Search result for

rzen

(144 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rzen-, *rzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pain!SchmerzenMcCabe & Mrs. Miller (1971)
Pain?SchmerzenMy Sister's Keeper (2009)
No candles.- Keine KerzenThe Mermaid Theory (2010)
Shot!- KurzenLittle Mustachioed Shit (2014)
"der holle rache kocht in meinem herzen,""der holle rache kocht in meinem herzen," You've Got Yale! (2009)
The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born.The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born. Hot Tub Time Machine (2010)
You might as well be a night maid at the Schwarzenegger house.เธออาจจะเป็น แม่บ้านกลางคืนของอาร์โน ชวาซีเนกเกอร์ Pilot (2011)
Wex and Urzen;เว็กซ์ เออร์เซ็น Valar Morghulis (2012)
Arnold-fucking-Schwarzenegger, am I right?อาร์โน ชวาทชเนเกอร์ ผมพอดูเหมือนมั้ย Pain & Gain (2013)
Arnold Schwarzen- whatever-his-name is comes to your door and asks if you're Sarah Connor, you say "no."อาร์โนลด์ ชวาลเซน.. ชื่อประมาณนั้นแหละ มาเคาะประตูบ้าน และถามว่าคุณใช่ ซาร่าห์ คอร์เนอร์หรือเปล่า Endgame (2013)
He's the Schwarzenegger. I'm the DeVito.เขาเป็น Schwarzenegger ผมเป็น DeVito Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
To fuck Arnold Schwarzenegger.ไปอึ๊บกับ อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ The Ten (2007)
So you're saying Arnold Schwarzenegger'sงั้นแม่ต้องการจะบอกว่า อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ The Ten (2007)
The incomparable Arnold Schwarzenegger.หาที่เปรียบไม่ได้ อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ The Ten (2007)
Mom, that's not Arnold Schwarzenegger.แม่ครับ นั่นไม่ใช่ อาร์โนลด์ ซักหน่อย The Ten (2007)
You know who he is, Arnold Schwarzenegger.ลูกก็รู้ว่าใคร อาร์โนลด์ ชวาเซเนเกอร์ The Ten (2007)
That Arnold Schwarzenegger can sayสิ่งที่อาร์โนลด์สามารถพูดได้ The Ten (2007)
Mom, was the real Arnold Schwarzeneggerแม่ครับ อาร์โนลด์ตัวจริง The Ten (2007)
It wasn't Arnold Schwarzenegger.มันไม่ใช่ อาร์โนลด์ ชวาเซเนเกอร์หรอก The Ten (2007)
23 infantry troopers,16 snipers,seven heavy gunners,four demolitions experts, and enough ammunition to orbit arnold schwarzenegger.50 gamers,one call,all ready for battle.23 พลทหาร,16 พลซุ่มยิง,7 พลปืน และระเบิดจำนวนมากพอที่จะเหมือนอาร์โนลด์ เราพร้อมกับศึกนี้แล้ว Chuck Versus the First Date (2008)
Your compound is currently surrounded by 23 infantry troopers, 16 snipers,seven heavy gunners,four demolitions experts, and enough ammunition to orbit arnold schwarzenegger.พวกของคุณกำลังถูกล้อมด้วย กองทหารราบ23หน่วย นักแม่นปืน16หน่วย เฮวี่ กันเนอร์ 7หน่วย และ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบิดอีก4หน่วย และมีกระสุนพอที่จะล้อม อาโนวได้ Chuck Versus the First Date (2008)
Do you have a wrench around here? - Wench? Wench?Schürzenzipfel? Unidentified Flying Oddball (1979)
- Next room. The man's got growing pains.- Wachstumsschmerzen, nebenan. Unidentified Flying Oddball (1979)
Thou jests!- Beliebt Ihr zu scherzenUnidentified Flying Oddball (1979)
You fucking black bastard!Ihr dreckigen, schwarzen Bastarde! The Wanderers (1979)
- I hate candles!- Ich hasse KerzenThe Incredible Kung Fu Master (1979)
You want to wish me a happy new year?Also, was ist es denn? Liegt dir das Wohlergehen eines Bettlers am HerzenKnockabout (1979)
Short as it is.Von der so kurzen Liebe... Nightmares (1979)
- Take No notice.- Nimm's dir nicht zu HerzenNightmares (1979)
Your friends, as it turns out, are suspected of belonging to a clandestine organisation... planning the overthrow of our Emperor ruling here by the grace of God and they mean anarchy.Eure Kollegen werden verdächtigt, einem illegalen Verein anzugehören, der sich zum Ziel setzt, den von Gottes Gnaden herrschenden Kaiser zu stürzen und eine Anarchie herbeizuführen. Nightmares (1979)
