Search result for

scamped

(101 entries)
(2.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scamped-, *scamped*, scamp, scampe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scamped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scamped*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scamp[SL] เด็กเล็กๆ
scamp[N] เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนขี้โกงที่น่ารัก
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
scampi[N] อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
scamper[VI] รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ), See also: วิ่งเล่นเร็วๆ, Syn. hasten, speed, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush

English-Thai: Nontri Dictionary
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slurred speech; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, clipped; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, scamping; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, slurred; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait. Back off, scamp.ถอยไป ไอ้เบื้อก Blazing Saddles (1974)
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า Pulp Fiction (1994)
I am busy enjoying my adolescence, so scamper off and do the same.พี่ไม่เห็นหรอว่า ฉันกำลังยุ่งกับการเป็นวัยรุ่นอยู่ พี่ก็หัดทำอย่างนี้บ้างสิ 10 Things I Hate About You (1999)
Must be all the exercise I get scampering up and down these stairs like a wee lad.คงเพราะดิฉันขึ้นลงบันไดวันละหลายหน The Time Machine (2002)
No. Little scamps.ช่าย พวกเด็กเปรตนะครับ Love Actually (2003)
Hey, sweetie. You, uh, scamper up that ladder and- and fix that light.เฮ้ ที่รัก เธอ ปีนบันไดนั่นไปซ่อมไฟซะ Just My Luck (2006)
He's such a scamp.เขาซนอย่างกับเด็ก Now You Know (2007)
No! Scampering! No!ห้ามไต่ตามตัว! Ratatouille (2007)
No scampering or scurrying. Understand, Little Chef?ห้ามไต่ตามตัว ห้ามลนลาน เข้าใจไหม? Ratatouille (2007)
Why don't you do yourself a favor-- scamper.ทำไมไม่หาทางเองล่ะ คนเก่ง-- Fire/Water (2007)
You are such a scamp.คุณนี่ทำเป็นเด็กๆ In Buddy's Eyes (2008)
Scampering about in a slip is one way to shed old skin.จะพลาดท่าแล้ววิ่งหนี เหมือนว่าคุณผลัดผิวเก่าออก Bonfire of the Vanity (2008)
Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world.Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world. Gomorrah (2008)
Little scamp.Little scampHot Tub Time Machine (2010)
I took great pleasure never knowing what the scamp would do next.ไม่รู้เลยว่ามันจะทำให้ฉันประหลาดใจกับอุบายของมัน The Tourist (2010)
Is because people know what they're going to get when they go to one-- they're going to get garlic scampi, hot and spicy, lemon and butter.เพราะรู้ว่าแวะไปแล้ว จะเจออะไรไงล่ะ นั่นคือกุ้งกระเทียม กุ้งเผ็ดร้อน กุ้งใส่มะนาวกับเนย Mea Makamae (2011)
If even one of them survives, he's going to scamper off to His Majesty and cry treason...ถ้ามีใครสักคนเล็ดรอดไปหาฝ่าบาท และแจ้งการก่อกบฏล่ะก็ The Princess' Man (2011)
I think I'll go with the garlic scampi this time, huh?ผมคิดว่าตอนนี้ ผมจะกินกุ้งกระเทียม? Pu'olo (2012)
Which, in fact, is basically scampi.ซึ่ง้หมือนกับสแคมปิ Ha'alele (2012)
Scampi special.แสกมปี้ สเปเชียล La O Na Makuahine (2012)
♪ ♪ (rampant scampering away) (chopping)อินกริด ยังมองหาช่องว่างอยู่เหรอ? อืม.. A Moveable Beast (2014)
Big bad Galavan barks the orders, and you scamper around, bringing home dead rabbits, so you might get a little pat on the head?ไอ้ชั่วกาลาแวนตะโกนสั่ง แล้วคุณก็รีบวิ่งไปรอบๆ คาบศพกระต่ายกลับมา แล้วคุณก็ถูกตบที่หัวเบาๆใช่ไหมล่ะ Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
Ι'd be eating up the Ιangoustines you so craved for two days.Ich habe zwei Tage lang Scampis gegessen, die Sie so gerne mochten. Muriel, or the Time of Return (1963)
- Did you like the scampi?- Mochtest Du die Scampi? Is There an Extra Jeannie in the House? (1966)
I'm going to have to ask for two weeks at a rest camp.Ich muss zwei Wochen in einem Erholungscamp beantragen. Monkey Business (1968)
And one scampi desiree.- Und einmal Scampi Desirée. The Money Programme (1972)
Two chicken, one scampi One boeuf with the green salad.Zwei Mal Huhn, einmal Scampi, einmal Boeuf mit grünem Salat. The Money Programme (1972)
Well, this is glamping.Na, das ist schon Luxuscamping. Bloody Friday (1972)
