Search result for

sectionally

(96 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sectionally-, *sectionally*, sectional
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sectionally มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sectionally*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sectional[ADJ] เป็นตอนๆ, See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน, Syn. fractional, partial, separated, Ant. whole, united
sectionally[ADV] เป็นตอนๆ
vivisectional[ADJ] เกี่ยวกับการชำแหละ
vivisectionally[N] โดยการชำแหละ

English-Thai: Nontri Dictionary
sectional(adj) เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional investmentเบ้าแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional partial dentureฟันปลอมแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectionalismคตินิยมถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionally continuous; piecewise continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cross sectional analysisการวิเคราะห์ตามขวาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cross sectional areaพื้นที่หน้าตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denture, sectional partialฟันปลอมแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cross-Sectional Analysis การวิเคราะห์เชิงตัดขวาง
ในทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ทางประชากรของคนหลายรุ่นปีที่เกิดขึ้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Cross-Sectionalภาพตัดขวาง [การแพทย์]
Cross-Sectional Analytic Studiesการศึกษาระยะสั้นเชิงวิเคราะห์ [การแพทย์]
Cross-Sectional Descriptive Studiesการศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนา [การแพทย์]
Cross-Sectional Methodการศึกษาโดยใช้กลุ่มหลายๆกลุ่ม [การแพทย์]
Cross-Sectional Studiesการศึกษาเชิงวิเคราะห์ณจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง [การแพทย์]
Debridement, Resectionalการตัดเนื้อบางส่วนเพื่อแต่งแผล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sectional (n) ชุดโซฟา, โซฟาเข้ามุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
we'll be fine. Maybe for the invitationals, but not for the sectionals and certainly not the regionals. The wheelchair kid's right.ไม่มีปัญหา แค่ร้องโชว์คงได้ แต่ประกวดคงไม่ไหว แข่งระดับภาคยิ่งแย่แน่ๆ มนุษย์ล้อพูดถูก ยัยเรเชลนั่น ชอบทำผมโมโห แต่เธอร้องเก่งจริง เรเชลลาออก The Rhodes Not Taken (2009)
Had an agreement that you were going to show me Your glee club set list for sectionals. Sorry, sue.ฉันจำได้ว่า นายจะให้ฉันดู รายชื่อเพลงในการแข่งระดับเขต Hairography (2009)
Would you remind me once again The names of the schools you'll be competing against at sectionals?ฉันขอรายชื่อ ร.ร.ที่เป็นคู่แข่ง ระดับเขตของเราอีกทีสิ Hairography (2009)
They'll know exactly how to beat us at sectionals.พวกเค้าเล่นงานเราได้แน่ Hairography (2009)
Has been passing along our set list for sectionals To you.ผมคิดว่าโค้ชทีมเชียร์ของเรา ส่งรายชื่อเพลงให้คุณ Hairography (2009)
I did some thinking last night. I think I found our new number for sectionals.ฉันนอนคิดเมื่อคืน คิดว่าเราได้เพลงใหม่แล้วล่ะ Hairography (2009)
And I'm worried about our chances for sectionals.ฉันเป็นห่วงโอกาสเรา ในระดับเขต Hairography (2009)
This is their set list from sectionals.นี่คือรายชื่อเพลง ที่จะแข่งระดับเขต Hairography (2009)
Will's busy getting the kids ready for sectionalsวิลล์ยุ่งกับการเตรียมแข่ง Mattress (2009)
But, sectionals is a week from Saturday.ѹдѺࢵ Mattress (2009)
