Search result for

screen

(149 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -screen-, *screen*
English-Thai: Longdo Dictionary
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
screen[N] ม่าน, See also: บังตา, ฉาก, ที่กำบัง, Syn. cloak, curtain, shield
screen[N] จอภาพยนตร์, See also: จอภาพ, จอ, Syn. film screen, movie screen, silver screen, TV screen
screen[N] การกำบัง, See also: การอำพราง, การปกปิด
screen[N] ตะแกรง, See also: ที่กรอง, กระชอน, Syn. sieve
screen[VT] ปกปิด, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, mask, veil
screen[VT] คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง), See also: คุ้มครอง, ปกป้อง
screen[VT] คัดเลือก, See also: แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง, Syn. eliminate, select, sift
screen[VT] ติดม่าน, See also: ติดฉาก
screen[VT] ฉายภาพยนตร์, See also: ฉายบนจอ (ภาพยนตร์, ทีวี ฯลฯ), แสดงบนจอ, ฉายหนัง, Syn. broadcast, present, show
screener[N] ผู้ฉายภาพยนตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
screen dumpการพิมพ์ภาพบนจอหมายถึง การสั่งพิมพ์ข้อความหรือภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพทั้งหมดออกมาทางเครื่องพิมพ์ มีความหมายเหมือน print screen
screen fontsแบบอักษรที่เห็นบนจอเป็นแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์เก็บในลักษณะของบิตแมป (bitmap) ทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นบนจอภาพ กับที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกัน (ปกติเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้แบบอักษรดูสวยกว่าที่เห็นบนจอภาพ
screen gridn. ตะแกรงในหลอดวิทยุ
screen landn. โลกภาพยนตร์,วงการภาพยนตร์
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
screening(สครีน'นิง) n. การปกคลุม,การป้องกัน,การร่อน,การฉายภาพยนตร์,การติดม่าน,การติดฉาก,screenings เศษที่ติดตะแกรงร่อน,แผ่นตาข่าย,แผ่นตะแกรง,สิ่งที่เป็นตาข่าย
screenplay(สครีน'เพล) n. บทภาพยนตร์,ภาพยนตร์
screenwriter(สครีน'ไรเทอะ) n. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
screen(n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์
screen(vt) ฉายหนัง,กั้นฉาก,ปกคลุม,ซ่อนเร้น,ติดมุ้งลวด
screenplay(n) บทหนัง,บทภาพยนตร์
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen๑. ฉาก, จอ๒. ตรวจคัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
screen captureจับภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen dumpพิมพ์ภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen editor; full screen editorบรรณาธิกรณ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen flickerจอกะพริบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen modeภาวะหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen saverโปรแกรมถนอมหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen, fluorescentจอวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Screen ตะแกรง
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen)
[สิ่งแวดล้อม]
Screen magnifierโปรแกรมขยายภาพบนจอ
โปรแกรมช่วยเพิ่มขนาดของตัวอักษรและภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือทำให้สีชัดขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้คนสายตาเลือนรางอ่านได้ [Assistive Technology]
Screen process printingการพิมพ์แบบผ่านสกรีน [TU Subject Heading]
Screen Readerโปรแกรมอ่านจอภาพ, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่อ่านข้อความทั้งที่เป็นเนื้อหาและคำสั่งของโปรแกรม เพื่อแปลงเป็นคำอ่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดใช้งานคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
screen saverโปรแกรมรักษาจอ
หลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
Screening การกรอง
การดักสิ่งแขวนลอยด้วยการให้ไหลผ่านตะแกรง [สิ่งแวดล้อม]
Screensฉากกั้นห้อง [TU Subject Heading]
Screenwritiersผู้เขียนบทภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
screenshots (n) รูปประกอบ หรือรูปตัวอย่างจากที่ใดๆ เช่นภาพจากหนัง เกมส์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the donor had An infection that somehow slipped by a screening,ถ้าผู้บริจาคได้รับการติดเชื้อ ที่แอบเล็ดลอดเข้าไปสักทาง Not Cancer (2008)
