หรือคุณหมายถึง scabrousneß?
Search result for

scabrousness

(4 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scabrousness-, *scabrousness*, scabrousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scabrousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scabrousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scabrousness[N] ความหยาบคาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlüpfrigkeit {f}scabrousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Scabrousness \Sca"brous*ness\, n.
     The quality of being scabrous.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

scabrousness

 


  

 
scabrousness
  • ความหยาบคาย[Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
scariness, sonorousness, decorousness, laboriousness, scabrous, curiousness, scabbiness, seriousness, crossness, vicariousness, spuriousness, scarceness, scurrilousness, lugubriousness, sacredness, generousness, rigorousness, crassness, grossness, sonorousness's, laboriousness's, curiousness's, scabbiness's, seriousness's, crossness's, vicariousness's, scarceness's, scurrilousness's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
qu'embrumez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top