Search result for

scants

(138 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scants-, *scants*, scant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scants มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scants*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scant[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี, Syn. scarce, insufficient, limited
scant[VT] ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ), See also: ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ไม่เพียงพอ
scant[ADV] อย่างขาดแคลน, See also: อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scanty[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. scant, scarce, sparse
scantly[ADV] อย่างขาดแคลน
scantness[N] ความขัดสน
descant on[PHRV] ร้องเสียงสูงขึ้น, Syn. descant upon
descant on[PHRV] พูดยืดยาวเกี่ยวกับ, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
scantiness[N] ความขัดสน, See also: ความขาดแคลน, Syn. dearth, lack, smallness
descant upon[PHRV] ร้องเสียงสูงขึ้น, Syn. descant on
descant upon[PHRV] พูดยืดยาวเกี่ยวกับ, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
discant(n. ดิส'แคนท; v. ดิสแคนท') n.,vi. ดูdescant. -discanter n. ดูdiscant
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce

English-Thai: Nontri Dictionary
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scant(vt) ตัดทอน,จำกัด,ทำให้ขาดแคลน
scantily(adv) อย่างมีน้อย,อย่างขาดแคลน,อย่างจำกัด
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scantling(n) ไม้ชิ้นเล็กๆ
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yoda has made a grave mistake, straying this far from Coruscant.โยดามันพลาดอย่างหมันต์ ร่อนเร่ออกมาไกลจากคอรัสซังขนาดนี้ Ambush (2008)
En route to Coruscant to stand trial for war crimes, evil separatist leader Nute Gunray has broken free of his Jedi escort.ระหว่างการเดินทางไปยังคอรัสซัง เพื่อตัดสินคดีอาชญากรรมสงคราม ผู้นำปีศาจของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้ฝ่ากองกำลังคุ้มกันของเจไดออกมา Lair of Grievous (2008)
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา Cloak of Darkness (2008)
Tell me that ain't the finest scante you ever laid eyes on.บบอกฉันสิว่ามันไม่ชั้นเกรดเยี่ยมที่สุด เท่าที่นายเคยเห็นมา Pilot (2008)
You need me, man, because I cooked that scante in your hands.นายจะเคลิ้มตัวเบาหวิว ไปอีกหลายวันทีเดียว มันเป็นสินค้าตัวใหม่ของเขา และฉันช่วยกันคิดค้นขึ้นมา Grilled (2009)
We've got to figure out a way to contact Coruscant.เราต้องหาทางติดต่อกับคอรัสซังให้ได้ The Gungan General (2009)
Now get me as far away from Coruscant as possibleตอนนี้ก็รีบพาข้าไปจาก คอรัสซังไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้! Hostage Crisis (2009)
Senator Ta, so glad you could join us from comfortable Coruscant.ท่านวุฒิฯ ทา ยินดีมากที่ท่านเข้าร่วมกับเรา จากคอรัสซังที่แสนสุขสบาย Liberty on Ryloth (2009)
* * play hard to get, females get jealous * * okay, smarty, go to a party * * girls are scantily clad and show a body * * a chick walks by, you wish you could sex her *# ถ้าเล่นตัว หล่อนก็ขี้หึง # # โอเค พ่อคนฉลาด ไปที่ปาร์ตี้ # # สาวนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เรือนร่าง # Mash-Up (2009)
