Search result for

smooth

(119 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smooth-, *smooth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smooth[ADJ] เรียบ, See also: ราบ, แบนเรียบ, Syn. flat, plane, level
smooth[ADJ] ราบรื่น, See also: ไม่มีปัญหา
smoothen[VT] ทำให้เรียบ, Syn. even, flatten, level
smoother[VI] ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก, See also: ทำให้หายใจลำบาก, Syn. squelch, suffocate
smoother[VT] ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก, See also: ทำให้หายใจลำบาก, Syn. squelch, suffocate
smoothie[N] สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ), Syn. flatterer
smooth in[PHRV] ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out
smooth on[PHRV] ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out, smooth in
smooth out[PHRV] ทำให้แบน, Syn. iron out
smooth out[PHRV] ทำให้หลุดพ้นปัญหา, See also: แก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว,มีคารมดี,พูดจานิ่มนวลน่าฟัง
smoothen(สมูธ'เธิน) vt.,vi. = smooth (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
smooth(adj) เรียบ,เกลี้ยง,ราบรื่น,ลื่น,กลมกล่อม
smooth(vt) ปราบ,ทำให้เรียบ,รีด,ลูบ,แผ้วถาง,เกลี่ย
smoothness(n) ความเรียบ,ความเกลี้ยงเกลา,ความราบรื่น,ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smoothราบเรียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smooth functionฟังก์ชันปรับเรียบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
smooth muscle; muscle, non-striatedกล้ามเนื้อเรียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smooth syllable; non-checked syllableพยางค์ไม่หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoothingการทำให้ราบเรียบ [ดู graduation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smoothing, curveการปรับเรียบเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
smoothนุ่มนวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It wasn't everywhere--just on the smooth, shiny surfaces.ทุกที่จริงๆ ก็แค่ นุ่มนวล แค่ เปลือกนอก Chuck in Real Life (2008)
The biopsy of your lung cyst showed smooth muscle cells.การตัดชิ้นเนื้อซิสที่ปอดคุณ แสดงถึงเซลกล้ามเนื้อนิ่ม Lucky Thirteen (2008)
It doesn't disfigure, it makes your skin look younger, smoother.เพราะมันไม่ได้ทำให้เสียโฉม แต่จะทำให้ผิวหนังของคุณดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียนขึ้น Dying Changes Everything (2008)
She speaks really smoothly for one being so young.นางพูดได้ดี สำหรับคนที่ยังเด็กขนาดนี้ Iljimae (2008)
Just want to make sure everything works out smoothly.ก็แค่ทำให้แน่ใจ ว่าทุกอย่างจะไปอย่างราบรื่น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It seems like the matter with Kim Tae Sun's going on smoothly.ดูเหมือนว่าปัญหากับคิมแทซุน จะไปได้ดี. Episode #1.9 (2008)
Their respective teams have been working together for several weeks to insure a smooth turnover.ทีมงานของประธานาธิบดีทั้งสอง ได้ทำงานร่วมกัน มาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่น 24: Redemption (2008)
Come here, Alex. Let me get you a drink. Smooth special for the pup, huh?มานี่ ลุงสั่งเหล้าให้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No, it's going great. Very smoothly.ไม่น่ะ กำลังไปได้ดีเลยค่ะ Made of Honor (2008)
Thanks for the smooth sailing, Sharid.ขอบคุณที่มาส่ง ชาริด Pineapple Express (2008)
Whoa! - Yeah? - Check out Mr. Smooth.คุณทำได้เจ๋งนี่ ผมแค่ทำในสิ่งที่ผมควรทำ Bedtime Stories (2008)
No, I just want all of it go down smooth.ไม่ ฉันแค่ต้องการให้มันราบรื่น Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoothA good mediator can make a deal go smoothly.
smoothBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
smoothBeware of smooth talk.
smoothEverything went smoothly.
smoothHe filed the surface smooth.
smoothHe has a smooth tongue.
smoothHer skin is smooth.
smoothHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
smoothHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
smoothHis life ran smoothly.
smoothIt certainly feels smooth when you run the shaver over your skin.
