Search result for

shiver

(83 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shiver-, *shiver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shiver[VI] สั่น, See also: สั่นเทิ้ม, สั่นระริก, Syn. shake, quake, tremble
shiver[N] การตัวสั่น, See also: อาการสั่น, Syn. thrill, trembling, tremor
shiver with[PHRV] สั่นระริกด้วย, See also: สั่นด้วย, Syn. quake with, quiver with, shake with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shiver(ชิพ'เวอะ) vi. สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น (ใบเรือ) ปลิวสะบัด,แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,แตกออก,ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ตีแตก n. การสั่น,การสั่นระริก,ตัวสั่น,เศษ,ชิ้นที่แตก,เศษที่แตก, See also: shiverer n. shiveringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
shiver(n) การสั่นเทา,การสั่น,ตัวสั่น
shiver(vi) สั่นเทา,สั่น,ปลิวสะบัด
shiver(vt) ทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ทำให้แตกละเอียด
shivery(adj) สั่นระริก,ตัวสั่น,สั่นสะท้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shiver๑. สั่น (เช่น หนาว)๒. อาการสะท้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ The Old Man and the Sea (1958)
When we meet, I can't say anything right... because you give me the shivers.เมื่อเราพบกัน, ผมพูดอะไรไม่ออกเลย... เพราะว่าคุณทำให้ผมสั่นไปหมด. Cinema Paradiso (1988)
Bring back your hands to my shivering skin. "โปรดกลับมา ลูบใล้ผิวกายอันสั่นเทาของฉันด้วย " The Red Violin (1998)
Professor, you're shivering.ศจ. คุณตัวสั่นเชียว The Time Machine (2002)
Professor, you're shivering.ตัวคุณสั่นนะคะ The Time Machine (2002)
Just writing about it gives me the shivers."Just writing about it gives me the shivers. ' The Butterfly Effect (2004)
Ariane, you gave me the shivers.อริอานเน่ ผมงี้ลุ้นตัวโก่งเลย The Page Turner (2006)
Your girlfriend is shivering. It's chilly.แฟนนายกำลังหนาวสั่น A Millionaire's First Love (2006)
Someone must be talking about me. I got shivers down my back.ต้องมีคนพูดถึงฉันแน่ เสียวสันหลังวาบเลย Unstoppable Marriage (2007)
Yeah, I was born and raised here in Shiverpool lived here my whole life.เย้ ฉันเกิดและโตที่นี่ ที่ ชิเวอพูล อยู่ที่นี่ ทั้งชีวิต Surf's Up (2007)
Good 'ole Shiverpool [laughs] this place sucks bro'.ชิเวอร์พูลจงเจริญ ที่นี่แย่เนอะ พี่ชาย Surf's Up (2007)
My name's Cody Maverick, Shiverpool, you?ผมชื่อ โคดี้ มาเวอริกค์ คุณ คน ชิเวอร์พูล หรือ Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shiverA shiver ran down my spine.
shiverHe is shivering on the brink.
shiverHe shivered a little in spite of himself.
shiverHis body shivered with excitement.
shiverInside the tent that night she shivered with cold.
shiverI shivered with cold when I went outside.
shiverIt was so cold that he was shivering.
shiverMy body shivered with excitement.
shiverRight, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.
shiverShe shivered at the sight.
shiverShe was shivering with cold.
shiver"The castle is haunted," he said with a shiver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, shake, quiver
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, quake, quiver, shake, shudder, Example: แม่เฒ่าวูบหนาวจนขนสะท้าน, Thai definition: รู้สึกเย็นเยือกเข้าหัวใจ ทำให้ครั่นคร้าม หรือหวั่นกลัวจนตัวสั่น, หนาวสั่นเพราะพิษไข้
งักๆ[ADV] tremblingly, See also: shiveringly, quiveringly, shakingly, tremulously, Syn. งั่กๆ, สั่นเทิ้ม, สั่นสะท้าน, Example: เขาหนาวจนตัวสั่นงักๆ แล้ว ใครก็ได้ช่วยปิดแอร์ให้หน่อยสิ, Thai definition: อาการที่สั่นสะท้าน, อาการที่ชัก, อาการที่เดินสั่นๆ มาโดยเร็ว
งันงก[ADV] tremulously, See also: shiveringly, quiveringly, shakingly, tremblingly, Syn. สั่นเงอะงะ, สั่นงั่กๆ, Example: ป้าเนียมลุกขึ้นมายืนตัวสั่นงันงกด้วยอีกคน
เร่า[ADV] tremblingly, See also: shiveringly, Example: หล่อนกรีดร้องโหยหวนสะบัดตัวดิ้นเร่าๆ แต่มือแข็งเหมือนคีมเหล็กของน้องสาวกดไว้กับพื้นจนไปไหนไม่ได้, Thai definition: สั่นระรัว
ระรัว[ADV] tremblingly, See also: shiveringly, Syn. สั่นสะเทือน, Example: นกคู่หนึ่งคู่จิกตีกันนัวเนีย ปีกทั้งสองคู่โบกระรัว จนไม่รู้ว่าปีกไหนเป็นของตัวไหน
กระเส่า[V] shiver, See also: quiver, tremulous, tremble, quaver, vibrate, Syn. สั่นเครือ, Example: เสียงของเขากระเส่าด้วยความกลัว
ยะเยือก[V] shiver, See also: shake, Syn. เยือก, เย็นยะเยือก, Example: ลมชอนเข้ามาตามซอกหน้าต่างทำให้ห้องที่หนาวเย็นนั้นยะเยือกขึ้น
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, vibrate, shake, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: ผมตะโกนจนเสียงสะท้านให้เด็กคนนั้นช่วยดันรถกลับขึ้นมา
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, vibrate, shake, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: ผมตะโกนจนเสียงสะท้านให้เด็กคนนั้นช่วยดันรถกลับขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering   FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
สะบัดร้อนสะบัดหนาว[v. exp.] (sabat røn sabat nāo) EN: have a slight fever ; have a hot and cold shivers   
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ngok) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver   
สั่นสะท้าน[v. exp.] (san sathān) EN: tremble ; shake ; shudder ; shiver   
สั่นเทา[v.] (san thao) EN: shiver   
สั่นเทา[adj.] (san thao) EN: shivering   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIVER    SH IH1 V ER0
SHIVERS    SH IH1 V ER0 Z
SHIVERED    SH IH1 V ER0 D
SHIVERING    SH IH1 V ER0 IH0 NG
SHIVERDECKER    SH IH1 V ER0 D IH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shiver    (v) (sh i1 v @ r)
shivers    (v) (sh i1 v @ z)
shivery    (j) (sh i1 v @ r ii)
shivered    (v) (sh i1 v @ d)
shivering    (v) (sh i1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞっと;ゾッと[, zotto ; zotsu to] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; shudder [Add to Longdo]
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P) [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
寒気[さむけ(P);かんき(P), samuke (P); kanki (P)] (n) (1) (さむけ only) chill; the shivers; shivering fit; (2) (usu. かんき) cold; coldness; cold air; (P) [Add to Longdo]
身震い(P);身振い;身ぶるい[みぶるい, miburui] (n,vs) shivering; trembling; shuddering; (P) [Add to Longdo]
震い[ふるい, furui] (n) shaking; ague; trembling; shivering [Add to Longdo]
震え[ふるえ, furue] (n) shivering; trembling [Add to Longdo]
震える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1,vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, / ] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder [Add to Longdo]
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, / ] shiver with cold or fear [Add to Longdo]
发抖[fā dǒu, ㄈㄚ ㄉㄡˇ, / ] shiver; shudder; tremble; tremulous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiver \Shiv"er\, v. i. [OE. chiveren, cheveren; of uncertain
   origin. This word seems to have been confused with shiver to
   shatter.]
   To tremble; to vibrate; to quiver; to shake, as from cold or
   fear.
   [1913 Webster]
 
