Search result for

sibyls

(63 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sibyls-, *sibyls*, sibyl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sibyls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sibyls*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sibyl[N] แม่หมอพยากรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sibyl(ซิบ'บิล) n. หญิงแม่มด,หญิงพยากรณ์สมัยโบราณ,แม่มด,หญิงดูดวง., See also: sibylic adj. sibyllic adj. sibylline adj., Syn. prophetess,

English-Thai: Nontri Dictionary
sibyl(n) หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Heraklion king, Hyperion, has seized the Sibylline Monastery.กษัตริย์ เฮอราคลิออน แห่งไฮเปอร์เรี่ยน ยึดวิหาร ไซเบลไลน์ได้แล้ว Immortals (2011)
Have you ever met a Sibylline monk, traitor?รู้จักพระไซบีเรี่ยนนี้ไหม! เจ้าคนทรยศ Immortals (2011)
But the life of Sibyl. Of Laeta, the mother and her child, so many others.แต่ด้วยชีวิต sibyls Laetas ร่วมสมัย และลูก ๆ ของเธอและอื่น ๆ อีกมากมาย Victory (2013)
If you happen to see Balian, the son of Godfrey. Tell him that Sibylla come.ถ้าท่านบังเอิญพบแบเลี่ยน บุตรของก็อดฟรีย์. Kingdom of Heaven (2005)
The Princess Sibylla of Jerusalem! And her husband Guy de Lusignan.เจ้าหญิงซิเบียล่าแห่งเยรูซาเล็ม! Kingdom of Heaven (2005)
One for the world, and one which she wears in private. With you I'll be only Sibylla.หนึ่งสำหรับโลก, และอีกหนึ่งสำหรับที่ส่วนตัว. Kingdom of Heaven (2005)
Naitko sisareni Sibyllan, - kun hän vapautuu Guy de Lusignanista?เจ้าจะแต่งงานกับ ไซบีล่า เพื่อให้นางเป็นอิสระจาก กีย์ เดอ ลูซินได้ไหม? Kingdom of Heaven (2005)
Pelastaaksesi tämän kuningaskunnan... Onko se niin vaikeaa - naida Sibylla?แต่เพื่อการอยู่รอดของอาณาจักรนี้, มันยากนักหรือที่จะแต่งงานกับ ซิเบียล่า ? Kingdom of Heaven (2005)
Sibylla.ซิเบียล่า. Kingdom of Heaven (2005)
Sibylla.ซิเบียล่า. Kingdom of Heaven (2005)
Minä, Sibylla, Pyhä hengen siunaamana valitsen kuninkaaksi - Guy de Lusignan - miehen joka on puolisoni.ข้า ไซบีล่าโดยความเมตตาแห่งพระจิต ขอเลือกกษัตริย์ กีย์ เดอ ลูซิน, Kingdom of Heaven (2005)
Sibyl would give me hell if she thought I'd volunteered.Sibyl würde mir die Hölle heiß machen. ffolkes (1980)
Whether you're name is Melanie, or Sibyl or Katja...Ob du nun Melanie heißt, oder Sibylle oder Katja... Der Fluch (1988)
The Devandire Sibylline Codex.Der Devandiré Sibylline Kodex. Home (2003)
Subtitles by Nigel PalmerÜbersetzung: Sibylle M. Sturm Folle embellie (2004)
With you, I'll be only Sibylla.Mit Euch werde ich einfach nur Sibylla sein. Kingdom of Heaven (2005)
If you happen to see Balian, the son of Godfrey, tell him that Sibylla called.Wenn du Balian siehst, Godfreys Sohn, richte ihm aus, Sibylla sei hier gewesen. Kingdom of Heaven (2005)
The princess Sibylla of Jerusalem and her husband, Guy de Lusignan.Die Prinzessin Sibylla von Jerusalem und ihr Gemahl, Guy de Lusignan. Kingdom of Heaven (2005)
Would you marry my sister Sibylla, were she free of Guy de Lusignan?Würdet Ihr meine Schwester Sibylla heiraten, wenn Guy de Lusignan nicht wäre? Kingdom of Heaven (2005)
For further salvation of this kingdom, would it be so hard to marry Sibylla?Um der Rettung des Königreichs willen - wäre es da so schwer, Sibylla zu heiraten? Kingdom of Heaven (2005)
Hail! Hail! Hail!Heil, Sibylla. Kingdom of Heaven (2005)
Sybille, kommst du bitte noch mal, wir wollen weitermachen.Sibylle, kommst du bitte noch mal, wir wollen weitermachen. Drawn in Blood (2006)
The tabloids would offer 10.000 Euro for a photo... and Sybille was willing to pay one cent more.Die Boulevardblätter boten 10.000 Euro für ein Foto, und Sibylle bezahlte einen Cent mehr. Drawn in Blood (2006)
I beg audience with the High Priestess of the Sibylline.Ich ersuche um Audienz bei der sibyllinischen Hohepriesterin. The Fires of Pompeii (2008)