smoothIt's as smooth as a baby's bottom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ[ADV] smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ[ADJ] smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
เนียน[ADJ] smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
อย่างราบรื่น[ADV] smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
มอบ[V] fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
อ่อนนุ่ม[ADJ] soft, See also: smooth, Syn. นุ่ม, Ant. แข็ง, แข็งกระด้าง, Example: เด็กทารกจะมีผิวอ่อนนุ่มและบอบบาง จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผิว
เกลา[V] smooth, See also: trim, polish, hew, scrape, Syn. เหลา, โกน, ถาก, Example: การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น
เกลี้ยง[ADJ] smooth, See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. ด่าง, Example: ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
เกลี้ยงเกลา[ADJ] smooth, See also: clear, even, clean, unblemished, Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง, Example: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบกลม [n. exp.] (būap klom) EN: Smooth Loofah   
โดยระเบียบเรียบร้อย[adv.] (dōi rabīep-rīeprøi) EN: smoothly   
โดยเรียบร้อย[adv.] (dōirīeprøi) EN: smoothly   
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนตะไบ[v. exp.] (fon tabai) EN: use a file to rub something smooth/sharp   
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กล้ามเนื้อเรียบ[n. exp.] (klāmneūa rīep) EN: smooth muscle   
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten   FR: lisse ; uni ; plan
กระแตหางหนู[n. exp.] (krataē hāng nū) EN: Northern Smooth-tailed Treeshrew   
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai røngthāo) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOOTH    S M UW1 DH
SMOOTHS    S M UW1 DH Z
SMOOTHEN    S M UW1 DH AH0 N
SMOOTHER    S M UW1 DH ER0
SMOOTHED    S M UW1 DH D
SMOOTHLY    S M UW1 DH L IY0
SMOOTHENS    S M UW1 DH AH0 N Z
SMOOTHING    S M UW1 DH IH0 NG
SMOOTHEST    S M UW1 DH AH0 S T
SMOOTHNESS    S M UW1 DH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smooth    (v) (s m uu1 dh)
smooths    (v) (s m uu1 dh z)
smoothed    (v) (s m uu1 dh d)
smoother    (j) (s m uu1 dh @ r)
smoothly    (a) (s m uu1 dh l ii)
smoothest    (j) (s m uu1 dh i s t)
smoothing    (v) (s m uu1 dh i ng)
smoothness    (n) (s m uu1 dh n @ s)
smooth-bore    (j) - (s m uu1 dh - b oo r)
smooth-faced    (j) - (s m uu1 dh - f ei s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlawiner {m}smooth operator [coll.] [Add to Longdo]
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest [Add to Longdo]
seidenweich {adj}; weich wie Seidesmooth as silk [Add to Longdo]
glatte Straßenoberfläche {f}smooth road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すべすべ[, subesube] (adj-f) smooth; silky [Add to Longdo]
すべすべした[, subesubeshita] (adj-f) smooth to the touch [Add to Longdo]
すらすら[, surasura] (adv,adv-to) (on-mim) smoothly; (P) [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, / ] smooth; moist, #3,720 [Add to Longdo]
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ, / ] smooth; steady, #4,931 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] smooth; fluent; joyful; happy, #6,959 [Add to Longdo]
顺畅[shùn chàng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄤˋ, / ] smooth and unhindered; fluent, #12,784 [Add to Longdo]
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, / ] smooth and steady, #13,700 [Add to Longdo]
平整[píng zhěng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˇ, ] smooth; level; to level off; to flatten (remove bumps), #14,787 [Add to Longdo]
平滑肌[píng huá jī, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ, ] smooth muscle (anat.); non-striated muscle, #17,331 [Add to Longdo]
润滑[rùn huá, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth; oily; sleek; to lubricate, #20,834 [Add to Longdo]
圆滑[yuán huá, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth and evasive; slick and sly, #22,950 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, v. i.
   To flatter; to use blandishment.
   [1913 Webster]
 
