Search result for

slice

(86 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slice-, *slice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slice[N] แผ่นตัดบางๆ, See also: แผ่นเฉือนบางๆ, Syn. slab, wedge
slice[N] ส่วนแบ่ง, See also: ส่วน, สัดส่วน, Syn. portion, segment
slice[VI] ตัดเป็นแผ่นบาง, See also: เฉือนเป็นแผ่นบาง, Syn. cleave, cut, segment
slice[VT] ตัดเป็นแผ่นบาง, See also: เฉือนเป็นแผ่นบาง, Syn. cleave, cut, segment, Ant. fuse, unite
slice up[PHRV] ตัดเป, Syn. cut up
slice off[PHRV] ตัดออก, See also: เฉือนออก, หั่นออก, Syn. cut off, snip off
slice into[PHRV] เฉือนออก, See also: หั่น, ตัด, Syn. cut into
slice through[PHRV] แล่นผ่า, See also: ตัดผ่าน
slice of the cake[IDM] การแบ่งปันบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slice(สไลซฺ) n. แผ่นบาง,แผ่นเฉือน,ชิ้นบาง ๆ ,ส่วนแบ่งบาง ๆ ,ส่วน,มีดหั่น,มีดปาด,ลูก (กอล์ฟ) แฉลบข้าง. vi.,vt. เฉือน (ตัด,หั่น,แล่) ออกเป็นแผ่นบาง ๆ ,ตีลูกกอล์ฟให้แฉลบข้าง,ตีลูกกอล์ฟให้แฉลบข้าง., See also: sliceable adj. slicer n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
slice(n) แผ่นบางๆ,ชิ้นบางๆ,แว่น,มีดปาด
slice(vt) แล่,เฉือนบางๆ,แฉลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slice of lifeเสี้ยวชีวิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, let's see how you deal with this little slice.งั้น ลองดูสิว่า เธอจะจัดการกล้วยลูกนี้อย่างไรดี Labyrinth (1986)
It dices, it slices and yet makes French fries in three different...มันสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันชิ้น ... ... และยังทำให้มันฝรั่งทอดในสามที่แตกต่างกัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He used a razor, and he used to slice it so thin... that it used to liquefy in the pan with just a little oil.เขาใช้มีดโกน และซอยเป็นแผ่นบางๆ ใส่ลงกระทะพร้อมกับน้ำมันพืช Goodfellas (1990)
Look at this, this is a sin. I won't slice this. I won't serve it.ดูนี่ นี่แย่มาก ฉันไม่หั่นมัน ฉันไม่เอาไปทำอาหารให้ลูกค้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My mom's cake is coming out, and I'm counting on you guys for two slices apiece.เค้กของแม่ฉันกำลังจะเสร็จแล้ว แล้วฉันก็หวังให้พวกเธอกินกันคนละสองชิ้นเลย The Joy Luck Club (1993)
Wayne, could you chop this up into smaller slices?เวย์น ช่วยหั่นพวกนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยได้ไหม The Joy Luck Club (1993)
What you going to do with leftovers after he eat one slice?แล้วลูกจะทำยังไงกับส่วนที่เหลือ หลังจากที่เขากินไปหนึ่งชิ้น The Joy Luck Club (1993)
- After that, I'm going to have a slice of pie.- หลังจากนั้นฉันจะมีชิ้นของพาย Pulp Fiction (1994)
And on top, a thin slice of melted cheese.และด้านบนเป็นแผ่นบางของชีสละลาย Pulp Fiction (1994)
Before your space journey, re-energize yourself... with a slice of pepperoni, now boarding at counter three.ก่อนยานของคุณจะออกเดินทาง ต้องเติมพลังตัวของคุณ... ด้วยเนื้อหมูที่ทำเป็นแผ่นๆ ตอนนี้ อาหารอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่ 3 Toy Story (1995)
Hot noodles made of poodles on a slice of garden hoseก๋วยเตี๋ยวพุดเดิ้ลร้อนๆ บนถุงเท้าสวน James and the Giant Peach (1996)
Dice me, slice me or peel me?จะทำอะไรล่ะ หั่นขูดหรือปอกผม The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sliceCould I have a slice of cheese cake.
sliceCut the meat into thin slices.
sliceCut the pie into slices.
sliceHe cut off a slice of meat.
sliceHow many slices of meat would you like?
sliceI'd like two slices of toast and a cup of tea.
slicePlease slice a loaf of bread for me.
sliceSandra takes a slice of bread and a cup of coffee for breakfast.
sliceShe eats sliced raw fish.
sliceWe usually have a slice of bread and a cup of coffee.
sliceWill you have another slice of pie?
slice"Will you have another slice of pie?" "Yes, please."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนมปังแผ่น[N] slice of bread
แว่น[N] slice
แว่น[N] slice, Example: ถ้าเป็นปลาสวายก็จะตัดเป็นแว่นบางๆ ก่อนนำไปต้ม, Thai definition: ้เรียกสิ่งที่เป็นแผ่นกลมๆ บางๆ
หั่น[V] cut, See also: slice, Example: ในการกินผลไม้บางอย่าง เราจำเป็นต้องปอกเปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนรับประทาน, Thai definition: เอาของวางลงบนที่รองรับ แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
ปาด[V] slice off, See also: cut, Syn. เฉือน, Example: มีใครคนหนึ่งถูกพยาบาลเอามีดผ่าตัดปาดนิ้วมือด้วยสาเหตุอะไรไม่ปรากฏ, Thai definition: เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยวิธีฝานบางๆ หรือกวาดออก
ฝาน[V] slice, See also: cut into pieces, Example: แม่ค้าฝานกล้วยต้มเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้าแล้วราดด้วยน้ำเชื่อมไว้ขายเด็กๆ, Thai definition: ตัด เฉือน แฉลบให้เป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นเป็นอัน
แล่[V] slice, See also: cut, carve, Syn. เฉือน, ปาด, ฝาน, เจียน, Example: ่ชาวบ้านช่วยกันแล่เนื้อกวางสดๆ ที่เพิ่งล่ามาได้, Thai definition: นอนมีดเฉือนให้เป็นแผ่นบางๆ
หมูแผ่น[N] sliced sheets of dried and crispy pork, Example: เมื่อใดที่เขากลับบ้าน เขาจะซื้อหมูแผ่นมาเป็นของฝาก, Thai definition: ของกินทำด้วยเนื้อหมูแล่เป็นแผ่นบางๆ ปรุงรส ผึ่งแดดให้แห้ง แล้วปิ้งให้สุก
เถือ[V] cut, See also: slice, carve, Syn. แล่, เชือด, เฉือน, Example: เขาใช้มีดเถือพังผืดออกจากชิ้นเนื้อ, Thai definition: เชือดเฉือนลงไปอย่างแรงด้วยของมีคม
เฉือน[V] slice, See also: cut, carve, Syn. เชือด, หั่น, แล่, Example: พ่อครัวเฉือนเนื้อให้ป็นชิ้นบางๆ ด้วยความระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice   FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanompang) EN: slice of bread   FR: tranche de pain [f]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat   FR: tranche de viande [f]
ชิ้นปลา[n. exp.] (chin plā) EN: slice of fish   FR: filet de poisson [m]
ฝาน [v.] (fān) EN: slice cut into pieces   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLICE    S L AY1 S
SLICED    S L AY1 S T
SLICER    S L AY1 S ER0
SLICES    S L AY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slice    (v) (s l ai1 s)
sliced    (v) (s l ai1 s t)
slices    (v) (s l ai1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brotscheibe {f}slice (of bread) [Add to Longdo]
Brotschnitte {f} | Brotschnitten {pl}slice of bread | slices of bread [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl} | Butterbrot {n} | für ein Butterbrot zu haben seinslice of bread of butter | slices of bread and butter | sandwich | to go for a song [Add to Longdo]
Fleischscheibe {f} | Fleischscheiben {pl}slice of meat | slices of meat [Add to Longdo]
Scheibe {f} [electr.]; Stück {n} | Scheiben {pl} | in Scheiben schneidendslice | slices | slicing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
スライサー[, suraisa-] (n) slicer [Add to Longdo]
スライス[, suraisu] (n,vs) slice; (P) [Add to Longdo]
タイムスライス[, taimusuraisu] (n) {comp} time slice [Add to Longdo]
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切片[qiē piàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, ] slice [Add to Longdo]
白附片[bái fù piàn, ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] sliced white aconite (used in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice [Add to Longdo]
断面プロット[だんめんプロット, danmen purotto] slice plot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slice \Slice\, v. t. [imp. & p. p. {Sliced}; p. pr. & vb. n.
   {Slicing}.]
   1. To cut into thin pieces, or to cut off a thin, broad piece
    from.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut into parts; to divide.
    [1913 Webster]
 
