Search result for

scampers

(43 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scampers-, *scampers*, scamper
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scampers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scampers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scamper[VI] รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ), See also: วิ่งเล่นเร็วๆ, Syn. hasten, speed, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush

English-Thai: Nontri Dictionary
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If even one of them survives, he's going to scamper off to His Majesty and cry treason...ถ้ามีใครสักคนเล็ดรอดไปหาฝ่าบาท และแจ้งการก่อกบฏล่ะก็ The Princess' Man (2011)
♪ ♪ (rampant scampering away) (chopping)อินกริด ยังมองหาช่องว่างอยู่เหรอ? อืม.. A Moveable Beast (2014)
Big bad Galavan barks the orders, and you scamper around, bringing home dead rabbits, so you might get a little pat on the head?ไอ้ชั่วกาลาแวนตะโกนสั่ง แล้วคุณก็รีบวิ่งไปรอบๆ คาบศพกระต่ายกลับมา แล้วคุณก็ถูกตบที่หัวเบาๆใช่ไหมล่ะ Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
I am busy enjoying my adolescence, so scamper off and do the same.พี่ไม่เห็นหรอว่า ฉันกำลังยุ่งกับการเป็นวัยรุ่นอยู่ พี่ก็หัดทำอย่างนี้บ้างสิ 10 Things I Hate About You (1999)
Must be all the exercise I get scampering up and down these stairs like a wee lad.คงเพราะดิฉันขึ้นลงบันไดวันละหลายหน The Time Machine (2002)
Hey, sweetie. You, uh, scamper up that ladder and- and fix that light.เฮ้ ที่รัก เธอ ปีนบันไดนั่นไปซ่อมไฟซะ Just My Luck (2006)
No! Scampering! No!ห้ามไต่ตามตัว! Ratatouille (2007)
No scampering or scurrying. Understand, Little Chef?ห้ามไต่ตามตัว ห้ามลนลาน เข้าใจไหม? Ratatouille (2007)
Why don't you do yourself a favor-- scamper.ทำไมไม่หาทางเองล่ะ คนเก่ง-- Fire/Water (2007)
Scampering about in a slip is one way to shed old skin.จะพลาดท่าแล้ววิ่งหนี เหมือนว่าคุณผลัดผิวเก่าออก Bonfire of the Vanity (2008)
Mrs Scamperle? Hi, Bruno.Wissen Sie, wo Madame Scamperlé wohnt? Sound and Fury (1988)
Hey, Scamper!Hey ScamperSound and Fury (1988)
Here's a new classmate, Bruno Scamperle.Heute bringe ich euch einen neuen Klassenkameraden mit. Bruno Scamperlé. Sound and Fury (1988)
See ya, Scamper.Also, mach's gut ScamperSound and Fury (1988)
Go, scamper.Los. Scamper. Adios. Chapter 10 (2010)
We'll make sure this is not just some backwoods crackhead who likes to roll glampers.Stellen wir sicher, dass es nicht nur irgendwelche Hinterwäldler-Cracksüchtige sind, die gern Luxuscamper niederwalzen. How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
What the hell's a glamper?Was zum Teufel ist ein LuxuscamperHow to Win Friends and Influence Monsters (2011)
A glamper or two is one thing, but you got to be damn hungry to eat a cat's head. Mm-hmm.Der ein oder andere Luxuscamper ist eine Sache, aber... man muss verdammt hungrig sein, um einen Katzenkopf zu essen. How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Well, howdy, Scamperoo.Gut, howdy, Scamperoo. Lady and the Lamp (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scamperThe boys scampered in all directions at the sight of their teacher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกย[V] run quickly, See also: flee, run away, scamper, Syn. เผ่น, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: พอเห็นเสือเขาก็โกยแนบ, Thai definition: วิ่งหนีไปโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAMPER    S K AE1 M P ER0
SCAMPERED    S K AE1 M P ER0 D
SCAMPERING    S K AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scamper    (v) (s k a1 m p @ r)
scampers    (v) (s k a1 m p @ z)
scampered    (v) (s k a1 m p @ d)
scampering    (v) (s k a1 m p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herumhüpfen | herumhüpfendto scamper | scampering [Add to Longdo]
hetzen | hetzend | gehetzt | hetztto scamper | scampering | scampered | scampers [Add to Longdo]
hüpft herumscampers [Add to Longdo]
hüpfte herumscampered [Add to Longdo]
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒丫子[sā yā zi, ㄙㄚ ㄧㄚ ㄗ˙, ] (dialect) to rush off; to scamper off double-quick; to take to one's heels; to make oneself scarce [Add to Longdo]
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, ] scamper; scurry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top