Would need five infections For it to somehow slip by screening.ซึ่งต้องมีการติดเชื้อ 5 อย่าง ที่เล็ดลอดไปได้ Not Cancer (2008)
Tox screen's clean.ไม่พบสารพิษ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}Tox screen's cleaner than the windows she won't do.ผลตรวจสารพิษสะอาดกว่าหน้าต่างที่เธอไม่ทำอีก Dying Changes Everything (2008)
I got some really interesting results on the routine tox screen of Chelsea Marsh.ฉันได้ผลตรวจเกี่ยวกับพิษวิทยาของเชลซี มาร์ช ที่น่าสนใจมากค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This mythology starts on our tv screen,นิยายเรื่องนี้มันเริ่มจากจอทีวีเรานี่เอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
From your computer screen to your tv screen.จากคอมพิวเตอร์คุณ ถึงทีวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Is we built a gigantic green screen.คือต้องสร้างกรีนสกรีนใหญ่ยักษ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Didn't I tell you to stay out of trouble or what? Screenplay by Won ChoiSung-min Lee Adapted by Jin-young Kim Seok-kon Kimนี่ ชั้นบอกแล้วไงว่าอย่าก่อเรื่องอีก แล้วนี่อะไร Baby and I (2008)
I see a depth of emotion on the face of that canine the likes of which has never been captured on screen before.ผมเห็นความรู้สึกลึกๆในหน้าของหมาตัวนั้น ซึ่งรู้มั้ยว่า หน้าแบบนี้มันไม่เคยถูกถ่ายถอดออกมา ไม่เคยมีในหนังซักเรื่อง Bolt (2008)
#My dick plays on the double feature screen #จ้อนฉันฉายบนจอพิเศษเป็นสองเท่า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
screenA screen divided the room into two.
screenCome closer in order that you may see the screen better.
screenHe used his hand to screen the sunlight from his eyes.
screenHis wife screened him from reporters.
screenHome life was being screened from foreign eyes.
screenI made it so only root could access the administrative screen.
screenI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.
screenI wanna be famous, a star of the screen.
screenI wanna be famous, a star of the screen. [Lyrics]
screenMy first task was to screen out unqualified applicants.
screenNo matter what he plays on the screen, Tom looks great.
screenShe tried to screen her son from reality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทภาพยนตร์[N] screenplay, See also: scenario, Example: ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องตามบทภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดตรงตามบทประพันธ์ดั้งเดิม, Thai definition: บทที่กำหนดการแสดงและการถ่ายทำ
จอแสดงผล[N] screen for viewdata, See also: monitor for viewdata
เครื่องร่อน[N] screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
พนัง[N] screen, See also: flap, Syn. เครื่องกำบัง, เครื่องกั้น, Example: แม่เลือกผ้าสีตัดกับตัวหมอนเพื่อทำพนังฝีมือจับจีบพนังหมอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: เครื่องกำบัง
ลับแล[N] screen, See also: partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นลับแลตั้งเป็นฉากกั้น, Thai definition: เครื่องกั้นหรือบังที่ตั้งและยกย้ายได้ ตามปกติมักตั้งไว้ในประตู
กลั่นกรอง[V] screen, See also: consider, scrutinize, Syn. พิจารณา, ไตร่ตรอง, Example: ผู้ฟังต้องรู้จักกลั่นกรองคำพูดของผู้ที่มาปราศรัยเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง, Thai definition: พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
จอ[N] screen, See also: telescreen, Syn. หน้าจอ, Example: ในปี 1990 มีผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพกับการใช้จอคอมพิวเตอร์สูงถึง 40 ล้านคน, Count unit: จอ, Thai definition: ส่วนของเครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งปรากฏภาพ
จอภาพ[N] screen, Example: วีดีโอเกมส์นี้สามารถเล่นบนจอภาพของโทรทัศน์ได้, Count unit: จอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
จอ[n.] (jø) EN: screen ; telescreen   FR: écran [m]
จอแบน[n. exp.] (jø baēn) EN: flat screen   FR: écran plat [m]
จอหนัง[n.] (jø nang) EN: screen ; film screen   FR: écran (de cinéma) [m] ; écran de projection [m] ; grand écran [m]