If this Cad Bane is still here on Coruscant,ถ้าแคด เบนยังคงอยู่ที่นี่ บนคอรัสซัง Holocron Heist (2009)
Now, this place is scant miles from the farm roadร้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากฟาร์ม โร้ด The Eyes Have It (2009)
Meanwhile, Jedi Anakin Skywalker has been away from Coruscant on a lengthy tour of duty leading the clone army.ในระหว่างนั้น เจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้เดินทางห่างไกลจากคอรัสซัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่แสนยาวนาน ในการเป็นผู้นำกองทัพโคลน Senate Spy (2009)
I'll take her to the doctors on Coruscant.ข้าจะพาเธอไปหาหมอที่คอรัสซัง Senate Spy (2009)
They thought it best to take her back to Coruscant.พวกเขาคิดว่าจะดีที่สุดถ้าพาเธอกลับคอรัสซัง Senate Spy (2009)
During the destruction of the Queen's temple, the Jedi apprehended her advisor Poggle the Lesser, and now prepare to deliver the villain to Coruscant for trial...ระหว่างการทำลายวิหารราชินี เหล่าเจไดได้จับกุมที่ปรึกษาของเธอ พอคเกิล เดอะ เลสเซอร์ และบัดนี้ได้เตรียมการที่จะส่งตัวผู้ร้าย ไปยังคอรัสซังเพื่อพิจารณาคดี Brain Invaders (2009)
We're delivering Poggle to Coruscant, and Cestus is not exactly on the way.เรากำลังส่งพอคเกิลไปที่คอรัสซัง แล้วเซ็สตัสก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางนั้น Brain Invaders (2009)
And after we've delivered Poggle to Coruscant, we'll rendezvous with you for the voyage to Dantooine.และหลังจากที่เราส่งตัวพอคเกิล ไปที่คอรัสซังแล้ว เราจะมารวมพลกับพวกเจ้า เพื่อเดินทางไปยังแดนทูอีน Brain Invaders (2009)
On the coruscant crime world.ในโลกอาชญากรรมของคอรัสซัง Lightsaber Lost (2010)
To coruscant:ไปยังคอรัสซานท์: Voyage of Temptation (2010)
Satine now travels To Coruscant.ซาทีนได้เดินทางไปยังคอรัสซัง Duchess of Mandalore (2010)
First, send a death watch Assassin to Coruscant.อันดับแรก ส่งนักฆ่าผู้เฝ้าความตายไปยังคอรัสซัง Duchess of Mandalore (2010)
This attack proves Your enemies are here Even on Coruscant.การโจมตีนี้พิสูจน์ว่าศัตรูท่านอยู่ที่นี่ แม้แต่บนคอรัสซังนี่ Duchess of Mandalore (2010)
Scantron.ฝนอย่างไว Chuck Versus the Final Exam (2010)
On Coruscant.บนคอรัสซัง The Zillo Beast (2010)
Let's hope we can say the same about Coruscant.ได้แต่หวังว่าคอรัสซานท์ จะปลอดภัยเหมือนกันนะ The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine orders Jedi Knights Mace Windu and Anakin Skywalker to transport a fearsome Zillo beast captured during the battle back to Coruscant.สมุหนายกพัลพาทีนได้มอบหมายให้อัศวินเจได เมซ วินดูและอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ \ ขนย้ายซิลโล่ บีสต์ อสูรร้ายน่ากลัวที่ถูกจับระหว่างการสู้รบ กลับสู่คอรัสซัง The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Bringing it here to Coruscant is a mistake.การนำมันมาที่คอรัสซังนี่ล้วนเป็นความผิดพลาด The Zillo Beast Strikes Back (2010)
The two jedi have returned to the temple on coruscant to receive their next mission.เจไดทั้งคู่ก็ได้เดินทางกลับมายังวิหารเจได ที่คอรัสสัง เพื่อรับภารกิจของพวกเค้าต่อไป Assassin (2010)