My former students so close to my heart!Liebe ehemalige meinem Herzen nahe Zöglinge. Nightmares (1979)
Let not the sorrow of departure poison your hearts!Die Wehmut des Abschiedes soll unsere Herzen nicht vergiften. Nightmares (1979)
Oh, yes, I am a true moralist.Oh ja, tief in meinem Herzen bin ich ein echter Moralist. Caligula (1979)
- Warm, no pain, just drifting away.- Warm. Keine Schmerzen. Man schwebt einfach davon. Caligula (1979)
Hairy nipples.Haare auf den BrustwarzenCaligula (1979)
I had you all sing and cheer, but now she's going to blow out the candles so let's have a big cheer!Ihr habt ihr schon gratuliert, aber jetzt bläst sie die Kerzen aus und ihr müsst sie anfeuern. Don't Go Near the Park (1979)
You Okay?Hast du SchmerzenDon't Go Near the Park (1979)
- I feel a pain in my chest!- Ich habe Schmerzen in der Brust! Terror Express (1980)
You have always taught me to love him, and his noble virtues are dear to your heart. Your contradictory command shall never turn me against him!Den du zu lieben stets mich gelehrt der in hehrer Tugend dem Herzen dir teuer gegen ihn zwingt mich nimmer dein zwiespältig Wort! Die Walküre (1980)
Did I rear you to be bold and ride into battle, did I make your hearts hard and harsh so that you wild ones now weep and whine when my wrath punishes perfidy?Erzog ich euch kühn, zum Kampfe zu ziehn schuf ich die Herzen euch hart und scharf daß ihr Wilden nun weint und greint‚ wenn mein Grimm eine Treulose straft? Die Walküre (1980)
when burning woe had broken my heart, when direst need had roused my wrath, and for love of the world I dammed up the love in my heart?So leicht wähntest du Wonne des Herzens erworben wo brennend Weh in das Herz mir brach wo gräßliche Not den Grimm mir schuf, einer Welt zuliebe der Liebe Quell im gequälten Herzen zu hemmen? Die Walküre (1980)
While in torment I had turned against myself, goaded to fury by the frustration of impotence, driven by angry longing to the dread decision to end my interminable sorrow in the ruins of my own world, then blissful delight was sweetly enfolding you.Wo gegen mich selber ich sehrend mich wandte aus Ohnmachtsschmerzen schäumend ich aufschoß wütender Sehnsucht sengender Wunsch den schrecklichen Willen mir schuf in den Trümmern der eignen Welt meine ew'ge Trauer zu enden Die Walküre (1980)
Gave them a matching set of headaches they'll be talking about forever.Sie werden nur einige Tage lang Kopfschmerzen haben. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
When people were burned at the stake for practicing black magic.Als man Menschen auf Scheiterhaufen verbrannte wegen Ausübung der schwarzen Magie. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Although they bring us distressing news.Aber sie bringen bestürzende Nachrichten. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Towards the large population center.In Richtung des Einwohnerzentrums. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Oh, what a headache.Was für KopfschmerzenThe Return of Starbuck (1980)
WOLFMAN: Are you kidding?Sie scherzenThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
That is a small consolation: We are going to crash:Ein geringer Trost, wir werden anstürzenThe Return of Starbuck (1980)
Headache.KopfschmerzenThe Return of Starbuck (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
KORZENIEWSKI    K ER0 Z IH2 N IY0 EH1 F S K IY0
KORZENIEWSKI    K AO2 R Z AH0 N UW1 F S K IY0
SCHWARZENEGGER    SH W AO1 R Z AH0 N EY2 G ER0
SCHWARZENEGGER'S    SH W AO1 R Z AH0 N EY2 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Schwarzenegger    (n) (sh w oo1 t z e n ei g @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
