Search result for

scar

(143 entries)
(1.9088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scar-, *scar*
English-Thai: Longdo Dictionary
scarred(adj ) ซึ่งเป็นแผลเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scar    [N] แผลเป็น, See also: รอยแผลเป็น, Syn. blemish, cat-face, cicatrix, mark
scar    [VT] ทำให้เกิดแผลเป็น
scar    [VI] กลายเป็นแผลเป็น
scar    [N] หินผาสูงชัน
scare    [VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. terrify
scare    [VI] ตกใจ, See also: กลัว, Syn. panic
scare    [N] ความหวาดกลัว, See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว, Syn. alarm, fright, terror
scarf    [VI] กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scarf    [VT] กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม
scarf    [N] ผ้าพันคอ, Syn. ascot, cravat, wrapper

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scar๑. ผาหินชัน๒. เกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
scar formation; cicatrisation; cicatrization; synulosisการเกิดแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scar tissueเนื้อเยื่อสมานแผล [มีความหมายเหมือนกับ cicatrice; cicatrix] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scar tissue; tissue, cicatricialเนื้อเยื่อแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scar; cicatrixแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarf jointรอยต่อทาบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scarfing torch; de-seaming blowpipeคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scarfing; de-surfacingการลอกผิว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scarificationการขีดขูดผิวหนัง, การทำให้ถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarificator; scarifierเครื่องมือขูดขีดผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scarvesผ้าพันคอ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scar(สคาร์) n. แผลเป็น,รอยแผล vt. ทิ้งรอยแผลไว้,ทำให้เกิดแผลเป็น. vi. กลายเป็นแผลเป็น
scarab(สแค'เริบ) n. แมลงปีกแข็ง
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scarehead(สแครฺ์'เฮด) n. พาดหัวข่าวขนาดใหญ่มาก,พาดหัวข่าวที่ทำให้ตกใจ., Syn. scareheadline

English-Thai: Nontri Dictionary
scar(n) ตำหนิ,แผลเป็น,บาดแผลใจ
scar(vt) ทำให้มีแผลเป็น,ทำให้มีแผลเป็น
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
scarecrow(n) หุ่นไล่กา
scarf(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าคล้องคอ,เน็คไท
scarify(vt) ผ่า,กรีด
scarlet(adj) สีแดง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scarlet (n) ไข้หัด
scarlet (vt adj ) (สการ์เล็ต) สีแดงเป็นประกาย
scarlet letter (n ) หนังสือหรือจดหมายที่ผู้แต่งเขียนไว้สำหรับขอโทษในความผิดพลาดของตัวเอง, จดหมายลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-That's scary.- น่ากลัวจัง Emotions (2017)
You're scaring me.ผมเริ่มกลัวคุณแล้วนะ Appeal (2017)
This is kind of scary. May I call the police?น่ากลัวยังไงไม่รู้ ผมขอโทรเรียกตำรวจนะครับ The Mysterious Million Yen Women (2017)
The only thing I'm scared of is to see how many people that's here for me right now, in this moment, after I lost, disappear."สิ่งเดียวที่ผมกลัว คือการต้องเห็นคนที่มา เพื่อสนับสนุนผม แต่ในตอนนี้ พอผมแพ้ก็หายไปหมดเลย" CounterPunch (2017)
I said, "I'm not scared to fight, I'm not even scared to lay down.ผมตอบว่า "ผมไม่กลัวที่จะต้องสู้ ไม่กลัวที่จะโดนต่อยลงไปนอนด้วยซ้ำ CounterPunch (2017)
Somebody asked me, "Are you scared to get in the ring?"มีคนถามว่า "กลัวที่จะขึ้นสังเวียนอีกไหม" CounterPunch (2017)
After that, during tribe life, for the Indians, that scar is proof of commitment.หลังจากนั้น ระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเผ่า สำหรับชาวอินเดียแดง แผลเป็นคือเครื่องแสดงถึงการอุทิศตน  ()
Super scared. There is a cat that confronts him in the other street.กลัวมากด้วย ที่ซอยโน้นมีแมวออกมาขู่มันใหญ่เลย  ()
Genital transformation is, to me, a little scary, because it involves a revolution...การแปลงเพศสำหรับฉัน ฟังดูน่ากลัวนิดหน่อย เพราะมันหมายรวมถึงการปฏิวัติ  ()
You scared the shit out of me.นายทำฉันกลัวแทบแย่ Smell the Weakness (2017)
- They look evil. - Dad, I'm scared.- พวกมันดูน่ากลัวจัง Close Encounters (2017)
One boy is scared of dogs, one boy hates high places, one is frightened of the ocean.คนนึงกลัวหมา คนนึงกลัวความสูง คนนึงกลัวทะเล Stormborn (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scarShe scared the cat away.
scarShe scarcely goes out except on business.
scarI had scarcely walked a minute before I met him.
scarScarcely had I bought the book when I was sorry.
scarScarcely had we started out before the sky became overcast and down came the rain again.
scarI had scarcely gone out before the phone rang.
scarPossibly because he's got a beard, he looks scary at first glance but he's really a kind man.
scar'Number-withheld' calls are scary, it's best not to answer them.
scarHe was scared when the monkey jumped at him.
scarThe thunder scared the children.
scarShe was scared by the big earthquake.
scarThe tragedy left a scar on my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดกลัว    [ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
ความกลัว    [N] scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
เกลือก    [V] be afraid of, See also: scare, fear, be terrified, Syn. กลัว, เกรง, Example: ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะ เกลือกมันจะตื่นขึ้นมา
ความหวั่นไหว    [N] fear, See also: scare, terrifier, alarm, Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว, Example: เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท
แผลเป็น [N] scar, See also: cicatrice, Syn. รอยแผล, แผล, Example: ชายร่างใหญ่ผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า ทำให้เขาดูน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก, Count unit: ที่, แห่ง, แผล, รอย, Thai definition: แผลที่หายแล้ว แต่ยังมีรอยอยู่
แผลเป็น [N] scar, Syn. รอยแผล, Example: แผลที่เกิดจากโรคสุกใสจะไม่เป็นแผลเป็น ยกเว้นในกรณีที่มีโรคแทรกซ้อน, Count unit: ที่, แห่ง, แผล, รอย, Thai definition: แผลที่หายแล้ว แต่ยังมีรอยอยู่
ฝ่อ    [V] scare, See also: frighten, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อไหมถ้าเจองานท้าทายอย่างนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
เศษกระดาษ [N] scarp of paper, See also: piece of paper, waste paper, bits of paper, Example: คนญี่ปุ่นรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง, Thai definition: กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทิ้งรกเกลื่อน
อีดำอีแดง    [N] scarlet fever, See also: scarlatina, Thai definition: ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นสีดำสีแดงตามตัว
ตระหนก    [ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing   FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat nok) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; écarlate
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (duang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce   FR: rare ; recherché

