หรือคุณหมายถึง rogü?
Search result for

rogue

(70 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rogue-, *rogue*
Possible hiragana form: ろぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rogue[N] คนไม่ซื่อ, See also: คนโกง, คนทุจริต, Syn. slicker, trickter
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
rogue[N] ช้างหรือสัตว์อื่นที่ผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue[ADJ] ซึ่งผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue[VT] ถางทำลายพืชที่ไม่ดีออกไป
rogue[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง, Syn. defraud, swindle
roguery[N] ความมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: การหลอกลวง, Syn. trickery, villainy, fraud
rogues' gallery[N] สมุดรวบรวมรูปภาพของอาชญากร
rogues' gallery[N] กลุ่มคนหรือของที่ไม่พึงประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
prorogue(โพรโรก') vt. ยุติการประชุม,ปิดการประชุม., See also: prorogation n., Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
roguery(n) ความเกเร,ความพาล,ความเจ้าเล่ห์
prorogue(vi) ปิดการประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roguesอันธพาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, I know how this is gonna sound, but Agent Taylor has gone rogue. -What?ฟังนะ,ผมรู้ว่ามันแปลก แต่เทย์เลอร์เป็นคนทำ อะไรนะ? Vantage Point (2008)
A member of this fraternity went rogue.สมาชิกคนนึง ทรยศเรา Wanted (2008)
Come on, I need some bloodfang gear and some undead rogues, and you're the man.น่า.. ฉันชอบแบบเลือดสาด กับพวกผีดิบ แลัวนายก็เก่งนี่นา WarGames: The Dead Code (2008)
No Warcraft. No rogues.ไม่เอาวอร์คราฟ ไม่เอาผีดิบ WarGames: The Dead Code (2008)
These pranks, at first, attributed to rogue isolated hackers are now suspected to be the work of an elaborate and sophisticated, network of programming cells, spread around several countries.ดำเนินแก้ไขสิ่งที่พวกเค้าเรียกมันว่าN "สัญญาณดาวเทียมติดเชื้อ"... ในตอนแรก การเล่นตลกพวกนี้ ถูกคิดว่า Nเป็นฝีมือของแฮคเกอร์สมัครเล่น แต่ตอนนี้ กำลังถูกสงสัยว่า... Gamer (2009)
Yeah, I'm, I'm going to be reporting in this evening's broadcast that a rogue ex-federal agent named Jack Bauer is the prime suspect in the murder of Ryan Burnett.ใช่ ผมกำลังจะทำรายงานในคืนนี้ เรื่องอดีต จนท. แจ็ค บาวเออร์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm gonna be reporting in this evening's broadcast that a rogue ex-federal agent named Jack Bauer is the prime suspect in the murder of Ryan Burnett.เพื่อผมจะได้รายงาน ในช่วงข่าวภาคค่ำนี้ เรื่องอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาล ชื่อ แจ๊ค บาวเออร์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
He was killed by a rogue federal agent not one hour ago, tragically.เขาถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ที่แสนเลว เมื่อชั่วโมงที่แล้ว อย่างโหดเหี้ยม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
But the first step would be to prove these rogue operatives exist, and then find out who they are.ขั้นแรกต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดมีการเล่นไม่ซื่อนี้แล้ว แล้วค่อยหาว่าเป็นใคร London. Of Course (2009)
To what's arguably become a rogue division inside a federal agency, operating,if not completely autonomously, then well outside the standard regulatory purview.เพื่อให้ได้ข้อสรุปหาตัว คนทรยศภายในหน่วยงานเอฟบีไอ กำลังปฏิบัติการอยู่ ถ้ามันไม่ได้เป็นระบบออโต้ทั้งหมด The No-Brainer (2009)
Chuck, your search for Orion was a rogue operation.ชัค, การค้นหาโอไรออนของคุณ เป็นปฏิบัติการที่แย่มาก Chuck Versus the Predator (2009)
So when an international political figure is assassinated on American soil by two men taken into custody by a Homeland security agent who, by appearances, has gone rogue you tell us what we're supposed to think.ซึ่งคุณเป็นผู้นำองกรณืลับนั้น ดังนั้น เมื่อนักการเมืองต่างประเทศ ได้ถูกลอบสังหารบนแผ่นดินอเมริกา Rates of Exchange (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวไม้[ADJ] rogue, Syn. อันธพาล, Example: เขาเลี้ยงสมุนบริวารที่เป็นนักเลงหัวไม้เอาไว้คอยข่มขู่ผู้ขัดผลประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[n.] (chalā) EN: dugout   FR: pirogue [f]
หัวไม้[adj.] (hūamāi) EN: bully ; rough ; rogue ; bad character   FR: rude ; mauvais caractère ; petit dur
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kānkhā yāsēptit) EN: drug trade   FR: commerce de la drogue [f]
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict   FR: drogué [m]
ขี้ยา[n.] (khīyā) EN: drug addict   FR: drogué [m]
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fin) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yāsēptit) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel   FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROGUE    R OW1 G
ROGUES    R OW1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rogue    (n) (r ou1 g)
rogues    (n) (r ou1 g z)
roguery    (n) (r ou1 g @ r ii)
rogueries    (n) (r ou1 g @ r i z)
rogue-elephant    (n) - (r ou1 g - e1 l i f @ n t)
rogue-elephants    (n) - (r ou1 g - e1 l i f @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreißer {m}rogue result [Add to Longdo]
Montagsauto {n}rogue car; Friday car [Add to Longdo]
Schurke {m}; Gauner {m} | Schurken {pl}; Gauner {pl}rogue | rogues [Add to Longdo]
Schurkenstaat {m} [pol.]rogue state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
イベントログエントリー[, ibentoroguentori-] (n) {comp} event log entry [Add to Longdo]
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe) [Add to Longdo]
ローグライク[, ro-guraiku] (n) (See @系) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
小悪魔[こあくま, koakuma] (n,adj-na) (col) rogue; devil; imp [Add to Longdo]
破落戸(ateji)[ごろつき, gorotsuki] (n) (uk) rogue; thug; hoodlum; punk; racketeer [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
変異[へんい, hen'i] (n,vs,adj-no) variation; rogue (something) [Add to Longdo]
無法国家[むほうこっか, muhoukokka] (n) (See ならず者国家) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, ] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior [Add to Longdo]
烂崽[làn zǎi, ㄌㄢˋ ㄗㄞˇ, / ] rogue; rowdy; unreliable chap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rogue \Rogue\, n. [F. rogue proud, haughty, supercilious; cf.
   Icel. hr?kr a rook, croaker (cf. {Rook} a bird), or Armor.
   rok, rog, proud, arogant.]
   1. (Eng.Law) A vagrant; an idle, sturdy beggar; a vagabond; a
    tramp.
    [1913 Webster]
 
