หรือคุณหมายถึง riskineß?
Search result for

riskiness

(4 entries)
(1.6426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riskiness-, *riskiness*, riskines
CMU English Pronouncing Dictionary
RISKINESS    R IH1 S K IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riskiness    (n) (r i1 s k i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
危険性[きけんせい, kikensei] (n) riskiness; danger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riskiness
   n 1: a state of danger involving risk [syn: {riskiness},
      {peril}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top