I, um, I totally forgot about sectionals.ฉัน.. ลืมแข่งระดับเขตไปเลย Mattress (2009)
Are going to take sectionals this year?- กำลังจะชนะระดับเขต ในปีนี้? Mattress (2009)
None of this is going to matter if they win at sectionals.รู้มั้ย เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญหรอก ถ้าพวกเขาชนะระดับเขต Mattress (2009)
We're not even going to place at sectionals.ถ้าไม่ดีขึ้น เราอาจไม่ได้ไปแข่ง Mattress (2009)
On how to disqualify yourselves from sectionals.ทำยังไงถึงโดนตัดสิทธิ์ จากการแข่งระดับเขต Mattress (2009)
But we don't want to go to sectionals without you.แต่เราไม่อยากไปแข่ง โดยไม่มีคุณ Mattress (2009)
Will left and he's sleeping at school and he's disqualified from sectionals because he slept on a mattress.เขาออกมาและนอนที่ ร.ร. และโดนตัดสิทธิ์ เพราะนอนบนที่นอน Sectionals (2009)
And Sue gave the competition Will's set list for sectionals and Ken and Emma's wedding is that same day so Will can't go to the wedding and Emma can't go to sectionals...ซู ให้รายชื่อเพลง กับคู่แข่ง เคนและเอมม่า แต่งงานในวันเดียวกัน วิลล์เลยไปงานแต่งไม่ได้ และเอมม่าไปงานแข่งไม่ได้ Sectionals (2009)
I bet we get stuck with Mr. Sinacori As our sectionals advisor.- ฉันว่าคุณซินาโครี่ จะเป็นครูคุมเรา Sectionals (2009)
I say we lock Rachel up until after sectionals. I volunteer my basement.ฉันว่าเราขังเรเชลไว้ จนเลยวันแข่ง Sectionals (2009)
And then, we really have no chance at sectionals.และพวกเรา จะไม่มีโอกาสชนะ Sectionals (2009)
Really, I want to do this, Will. I want to take the kids to sectionals.ฉันอยากทำจริงๆ วิลล์ ฉันอยากพาเด็กๆไปแข่ง Sectionals (2009)
I can't wait to see you sing that song at sectionals.ฉันจะรอฟัง เธอร้องเพลงนั้นในวันแข่ง Sectionals (2009)
I'm kind of pumped about sectionals.ฉันตื่นเต้นนิดๆ เรื่องแข่งระดับเขต Sectionals (2009)
He said moving the wedding for sectionals was the last straw. But I thought he understoodเขาบอกว่าการเลื่อนงานแต่ง คือฟางเส้นสุดท้าย Sectionals (2009)
Okay, now, sectionals are in a few weeks and there's a new rule this year-- we have to perform...โอเค ทีนี้ ใกล้จะแข่งระดับเขตแล้ว และปีนี้มีกฏใหม่... เราต้องแสดง.. Ballad (2009)
Give me some energy. we've got sectionals in two...ยังกับเดินละเมอ มีพลังหน่อย จะแข่งระดับเขต... Vitamin D (2009)
Please, sectionals is going to be a breeze.แค่ระดับเขต สบายมาก Vitamin D (2009)
Maybe so. (yawns) but if we coast through sectionals,อาจจะใช่ Vitamin D (2009)
great news, guys. Just got the competition bracket for sectionals, And we are in really good shape.ข่าวดี รายละเอียดการแข่งมาแล้ว เราน่าจะไปได้สวย Vitamin D (2009)
But you got to up your game if you want To get through sectionals.แต่เธอต้องพยายามมากขึ้น ถ้าอยากผ่านระดับเขต Vitamin D (2009)
Whoever wins the competition Gets to choose the number That we do for sectionals.ผู้ชนะจะได้เลือกลำดับของโชว์ ที่ใช้แข่งระดับเขต Vitamin D (2009)
We've got our opening number for sectionals!ไม่งั้น Vitamin D (2009)
Their number will go to sectionals and once again, I will be humiliated.พวกเขาจะได้เลือกโชว์ในระดับเขต และฉันต้องอับอาย Vitamin D (2009)
Okay, guys, we're a little behind for sectionals, Thanks to our sue sylvester detour,โอเคเด็กๆ เราได้ซ้อมกันน้อยไปนิด เพราะปัญหาเล็กๆน้อยๆ Mash-Up (2009)
And unless all the guys choose glee, It looks like we won't have enough members for sectionals.เว้นแต่ทุกคนจะเลือกชมรม เราคงมีสมาชิกไม่พอแข่งระดับเขต Mash-Up (2009)