   Note: The phrase rogues and vagabonds is applied to a large
      class of wandering, disorderly, or dissolute persons.
      They were formerly punished by being whipped and having
      the gristle of the right ear bored with a hot iron.
      [1913 Webster]
 
   2. A deliberately dishonest person; a knave; a cheat.
    [1913 Webster]
 
       The rogue and fool by fits is fair and wise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. One who is pleasantly mischievous or frolicsome; hence,
    often used as a term of endearment.
    [1913 Webster]
 
       Ah, you sweet little rogue, you!   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An elephant that has separated from a herd and roams about
    alone, in which state it is very savage.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) A worthless plant occuring among seedlings of some
    choice variety.
    [1913 Webster]
 
   {Rogues' gallery}, a collection of portraits of rogues or
    criminals, for the use of the police authorities.
 
   {Rogue's march}, derisive music performed in driving away a
    person under popular indignation or official sentence, as
    when a soldier is drummed out of a regiment.
 
   {Rogue's yarn}, yarn of a different twist and color from the
    rest, inserted into the cordage of the British navy, to
    identify it if stolen, or for the purpose of tracing the
    maker in case of defect. Different makers are required to
    use yarns of different colors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rogue \Rogue\, v. i.
   To wander; to play the vagabond; to play knavish tricks.
   [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rogue \Rogue\, v. t.
   1. To give the name or designation of rogue to; to decry.
    [Obs.] --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) To destroy (plants that do not come up to a
    required standard).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rogue
   n 1: a deceitful and unreliable scoundrel [syn: {rogue},
      {knave}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag},
      {varlet}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 rogue
 
 
   1. [Unix] n. A Dungeons-and-Dragons-like game using character graphics,
   written under BSD Unix and subsequently ported to other Unix systems. The
   original BSD curses(3) screen-handling package was hacked together by Ken
   Arnold primarily to support games, and the development of rogue(6)
   popularized its use; it has since become one of Unix's most important and
   heavily used application libraries. Nethack, Omega, Larn, Angband, and an
   entire subgenre of computer dungeon games (all known as ?roguelikes?) all
   took off from the inspiration provided by rogue(6); the popular Windows
   game Diablo, though graphics-intensive, has very similar play logic. See
   also {nethack}, {moria}, {Angband}.
 
   2. [Usenet] adj. An {ISP} which permits net abuse (usually in the form of
   {spam}ming) by its customers, or which itself engages in such activities.
   Rogue ISPs are sometimes subject to {IDP}s or {UDP}s. Sometimes
   deliberately misspelled as ?rouge?.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top