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAR    S K AA1 R
SCARF    S K AA1 R F
SCARE    S K EH1 R
SCARY    S K EH1 R IY0
SCARP    S K AA1 R P
SCARS    S K AA1 R Z
SCARES    S K EH1 R Z
SCARFF    S K AA1 R F
SCARED    S K EH1 R D
SCARFO    S K AA1 R F OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scar    (v) (s k aa1 r)
scare    (v) (s k e@1 r)
scarf    (n) (s k aa1 f)
scarp    (n) (s k aa1 p)
scars    (v) (s k aa1 z)
scary    (j) (s k e@1 r ii)
scarab    (n) (s k a1 r @ b)
scarce    (j) (s k e@1 s)
scared    (v) (s k e@1 d)
scares    (v) (s k e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Narbe {f} | Narben {pl} | eine Narbe hinterlassenscar | scars | to leave a scar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae) [Add to Longdo]
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter [Add to Longdo]
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus) [Add to Longdo]
オスカー[, osuka-] (n) Oscar; (P) [Add to Longdo]
カスカラサグラダ[, kasukarasagurada] (n) cascara sagrada [Add to Longdo]
コギトエルゴスム[, kogitoerugosumu] (exp) cogito, ergo sum (Descartes) (lat [Add to Longdo]
スカーフ[, suka-fu] (n) scarf; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, / ] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma [Add to Longdo]
伤痕[shāng hén, ㄕㄤ ㄏㄣˊ, / ] scar; bruise [Add to Longdo]
喉痧[hóu shā, ㄏㄡˊ ㄕㄚ, ] scarlet fever [Add to Longdo]
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, / ] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic [Add to Longdo]
围巾[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, / ] scarf; shawl [Add to Longdo]
几乎没有[jī hū méi yǒu, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] scarcely; hardly any [Add to Longdo]
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, ] scared; badly frightened [Add to Longdo]
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, ] scared; badly frightened [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] scared, nervous [Add to Longdo]
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard [Add to Longdo]
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells [Add to Longdo]
破棄[はき, haki] discard (vs) [Add to Longdo]
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell [Add to Longdo]
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scar \Scar\, v. i.
   To form a scar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scar \Scar\, n. [Scot. scar, scaur, Icel. sker a skerry, an
   isolated rock in the sea; akin to Dan. skiaer, Sw. sk[aum]r.
   Cf. {Skerry}.]
   An isolated or protruding rock; a steep, rocky eminence; a
   bare place on the side of a mountain or steep bank of earth.
   [Written also {scaur}.]
   [1913 Webster]
 
      O sweet and far, from cliff and scar,
      The horns of Elfland faintly blowing.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scar \Scar\, n. [L. scarus, a kind of fish, Gr. ska`ros.]
   (Zool.)
   A marine food fish, the scarus, or parrot fish.
   [1913 Webster] Scarab

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scar \Scar\, n. [OF. escare, F. eschare an eschar, a dry slough
   (cf. It. & Sp. escara), L. eschara, fr. Gr. ? hearth,
   fireplace, scab, eschar. Cf. {Eschar}.]
   1. A mark in the skin or flesh of an animal, made by a wound
    or ulcer, and remaining after the wound or ulcer is
    healed; a cicatrix; a mark left by a previous injury; a
    blemish; a disfigurement.
    [1913 Webster]
 
       This earth had the beauty of youth, . . . and not a
       wrinkle, scar, or fracture on all its body. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A mark left upon a stem or branch by the fall of a
    leaf, leaflet, or frond, or upon a seed by the separation
    of its support. See Illust. under {Axillary}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scar \Scar\, v. t. [imp. & p. p. {Scarred}; p. pr. & vb. n.
   {Scarring}.]
   To mark with a scar or scars.
   [1913 Webster]
 
      Yet I'll not shed her blood;
      Nor scar that whiter skin of hers than snow. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      His cheeks were deeply scarred.     --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scar
   n 1: a mark left (usually on the skin) by the healing of injured
      tissue [syn: {scar}, {cicatrix}, {cicatrice}]
   2: an indication of damage [syn: {scratch}, {scrape}, {scar},
     {mark}]
   v 1: mark with a scar; "The skin disease scarred his face
      permanently" [syn: {scar}, {mark}, {pock}, {pit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top