Please return to coruscant immediately, for your own safety.จงกลับสู่คอรัสซัง โดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง Assassin (2010)
Is gazing at scantily-clad men your most cherished diversion?การจ้องมองคนที่นุ่งน้อยห่มน้อย เป็นความพึงพอใจของเจ้าหรือ? Episode #1.4 (2010)
You mean the one they exploit by using her as scantily clad eye candy?หมายถึงพวกที่ใช้ให้เธอ แต่งตาด้วยสีขนมหวานหรอ Friends, Lies, and Videotape (2011)
This information will allow us to launch a surprise attack on coruscant, striking a crippling blow to theข้อมูลนี้จะทำให้เรา สามารถลอบโจมตี คอรัสซานท์โดยไม่ทันตั้งตัว บั่นทอนกำลัง Citadel Rescue (2011)
Depends. Will you be scantily clad?ก็ขึ้นอยู่กับว่า บรรพบุรุษคุณมาจากไหน? Heroes and Villains (2011)
You've been stealing glances at that scantily-clad older girl over there.ระหว่างที่เราคุยกัน พี่สาวเซ็กซี่คนนั้น คุณกำลังมองไปที่เธอ Episode #1.3 (2012)
Filling out the ovals in crayon broke our Scantron machine.เธอกลับฝนนอกวงกลม โดยใช้สีเทียน ทำเครื่องตรวจกระดาษคำตอบพัง All or Nothing (2013)
She now thinks she's a scantily clad barfly named Lacey.ตอนนี้เธอคิดว่า เธอคือพวกแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยดื่มเหล้าอยู่ในบาร์ ชื่อว่าเลซซี Lacey (2013)
I marked the wrong numbers on the scantron!มันเป็นพราะฉันฝนคำตอบผิดช่องต่างหาก Episode #1.13 (2013)
We got to scanthe whole building.เราต้องสแกนทั้งตึก? No Exit (2006)
Best scante ever.ของชั้นยอดเท่าที่เคยมีว่ะ Cancer Man (2008)
Jabba the Hutt has an uncle in the old downtown area here on Coruscant.แจ๊บบ้า เดอะ ฮัตต์ มีลุงคนนึง อยู่แถวดาวน์ทาวน์ที่คอรัสซัง Star Wars: The Clone Wars (2008)
Killing a Galactic Senator, here on Coruscant?สังหารวุฒิสมาชิกสภากาแลกติก บนดาวคอรัสซัง Star Wars: The Clone Wars (2008)
Their scanning equipment is primitive, but effective.Ihre Scantechnologie ist primitiv, aber effektiv. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Okay, just lie on the scanning table so I can record your image.Ok, legen Sie sich auf den Scantisch, damit ich Ihr Bild aufzeichnen kann. Alpha (1991)
The unstoppably sophisticated Nina Scant from British Vogue.Die unaufhaltsame, welterfahrene Nina Scant von British Vogue. Ready to Wear (1994)
What suite is Nina Scant in?In welcher Suite ist Nina ScantReady to Wear (1994)
And there's a kind of Mad Hatter magic in the air here tonight, judging by Nina Scant's magnificent millinery.Heute Abend liegt ein magischer Hauch Hutmode in der Luft, nach Nina Scants prachtvoller Kopfbedeckung zu urteilen. Ready to Wear (1994)
Requiescant in pace.Requiescant in pace. Braveheart (1995)
Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace. Braveheart (1995)
Your Highness, under the circumstances, I suggest you come to Coruscant with us.Euer Hoheit, unter diesen Umständen solltet Ihr nach Coruscant mitkommen. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
I'm taking these people to Coruscant.Ich bringe diese Leute nach CoruscantStar Wars: The Phantom Menace (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scantThe rice crop was scanty this year.
