Search result for

rugge

(50 entries)
(0.8936 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rugge-, *rugge*
Possible hiragana form: るっげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rugged[ADJ] ขรุขระ, See also: ตะปุ่มตะป่ำ, Syn. rocky, rough, uneven, Ant. smooth
rugged[ADJ] ห้าวหาญ, See also: โผงผาง, ดุดัน, Syn. rough-hewn, strong-featured
rugged[ADJ] เข้มแข็ง, See also: ทนทาน, Syn. strong, sturdy, tough
rugger[N] กีฬารักบี้
ruggedly[ADV] อย่างหยาบคาย
ruggedness[N] ความหยาบคาย, Syn. asperity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
rugger(รัก'เกอะ) n. กีฬารักบี้, Syn. Rugby

English-Thai: Nontri Dictionary
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rugged individualismปัจเจกนิยมตกขอบ, ปัจเจกนิยมแบบไม่พึ่งใคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่ First Blood (1982)
- We're in rugged terrain.- เราอยู่ตรงภูมิประเทศที่มีหินขรุขระ Mr. Monk and the Game Show (2004)
This is my rugged terrain face.- นี่ทำให้สีหน้าผมขรุขระตามไปด้วย Mr. Monk and the Game Show (2004)
Because beneath this rugged exterior... there beats a sensitive soul.เห็นหน้าโหดๆ แบบนี้... ข้างในอ่อนไหวนะคร้าบ Imagine Me & You (2005)
Now, here on this rugged patch of earth called Plataea Xerxes' hordes face obliteration!มันจักขนพองสยองเกล้า ความเย็นเฉียบเกาะกุมดวงใจ 300 (2006)
[# The Old Rugged Cross]ไม่เป็นไรครับ. Bridge to Terabithia (2007)
I only got this far on charm and my rugged good looks.I only got this far on charm and my rugged good looks. Planet 51 (2009)
Thank you, first of all, but do you mean "Cute" in, like, a rugged, kind of handsomely "Cute"?ก็ ขอบคุณนะ แต่เธอหมายถึง น่ารักแบบห้าวๆ แบบน่ารักแบบหล่อๆ Alpha and Omega (2010)
I am rather rugged...ผมค่อนข้างอึดน่ะ Great and Unfortunate Things (2010)
Ah, of course you do. It sounds rugged.อ้าแน่นอนล่ะ มันฟังเพราะกว่า Better Angels (2010)
Castle. I really am ruggedly handsome, aren't I?ผมนี่ก็โคตรหล่อเลยจริงไหม A Deadly Affair (2010)
He really is ruggedly handsome.จริงๆเขาก็โคตรหล่อเหมือนกันนะ A Deadly Affair (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruggeThey climbed the rugged north face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สม่ำเสมอ[ADJ] rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven   FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
RUGGED    R AH1 G AH0 D
RUGGERI    R UW0 JH EH1 R IY0
RUGGEDLY    R AH1 G AH0 D L IY0
RUGGERIO    R UW0 JH EH1 R IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rugged    (j) (r uh1 g i d)
rugger    (n) (r uh1 g @ r)
ruggedly    (a) (r uh1 g i d l ii)
ruggedness    (n) (r uh1 g i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつごつ[, gotsugotsu] (adv,n,vs) (on-mim) rugged; scraggy; angular [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
ラガー[, raga-] (n) rugger; (P) [Add to Longdo]
ラガーマン[, raga-man] (n) rugger man [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
峨峨;峨々[がが, gaga] (adj-t) rugged (e.g. mountains) [Add to Longdo]
詰屈した[きっくつした, kikkutsushita] (adj-f) rugged [Add to Longdo]
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P) [Add to Longdo]
峻峰[しゅんぽう, shunpou] (n) (See 峻嶺) steep peak; steep ridge; high rugged mountain [Add to Longdo]
峻嶺[しゅんれい, shunrei] (n) steep peak; steep ridge; high rugged mountain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崎岖[qí qū, ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] rugged [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] rugged [Add to Longdo]
结实[jiē shi, ㄐㄧㄝ ㄕ˙, / ] rugged; sturdy [Add to Longdo]
[pō, ㄆㄛ, ] rugged; uneven [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top