Search result for

room

(149 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -room-, *room*
Possible hiragana form: ろおん
English-Thai: Longdo Dictionary
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
room[N] ที่ว่าง, See also: ช่องว่าง, เนื้อที่, Syn. area, space
room[N] ห้อง, See also: ที่พัก, Syn. accommodation, chamber
room[N] คนที่อยู่ในห้อง
room[N] โอกาส, See also: ลู่ทาง, ช่องทาง, Syn. chance, opportunity, scope
room[VI] พักอาศัย
roomy[ADJ] กว้าง, See also: กว้างใหญ่, Syn. spacious, extensive, ample
roomer[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พัก, Syn. lodger, dweller
roomful[ADJ] เต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งของ, See also: ซึ่งไม่มีที่ว่าง
roommate[N] เพื่อนร่วมห้อง, See also: ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
room with[PHRV] พักกับ, See also: อยู่กับ, Syn. lodge with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
room(รูม) n. ห้อง,ที่ว่าง,ที่พัก,ช่องว่าง,เนื้อที่,โอกาส,, See also: rooms n. ที่พักอาศัย,คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่,พัก,พักอาศัย,อยู่ vt. ขอให้พัก,ขอให้พักอาศัย, Syn. cubicle,chamber
room and boardn. ที่พักอาศัยและอาหาร
roommate(รูม'เมท) n. ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
roomy(รูม'มี,รู'มี) adj. มีห้องกว้าง,มีห้องใหญ่มีเนื้อที่มาก,ใหญ่,กว้าง, See also: roomily adv. roominess n., Syn. commodious
anteroom(แอน' ทีรูม) n. ห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
ball roomn. ห้องเต้นรำ
barroom(บาร์'รูม) n. ห้องหรือสถานที่ที่มีการบริการเหล้า
bathroomn. ห้องน้ำ, Syn. bath
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
room(n) ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก
roomer(n) ผู้อาศัย,คนเช่าห้อง
roommate(n) เพื่อนร่วมห้อง
roomy(adj) ใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
anteroom(n) ห้องเฉลียง
ballroom(n) ห้องเต้นรำ,ห้องบอลรูม
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bedroom(n) ห้องนอน
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
broom(n) ไม้กวาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
room air conditionerเครื่องปรับอากาศติดห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room dew pointจุดน้ำค้างห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room temperatureอุณหภูมิห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room thermostatเทอร์มอสแตตในห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room, birth; room, deliveryห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, delivery; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, labor; room, labour; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, labour; room, labor; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, operatingห้องผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, predelivery; room, labor; room, labourห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Room and Pillar อุโมงค์ห้องและเสาหิน
เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่ชั้นแร่วางตัวค่อน ข้างราบ หนา และมีขนาดใหญ่ โดยการเปิดอุโมงค์แล้ว ปล่อยเสาหินค้ำไว้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Room layout (Dwellings)การวางผังห้อง (ที่อยู่อาศัย) [TU Subject Heading]
Roomsห้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be waiting in my room in one hour.ชั้นจะไปรอที่ห้องชั้น เจอกันในอีก ชม. Chuck in Real Life (2008)
I have to order room service for my daughter.ฉันต้องสั่งรูมเซอร์วิสให้ลูกสาวของฉัน There Might be Blood (2008)
I-i think you need to look in her room.ผม-ผมคิดว่าพ่อคงอยากไปดูในห้องเธอนะ There Might be Blood (2008)
You know, I don't think I'd still be alive if I was sitting across anyone else in that room.และเท่าที่ทราบ คงไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเมื่อวานอีกแล รู้มั๊ย ฉันไม่คิดว่าจะรอดจากที่นั่น Committed (2008)
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.ฉันเพิ่งรู้ว่าเลขาของเล็กซ์ สามารถมองเห็นฝุ่นข้ามห้องได้ Odyssey (2008)
That's kind of a big diamond elephant in the room, don't you think?มันเป็นแบบเพชรรูปช้างตัวใหญ่ในห้อง คุณคงไม่คิดใช่ไหม? Odyssey (2008)
So, are you gonna be starting down in the mail room?คุณเริ่มทำงานในห้องส่งเอกสารหรือ? Odyssey (2008)
Secure this room and get ready to move.คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย Dead Space: Downfall (2008)
There's a store room down the hall.จากห้องเก็บของข้างล่างฮอล Dead Space: Downfall (2008)
Do i have to be in the same room as him?แล้วนี่ฉัน/Nต้องอยู่ห้ิองเดียวกับเขาเหรอ? Not Cancer (2008)
Where they go around the room And cry about who's dead.ที่ซึ่งพวกเขาเดินไปรอบๆห้อง และครำ่ครวญว่าใครตาย Not Cancer (2008)
Friends allow you to not sit in a room by yourself.เพื่อนอนุญาตให้นาย ไม่ต้องนั่งในห้องด้วยตนเอง Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
room10 people were packed into the small room.
roomA bad smell permeated the room.
roomAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
roomA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
roomA cat dashed out of the room.
roomActually, the present method has plenty of room for improvement.
roomActually, this method has plenty of room for improvement.
roomA few years ago our room had little furniture in it.
roomAfter a while, the man came into the room.
roomAfter dinner we all went into the drawing room.
roomAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
roomAfter the room is tidied up she went out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมห้อง[N] room-mate, See also: flatmate, Syn. เพื่อนร่วมชั้น, Example: บริเวณนี้เคยหนีแม่มาหาลูกพุทราป่ากับเพื่อนร่วมห้องเป็นประจำ, Count unit: คน
ห้อง[CLAS] room, See also: chamber, Example: ภายในศูนย์ศิลปะแห่งนี้มีห้องเล็กๆ ประมาณ 200 ห้อง ให้ศิลปินเช่าเป็นห้องทำงาน, Thai definition: ลักษณนามของส่วนของเรือนหรือตึกที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ
ห้อง[N] room, See also: chamber, flat, apartment, set of rooms, Example: การทำงานในห้องแอร์ของสำนักงาน จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง และมีการเวียนหัวบ่อยๆ เพราะมีการหมุนเวียนอากาศเฉพาะแต่ในห้องแคบๆ เท่านั้น, Thai definition: ส่วนของเรือน หรือตึกเป็นต้นที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ
ผนังห้อง[N] room wall, See also: partition, Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง, Example: เขากระถดตัวเข้าไปนั่งพิงผนังห้องยืดเท้าไปข้างหน้า, Count unit: ด้าน, Thai definition: ฝาห้องที่ก่ออิฐถือปูน
อากาศธาตุ[N] space, See also: room, Syn. ที่ว่างเปล่า, ที่ว่าง
พื้นห้อง[N] floor, See also: room floor, Example: เพื่อป้องกันความยุ่งยากจากแมลง ให้ใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำมันสน รองพื้นตู้ที่ติดกับพื้นห้องเอาไว้โดยรอบ จะทำให้ตัวแมลงหนีไป
ห้องหับ[N] chamber, See also: room, Syn. ห้อง, Example: พวกหัวขโมยงัดแงะบ้านช่องห้องหับเกือบทุกห้อง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของเรือนหรือตึกที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: space ; room   
ชั้นเรียน[n.] (chan rīen) EN: classroom ; class   FR: classe [f]
โชว์รูม[n.] (chōrūm) EN: showroom   FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēm pī yøng) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,   
เห็ดฟาง[n. exp.] (het fāng) EN: rice straw mushroom ; straw mushroom   
เห็ดแห้ง[n. exp.] (het haēng) EN: dried mushrooms   
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
เห็ดหูหนูสีน้ำตาล [n. exp.] (het hūnū sī nāmtān) EN: Jew's Ear Mushroom   
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem thøng) EN: Golden Needle Mushroom   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROOM    R UW1 M
ROOMS    R UW1 M Z
ROOMY    R UW1 M IY0
ROOME    R UW1 M
ROOM'S    R UW1 M Z
ROOMFUL    R UW1 M F UH2 L
ROOMIER    R UW1 M IY0 ER0
ROOMING    R UW1 M IH0 NG
ROOMMATE    R UW1 M EY2 T
ROOMMATES    R UW1 M EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
room    (v) (r uu1 m)
rooms    (v) (r uu1 m z)
roomy    (j) (r uu1 m ii)
roomed    (v) (r uu1 m d)
roomer    (n) (r uu1 m @ r)
roomers    (n) (r uu1 m @ z)
roomful    (n) (r uu1 m f u l)
roomier    (j) (r uu1 m i@ r)
roomily    (a) (r uu1 m i l ii)
rooming    (v) (r uu1 m i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ห้อง English: room

