Search result for

spray

(98 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spray-, *spray*
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spray[N] ละอองน้ำ, See also: น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย, Syn. drizzle, fine mist
spray[N] การพ่นน้ำ, See also: การฉีดน้ำ, การพ่น, Syn. scatter, splash
spray[N] กระป๋องฉีด, See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด, Syn. atomizer, sprinkler
spray[VT] พ่น, See also: ฉีด, Syn. scatter, sprinkle
spray[N] กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล, Syn. branch, sprig
sprayer[N] เครื่องพ่น, See also: เครื่องฉีด, Syn. spray
spray on[PHRV] พ่น, See also: โปรย, ฉีดพ่น, พรมบน
spray with[PHRV] พ่นด้วย, See also: โปรยด้วย, ฉีดพ่นด้วย, พรมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower,mist,cloud,sprinkle
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
spray(n) ละอองน้ำ,เครื่องฉีดน้ำ,ยาฉีดต้นไม้,ช่อดอกไม้
spray(vt) สาด,พ่นน้ำ,ฉีด,พรม,โปรย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spray๑. พ่นละออง๒. ละอองพ่น๓. การพ่นละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spray transfer; droplet transferการถ่ายโอนแบบละออง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sprayฝอยน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Spray dryingการอบแห้งแบบพ่นกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
spray irrigationspray irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Spray nozzlesหัวฉีดพ่น [TU Subject Heading]
Spray paintingการพ่นสี [TU Subject Heading]
Sprayingการพ่น [TU Subject Heading]
Spraying and dusting in agricultureการพ่นและการโรยฝุ่นในเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sprayprigthai[sa-pray-prig-thai] (n) สเปรย์พริกไทย
See also: S. pepper spray,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you been testing any tanning creams or sprays?คุณเคยทดสอบ ครีมย้อมผิวให้เป็นสีแทนหรือสเปรย์หรือเปล่า Joy (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprayGas Pills (2008)
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด? Gas Pills (2008)
Lloyd Spoon, you jump out and scare me, and I'm gonna pepper spray ya again!ไอ่เจ้าบ้ารอยด์ ชอบมาแกล้งให้ฉันกลัวใช่ไหม? \ คอยดูนะ ฉันจะเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่ Bolt (2008)
Oil sprays were fine.หัวฉีดน้ำมันก็ปกติดี Death Race (2008)
But please don't spray pesticide here.แต่กรุณาอย่าพ่นยาฆ่าแมลงแถวนี้ Ponyo (2008)
"Flame-resistant Christmas tree spray." Yeah. Yeah.ใช่, ใช่ Bedtime Stories (2008)
I was being new, and Blauner was being this old tomcat spraying his territory.ผมมาใหม่ และบลาวเนอร์ก็เป็น แมวเจ้าถิ่นตัวเก่า Greatness Achieved (2008)
The latest innovation from Browning, this self detonating cartridge... offers the widest and deadliest spray available... from a full tracking, cornering coordinates.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บราวนิ่งส์ บรรจุเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง... ทำให้เกิดความเสียหาย กระจายเป็นวงกว้าง Nและร้ายแรงที่สุด Gamer (2009)
See how much they love him when he gets too weak to use the kitty litter box and starts spraying the bizhub.ดูซิว่าพวกเขาจะรักมันขนาดไหนเมื่อมันเริ่มอ่อนแออย่างนี้ ใช้หีบศพแมวน้อยและเริ่มที่จะทำห้องนี้เลอะเทอะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Sorry I sprayed on you.ขอโทษ ที่ฉันอ้วกใส่รองเท้า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Are you gonna cut that part out, Trent, where it sprays me?คุณจะตัดมันส่วนนั้นออกมั้ย เทร็น ตรงไหนที่มันพ่นใส่ผม District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sprayBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
sprayThe waves sprayed the rocks with water.
sprayThey are spraying the fruit trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเปรย์[V] spray
สเปรย์[N] spray, Example: สเปรย์ฉีดผมจัดเป็นเครื่องสำอางสำหรับเสริมแต่งความงามชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่ฉีดหรือพ่นออกมาเป็นละอองน้ำ, เป็นฝอยละออง, Notes: (อังกฤษ)
พรม[V] sprinkle, See also: spray, dash, Syn. ประพรม, โปรย, Example: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ, Thai definition: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
ฉีด[V] inject, See also: spray, squirt, Syn. ฉีดพ่น, พ่น, Example: ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีจำพวกยาฆ่าแมลงฉีดพ่นในเรือกสวนไร่นากันมาก, Thai definition: ใช้กำลังอัดหรือดันให้ของเหลวอย่างน้ำพุ่งออกจากช่องเล็กๆ
ประพรม[V] sprinkle, See also: spray, Syn. โปรยปราย, หว่าน, โรย, โปรย, พรม, Example: หลวงพ่ออุ้มบาตรน้ำมนต์กำลังประพรมน้ำมนต์อย่างตั้งใจ, Thai definition: ประโปรยด้วยน้ำ
กระบอกฉีด[N] sprayer, See also: hypodermic syringe, syringe, Example: ต้นไม้พวกนี้เราใส่ปุ๋ยโดยเอาเม็ดปุ๋ยละลายน้ำใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นตามลำต้นและใบอาทิตย์ละครั้ง, Count unit: กระบอก
เครื่องพ่นสารเคมี[N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี[N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี[N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers   FR: bouquet de fleurs [m]
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays   
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt   FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
สเปรย์[n.] (saprē) EN: spray   FR: spray [m] (anglic.)
สเปรย์อัดกลีบ[n. exp.] (saprē at klīp) EN: spray starch   FR: spray d'empesage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRAY    S P R EY1
SPRAYS    S P R EY1 Z
SPRAYED    S P R EY1 D
SPRAYER    S P R EY1 ER0
SPRAYERS    S P R EY1 ER0 Z
SPRAYING    S P R EY1 IH0 NG
SPRAYBERRY    S P R EY1 B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spray    (v) (s p r ei1)
sprays    (v) (s p r ei1 z)
sprayed    (v) (s p r ei1 d)
sprayer    (n) (s p r ei1 @ r)
sprayers    (n) (s p r ei1 @ z)
spraying    (v) (s p r ei1 i ng)
spray-gun    (n) - (s p r ei1 - g uh n)
spray-guns    (n) - (s p r ei1 - g uh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschichtungskabine {f}spray booth [Add to Longdo]
Spray {m}spray [Add to Longdo]
Spraydose {f}aerosol; sprayer [Add to Longdo]
Spritzflakon {m}spray flacon [Add to Longdo]
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint [Add to Longdo]
Spritzpistole {f} | Spritzpistolen {pl}spray gun | spray guns [Add to Longdo]
Sprayfarbe {f}spray paint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint [Add to Longdo]
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer [Add to Longdo]
スプレー[, supure-] (n,vs) spray; (P) [Add to Longdo]
スプレーガン[, supure-gan] (n) spray gun [Add to Longdo]
スプレードライ[, supure-dorai] (n) spray-dry [Add to Longdo]
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer [Add to Longdo]
ヘアスプレー[, heasupure-] (n) hair spray [Add to Longdo]
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, / ] spray; sprinkle, #22,239 [Add to Longdo]
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, ] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life, #24,937 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\, n. [Probably from a Dutch or Low German form akin
   to E. spread. See {Spread}, v. t.]
   1. Water flying in small drops or particles, as by the force
    of wind, or the dashing of waves, or from a waterfall, and
    the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.)
    (a) A jet of fine medicated vapor, used either as an
      application to a diseased part or to charge the air of
      a room with a disinfectant or a deodorizer.
    (b) An instrument for applying such a spray; an atomizer.
      [1913 Webster]
 