scantThey are scant of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหรงเหรง[V] be bare, See also: be thin, be sparse, be scanty, be few, Syn. เบาบาง, Ant. แน่น, แน่นขนัด, Example: งานวันนี้ผู้คนโหรงเหรงเหลือเกิน
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, See also: scantly, sparely, Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ, Example: บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
ขัดสน[V] lack, See also: be short, be scanty, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, ยากลำบาก, Example: หากคุณเกิดขัดสนขึ้นมา ฉันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: มีความเป็นอยู่อย่างลำบากหรือยากไร้
ไม้ระแนง[N] lath, See also: strip, slat, scantling, Example: ชาวสวนพาดไม้ระแนงให้เถาองุ่นเลื้อยพันเห็นลูกห้อยย้อยเป็นพวง, Count unit: ท่อน, อัน, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาว หน้า 1 x 1 ใช้ตีทับบนกลอนหรือจันทันสำหรับมุงกระเบื้อง หรือตีทับคร่าวเพื่อทำรั้ว หรือทำแผงพรางแดดสำหรับเรือนกล้วยไม้
ยอบแยบ[V] be insufficient, See also: lack, be deficient, be meager, be inadequate, scant, Example: ปีนี้ฐานะการเงินของเขายอบแยบลงมาก, Thai definition: จวนหมด, ไม่ค่อยพอ
พลอมแพลม[ADV] (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai definition: ไม่สม่ำเสมอ
น้อย[ADJ] few, See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty, Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด, Ant. มาก, Example: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ
พลอมแพลม[ADV] (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai definition: ไม่สม่ำเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty   FR: manquer de ; être dans le besoin
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty   FR: petit ; faible ; bas
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; scant ; not much ; occasional   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANT    S K AE1 N T
SCANTY    S K AE1 N T IY0
SCANTILY    S K AE1 N T AH0 L IY0
SCANTLIN    S K AE1 N T L IH2 N
SCANTINESS    S K AE1 N T IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scant    (v) (s k a1 n t)
scants    (v) (s k a1 n t s)
scanty    (j) (s k a1 n t ii)
descant    (n) (d e1 s k a n t)
descant    (v) (d i1 s k a1 n t)
scanted    (v) (s k a1 n t i d)
descants    (n) (d e1 s k a n t s)
descants    (v) (d i1 s k a1 n t s)
scantier    (j) (s k a1 n t i@ r)
scantily    (a) (s k a1 n t i l ii)
scanting    (v) (s k a1 n t i ng)
descanted    (v) (d i1 s k a1 n t i d)
scantiest    (j) (s k a1 n t i i s t)
scantling    (n) (s k a1 n t l i ng)
descanting    (v) (d i1 s k a1 n t i ng)
scantiness    (n) (s k a1 n t i n @ s)
scantlings    (n) (s k a1 n t l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kargheit {f}; Spärlichkeit {f}scantiness [Add to Longdo]
Knappheit {f}scantness [Add to Longdo]
dürftig; knapp; spärlich; karg {adj} | dürftiger; knapper; spärlicher; karger | am dürftigsten; am knappsten; am spärlichsten; am kargstenscanty | more scanty; scantier | most scanty; scantiest [Add to Longdo]
geknausert mitscanted [Add to Longdo]
knappscant [Add to Longdo]
knapp {adv}scantily; scantly [Add to Longdo]
knausern mit | knausernd mit | knausert mitto be tight with; to scant | scanting | scants [Add to Longdo]
naszierend {adj} [chem.]nascant [Add to Longdo]
notdürftig {adj} | notdürftiger | am notdürftigstenscanty | scantier | scantiest [Add to Longdo]
schütter {adj}scanty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャンティー[, sukyantei-] (n) scanties [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
[おぎ, ogi] (n) Amur silvergrass (Miscanthus sacchariflorus); (P) [Add to Longdo]
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty [Add to Longdo]
茅場[かやば, kayaba] (n) hayfield; field of miscanthus [Add to Longdo]
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference [Add to Longdo]
紫露草[むらさきつゆくさ;ムラサキツユクサ, murasakitsuyukusa ; murasakitsuyukusa] (n) (uk) Ohio spiderwort (Tradescantia ohiensis) [Add to Longdo]
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P) [Add to Longdo]
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes [Add to Longdo]
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, ] scanty; meager [Add to Longdo]
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] shallow study; superficial; scant knowledge [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] Miscanthus sinensis (a type of grass); variant of 邙 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass); Miscanthus sinensis (feather grass) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top