      Because I can not flatter and speak fair,
      Smile in men's faces, smooth, deceive and cog. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\ (sm[=oo][th]), a. [Compar. {Smoother}
   (sm[=oo][th]"[~e]r); superl. {Smoothest}.] [OE. smothe,
   smethe, AS. sm[=e][eth]e, sm[oe][eth]e, where [=e], [oe],
   come from an older [=o]; cf. LG. sm["o]de, sm["o]e,
   sm["o]dig; of uncertain origin.]
   1. Having an even surface, or a surface so even that no
    roughness or points can be perceived by the touch; not
    rough; as, smooth glass; smooth porcelain. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The outlines must be smooth, imperceptible to the
       touch, and even, without eminence or cavities.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Evenly spread or arranged; sleek; as, smooth hair.
    [1913 Webster]
 
   3. Gently flowing; moving equably; not ruffled or obstructed;
    as, a smooth stream.
    [1913 Webster]
 
   4. Flowing or uttered without check, obstruction, or
    hesitation; not harsh; voluble; even; fluent.
    [1913 Webster]
 
       The only smooth poet of those times. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Waller was smooth; but Dryden taught to join
       The varying verse, the full-resounding line. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       When sage Minerva rose,
       From her sweet lips smooth elocution flows. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   5. Bland; mild; smoothing; fattering.
    [1913 Webster]
 
       This smooth discourse and mild behavior oft
       Conceal a traitor.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech. & Physics) Causing no resistance to a body sliding
    along its surface; frictionless.
    [1913 Webster]
 
   Note: Smooth is often used in the formation of
      self-explaining compounds; as, smooth-bodied,
      smooth-browed, smooth-combed, smooth-faced,
      smooth-finished, smooth-gliding, smooth-grained,
      smooth-leaved, smooth-sliding, smooth-speaking,
      smooth-woven, and the like.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Even; plain; level; flat; polished; glossy; sleek; soft;
     bland; mild; soothing; voluble; flattering; adulatory;
     deceptive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, adv.
   Smoothly. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Smooth runs the water where the brook is deep. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, n.
   1. The act of making smooth; a stroke which smooths.
    --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is smooth; the smooth part of anything. "The
    smooth of his neck." --Gen. xxvii. 16.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, v. t. [imp. & p. p. {Smoothed} (sm[=oo]thd); p.
   pr. & vb. n. {Smoothing}.] [OE. smothen, smethen, AS.
   sm[=e][eth]ian; cf. LG. sm["o]den. See {Smooth}, a.]
   To make smooth; to make even on the surface by any means; as,
   to smooth a board with a plane; to smooth cloth with an iron.
   Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) To free from obstruction; to make easy.
     [1913 Webster]
 
        Thou, Abelard! the last sad office pay,
        And smooth my passage to the realms of day. --Pope.
     [1913 Webster]
   (b) To free from harshness; to make flowing.
     [1913 Webster]
 
        In their motions harmony divine
        So smooths her charming tones that God's own ear
        Listens delighted.          --Milton.
     [1913 Webster]
   (c) To palliate; to gloze; as, to smooth over a fault.
     [1913 Webster]
   (d) To give a smooth or calm appearance to.
     [1913 Webster]
 
        Each perturbation smoothed with outward calm.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
   (e) To ease; to regulate. --Dryden.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smooth
   adj 1: having a surface free from roughness or bumps or ridges
       or irregularities; "smooth skin"; "a smooth tabletop";
       "smooth fabric"; "a smooth road"; "water as smooth as a
       mirror" [ant: {rough}, {unsmooth}]
   2: smoothly agreeable and courteous with a degree of
     sophistication; "he was too politic to quarrel with so
     important a personage"; "the manager pacified the customer
     with a smooth apology for the error" [syn: {politic},
     {smooth}, {suave}, {bland}]
   3: of the margin of a leaf shape; not broken up into teeth [ant:
     {rough}]
   4: smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth
     stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a
     ballerina" [syn: {fluent}, {fluid}, {liquid}, {smooth}]
   5: (music) without breaks between notes; smooth and connected;
     "a legato passage" [syn: {legato}, {smooth}] [ant:
     {disconnected}, {staccato}]
   6: of motion that runs or flows or proceeds without jolts or
     turbulence; "a smooth ride" [ant: {bumpy}, {jolting},
     {jolty}, {jumpy}, {rocky}, {rough}]
   7: lacking obstructions or difficulties; "the bill's path
     through the legislature was smooth and orderly"
   8: (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a
     ribbon of sand between the angry sea and the placid bay";
     "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue
     water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel
     crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled
     water" [syn: {placid}, {quiet}, {still}, {tranquil},
     {smooth}, {unruffled}]
   n 1: the act of smoothing; "he gave his hair a quick smooth"
   v 1: make smooth or smoother, as if by rubbing; "smooth the
      surface of the wood" [syn: {smooth}, {smoothen}] [ant:
      {roughen}]
   2: make (a surface) shine; "shine the silver, please"; "polish
     my shoes" [syn: {polish}, {smooth}, {smoothen}, {shine}]
   3: free from obstructions; "smooth the way towards peace
     negotiations" [syn: {smooth}, {smooth out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top