   {Spray condenser} (Steam Engine), an injection condenser in
    which the steam is condensed by a spray of water which
    mingles with it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\ (spr[=a]), n. [Cf. Dan. sprag. See {Sprig}.]
   1. A small shoot or branch; a twig. --Chaucer.
 
   Syn: sprig.
     [1913 Webster]
 
        The painted birds, companions of the spring,
        Hopping from spray to spray, were heard to sing.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   2. A collective body of small branches, or cut flowers with
    long stems; as, the tree has a beautiful spray; many
    sprays were sent in condolence to teh funeral home.
    [1913 Webster +PJC]
 
       And from the trees did lop the needless spray.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Founding)
    (a) A side channel or branch of the runner of a flask,
      made to distribute the metal in all parts of the mold.
    (b) A group of castings made in the same mold and
      connected by sprues formed in the runner and its
      branches. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   {Spray drain} (Agric.), a drain made by laying under earth
    the sprays or small branches of trees, which keep passages
    open.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\, v. t.
   1. To let fall in the form of spray. [Poetic] --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw spray upon; to treat with a liquid in the form of
    spray; as, to spray a wound, or a surgical instrument,
    with carbolic acid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spray
   n 1: a pesticide in suspension or solution; intended for
      spraying
   2: a quantity of small objects flying through the air; "a spray
     of bullets" [syn: {spray}, {spraying}]
   3: flower arrangement consisting of a single branch or shoot
     bearing flowers and foliage
   4: a dispenser that turns a liquid (such as perfume) into a fine
     mist [syn: {atomizer}, {atomiser}, {spray}, {sprayer},
     {nebulizer}, {nebuliser}]
   5: water in small drops in the atmosphere; blown from waves or
     thrown up by a waterfall
   6: a jet of vapor
   v 1: be discharged in sprays of liquid; "Water sprayed all over
      the floor"
   2: scatter in a mass or jet of droplets; "spray water on
     someone"; "spray paint on the wall"
   3: cover by spraying with a liquid; "spray the wall with paint"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top