verkürzen(vt) |verkürzte, hat verkürzt| ทำให้สั้นลง, See also: Syn: abkürzen, Ant: verlängern

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
verscherzen (vt) |verscherzte, hat verscherzt|

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzen {pl}ache [Add to Longdo]
Atrium {n}; Vorhof des Herzens [anat.]atrium [Add to Longdo]
Brustwarze {f} | Brustwarzen {pl}nipple | nipples [Add to Longdo]
Brustwarze {f} | Brustwarzen {pl}teat | teats [Add to Longdo]
Erzengel {m}archangel [Add to Longdo]
Frauenjäger {m}; Schürzenjäger {m} | Frauenjäger {pl}; Schürzenjäger {pl}womanizer | womanizers [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Herzensbrecher {m}heart-breaker [Add to Longdo]
Herzensbrecher {m}amorist; ladykiller [Add to Longdo]
Herzensgüte {f}kindheartedness [Add to Longdo]
Herzenswunsch {m} | nach Herzenslust | ihr Herzenswunschheart's desire | to the top of one's bent | her fondest wish [Add to Longdo]
Ingwer {m} | mit Ingwer würzend | mit Ingwer gewürztginger | gingering | gingered [Add to Longdo]
Kerze {f} | Kerzen {pl}candle | candles [Add to Longdo]
Kerzenhalter {m}; Kerzenständer {m}candlestick [Add to Longdo]
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder [Add to Longdo]
Kerzenlicht {n} | Kerzenlichter {pl}candlelight | candlelights [Add to Longdo]
Kittelschürze {f} | Kittelschürzen {pl}overall; apron dress | apron dresses [Add to Longdo]
Kopfschmerz {m} | Kopfschmerzen {pl} | rasende Kopfschmerzenheadache | headaches | splitting headache [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Ausgabe {f}; Aufwand {m}; Unkosten {pl}; Spesen {pl} | Kosten {pl}; Ausgaben {pl}; Aufwendungen {pl}; Auslagen {pl} | auf Kosten von | laufende Kosten; laufende Ausgaben | abzugsfähige Ausgaben; Spesen | rasant steigende Kosten | verrechnete Kosten | kleine Auslagen | mit großen Kosten | zu enormen Kosten | sich in Unkosten stürzenexpense; cost | expenses | at the expense of | current expenses; running costs | allowable expenses | soaring costs | allocated costs | petty expenses | at great expense | at vast expense | to go to expense [Add to Longdo]
Kulturzentrum {n}arts centre; cultural centre [Add to Longdo]
Leibschmerzen {pl}; Magenschmerzen {pl}abdominal pain; stomach ache [Add to Longdo]
rzenbecher {m}snowflake [Add to Longdo]
den schwarzen Peter weitergebento pass the buck [Add to Longdo]
Prozent {n}; Perzentil {n}percentile [Add to Longdo]
Reduktionsabschuss {m}; Erlegen {n} überschüssiger Tierbestände; Ausmerzen {n}cull [Add to Longdo]
Schmerz {m} | Schmerzen {pl} | rasende Schmerzenpain | pains | racking pains [Add to Longdo]
Schmerz {m} | Schmerzen {pl} | Schmerzen haben | Schmerzen bereiten; weh tun | von Schmerzen geplagtpang | pangs | to be in pain | to give pain | racked with pain [Add to Longdo]
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.] [Add to Longdo]
Schmerzensschrei {m} | Schmerzensschreie {pl}cry of pain | cries of pain [Add to Longdo]
Schmerzensschrei {m}shout of pain [Add to Longdo]
Schürze {f} | Schürzen {pl} | sich eine Schürze umbindenapron | aprons | to put an apron on [Add to Longdo]
Schürzenband {n}apron string [Add to Longdo]
Schürzenjäger {m}philanderer [Add to Longdo]
Schürzenlatz {m}bib [Add to Longdo]
Schwärzen {n}blacking [Add to Longdo]
Schwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarzeblack | blacks [Add to Longdo]
Streifblick {m}; kurzer Blick | Streifblicke {pl} | einen kurzen Blick auf etw. werfenglance | glances | to take a quick glance at sth.; to have a quick glance at sth. [Add to Longdo]
Stummel {m} (Bleistift-; Kerzen-)stub [Add to Longdo]
Sturz {m}; jäher Sturz; Herabstürzen {n}precipitation [Add to Longdo]
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