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
จอภาพยนตร์[n. exp.] (jø phāpphayon) EN: movie screen ; silver screen   FR: écran de cinéma [m]
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCREEN    S K R IY1 N
SCREENS    S K R IY1 N Z
SCREENED    S K R IY1 N D
SCREENER    S K R IY1 N ER0
SCREENERS    S K R IY1 N ER0 Z
SCREENING    S K R IY1 N IH0 NG
SCREENPLAY    S K R IY1 N P L EY2
SCREENINGS    S K R IY1 N IH0 NG Z
SCREENPLAYS    S K R IY1 N P L EY2 Z
SCREENWRITER    S K R IY1 N R AY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
screen    (v) (s k r ii1 n)
screens    (v) (s k r ii1 n z)
screened    (v) (s k r ii1 n d)
screening    (v) (s k r ii1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildschirm {m} [comp.] | Bildschirme {pl} | geteilter Bildschirm; Bildschirmaufteilungscreen | screens | split screen [Add to Longdo]
Bildschirmarbeit {f}screen handling [Add to Longdo]
Bildschirmauflösung {f} [comp.]screen resolution [Add to Longdo]
Bildschirmaufteilung {f} [comp.]screen layout [Add to Longdo]
Bildschirmdiagonale {f}screen diagonal [Add to Longdo]
Bildschirmfenster {n} [comp.]screen window [Add to Longdo]
Bildschirmgröße {f}screen size [Add to Longdo]
Bildschirmmaske {f} [comp.]screen mask [Add to Longdo]
Bildschirmschoner {m} [comp.]screen saver; screensaver [Add to Longdo]
Filmdruck {m} [textil.]screen printing [Add to Longdo]
Filmreportage {f} | Filmreportagen {pl}screen record | screen records [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}screen dot [Add to Longdo]
Schirmgitter {n} | Schirmgitter {pl}screen grid | screen grids [Add to Longdo]
Siebdrucker {m}screen printer [Add to Longdo]
Siebgewebe {n}screen cloth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[, adoresusukuri-ningu] (n) {comp} address screening [Add to Longdo]
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses [Add to Longdo]
ウインドシールドワイパー[, uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper [Add to Longdo]
オフスクリーンメモリ[, ofusukuri-nmemori] (n) {comp} off-screen memory [Add to Longdo]
オンスクリーンディスプレイ[, onsukuri-ndeisupurei] (n) {comp} on-screen display [Add to Longdo]
オンスクリーン機能[オンスクリーンきのう, onsukuri-n kinou] (n) {comp} on-screen function [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[, onrainmanyuaru] (n) {comp} online-manual; online documentation; on-screen electronic book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掩护[yǎn hù, ㄧㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] screen; shield; cover, #11,722 [Add to Longdo]
屏蔽[píng bì, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ, ] screen; shield, #13,431 [Add to Longdo]
屏风[píng fēng, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ, / ] screen, #26,974 [Add to Longdo]
屏门[píng mén, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] screen door, #141,954 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] screen; surname Yi, #234,903 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] screen, #430,073 [Add to Longdo]
布幕[bù mù, ㄅㄨˋ ㄇㄨˋ, ] screen [Add to Longdo]
帏幕[wéi mù, ㄨㄟˊ ㄇㄨˋ, / ] screen; backdrop [Add to Longdo]
筛查[shāi chá, ㄕㄞ ㄔㄚˊ, / ] screening (e.g.medical) [Add to Longdo]
筛检[shāi jiǎn, ㄕㄞ ㄐㄧㄢˇ, / ] screening (medical) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンセーバ[すくりーんせーば, sukuri-nse-ba] screen saver [Add to Longdo]
スクリーンセーブ[すくりーんせーぶ, sukuri-nse-bu] screen save [Add to Longdo]
スクリーンセイバー[すくりーんせいばー, sukuri-nseiba-] screen saver [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Screen \Screen\ (skr[=e]n), n. [OE. scren, OF. escrein, escran,
   F. ['e]cran, of uncertain origin; cf. G. schirm a screen,
   OHG. scirm, scerm a protection, shield, or G. schragen a
   trestle, a stack of wood, or G. schranne a railing.]
   1. Anything that separates or cuts off inconvenience, injury,
    or danger; that which shelters or conceals from view; a
    shield or protection; as, a fire screen.
    [1913 Webster]
 