I'll need to see that set list for sectionals after all,ฉันอยากดูรายชื่อเพลง ที่จะแข่งระดับเขต Mash-Up (2009)
Is used to overcoming challenges. He'll just have to find his own ride to sectionals.เขาชินกับเรื่องแบบนี้ เขาแค่ต้องหารถไปเอง Wheels (2009)
All right, guys. We're doing a new number for sectionals. I know that pop songsเอาล่ะเด็กๆ เราจะซ้อมเพลงใหม่ ไว้ใช้แข่งระดับเขต Wheels (2009)
The school won't pay for the special bus we need To take artie and his wheelchair with us to sectionals. W-w-what?ร.ร.จะไม่จ่ายค่ารถบัสพิเศษ ที่จะพาอาร์ตี้ไปแข่งกับเรา Wheels (2009)
I was a little disappointed at how you were all so willing To take the bus to get to sectionalsฉันผิดหวังที่พวกเธอ จะนั่งรถบัสไปแข่ง Wheels (2009)
We're riding to sectionals together Or we're not going at all.เราจะนั่งรถไปแข่งด้วยกัน ไม่งั้นก็ไม่ต้องไป Wheels (2009)
It's not a guy. We're doing this amazing song for sectionals,ไม่ใช่เรื่องผู้ชายฮะ มีเพลงนึงที่จะใช้แข่ง Wheels (2009)
I really think that the judges at sectionalsฉันคิดว่ากรรมการระดับเขต Wheels (2009)
And I know how important it is for all of us to go To sectionals together,ฉันรู้ว่ามันสำคัญ ที่เราจะได้นั่งรถ ไปแข่งระดับเขตด้วยกัน Wheels (2009)
As we head into sectionals,เรากำลังจะแข่งระดับเขต Throwdown (2009)
Sectionals is coming up.What are your co-director plans?กำลังจะแข่งระดับเขตกันแล้ว พวกคุณวางแผงยังไง? Throwdown (2009)
Maybe with my proven leadership abilities, I can help this pathetic group of mouth breathers place at sectionals.ด้วยความสามารถของฉัน อาจช่วยให้พวกน่าสมเพชนี่ ผ่านระดับเขต Throwdown (2009)
We can't even compete in sectionals if we divide up the club,sue.เราแข่งระดับเขตไม่ได้ ถ้าเราแบ่งทีม Throwdown (2009)
Brought the band with me,and I think that we have our number for sectionals.ฉันพาวงมาด้วย และฉันว่า เราได้เพลงที่จะแข่งครบแล้ว Throwdown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sectionalThe conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตากล้า[N] seeding field, See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตากล้า[N] seeding field, See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า

CMU English Pronouncing Dictionary
SECTIONAL    S EH1 K SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sectional    (j) (s e1 k sh @ n l)
sectionalism    (n) (s e1 k sh @ n @ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleinstaaterei {f} [pol.]sectionalism [Add to Longdo]
Querschnittsfläche {f}cross-sectional area [Add to Longdo]
Schnittzeichnung {f}sectional drawing [Add to Longdo]
eigenbrötlerisch {adv}sectionally [Add to Longdo]
eingeteiltsectional [Add to Longdo]
Querschnittsbreite {f}cross-sectional width (tyre); section width [Add to Longdo]
Querschnittsdurchmesser {m}sectional diameter [Add to Longdo]
Reifenbreite {f}tyre section width; tyre width; cross-sectional width (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セクショナリズム[, sekushonarizumu] (n) sectionalism [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
切断図[せつだんず, setsudanzu] (n) sectional drawing [Add to Longdo]
地域主義[ちいきしゅぎ, chiikishugi] (n) regionalism; sectionalism; localism [Add to Longdo]
分派主義[ぶんぱしゅぎ, bunpashugi] (n) sectarianism; sectionalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sectionally \Sec"tion*al*ly\, adv.
     In a sectional manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top