   3. To clear by means of a slice bar, as a fire or the grate
    bars of a furnace.
    [1913 Webster]
 
   4. (Golf) To hit (the ball) so that the face of the club
    draws across the face of the ball and deflects it.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slice \Slice\, n. [OE. slice, sclice, OF. esclice, from
   esclicier, esclichier, to break to pieces, of German origin;
   cf. OHG. sl[imac]zan to split, slit, tear, G. schleissen to
   slit. See {Slit}, v. t.]
   1. A thin, broad piece cut off; as, a slice of bacon; a slice
    of cheese; a slice of bread.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is thin and broad, like a slice. Specifically:
    (a) A broad, thin piece of plaster.
    (b) A salver, platter, or tray. [Obs.]
    (c) A knife with a thin, broad blade for taking up or
      serving fish; also, a spatula for spreading anything,
      as paint or ink.
    (d) A plate of iron with a handle, forming a kind of
      chisel, or a spadelike implement, variously
      proportioned, and used for various purposes, as for
      stripping the planking from a vessel's side, for
      cutting blubber from a whale, or for stirring a fire
      of coals; a slice bar; a peel; a fire shovel. [Cant]
    (e) (Shipbuilding) One of the wedges by which the cradle
      and the ship are lifted clear of the building blocks
      to prepare for launching.
    (f) (Printing) A removable sliding bottom to galley.
      [1913 Webster]
 
   {Slice bar}, a kind of fire iron resembling a poker, with a
    broad, flat end, for stirring a fire of coals, and
    clearing it and the grate bars from clinkers, ashes, etc.;
    a slice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slice
   n 1: a share of something; "a slice of the company's revenue"
      [syn: {slice}, {piece}]
   2: a serving that has been cut from a larger portion; "a piece
     of pie"; "a slice of bread" [syn: {piece}, {slice}]
   3: a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut"
     [syn: {cut}, {gash}, {slash}, {slice}]
   4: a golf shot that curves to the right for a right-handed
     golfer; "he took lessons to cure his slicing" [syn: {slice},
     {fade}, {slicing}]
   5: a thin flat piece cut off of some object
   6: a spatula for spreading paint or ink
   v 1: make a clean cut through; "slit her throat" [syn: {slit},
      {slice}]
   2: hit a ball and put a spin on it so that it travels in a
     different direction
   3: cut into slices; "Slice the salami, please" [syn: {slice},
     {slice up}]
   4: hit a ball so that it causes a backspin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top