We have found it, Sister Spurrina, in the thirteenth book of the Sibylline Oracles.Wir haben es gefunden, Schwester Spurrina. Im dreizehnten Buch der "Sibyllinischen Orakel". The Fires of Pompeii (2008)
A temple made of wood, and yet the sibyl foretold that the box would appear at the time of storms and fire and betrayal.Ein Tempel, bestehend aus Holz. Und doch sagte die große Sibylle vorher, dass das Häuschen in Zeiten von Sturm, Feuer und Verrat erscheinen würde. The Fires of Pompeii (2008)
The Sibylline Oracles are wrong!Die "Sibyllinischen Orakel" irren sich. The Fires of Pompeii (2008)
Oh, she has been promised to the Sibylline Sisterhood.Oh, sie ist der Sibyllinischen Schwesternschaft versprochen. The Fires of Pompeii (2008)
No man is allowed to enter the Temple of Sybil.Es ist keinem Mann gestattet, den Tempel der Sibyl zu betreten. The Fires of Pompeii (2008)
Do you know, I met the Sybil once? Hell of a woman.Wisst ihr, ich traf diese Sibyl mal, was für eine Frau. The Fires of Pompeii (2008)
Let me tell you about the Sybil, the founder of this religion.Ich werde euch etwas über Sibyl erzählen, die Gründerin dieser Religion. The Fires of Pompeii (2008)
- High Priestess of the Sibylline.- Die sibyllinische Hohepriesterin. The Fires of Pompeii (2008)
I'm Sibylle, Greta's sister.Ich bin Sibylle, Gretas Schwester. Little Paradise (2010)
Sibylle!Sibylle! Little Paradise (2010)
Sibylle.Sibylle. Little Paradise (2010)
But she no longer works for Sibylle.Aber sie ist nicht mehr bei Sibylle. Little Paradise (2010)
- Sibylle, please!- Sibylle, bitte! Little Paradise (2010)
The Heraklion king, Hyperion, has seized the Sibylline Monastery.Der König der Herakliden, Hyperion, hat das Kloster der Sibyllen in Besitz genommen. Immortals (2011)
Have you ever met a Sibylline monk, traitor?Bist du je einem sibyllinischen Mönch begegnet, Verräter? Immortals (2011)
Sybellines are forbidden to take a life under any circumstance... even their own.Sibyllinen dürfen unter keinen Umständen jemandem das Leben nehmen, nicht einmal sich selbst. Immortals (2011)
What a wonderful adventure, Dame Sybil.Ein wundervolles Abenteuer, Dame Sibyl. Es hat Spass gemacht. My Week with Marilyn (2011)
Sibyl!SibylSpoils of War (2013)
My name is Sibyl.Mein Name ist SibylMen of Honor (2013)
Sibyl.SibylMen of Honor (2013)
And you feel you owe debt Sibyl?Und du hast das Gefühl, dass du mir etwas schuldest, SibylMen of Honor (2013)
But the life of Sibyl.Sondern Sibyls Leben. Victory (2013)
We were evenly matched, Sybil and I.Sibyl und ich waren ebenbürtig. Episode #6.5 (2015)
Now, spacing the central panels will be the, uh... pagan Sibyls and the Hebrew Prophets who foresaw the coming of Christ.Die mittleren Felder werden von den heidnischen Sibyllen bedeckt sein... den Propheten der Hebräern, die Christus vorhergesehen haben. The Agony and the Ecstasy (1965)
Sybil Sutton, Washington Sentinel.Sibyl Sutton, Washington Sentinel. The Green Berets (1968)
L'm christening you Sibyl.Ich taufe dich auf den Namen Sibylle. Birds, Orphans and Fools (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทำนาย[N] prophet, See also: predictor, soothsayer, forecaster, diviner, oracle, sibyl, Syn. ผู้พยากรณ์, Example: เขาเชื่อผู้ทำนายหลายคนที่ทักว่า ตึกที่กำลังจะสร้างจะนำรายได้เป็นกอบเป็นกำมาให้เขา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในภายภาคหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
SIBYL    S IH1 B AH0 L
SIBYLL    S IH1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sibyl    (n) (s i1 b l)
sibyls    (n) (s i1 b l z)
sibylline    (j) (s i1 b @ l ai n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hexe {f}; Wahrsagerin {f} | Hexen {pl}; Wahrsagerinnen {pl}sibyl | sibyls [Add to Longdo]
Sibylle {f} (weissagende Frau im antiken Griechenland)sibyl [Add to Longdo]
sibyllinisch; geheimnisvoll {adj}sibylline; mysterious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top