หรือคุณหมายถึง rogüs?
Search result for

rogues

(12 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rogues-, *rogues*, rogue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rogues' gallery[N] สมุดรวบรวมรูปภาพของอาชญากร
rogues' gallery[N] กลุ่มคนหรือของที่ไม่พึงประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roguesอันธพาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, I need some bloodfang gear and some undead rogues, and you're the man.น่า.. ฉันชอบแบบเลือดสาด กับพวกผีดิบ แลัวนายก็เก่งนี่นา WarGames: The Dead Code (2008)
No Warcraft. No rogues.ไม่เอาวอร์คราฟ ไม่เอาผีดิบ WarGames: The Dead Code (2008)
They got some rogues is what they got.พวกมันมีโจรละไม่ว่า Fences (2016)
All them rogues down on the avenue, the ones that ain't in jail, and Lyons is hopping in his shoes to get down there with them.พวกโจรไปซ่องสุมกันแถวคลับ พวกที่ยังไม่ถูกจับเข้าคุก และไลอ้อนส์ก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะไปกับพวกมัน Fences (2016)
We're ready but preparing this one meant that I couldn't watch these roguesเรา'พร้อม... ...แต่ที่ตระเตรียมนี้หนึ่งที่หมายความ that I ไม่มีนาฬิกาคนพาลเหล่านี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Fellow rogues, victory is near.เพื่อนตัวโกงทั้งหลาย ชัยชนะอยู่แค่เอื้อม Happily N'Ever After (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROGUES    R OW1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rogues    (n) (r ou1 g z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top