Scampi with anchovies...Scampi mit Sardellen... Roma (1972)
Scampi?- Scampi? Beyond Vengeance (1973)
It wasn't anything like it was in San Antonio, where we did our training.Nichts war wie im Übungscamp in San Antonio. Bite the Bullet (1975)
Franklin Weekend Day Camp!Franklin-Wochenend-TagescampHustle (1975)
Franklin Weekend Day Camp!Franklin-Wochenend-TagescampHustle (1975)
Man (over intercom): ATTENTION. ATTENTION.Alle Männer der 3. Division melden sich... im Trainingscamp der 5. Division. Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
THE 56th COMBAT SUPPORT GROUP WILL DEPART AT 0900 HOURS.Alle Männer der 5. Division melden sich... im Trainingscamp der 6. Division. Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
Name´s Scamp.NameÝs ScampLady and the Lamp (1979)
Well, howdy, Scamperoo.Gut, howdy, Scamperoo. Lady and the Lamp (1979)
Scamp´s never been out all night.ScampÝs gewesen nie aus aller Nacht. Lady and the Lamp (1979)
All right, Scampster.In Ordnung, Scampster. Lady and the Lamp (1979)
Hey, Scampski!Hallo, Scampski! Lady and the Lamp (1979)
Is that it, Scampy?Ist, daá es, Scampy? Lady and the Lamp (1979)
Scamp´s in trouble!ScampÝs in Schwierigkeit! Lady and the Lamp (1979)
And some scampi and garlic.- Ja, und Scampi und Knoblauch. Neighbors (1981)
Pleasure, ma'am but, uh, we're trying to run a training camp here.Mein Vergnügen, aber wir versuchen, hier ein Trainingscamp zu führen. Sudden Death (1983)
But I don't want to go to day camp.Aber ich will nicht in ein Tagescamp gehen. Cujo (1983)
How long were you at camp today?Wie lange waren Sie heute im TrainingscampThe Good Doctor (1985)
They knew each other in Laos. Mr. Hmung was left in one of those terrible prison camps... till my husband was able to get him out just last year.Er saß in einem dieser Gefängniscamps, bis mein Mann ihn letztes Jahr rausbekam. Back in the World (1985)
Our first priority is to cover those bodies establish a new base camp and complete this project.Jetzt müssen wir diese Körper vergraben, ein neues Basiscamp errichten und dieses Projekt beenden. Spies Like Us (1985)
Now, the ring of the training camp has got video cameras. I want you to tap in.Kumpel, auf dem Trainingscamp stehen überall Videokameras. Redemption of a Champion (1986)
Cassoulet de langoustine.Scampipfanne. The Cry of the Owl (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scampThe boys scampered in all directions at the sight of their teacher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกย[V] run quickly, See also: flee, run away, scamper, Syn. เผ่น, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: พอเห็นเสือเขาก็โกยแนบ, Thai definition: วิ่งหนีไปโดยเร็ว
ทุรชน[N] villain, See also: scoundrel, bad person, rascal, rogue, scamp, Syn. ทรชน, คนชั่วร้าย, Ant. คนดี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAMPER    S K AE1 M P ER0
SCAMPERED    S K AE1 M P ER0 D
SCAMPERING    S K AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scamp    (v) (s k a1 m p)
scampi    (n) (s k a1 m p ii)
scamps    (v) (s k a1 m p s)
scamped    (v) (s k a1 m p t)
scamper    (v) (s k a1 m p @ r)
scampers    (v) (s k a1 m p @ z)
scamping    (v) (s k a1 m p i ng)
scampered    (v) (s k a1 m p @ d)
scampering    (v) (s k a1 m p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scampi {pl}scampi [Add to Longdo]
Schuft {m} | Schufte {pl}scamp | scamps [Add to Longdo]
gepfuschtscamped [Add to Longdo]
herumhüpfen | herumhüpfendto scamper | scampering [Add to Longdo]
hetzen | hetzend | gehetzt | hetztto scamper | scampering | scampered | scampers [Add to Longdo]
hüpft herumscampers [Add to Longdo]
hüpfte herumscampered [Add to Longdo]
pfuschen | pfuschend | pfuschtto scamp | scamping | scamps [Add to Longdo]
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
スカンピ[, sukanpi] (n) scampi [Add to Longdo]
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
小坊主[こぼうず, kobouzu] (n) young priest; scamp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒丫子[sā yā zi, ㄙㄚ ㄧㄚ ㄗ˙, ] (dialect) to rush off; to scamper off double-quick; to take to one's heels; to make oneself scarce [Add to Longdo]
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, ] scamper; scurry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top