Search result for

sniffled

(74 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sniffled-, *sniffled*, sniffl, sniffle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sniffled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sniffled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniffle[VI] สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[VI] ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด), See also: สะอึกสะอื้น
sniffle[N] เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[N] การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler[N] คนที่สูดจมูกบ่อยๆ, See also: คนสะอึกสะอื้น
sniffles[N] อากาศเย็นที่ทำให้ต้องสูดจมูก (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: Nontri Dictionary
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(SNIFFLING) please, please;ได้โปรดเถอะ ได้โปรด Changeling (2008)
(SNIFFLES)(สะอื้น) Changeling (2008)
(SNIFFLES)Changeling (2008)
(SNIFFLES)Changeling (2008)
(SNIFFLES)Changeling (2008)
(SNIFFLES)Changeling (2008)
(SNIFFLES) We can talk tomorrow;ไว้เราคุยกันพรุ่งนี้นะ Changeling (2008)
(SNIFFLING)Changeling (2008)
(CHRISTINE SNIFFLES)(CHRISTINE SNIFFLES) Changeling (2008)
(SNIFFLES)(SNIFFLES) Changeling (2008)
(sniffling)Sigh (2009)
(sniffling) Hey, that was pretty good.เฮ้ย เจ๋งดีนะ Acafellas (2009)
[sniffling][เสียงสะอึก] Air: Part 1 (2009)
(sniffling) So, I know you're upset now.ฉันรู้ว่าตอนนี้เธอสับสน Sectionals (2009)
(sniffling) But you should know that there is some boy out there who's going to like you for everything you are.แต่เธอควรรู้ว่า ต้องมีใครสักคน ที่จะชอบเธอ ในทุกๆอย่างที่เธอเป็น Ballad (2009)
(sniffles)แกไม่ได้ดีกว่าพวกนั้นเลย โนอาห์ Mash-Up (2009)
[sniffling][สะือื้น] A New Day in the Old Town (2009)
Cristina-- (sniffles and sobs)คริสติน่า Invasion (2009)
(sniffles) talk to me. Tell me what happened.พูดกับฉัน บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น Invasion (2009)
(sniffles) you know...เธอก็รู้ Invasion (2009)
[panting, sniffling][สะอื้น] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Where are we supposed to go? [chang sniffles] I'll recommend that the accusedพวกเราจะไปไหนกันได้? ผมว่าข้ออ้างนั่นฟังขึ้นสุดๆ Advanced Criminal Law (2009)
[sniffles] michael will remember you.ไมเคิลจะจดจำคุณไปตลอด เขาจะรู้ว่าคุณช่วยพาเขาออกมาสู่โลกนี้ Cradle to Grave (2009)
[sniffles] i would have been a wonderful mother.ฉันคงเป็นแม่ที่วิเศษมาก Cradle to Grave (2009)
Do you have the sniffles? I don't wanna get sick. -Did you just donate...คุณเป็นหวัดรึ ชั้นไม่อยากป่วย งั้นก็อยู่ห่างๆไว้ Iron Man 2 (2010)
[ Sniffles ] Bring it.เชิญเลยค่ะ Theatricality (2010)
I'll buy you lunch. (sniffles) Didn't make you for a quitter.ฉันจะเลี้ยงข้าวเธอเอง อย่าทำตัวเป็นคนขี้แพ้สิ Never Been Kissed (2010)
(sniffles and whispers) I love you.ฉันรักคุณ Death and All His Friends (2010)
Thank you. (sniffles)ขอบคุณ Death and All His Friends (2010)
(sniffles)มีแผนยังไง Death and All His Friends (2010)
(sniffles)แมรี่กับฉัน... Death and All His Friends (2010)
(sniffles) all right.ได้เลย Death and All His Friends (2010)
I call it the nighttime sniffling, sneezing, coughing so you can talk to girls medicine.ฉันเรียกมันว่าแยแก้ คัดจมูก จาม ไอ นิสัยขี้อายไม่กล้าคุยกับสาว The Plimpton Stimulation (2010)
(sniffles)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
(sniffles)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Everybody came. Except for that guy who stayed, he had the sniffles.อย่างน้อยคนที่อยู่ข้างหลัง, มันหนาว Happy Feet Two (2011)
I'm sorry! (SNIFFLING)ชั้นขอโทษ! Bridesmaids (2011)
(sniffles)(เสียงสูดจมูด) A Night of Neglect (2011)
(JACK SNIFFLING)(JACK SNIFFLING) Super 8 (2011)
I promise. (SNIFFLES) Uh. I would never hurt anyone as beautiful as you.ผมสัญญา ผมไม่อยากทำร้ายใคร โดยเฉพาะคนสวยๆแบบคุณ Me and the Devil (2011)
Ain't that the truth. (SNIFFLES)นั่นมันไม่จริงซะทั้งหมดหรอก Me and the Devil (2011)
And here I was worried I might catch the sniffles.ฉันจะเผลอสูดจมูกไหมเนี่ย Mirror, Mirror (2011)
♪ I think I miss you even more ♪ (Birds chirping) (Sniffling)# I think I miss you even more # หือม์? There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
Give me an A.B.G, C.B.C, M-7. (Groans) (Sighing, sniffling)ขอ ABG, CBC กับยาชา เศร้าเนอะ? There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
We love you and... (sniffles):พวกเรารักคุณ และ.. นี่เพื่อคุณ Nationals (2012)
That's how much I love you. (sniffles) You know what we're gonna do?นั่นคือฉันรักเธอแค่ไหน รู้มั้ยเราจะทำอะไร Goodbye (2012)
No. [ Sniffles ]ไม่เลยค่ะ Pulling Strings (2012)
[Sniffles] Whew.เฮ้อ The Callback (2012)
She just never checked in afterward. (Sniffles) Just, uh... do what you can for her, please.เธอไม่เคยตอบกลับมา หลังจากนั้น แค่ทำสิ่งที่คุณทำได้ สำหรับเธอ ได้โปรด You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
[Sniffling][การสูดจมูกบ่อยๆ] Tarantella (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้อ้อน[ADJ] cry-baby, See also: easily weep and sniffle, Example: ใครๆ มักเห็นว่ายุ้ยเป็นคนขี้อ้อน, Thai definition: ที่พร่ำร้องขอหรือร้องสำออยแบบเด็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful   
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniffle    (v) (s n i1 f l)
sniffled    (v) (s n i1 f l d)
sniffles    (v) (s n i1 f l z)
sniffling    (v) (s n i1 f l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnupfen {m}cold (in the head); sniffles [Add to Longdo]
chronischer Schnupfenthe sniffles [Add to Longdo]
Schnupfen bekommento catch a cold; to get the sniffles [Add to Longdo]
schniefento sniffle; to snivel; to sniff [Add to Longdo]
schnüffeln | schnüffelnd | schnüffelt | schnüffelteto sniffle | sniffling | sniffles | sniffled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose [Add to Longdo]
鼻をすする;鼻を啜る[はなをすする, hanawosusuru] (exp,v5r) to sniffle; to sniff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top