Wachskerze {f} | Wachskerzen {pl}wax candle | wax candles [Add to Longdo]
Warze {f} | Warzen {pl}wart | warts [Add to Longdo]
Warzenmelone {f}cantaloupe [Add to Longdo]
Würze {f} | Würzen {pl}seasoning | seasonings [Add to Longdo]
Zahnschmerz {m} | Zahnschmerzen {pl} | höllische Zahnschmerzentoothache | toothaches | the devil of toothache [Add to Longdo]
abfallen; sinken; stürzen; herunterfallen; herunterstürzen | abfallend | abgefallento fall off | falling off | fallen off [Add to Longdo]
abkürzen; verkürzen; kürzen | abkürzend; verkürzend; kürzend | abgekürzt; verkürzt; gekürztto abbreviate | abbreviating | abbreviated [Add to Longdo]
abkürzento cut short [Add to Longdo]
abkürzen; verkürzen | abkürzend; verkürzend | abgekürzt; verkürztto shorten | shortening | shortened [Add to Longdo]
abkürzendabbreviatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
真鰈[まがれい;マガレイ, magarei ; magarei] (n) brown sole (Pleuronectes herzensteini) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施瓦辛格[Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003, #39,743 [Add to Longdo]
阿诺[Ā nuò, ㄚ ㄋㄨㄛˋ, / ] Arnold (name); refers to Arnold Schwarzenegger 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格, #66,660 [Add to Longdo]
史瓦辛格[Shǐ wǎ xīn gé, ㄕˇ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger; also written 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格, #432,535 [Add to Longdo]
阿诺・施瓦辛格[Ā nuò, ㄚ ㄋㄨㄛˋ· Shi1 wa3 xin1 ge2, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003; also written 阿諾德·施瓦辛格|阿诺德·施瓦辛格 [Add to Longdo]
阿诺德・施瓦辛格[Ā nuò dé, ㄚ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄜˊ· Shi1 wa3 xin1 ge2, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
倒す[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
倒閣[とうかく, toukaku] eine_Regierung_stuerzen [Add to Longdo]
傷む[いたむ, itamu] -schmerzen [Add to Longdo]
崩れる[くずれる, kuzureru] zusammenbrechen, zusammenfallen, zusammenstuerzen, zerfallen [Add to Longdo]
念願[ねんがん, nengan] innigster_Wunsch, Herzenswunsch [Add to Longdo]
慌てる[あわてる, awateru] sich_uebereilen, sich_ueberstuerzen, verwirrt_werden, verlegen_werden [Add to Longdo]
慰謝料[いしゃりょう, isharyou] Schmerzensgeld [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる, tawamureru] -spielen, -scherzen, -flirten [Add to Longdo]
本心[ほんしん, honshin] im_Herzen, wahre_Absicht [Add to Longdo]
染みる[しみる, shimiru] einsickern, angesteckt_werden, schmerzen [Add to Longdo]
気軽[きがる, kigaru] leichten_Herzens, sorglos, heiter [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] verringern, kuerzen [Add to Longdo]
満喫[まんきつ, mankitsu] genug_haben, nach_Herzenslust_essen_und_trinken, geniessen [Add to Longdo]
病苦[びょうく, byouku] Schmerzen_einer_Krankheit, Qualen_einer_Krankheit [Add to Longdo]
痛む[いたむ, itamu] Schmerzen_haben, wehtun, beschaedigt_werden, verletzt_werden [Add to Longdo]
端折る[はしょる, hashoru] aufkrempeln, weglassen, abkuerzen [Add to Longdo]
[とく, toku] ERNSTHAFT, VON HERZEN [Add to Longdo]
縮める[ちじめる, chijimeru] kuerzen, verkuerzen [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] Lunge_und_Leber, Herzensgrund [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] Qual, Schmerzen, Leiden [Add to Longdo]
衷心[ちゅうしん, chuushin] Herzensgrund, Innere_des_Herzens [Add to Longdo]
覆す[くつがえす, kutsugaesu] stuerzen, zu_Fall_bringen [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] stuerzen, umfallen, umkippen [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] eng_stellen, zusammenruecken, kuerzne, verkuerzen [Add to Longdo]
謹んで[つつしんで, tsutsushinde] mit_Hochachtung, von_Herzen [Add to Longdo]
頭痛[ずつう, zutsuu] Kopfschmerzen [Add to Longdo]
頻々[ひんぴん, hinpin] haeufig, sehr_oft, in_kurzen_Abstaenden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top