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelass {n} | Gelasse {pl}room | rooms [Add to Longdo]
Handlungsspielraum {m}room for manoeuvre; room for maneuver [Am.] [Add to Longdo]
Innenraum {m}; Platz im Innernroom inside [Add to Longdo]
Raum {m}; Platz {m} | Räume {pl}room | rooms [Add to Longdo]
Raumbeleuchtung {f}room lighting [Add to Longdo]
Raumbuch {n}room book [Add to Longdo]
Raumdatenerfassungsliste {f}room data records [Add to Longdo]
Raumgeräuschpegel {m}room noise [Add to Longdo]
Raumluftzustand {m}room air condition [Add to Longdo]
Raumteiler {m}room divider [Add to Longdo]
Raumtemperatur {m}room temperature [Add to Longdo]
Raumthermostat {m}room thermostat [Add to Longdo]
Stubenkamerad {m}room mate [Add to Longdo]
Zimmersuche {f}room hunting [Add to Longdo]
Zimmerkellnerin {f}room waitress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
お部屋;御部屋[おへや, oheya] (n) (hon) (pol) (See 部屋・1) room [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
ご不浄;御不浄[ごふじょう, gofujou] (n) (pol) (See 不浄) bathroom [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, ] room; surname Fang, #528 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] room, #1,608 [Add to Longdo]
房间[fáng jiān, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] room, #2,255 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] room; universe, #5,260 [Add to Longdo]
居室[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, ] room; apartment, #11,375 [Add to Longdo]
室友[shì yǒu, ㄕˋ ㄧㄡˇ, ] roommate, #15,201 [Add to Longdo]
室温[shì wēn, ㄕˋ ㄨㄣ, / ] room temperature, #16,618 [Add to Longdo]
常温[cháng wēn, ㄔㄤˊ ㄨㄣ, / ] room temperature; ordinary temperatures, #26,467 [Add to Longdo]
房室[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, ] room, #28,791 [Add to Longdo]
留余地[liú yú dì, ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] room for maneuver; to leave a margin for error, #69,773 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャットルーム[ちゃっとるーむ, chattoru-mu] chat room [Add to Longdo]
空間[くうかん, kuukan] space, room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Room \Room\ (r[=oo]m), n. [OE. roum, rum, space, AS. r[=u]m;
   akin to OS., OFries. & Icel. r[=u]m, D. ruim, G. raum, OHG.
   r[=u]m, Sw. & Dan. rum, Goth. r[=u]ms, and to AS. r[=u]m,
   adj., spacious, D. ruim, Icel. r[=u]mr, Goth. r[=u]ms; and
   prob. to L. rus country (cf. {Rural}), Zend rava[.n]h wide,
   free, open, ravan a plain.]
   1. Unobstructed spase; space which may be occupied by or
    devoted to any object; compass; extent of place, great or
    small; as, there is not room for a house; the table takes
    up too much room.
    [1913 Webster]
 
