Search result for

rip

(164 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rip-, *rip*
English-Thai: Longdo Dictionary
ripper(n. slang.) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
RIP[ABBR] ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace), See also: ขอให้ไปที่สงบ, Syn. R.I.P
rip[VI] ฉีก, See also: กรีด, ตัด, Syn. cut, split, tear
rip[VT] ฉีก, See also: กรีด, ตัด, Syn. cut, split, tear
rip[N] การฉีก, See also: การกรีด, การตัด, Syn. cut, split, tear
rip[N] คลื่นยักษ์, Syn. riptide
rip[N] คนเสเพล, See also: คนไร้ค่า, Syn. loose fellow, profligate
ripe[ADJ] สุก, See also: สุกงอม, Syn. mellow, ripened
ripe[ADJ] เจริญเต็มที่, Syn. mature, seasoned
ripe[ADJ] เป็นผู้ใหญ่, Syn. aging, mature
ripen[VT] ทำให้สุก, See also: ทำให้สุกงอม, Syn. mature, mellow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rip(ริพ) vt.,n. (การ) ตัด,ฉีก,ผ่า,ชำแหละ,กรีดขาด,คว้าน,เลื่อย,ส่วนที่ตัดหรือผ่าออก, See also: rippable adj.
rip currentn. คลื่นยักษ์, Syn. undertow
riparian(รีแพ'เรียน) adj. เกี่ยวกับการอาศัยอยู่บนฝั่งแม่น้ำหรือลำคลอง
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก,ทำให้สุกงอม,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เหมาะสม vi. สุก,งอม,เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature
ripost(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน
riposte(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
ripping(ริพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการฉีกขาด,ดีเลิศ,เยี่ยม,ที่สุด, Syn. excellent
ripple(ริพ'เพิล) vi.,vt. (ทำให้) เป็นระลอกคลื่น,กระเพื่อม,ไหลเป็นระลอกคลื่น,เป็นลอน, (เสียง) สูง ๆ ต่ำ ๆ ,ดังพึมพำ n. คลื่นเล็ก ๆ ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงคลื่น,เสียงพึมพำ,เสียงน้ำไหลระลอก, Syn. purl

