (a) A dish prepared from the unripe pods of several kinds
       of beans; -- so called because the strings are
       stripped off.
     (b) Any kind of beans in which the pods are used for
       cooking before the seeds are ripe; usually, the low
       bush bean.
 
   {To have two strings to one's bow}, to have a means or
    expedient in reserve in case the one employed fails.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 String \String\ (str[i^]ng), v. t. [imp. {Strung} (str[u^]ng);
   p. p. {Strung} (R. {Stringed} (str[i^]ngd)); p. pr. & vb. n.
   {Stringing}.]
   1. To furnish with strings; as, to string a violin.
    [1913 Webster]
 
       Has not wise nature strung the legs and feet
       With firmest nerves, designed to walk the street?
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in tune the strings of, as a stringed instrument,
    in order to play upon it.
    [1913 Webster]
 
       For here the Muse so oft her harp has strung,
       That not a mountain rears its head unsung.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To put on a string; to file; as, to string beads.
    [1913 Webster]
 
   4. To make tense; to strengthen.
    [1913 Webster]
 
       Toil strung the nerves, and purified the blood.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To deprive of strings; to strip the strings from; as, to
    string beans. See {String}, n., 9.
    [1913 Webster]
 
   6. To hoax; josh; jolly; often used with along; as, we strung
    him along all day until he realized we were kidding.
    [Slang]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 String \String\, v. i.
   To form into a string or strings, as a substance which is
   stretched, or people who are moving along, etc.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 string
   n 1: a lightweight cord [syn: {string}, {twine}]
   2: stringed instruments that are played with a bow; "the strings
     played superlatively well" [syn: {bowed stringed instrument},
     {string}]
   3: a tightly stretched cord of wire or gut, which makes sound
     when plucked, struck, or bowed
   4: a sequentially ordered set of things or events or ideas in
     which each successive member is related to the preceding; "a
     string of islands"; "train of mourners"; "a train of thought"
     [syn: {string}, {train}]
   5: a linear sequence of symbols (characters or words or phrases)
   6: a tie consisting of a cord that goes through a seam around an
     opening; "he pulled the drawstring and closed the bag" [syn:
     {drawstring}, {drawing string}, {string}]
   7: a tough piece of fiber in vegetables, meat, or other food
     (especially the tough fibers connecting the two halves of a
     bean pod)
   8: (cosmology) a hypothetical one-dimensional subatomic particle
     having a concentration of energy and the dynamic properties
     of a flexible loop [syn: {string}, {cosmic string}]
   9: a collection of objects threaded on a single strand
   10: a necklace made by a stringing objects together; "a string
     of beads"; "a strand of pearls"; [syn: {chain}, {string},
     {strand}]
   v 1: thread on or as if on a string; "string pearls on a
      string"; "the child drew glass beads on a string"; "thread
      dried cranberries" [syn: {string}, {thread}, {draw}]
   2: add as if on a string; "string these ideas together"; "string
     up these songs and you'll have a musical" [syn: {string},
     {string up}]
   3: move or come along [syn: {string}, {string along}]
   4: stretch out or arrange like a string
   5: string together; tie or fasten with a string; "string the
     package"
   6: remove the stringy parts of; "string beans"
   7: provide with strings; "string my guitar" [ant: {unstring}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 string [striŋ]
   string
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top