Search result for

saa

(56 entries)
(1.2287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saa-, *saa*
Possible hiragana form: さあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saaเอสเอเอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก system application architecture เป็นมาตรฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท ไอบีเอ็มเป็นผู้กำหนดไว้ หลายบริษัทเริ่มต้นด้วยการยึดแนวทางนี้ และก็ได้พัฒนาตนเองจนก้าวออกไปได้ไกลกว่ามาตรฐานเดิมมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Meet me at SAAB at 8ไปหาฉันที่ SAAB ตอน 2 ทุ่ม The Guy Was Cool (2004)
What kind of place is SAAB?SAAB นี่เป็นสถานที่แบบไหนหรอ? The Guy Was Cool (2004)
Reynald de Chantillon - pysyt vangittuna siihen saakka.- คนตาย. เรโนลด์ เดอ ชาทีลอน, เจ้าถูกจับแล้ว. Kingdom of Heaven (2005)
Lukuisat - sairastuneet ja puhtaan veden saatavuus.แต่โดยการเตรียมการ, จำนวน, โรคภัยไข้เจ็บ และตัวแปรของกองทัพ. Kingdom of Heaven (2005)
Montako taistelua Jumala voitti muslimeille, - ennen kuin minä saavuin? Ennen kuin -มีสงครามกี่ครั้งที่พระเจ้าชนะก่อนที่ข้ามา ? Kingdom of Heaven (2005)
Jos jätän armeijan Guyn haltuun, - hän saa vallan sisarestani, - ja julistaa sodan muslimeille.ถ้าข้าปล่อยให้กีย์คุมกองทัพ, เขาจะยึดอำนาจ ผ่านพี่ของข้าและทำสงครามกับพวกมุสลิม. Kingdom of Heaven (2005)
Jos minä saan ritarisi - sinä saat vaimosi.ถ้าข้าได้ค้างคืนกับเจ้า, เจ้าจะได้ภรรยา. Kingdom of Heaven (2005)
Sitten minä saan kunnian, Tiberias. Sinulla oil oma kunnian aikasi, vuosia sitten.- แล้วเราจะมีชัยชนะ, ไทบิเรียส. Kingdom of Heaven (2005)
He lopettavat vain välttääkseen osumasta omiin saartotorneihinsa.เมื่อพวกเขาถล่มกำแพง, พวกเขาจะหยุดยิงตอนที่เคลื่อนหอคอยเข้ามา Kingdom of Heaven (2005)
Niitä saattaa olla sata jäljellä. Saladin ei tunne armoa.- มันอาจเป็นแบบนี้อีก 100วัน. Kingdom of Heaven (2005)
Saada heidät tarjoamaan sopimusta. - Mikä sopimus?- บีบให้เขาต้องยื่นข้อเสนอ. Kingdom of Heaven (2005)
Joka ainoa Jerusalemissa saa miehet hulluiksi.สิ่งสุดท้ายในเยรูซาเล็มที่ทำให้คนบ้าคลั่ง. Kingdom of Heaven (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton

CMU English Pronouncing Dictionary
SAAB    S AA1 B
SAAD    S AA1 D
SAAL    S AA1 L
SAAM    S AA1 M
SAAR    S AA1 R
SAARI    S AA1 R IY0
SAAB'S    S AA1 B Z
SAATCHI    S AA1 CH IY0
SAARINEN    S AA1 R AH0 N AH0 N
SAARINEN    S AH0 R IY1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Saab    (n) (s a1 b)
Saatchi    (n) (s a1 t ch ii)
Saavedra    (n) (s aa1 v e d r @)
Saarbrucken    (n) (z aa1 b r u k @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
さあ[さあ, saa] เอาล่ะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzertsaal(n) |der, pl. Konzertsäle| ห้องแสดงคอนเสิร์ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saal {m} | Säle {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Saatbeet {n}seedbed [Add to Longdo]
Saatgut {n}; Samen {m}seed; seeds [Add to Longdo]
Saatkartoffel {f}seed potato [Add to Longdo]
Saatkorn {n}seedcorn [Add to Longdo]
Saatzeit {f}seed-time [Add to Longdo]
Saatgans {f} [ornith.]Bean Goose (Anser fabalis) [Add to Longdo]
Saatkrähe {f} [ornith.]Rook (Corvus frugilegus) [Add to Longdo]
Saarland {n}Saarland [Add to Longdo]
Saarbrücken (Stadt in Deutschland)Saarbrücken (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
さあ[, saa] (conj,int) come; come now; (P) [Add to Longdo]
さあさあ[, saasaa] (int) come; come now [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
システムアプリケーションアーキテクチャ[, shisutemuapurike-shon'a-kitekucha] (n) {comp} System Application Architecture; SAA [Add to Longdo]
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
暑さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 暑気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨博[Sà bó, ㄙㄚˋ ㄅㄛˊ, / ] Saab [Add to Longdo]
萨尔[Sà ěr, ㄙㄚˋ ㄦˇ, / ] Saarland [Add to Longdo]
萨尔布吕肯[Sà ěr bù lǚ kěn, ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄌㄩˇ ㄎㄣˇ, / ] Saarbrücken [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAA
     Standard Application Architecture (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAA
     Standards Association of Australia (org., Australia)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top