English-Thai: Nontri Dictionary
rip(n) รอยฉีก,รอยขาด,การตัด,การผ่า,การชำแหละ
ripe(adj) งอม,สุก,สมบูรณ์,ได้ที่,ได้เวลา
ripen(vi) สุก,งอม
ripen(vt) ทำให้งอม,ทำให้สุก,ทำให้เจริญเต็มที่
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์
ripple(n) เสียงพึมพำ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงน้ำไหล
ripple(vt) ทำให้กระเพื่อม,ทำให้เป็นระลอก,ดังพึมพำ
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rip-trim cutterหัวตัดขลิบริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
riparianริมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
riparian rightsสิทธิชายฝั่งแม่น้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ripariousขึ้นริมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ripple markรอยริ้วคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ripple sortการเรียงลำดับแบบระลอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ripeningการสุก [TU Subject Heading]
riprapriprap, หินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Riparian reserve (n ) พื้นที่อนุรักษ์ริมน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So eleanor can rip off your ideas?เอลานอลสามารถแย่งไอเดียเธอไปได้งั้นเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
This planet is ripe with unusual seismic activity.เปลือกของดาวดวงนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลา Dead Space: Downfall (2008)
But a couple rips from this bad boy and they don't get up.กับพวกมันไม่ได้ แต่ถ้าใช้ไอ้เนี่ยมันลุกขึ้นไม่ได้แน่ Dead Space: Downfall (2008)
Apparently, Rip's a coke fiend.ปรากฎว่า มันเป็นโคเคน Joy (2008)
But it doesn't explain the rip in the space time continuum.แต่มันไม่ได้อธิบายถึงการสับสนช่วงเวลา Joy (2008)
Rip this little rat apart, and find out everything he knows.แยกชิ้นส่วนเจ้าหนูนี่ซะ และค้นหาทุกอย่างที่มันรู้ Duel of the Droids (2008)
Unauthorized book ripping! That's definitely a crime.หนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ฉีก นั่นเป็นการขโมย Heartbreak Library (2008)
Riposte.รีโพสเตอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Riposte.รีโพสเตอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Get on your front foot. Riposte.วางเท้าหน้า รีโพสเตอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You took everything I held dearly and ripped it away from me...ท่านเอาทุกสิ่งที่ฉันครอบครองด้วยความรัก .. เอาไปจากฉัน The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ripSoon ripe, soon rotten.
ripI could see the rippling waves on my right.
ripThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
ripThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
ripCherries are ripe in June or July.
ripI am afraid time is not ripe for it yet.
ripShe watched the gardens grow, and she watched the apples turn red and ripen.
ripHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
ripAre these bananas ripe?
ripA ripe apple dropped from the tree.
ripSome boys made away with all the ripe fruits on my persimmon tree.
ripTom sometimes rips off his customers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดเกินราคา[V] rip off, Syn. คิดเกินมูลค่า, Example: เถ้าแก่คิดเกินราคาค่าวัสดุไปตั้งสองพันบาท, Thai definition: บอกราคาแพงเกินควร
สุก[V] ripen, See also: be ripe, be mature, grow ripe, Ant. ดิบ, Example: มะม่วงเริ่มสุกเต็มต้นจนกินไม่ทัน, Thai definition: ระยะที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
สุก[ADJ] ripe, See also: mature, ripened, Ant. ดิบ, Example: นกมาจิกกินมะละกอสุกไปจนหมดต้น, Thai definition: ที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
มะพร้าวห้าว[N] ripe coconut, Example: ส่วนผสมหลักๆ ที่ใช้ทำทองม้วนคือ มะพร้าวห้าว นำมาคั้นเป็นกะทิ แป้งสาลี และน้ำตาล, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่แก่จัด
ระลอก[N] ripple, See also: small wave, Example: ลมหายใจกระทบผิวน้ำเป็นระลอก, Count unit: ระลอก, Thai definition: คลื่นขนาดเล็ก, Notes: (เขมร)
ปากตะกร้อ[N] ripe mango, Syn. มะม่วงปากตะกร้อ, Example: เขาสอยมะม่วงปากตะกร้อมาบ่มไว้ในลังจำนวนมาก, Thai definition: เรียกมะม่วงที่แก่จัดควรสอยลงมาบ่มได้
ละลอก[N] wavelet, See also: ripple, wash, surge, wave, Syn. ระลอก, Example: เขาเพ่งมองผิวน้ำที่ราบเรียบ ไม่ปรากฏแม้แต่ละลอกน้อยๆ ของน้ำทะเลให้เห็น, Count unit: ละลอก, Thai definition: น้ำที่กระเพื่อมไป, คลื่นขนาดเล็ก
สุกงอม[V] mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ
หมากสง[N] ripe areca-nut, Syn. หมากสุก, Ant. หมากดิบ, Example: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้, Count unit: ผล, ทะลาย, Thai definition: หมากที่แก่จัด
หมากสุก[N] ripe areca-nut, Syn. หมากสง, Ant. หมากดิบ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดกระทบเห็นเป็นสีคล้ายหมากสุก, Count unit: ผล, ทะลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIP    R IH1 P
RIPA    R IY1 P AH0
RIPE    R AY1 P
RIPP    R IH1 P
RIPS    R IH1 P S
RIPKE    R IH1 P K
RIPKA    R IY1 P K AH0
RIPPY    R IH1 P IY0
RIPEN    R AY1 P AH0 N
RIPPE    R IH1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
RIP    (n) (aa2 r ai2 p ii1)
rip    (v) (r i1 p)
ripe    (j) (r ai1 p)
rips    (v) (r i1 p s)
Ripon    (n) (r i1 p n)
ripen    (v) (r ai1 p @ n)
riper    (j) (r ai1 p @ r)
Ripley    (n) (r i1 p l ii)
ripely    (a) (r ai1 p l ii)
ripens    (v) (r ai1 p @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
立方メートル[りっぽうめーとる, rippoume-toru] (n) ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rippenstoß {m}dig in the ribs [Add to Longdo]
Rippchen {pl} [cook.]spareribs; ribs of pork [Add to Longdo]
Rippe {f} [anat.] | Rippen {pl}rib | ribs [Add to Longdo]
Rippe {f}costa [Add to Longdo]
Rippenbogen {m} [anat.]costal arch [Add to Longdo]
Rippenbruch {m} [med.]rib fracture; fractured rip [Add to Longdo]
Rippenfell {n} [anat.]costal pleura [Add to Longdo]
Rippenfell- und Lungenentzündung {f} [med.]pleuropneumonia [Add to Longdo]
Rippenrohr {n}ribbed type pipe [Add to Longdo]
Rippenspeer {m,n} [cook.]spareribs; cured rib of pork [Add to Longdo]
Rippenstück {n} [cook.]piece of rib [Add to Longdo]
Rips {m} [textil.]rep; repp [Add to Longdo]
Rippelstreifen-Falterfisch {m}; Rotsaum-Falterfisch {m} (Chaetodon trifasciatus) [zool.]melon butterfly [Add to Longdo]
Rippe {f} (Profil)rib (tread) [Add to Longdo]
Rippenprofil {n}ribbed tread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
がみがみ[, gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微波[wēi bō, ㄨㄟ ㄅㄛ, ] ripple; microwave, #13,957 [Add to Longdo]
涟漪[lián yī, ㄌㄧㄢˊ ㄧ, / ] ripple, #24,497 [Add to Longdo]
波纹[bō wén, ㄅㄛ ㄨㄣˊ, / ] ripple; corrugation, #33,182 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] ripple; tearful, #35,537 [Add to Longdo]
[yī, , ] ripple, #38,854 [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] ripe grain, #59,549 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] ripple pattern, #228,299 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] rippling; pour, #889,948 [Add to Longdo]
扯裂[chě liè, ㄔㄜˇ ㄌㄧㄝˋ, ] rip [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] ripples [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
クリッピング[くりっぴんぐ, kurippingu] clipping [Add to Longdo]
クリップアート[くりっぷあーと, kurippua-to] clip art [Add to Longdo]
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
立法[りっぽう, rippou] Gesetzgebung [Add to Longdo]
立腹[りっぷく, rippuku] -Aerger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rip \Rip\, n. [Cf. Icel. hrip a box or basket; perhaps akin to
   E. corb. Cf. {Ripier}.]
   A wicker fish basket.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rip \Rip\, n.
   1. A rent made by ripping, esp. by a seam giving way; a tear;
    a place torn; laceration.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. a corruption of the first syllable of reprobate.] A
    term applied to a mean, worthless thing or person, as to a
    scamp, a debauchee, or a prostitute, or a worn-out horse.
    [Slang.]
    [1913 Webster]
 
