Search result for

serenades

(73 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serenades-, *serenades*, serenade
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา serenades มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *serenades*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serenade[N] เพลงรักในยามราตรี, See also: การรบรรเลงดนตรีขับกล่อมยามค่ำให้คนรักฟัง, Syn. melody, music, song
serenade[VI] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenade[VT] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serenade(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยามราตรี,เพลงรักในยามราตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชาวสเปน,ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว. vt.,vi. ร้องเพลงดังกล่าว,บรรเลงเพลงดังกล่าว,บรรเลง ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว., See also: serenader n.

English-Thai: Nontri Dictionary
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serenadeเพลงเกี้ยวยามค่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which is why I'm asking to enlist The Warblers... to help serenade this individual in song... off-campus.เพื่อช่วยกันคัดสรรบทเพลง ในการร้อง นอกโรงเรียน Silly Love Songs (2011)
All we need now is just a group of street singers to serenade us, and it would be perfect.ตอนนี้เราก็ต้องการแค่ กลุ่มนักร้องที่อยู่ข้างถนน เพื่อบรรเลงเพลงรักในยามราตรี และมันจะต้องสมบูรณ์แบบ New York (2011)
Not about to serenade a brother, are you?ไม่ใช่เอามาร้องลิเกใช่ไหมเนีย A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Sing you a twisted serenadeSing you a twisted serenadA Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Sing you a twisted serenadeSing you a twisted serenadA Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
While there's nothing I'd love more than having two Pretty Ponies serenade me, I think we'd get further staging a "gel-ervention" for Blaine than singing lady music.ถึงแม้ว่าฉันจะซาบซึ้งที่มี ม้าน้อยสองตัวจะมาขับร้องเพลงให้ฉัน \ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะ ทำศัลยกรรมเจลให้กับเบลนมากกว่ามาร้องเพลงผู้หญิง I Kissed a Girl (2011)
Do I deserve such a serenade?ฉันมีคุณสมบัติที่จะเป็นเธอคนนั้นได้เหรอค่ะพี่? Episode #1.20 (2011)
We will serenade each classroom...เราจะไปร่วมร้องเพลงในแต่ละชั้นเรียนกัน Heart (2012)
I only learned it so I could serenade my wife when I asked her to marry me.ผมหัดเล่น เพราะผมจะได้เล่นให้เธอฟัง ตอนที่ผมขอเธอ แต่งงาน Unknown Subject (2012)
Maybe I should serenade her at the roundtable right before you guys present a case.บางที ผมควรร้องเพลงให้เธอฟังที่โต๊ะ ก่อนที่พวกคุณจะนำเสนอเคสกัน I Love You, Tommy Brown (2012)
I'll sing a sweet serenade whenever you're feeling sad.ยามใดเธอเศร้าหมอง จะขับขานทำนองหวานปลอบขวัญ August: Osage County (2013)
It's a serenade.มันคือการบรรเลงเพลงเกี้ยวสาว Fromage (2013)
And you believe he risked getting caught for a serenade?และคุณเชื่อว่าเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะถูกจับ เพื่อบรรเลงเพลงเกี้ยวสาวไหม Fromage (2013)
Are you still hearing this killer's serenade behind your eyes?คุณยังคงได้ยินเสียงเพลงในยามราตรี ของฆาตกรคนนี้ เบื้องหลังม่านตาของคุณอยู่ไหม Fromage (2013)
Your patient. Is that who Budge was serenading?คนไข้ของคุณ คือคนที่บัดจ์เล่นเพลงให้ฟังในยามราตรีใช่ไหม Fromage (2013)
I serenaded Jonathan Weinstein from behind a tree.ฉันร้องให้ โจนาธาน ไวน์สตีน ฟังที่หลังต้นไม้ Before We Go (2014)
That's it. My Death Trip Serenade has paralized their minds.ตอนนี้ประสาทของพวกมัน ต่างหลับใหลด้วยDS Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Death Trip SerenadeDeath Trip SerenadSeinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
No serenade, no fire brigadeไม่มี Serenade, กองดับเพลิงไม่มี Balls of Fury (2007)
A love struck Romeo sings a streetsus serenadeตกหลุมรักโรมิโอ Hot Fuzz (2007)
Mind if I serenade you awhile?Kleine Serenade gefällig? Rocky III (1982)
Then serenades of blue and redDann füllen Serenaden aus Blau und Rot Beat Street (1984)
Gee, she seemed so much friendlier in Cellblock Serenade.In Zellenblock-Serenade kam sie viel freundlicher rüber. When I'm 64 (1990)
Computer, access musical files in the Bajor master data banks and create a concert program of Bajoran serenas.Computer, auf Musikdateien in den Master-Datenbanken von Bajor zugreifen und ein Konzertprogramm bajoranischer Serenaden erstellen. The Forsaken (1993)
I can remember almost everything she's ever done, from Serenade Sun Valley to Bahama Passage.Ich erinnere mich an fast alle Filme, die sie je drehte, von "Serenade Sun Valley" bis zu "Bahama Passage". To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