       Your leavy screens throw down.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some ambitious men seem as screens to princes in
       matters of danger and envy.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A dwarf wall or partition carried up to a certain
    height for separation and protection, as in a church, to
    separate the aisle from the choir, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. A surface, as that afforded by a curtain, sheet, wall,
    etc., upon which an image, as a picture, is thrown by a
    magic lantern, solar microscope, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A long, coarse riddle or sieve, sometimes a revolving
    perforated cylinder, used to separate the coarser from the
    finer parts, as of coal, sand, gravel, and the like.
    [1913 Webster]
 
   5. (Cricket) An erection of white canvas or wood placed on
    the boundary opposite a batsman to enable him to see ball
    better.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. a netting, usu. of metal, contained in a frame, used
    mostly in windows or doors to allow in fresh air while
    excluding insects.
 
   {Screen door}, a door of which half or more is composed of a
    screen.
 
   {Screen window}, a screen inside a frame, fitted for
    insertion into a window frame.
    [PJC]
 
   7. The surface of an electronic device, as a television set
    or computer monitor, on which a visible image is formed.
    The screen is frequently the surface of a cathode-ray tube
    containing phosphors excited by the electron beam, but
    other methods for causing an image to appear on the screen
    are also used, as in flat-panel displays.
    [PJC]
 
   8. The motion-picture industry; motion pictures. "A star of
    stage and screen."
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Screen \Screen\ (skr[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Screened}; p.
   pr. & vb. n. {Screening}.]
   1. To provide with a shelter or means of concealment; to
    separate or cut off from inconvenience, injury, or danger;
    to shelter; to protect; to protect by hiding; to conceal;
    as, fruits screened from cold winds by a forest or hill.
    [1913 Webster]
 
       They were encouraged and screened by some who were
       in high commands.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass, as coal, gravel, ashes, etc., through a screen in
    order to separate the coarse from the fine, or the
    worthless from the valuable; to sift.
    [1913 Webster]
 
   3. to examine a group of objects methodically, to separate
    them into groups or to select one or more for some
    purpose. As:
    (a) To inspect the qualifications of candidates for a job,
      to select one or more to be hired.
    (b) (Biochem., Med.) to test a large number of samples, in
      order to find those having specific desirable
      properties; as, to screen plant extracts for
      anticancer agents.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 screen
   n 1: a white or silvered surface where pictures can be projected
      for viewing [syn: {screen}, {silver screen}, {projection
      screen}]
   2: a protective covering that keeps things out or hinders sight;
     "they had just moved in and had not put up blinds yet" [syn:
     {blind}, {screen}]
   3: the display that is electronically created on the surface of
     the large end of a cathode-ray tube [syn: {screen}, {CRT
     screen}]
   4: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
     screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness";
     "the brush provided a covert for game"; "the simplest
     concealment is to match perfectly the color of the
     background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}]
   5: a protective covering consisting of netting; can be mounted
     in a frame; "they put screens in the windows for protection
     against insects"; "a metal screen protected the observers"
   6: the personnel of the film industry; "a star of stage and
     screen" [syn: {filmdom}, {screenland}, {screen}]
   7: a strainer for separating lumps from powdered material or
     grading particles [syn: {sieve}, {screen}]
   8: a door that consists of a frame holding metallic or plastic
     netting; used to allow ventilation and to keep insects from
     entering a building through the open door; "he heard the
     screen slam as she left" [syn: {screen door}, {screen}]
   9: partition consisting of a decorative frame or panel that
     serves to divide a space
   v 1: test or examine for the presence of disease or infection;
      "screen the blood for the HIV virus" [syn: {screen},
      {test}]
   2: examine methodically; "screen the suitcases"
   3: examine in order to test suitability; "screen these samples";
     "screen the job applicants" [syn: {screen}, {screen out},
     {sieve}, {sort}]
   4: project onto a screen for viewing; "screen a film"
   5: prevent from entering; "block out the strong sunlight" [syn:
     {screen}, {block out}]
   6: separate with a riddle, as grain from chaff [syn: {riddle},
     {screen}]
   7: protect, hide, or conceal from danger or harm [syn: {shield},
     {screen}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 screen
  n.
 
   [Atari ST {demoscene}] One {demoeffect} or one screenful of them. Probably
   comes from old Sierra-style adventures or shoot-em-ups where one travels
   from one place to another one screenful at a time.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top