       Lord, it is done as thou hast commanded, and yet
       there is room.            --Luke xiv.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       There was no room for them in the inn. --Luke ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular portion of space appropriated for occupancy;
    a place to sit, stand, or lie; a seat.
    [1913 Webster]
 
       If he have but twelve pence in his purse, he will
       give it for the best room in a playhouse.
                          --Overbury.
    [1913 Webster]
 
       When thou art bidden of any man to a wedding, sit
       not down in the highest room.     --Luke xiv. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. Especially, space in a building or ship inclosed or set
    apart by a partition; an apartment or chamber.
    [1913 Webster]
 
       I found the prince in the next room. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Place or position in society; office; rank; post; station;
    also, a place or station once belonging to, or occupied
    by, another, and vacated. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he heard that Archelaus did reign in Judea in
       the room of his father Herod.     --Matt. ii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       Neither that I look for a higher room in heaven.
                          --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       Let Bianca take her sister's room.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Possibility of admission; ability to admit; opportunity to
    act; fit occasion; as, to leave room for hope.
    [1913 Webster]
 
       There was no prince in the empire who had room for
       such an alliance.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Room and space} (Shipbuilding), the distance from one side
    of a rib to the corresponding side of the next rib; space
    being the distance between two ribs, in the clear, and
    room the width of a rib.
 
   {To give room}, to withdraw; to leave or provide space
    unoccupied for others to pass or to be seated.
 
   {To make room}, to open a space, way, or passage; to remove
    obstructions; to give room.
    [1913 Webster]
 
       Make room, and let him stand before our face.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Space; compass; scope; latitude.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Room \Room\, v. i. [imp. & p. p. {Roomed}; p. pr. & vb. n.
   {Rooming}.]
   To occupy a room or rooms; to lodge; as, they arranged to
   room together.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Room \Room\, a. [AS. r[=u]m.]
   Spacious; roomy. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      No roomer harbour in the place.     --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 room
   n 1: an area within a building enclosed by walls and floor and
      ceiling; "the rooms were very small but they had a nice
      view"
   2: space for movement; "room to pass"; "make way for"; "hardly
     enough elbow room to turn around" [syn: {room}, {way}, {elbow
     room}]
   3: opportunity for; "room for improvement"
   4: the people who are present in a room; "the whole room was
     cheering"
   v 1: live and take one's meals at or in; "she rooms in an old
      boarding house" [syn: {board}, {room}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 room [rom]
   cream
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top