Search result for

series

(93 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -series-, *series*, serie , sery
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
series[N] อนุกรม, See also: ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, Syn. file, line, row
series[N] ชุดของสิ่งของ, See also: กลุ่มของสิ่งของ, Syn. set, list
series[N] ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์, See also: อนุกรมเลขหมาย
series[N] สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
series(เซีย'รีซ) n.,adj. (ซึ่งเป็น) อนุกรม,ลำดับ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,ชุด,อนุกรมเลขหมาย.
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
geometric seriesอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
world seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม
world's seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม

English-Thai: Nontri Dictionary
series(n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seriesอนุกรม, ชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seriesชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seriesหินสมัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seriesอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
series arc weldingการเชื่อมอาร์กอนุกรม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
series spot weldingการเชื่อมจุดอนุกรม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
series, expansion ofการกระจายอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seriesอนุกรม [TU Subject Heading]
seriesอนุกรม, การแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับ a1, a2, a3,..., an   โดยเขียนในรูป a1 + a2 + a3 + ... + an + ... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
series connectionการต่อแบบอนุกรม, การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่นตัวต้านทาน) หลาย ๆ อันเข้ากับวงจร โดยต่อปลายของอุปกรณ์เรียงกันไป  กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละอันจะมีค่าเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Series titleชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Series, Infiniteอนุกรมอนันต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
An "R" series?รุ่น "อาร์" งั้นรึ? Downfall of a Droid (2008)
But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents, out of anyone's control, that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted.ชีวิตก็มักจะเป็นอย่างที่มันเป็น ลำดับของเหตุการที่เกิดขึ้นในชิวิต ใครก็กำหนดไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
These bills from the same series as Mitchell's were just scanned at a bank in Port au Prince, Haitiธนบัตรพวกนี้\ n เลขชุดเดียวกับธนบัตรของมิทเชล เคยถูกสแกนที่ธนาคาร ในพอร์ทออฟฟิส เมืองเฮติ Quantum of Solace (2008)
Will there be another book in the series?-คุณจะมีภาคต่อออกมาเป็นซีรี่ส์มั้ยครับ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The complete list contains at least 15 agents which, in a series of combinations, could be used as a bio-weapon.รายการส่วนผสมทั้งหมด มีอย่างน้อยมาจาก 15 ตัวแทน ที่มีรายการส่วนผสม ที่สามารถใช้ทำอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ Frost/Nixon (2008)
Oh! Yeah, it's a beloved, beloved series. Oh!เรื่องนี้น่าอ่านมากเลยล่ะครับ Burn After Reading (2008)
There will be a series of tests from tomorrow.ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะมีการทดลองยืดยาวเป็นขบวน Death Note: L Change the World (2008)
- World Series.- สิ่งตีพิมพ์ เวิลด์ซีรีย์ Nights in Rodanthe (2008)
I'm going to ask you a series of control questions.ผมจะถามคำถามคุณ ด้วยชุดคำถามควบคุมนะครับ The Day the Earth Stood Still (2008)
She made this for our artist working new media series, and here to introduce her, is the dean of the School of Arts in California university, Bette Porter.เป็นผลงานชุดที่เธอสร้างสรรค์ สำหรับศิลปินที่ใช้สื่อใหม่ๆค่ะ ส่วนผู้กล่าวแนะนำ.. ก็คือ Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seriesAll life is a series of activities.
seriesA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
seriesA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
seriesBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
seriesDo you think the Braves will take the series?
seriesFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
seriesHe gave a series of lectures on Japanese literature at UCLA.
seriesHis life was a long series of failures.
seriesI have had a series of misfortunes since then.
seriesImprove one's standing in the series.
seriesI stayed in Japan only a few months, during which time I went through a series if hardships.
seriesLife is by no means a series of failures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครทีวี[N] series on TV, See also: soap opera, Syn. ละครโทรทัศน์, ละครจอแก้ว, Example: เธอติดละครทีวีตอนเย็นมาก พอเลิกงานก็รีบกลับบ้านทันที, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครที่แสดงทางโทรทัศน์มีหลายตอนจบเป็นต้น
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
ตะพัก[N] ledge, See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter, Syn. กระพัก, Example: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
เถา[N] series of traditional Thai songs, Syn. เพลงเถา, Example: หลวงวิจิตรวาทการนำเพลง ”รักเมืองไทย” มาแต่งเป็นเพลงเถาให้พวกลูกศิษย์บรรเลง, Thai definition: เพลงมโหรีปี่พาทย์ซึ่งเป็นเพลงเดียวกัน แต่มีอัตราลดหลั่นกันลงไปเป็นลำดับไม่ต่ำกว่า 3 ขั้น และบรรเลงติดต่อกันไปไม่ขาดระยะจนจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
อนุกรมเลขคณิต [n. exp.] (anukrom lēkkhanit) EN: arithmetic series ; arithmetical series   FR: série arithmétique [f]
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERIES    S IH1 R IY0 Z
SERIES'    S IH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
series    (n) (s i@1 r ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettenreaktion {f}series of reactions [Add to Longdo]
Messreihe {f}series of measurements; test series [Add to Longdo]
Reihe {f}; Folge {f} | Reihe jährlicher Höchstwerte | Reihe jährlicher Niedrigstwerte | Reihe jährlicher Überschreitungen | Reihe jährlicher Unterschreitungenseries | annual maximum series | annual minimum series | annual exceedence series | annual non-exceedence series [Add to Longdo]
Serie {f} | in Serie bauen; in Serie herstellen | in Serie gehen | Serien {pl}series | to produce in series | to go into production | series [Add to Longdo]
Serienproduktion {f}; Serienherstellung {f}series production [Add to Longdo]
Serienreife {f}series maturity [Add to Longdo]
Serienschaltung {f}; Reihenschaltung {f} [electr.]series connection [Add to Longdo]
Vorwiderstand {m}series resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
ウラン系列[ウランけいれつ, uran keiretsu] (n) uranium series [Add to Longdo]
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
サブウェーシリーズ[, sabuue-shiri-zu] (n) Subway Series [Add to Longdo]
シーリーズ[, shi-ri-zu] (n) series [Add to Longdo]
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
シリーズ[, shiri-zu] (n,n-suf) series; (P) [Add to Longdo]
シリーズレギュレータ[, shiri-zuregyure-ta] (n) {comp} series regulator [Add to Longdo]
スペクトル系列[スペクトルけいれつ, supekutoru keiretsu] (n) spectral series [Add to Longdo]
ツークール[, tsu-ku-ru] (n) (See クール) two runs of a television series (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灾害链[zāi hài liàn, ㄗㄞ ㄏㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] series of calamities; disaster following on disaster [Add to Longdo]
系列[xì liè, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] series [Add to Longdo]
系列放大器[xì liè fàng dà qì, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, ] series amplifier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリーズ[しりーず, shiri-zu] series [Add to Longdo]
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
時系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis [Add to Longdo]
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series [Add to Longdo]
級数[きゅうすう, kyuusuu] series [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Series \Se"ries\, n. [L. series, fr. serere, sertum, to join or
   bind together; cf. Gr. ??? to fasten, Skr. sarit thread. Cf.
   {Assert}, {Desert} a solitude, {Exert}, {Insert},
   {Seraglio}.]
   1. A number of things or events standing or succeeding in
    order, and connected by a like relation; sequence; order;
    course; a succession of things; as, a continuous series of
    calamitous events.
    [1913 Webster]
 