      Prometheus is laid
      On icy Caucasus to shiver.        --Swift.
   [1913 Webster]
 
      The man that shivered on the brink of sin,
      Thus steeled and hardened, ventures boldly in.
                          --Creech.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiver \Shiv"er\, n. [OE. schivere, fr. shive; cf. G. schifer a
   splinter, slate, OHG. scivere a splinter, Dan. & Sw. skifer a
   slate. See {Shive}, and cf. {Skever}.]
   1. One of the small pieces, or splinters, into which a
    brittle thing is broken by sudden violence; -- generally
    used in the plural. "All to shivers dashed." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A thin slice; a shive. [Obs. or Prov. Eng.] "A shiver of
    their own loaf." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Of your soft bread, not but a shiver. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) A variety of blue slate.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A sheave or small wheel in a pulley.
    [1913 Webster]
 
   5. A small wedge, as for fastening the bolt of a window
    shutter.
    [1913 Webster]
 
   6. A spindle. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiver \Shiv"er\, v. t. (Naut.)
   To cause to shake or tremble, as a sail, by steering close to
   the wind.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiver \Shiv"er\, v. t. [imp. & p. p. {Shivered}; p. pr. & vb.
   n. {Shivering}.] [OE. schiveren, scheveren; cf. OD.
   scheveren. See {Shiver} a fragment.]
   To break into many small pieces, or splinters; to shatter; to
   dash to pieces by a blow; as, to shiver a glass goblet.
   [1913 Webster]
 
      All the ground
      With shivered armor strown.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiver \Shiv"er\, v. i.
   To separate suddenly into many small pieces or parts; to be
   shattered.
   [1913 Webster]
 
      There shiver shafts upon shields thick. --Chaucer
   [1913 Webster]
 
      The natural world, should gravity once cease, . . .
      would instantly shiver into millions of atoms.
                          --Woodward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiver \Shiv"er\, n.
   The act of shivering or trembling.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shiver
   n 1: a reflex motion caused by cold or fear or excitement [syn:
      {tremble}, {shiver}, {shake}]
   2: an almost pleasurable sensation of fright; "a frisson of
     surprise shot through him" [syn: {frisson}, {shiver},
     {chill}, {quiver}, {shudder}, {thrill}, {tingle}]
   v 1: tremble convulsively, as from fear or excitement [syn:
      {shudder}, {shiver}, {throb}, {thrill}]
   2: shake, as from cold; "The children are shivering--turn on the
     heat!" [syn: {shiver}, {shudder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top