   3. A body of water made rough by the meeting of opposing
    tides or currents.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rip \Rip\, v. t. [imp. & p. p. {Ripped}; p. pr. & vb. n.
   {Ripping}.] [Cf. AS. r[=y]pan, also Sw. repa to ripple flax,
   D. repelen, G. reffen, riffeln, and E. raff, raffle. Cf.
   {Raff}, {Ripple} of flax.]
   1. To divide or separate the parts of, by cutting or tearing;
    to tear or cut open or off; to tear off or out by
    violence; as, to rip a garment by cutting the stitches; to
    rip off the skin of a beast; to rip up a floor; --
    commonly used with up, open, off.
    [1913 Webster]
 
   2. To get by, or as by, cutting or tearing.
    [1913 Webster]
 
       He 'll rip the fatal secret from her heart.
                          --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. To tear up for search or disclosure, or for alteration; to
    search to the bottom; to discover; to disclose; -- usually
    with up.
    [1913 Webster]
 
       They ripped up all that had been done from the
       beginning of the rebellion.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       For brethern to debate and rip up their falling out
       in the ear of a common enemy . . . is neither wise
       nor comely.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To saw (wood) lengthwise of the grain or fiber.
    [1913 Webster]
 
   {Ripping chisel} (Carp.), a crooked chisel for cleaning out
    mortises. --Knight.
 
   {Ripping iron}. (Shipbuilding) Same as {Ravehook}.
 
   {Ripping saw}. (Carp.) See {Ripsaw}.
 
   {To rip out}, to rap out, to utter hastily and violently; as,
    to rip out an oath. [Colloq.] See {To rap out}, under
    {Rap}, v. t.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rip
   n 1: a dissolute man in fashionable society [syn: {rake},
      {rakehell}, {profligate}, {rip}, {blood}, {roue}]
   2: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a
     rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn:
     {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}]
   3: a stretch of turbulent water in a river or the sea caused by
     one current flowing into or across another current [syn:
     {rip}, {riptide}, {tide rip}, {crosscurrent},
     {countercurrent}]
   4: the act of rending or ripping or splitting something; "he
     gave the envelope a vigorous rip" [syn: {rent}, {rip},
     {split}]
   v 1: tear or be torn violently; "The curtain ripped from top to
      bottom"; "pull the cooked chicken into strips" [syn:
      {rend}, {rip}, {rive}, {pull}]
   2: move precipitously or violently; "The tornado ripped along
     the coast"
   3: cut (wood) along the grain
   4: criticize or abuse strongly and violently; "The candidate
     ripped into his opponent mercilessly"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 rip
  v.
 
   1. To extract the digital representation of a piece of music from an audio
   CD. Software that does this is often called a ?CD ripper?.
 
   2. [Amiga hackers] To extract sound or graphics from a program that they
   have been compiled/assembled into, or which generates them at run-time. In
   the case of older Amiga games this entails searching through memory shortly
   after a reboot. This sense has been in use for many years and probably gave
   rise to the (now more common) sense 1.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIP
     Remote Imaging Protocol (BBS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIP
     Raster Image Processor (DTP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIP
     Return Instruction Pointer (CPU, RAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIP
     Routing Information Protocol (BSD, IGP, RFC 1721, IP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top