Any passengers that want Spaghetti-os are out of luck.Wer jetzt von den Passagieren der Viking Serenade SpaghettiOs will, hat Pech gehabt. Flipper (1996)
Might I serenade you with a chorus of Cielito Lindo?Darf ich Sie mit einer Serenade des Refrains Cielito Lindo beglücken? Rebel Without Night Driving Privileges (1998)
Next episode: "Black Dog Serenade".Nächste Folge: "Black Dog Serenade". My Funny Valentine (1998)
♪ When I hear that serenade in blue♪ When I hear that serenade in blue Superstar (2000)
SerenadeSerenadSuperstar (2000)
It was Harry's version of a serenade, and Charlotte ate it right up.Das war Henrys Version einer Serenade. Und Charlotte schluckte es. The Ick Factor (2004)
I shall give a beautiful serenade. to my wonderful goddess.Ich zahl damit eine hübsche Serenade für meine Angebetete. Cosi Fan Tutte (2005)
Up next on wx... the Glenn Miller orchestra with "Moonlight Serenade."Als nächstes bei wx... Das Glenn Miller Orchester mit der "Mondlicht Serenade." The Long Con (2006)
A love struck Romeo sings a streetsus serenadeLiebestrunkener Romeo singt StraßenserenadHot Fuzz (2007)
"Peaches Blossom", "Evening Boat Serenade"."Pfirsichblüten", "Serenade am Abend"? The Moss (2008)
Cajkovskij serenade and Prokofiev, concerto n.1 Perfect.Tschaikowskis Serenade und Prokofjews Konzert Nr. 1. The Concert (2009)
Andrei, do you really intend to play Cajkovskij serenade? And Prokofiev number 1?Spielst du wirklich die Serenade von Tschaikowski und Prokofjews Symphonie? The Concert (2009)
I don't care of the serenade and of Prokofiev.Die Serenade und Prokofjew sind mir egal. The Concert (2009)
To thank you for your not-so-heroic efforts, I present to you Solace a mexican serenade.Um euch für eure nicht ganz so heldenhaften Bemühungen zu danken, spiele ich euch "Solace"... eine mexikanische Serenade. Solace (2010)
Obviously one is the stupid Serena serenade that you've been composing since ninth grade, And the other is the piercing expose that you started to write over the summer.Offensichtlich ist eines die dumme Serena-Serenade, die du seit der neunten Klasse komponierst und das andere ist die eisige Enthüllung, die du im Sommer zu schreiben angefangen hast. It's Really Complicated (2012)
♪ I'll sing a sweet serenade whenever you're feeling sadIch singe dir eine süße Serenade Wann immer du traurig bist August: Osage County (2013)
It's a serenade.Es ist eine Serenade. Nein, so tötet er nicht. Fromage (2013)
Normally, he doesn't kill for an audience. And you believe he risked getting caught for a serenade?Und Sie glauben, dass er es für eine Serenade riskiert hat, geschnappt zu werden? Fromage (2013)
Are you still hearing this killer's serenade behind your eyes?Hören Sie noch immer diese Serenade des Mörders in Ihrem Kopf? Fromage (2013)
Is that who Budge was serenading?Ihr Patient. Ist das der, dem Budge diese Serenade gespielt hat? Fromage (2013)
Evidently you've been using it as some kind of seduction, a kind of lure, a kind of a general serenade for whoever wants to listen.Aber du hast es wohl als Verführung benutzt, als Masche, als Serenade für jeden, der zuhören wollte. She's Funny That Way (2014)
- New York City Serenade Original air date March 9, 2014~ Once Upon a Time S03E12 ~ ~ "New York City Serenade" ~ New York City Serenade (2014)
Let him.Hörst du die Serenade? The Lady Vanishes (1938)
Serenade to a heel.Serenade für einen Gauner. Song of the Thin Man (1947)
- Do you know "Gypsy Serenade"? - No.- Vielleicht die "Zigeunerserenade"? Love Happy (1949)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENADE    S EH2 R AH0 N EY1 D
SERENADED    S EH2 R AH0 N EY1 D AH0 D
SERENADING    S EH2 R AH0 N EY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serenade    (v) (s e2 r @ n ei1 d)
serenaded    (v) (s e2 r @ n ei1 d i d)
serenades    (v) (s e2 r @ n ei1 d z)
serenading    (v) (s e2 r @ n ei1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachtmusik {f}; Abendmusik {f} [mus.]serenade [Add to Longdo]
Serenade {f}; Ständchen {n} [mus.] | Serenaden {pl}; Ständchen {pl}serenade | serenades [Add to Longdo]
ein Ständchen bringendserenading [Add to Longdo]
ein Ständchen gebrachtserenaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレナーデ(P);セレナード(P)[, serena-de (P); serena-do (P)] (n,vs) serenade (fre [Add to Longdo]
小夜曲[さよきょく;しょうやきょく(ok), sayokyoku ; shouyakyoku (ok)] (n) (See セレナーデ) serenade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小夜曲[xiǎo yè qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] serenade [Add to Longdo]
抒情诗[shū qíng shī, ㄕㄨ ㄑㄧㄥˊ ㄕ, / ] lyric poetry; a lyric song; to serenade [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top