       During some years his life a series of triumphs.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Any comprehensive group of animals or plants
    including several subordinate related groups.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes a series includes several classes; sometimes
      only orders or families; in other cases only species.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) In Engler's system of plant classification, a group
    of families showing certain structural or morphological
    relationships. It corresponds to the {cohort} of some
    writers, and to the {order} of many modern systematists.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Math.) An indefinite number of terms succeeding one
    another, each of which is derived from one or more of the
    preceding by a fixed law, called the law of the series;
    as, an arithmetical series; a geometrical series.
    [1913 Webster]
 
   5. (Elec.) A mode of arranging the separate parts of a
    circuit by connecting them successively end to end to form
    a single path for the current; -- opposed to {parallel}.
    The parts so arranged are said to be
 
   {in series}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Com.) A parcel of rough diamonds of assorted qualities.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 series
   n 1: similar things placed in order or happening one after
      another; "they were investigating a series of bank
      robberies"
   2: a serialized set of programs; "a comedy series"; "the
     Masterworks concert series" [syn: {serial}, {series}]
   3: a periodical that appears at scheduled times [syn: {series},
     {serial}, {serial publication}]
   4: (sports) several contests played successively by the same
     teams; "the visiting team swept the series"
   5: (electronics) connection of components in such a manner that
     current flows first through one and then through the other;
     "the voltage divider consisted of a series of fixed
     resistors"
   6: a group of postage stamps having a common theme or a group of
     coins or currency selected as a group for study or
     collection; "the Post Office issued a series commemorating
     famous American entertainers"; "his coin collection included
     the complete series of Indian-head pennies"
   7: (mathematics) the sum of a finite or infinite sequence of
     expressions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top