Search result for

ride

(126 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ride-, *ride*
Possible hiragana form: りで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ride[VI] ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride[VT] ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride[VI] ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride[VT] ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride[VI] เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride[VT] เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride[VI] ขึ้นลิฟท์, Syn. lift
ride[VT] ขึ้นลิฟท์, Syn. lift
ride[VI] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. handle, control
ride[VI] ลอย, See also: ล่องลอย, Syn. float

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
astride(แอสไทรดฺ') adv.,prep. คร่อม (ม้า,เก้าอี้) บนสองข้างของ, เท้าทั้งสองเหยียดห่างออกจากกัน
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
bride(ไบรดฺ) n. เจ้าสาว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก

English-Thai: Nontri Dictionary
ride(n) การขับ,การขี่,การไป,การควบม้า
ride(vi) ขี่,ไป,ควบ,เดินเรือ,จอดเรือ,โต้คลื่น
ride(vt) ขับ,ขี่,ควบ,ครอบงำ,เทียบท่า,จอดเรือ
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม
astride(adv) คร่อม
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น
bride(n) เจ้าสาว
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riderข้อกำหนดต่อท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
riderแผ่นผนวก, ข้อกำหนดต่อท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rider๑. ข้อกำหนดเพิ่มเติม๒. ข้อกำหนดต่อท้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rider policyกรมธรรม์ผู้ขับขี่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ride (vt ) หาเรื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're either in for the full ride or you're out.นายตัดสินใจแล้วต้องเต็มที่ ไม่งั้นก็กลับไปซะ The Serena Also Rises (2008)
We're gonna have a good day and all my homies gonna ride today and all these mommies look fly today and all we wanna do is get by today hey, we're gonna have a good day and ain't nobody gotta cry today*เราจะมีวันที่ดี* *ครอบครัวของฉันจะท่องเที่ยวในวันนี้* *ในวันนี้พวกมัมมี่ดูเหมือนจะบินได้* The Ex-Files (2008)
Do you think I could catch a ride back into town with you?คุณคิดว่าชั้นจะซ้อนท้ายไปในเมืองกับคุณได้ไหม Never Been Marcused (2008)
Nice car here, eh? It'll be a waste not to ride itรถชั้นดีจอดอยู่นี่น๊า มันจะเสียเวลาขับมันนะสิ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Smooth rides make for boring stories.การเดินทางราบเรียบมีไว้สำหรับเรื่องน่าเบื่อ Brave New World (2008)
We won't ride with them.เราไม่ยอมไปกับพวกเค้า Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
You're going to the moon. Enjoy the ride.คุณกำลังเดินทางไปดวงจันทร์ ขอให้สนุก Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I'll give you a ride to the bus station.แล้วขับไปส่งที่สถานีรสบัส Me and My Town (2008)
We'll ride over to the club in style.เพราะงั้น ไปกันเถอะ เราจะไปคลับกันแบบที่มีสไตล์ City on Fire (2008)
UH, VIRGINIA INSISTED ON GIVING ME A RIDE.เอ่อ เวอจิเนียยืนยันจะมาส่งฉัน There's Always a Woman (2008)
DO YOU WANT A RIDE HOME?-จะติดรถผมกลับบ้านมั้ย? There's Always a Woman (2008)
And I thought, if I could just hitch a ride,ก็เลยคิดว่าเอาซะหน่อย Back in Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rideI asked if you wanted a ride.
rideHe can ride a horse.
rideI experience nausea when I go on too many rides.
rideHey, don't ride the arm.
rideI like to ride on trains.
rideI want to ride a motorcycle.
rideHis mother didn't allow him to ride a motorbike.
rideRides in the cars are for kids.
rideMy grandmother can ride a motorcycle.
rideMayuko can ride a bicycle.
rideI must ride a bicycle.
rideCan I ride this horse for a long time?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้คลื่น[V] counter waves, See also: ride the waves (boat, ship), Thai definition: ฟันฝ่าคลื่น
ขี่[V] ride, Syn. คร่อม, Example: นายพรานขี่ม้านำนักท่องเที่ยวเข้าไปในป่า, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมบนพาหนะ
ขี่ม้า[V] ride a horse, See also: be on horse back, Example: เธอต้องไปหัดขี่ม้าให้สมบทบาทของการแสดง, Thai definition: นั่งคร่อมบนหลังม้าเพื่อบังคับม้าให้เดินหรือวิ่งไป
ขี่หลัง[V] ride piggyback, See also: ride pickaback, ride on one's back, Example: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง
ขับ[V] drive, See also: ride, Syn. ขับขี่, ขับรถ, Example: ถ้าเธอยังขับฉวัดเฉวียนแบบนี้อีก ฉันขอลงดีกว่า, Thai definition: บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ
สารถี[N] driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป
โดยสาร[V] take, See also: ride, get on, go/travel by, Syn. ขึ้นรถ, , Example: เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ, Thai definition: เดินทางโดยยานพาหนะ
ถีบจักรยาน[V] pedal a bicycle, See also: ride a bicycle, Syn. ถีบรถ, Example: เขาถีบจักรยานไปถึงเชียงใหม่, Thai definition: ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป
ซ้อนท้าย[V] sit behind the bicycle rider, See also: ride on a pillion, Syn. นั่งซ้อนท้าย, Example: เขาซ้อนท้ายรถจักรยานเพื่อนไปโรงเรียนทุกวัน, Thai definition: นั่งท้ายรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานไปด้วยกัน
ควบ[V] gallop, See also: ride, Syn. ห้อ, ขี่, Example: เขาควบม้าทะยานหายไปในสายหมอก, Thai definition: วิ่งเต็มที่จนดูเหมือนเท้าไม่ติดดิน (ใช้แก่ม้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักม่าน[v. exp.] (chak mān) FR: tirer le rideau
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
เอื้องกุหลาบ[n. exp.] (eūang kulāp) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด [n. exp.] (eūang kulāp krapao poēt) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบป่า [n. exp.] (eūang kulāp pā) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบพวง [n. exp.] (eūang kulāp phūang) EN: Aerides falcata Lindl.   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDE    R AY1 D
RIDER    R AY1 D ER0
RIDES    R AY1 D Z
RIDEN    R AY1 D AH0 N
RIDEAU    R AH0 D OW1
RIDERS    R AY1 D ER0 Z
RIDENER    R IH1 D IY0 N ER0
RIDEAUX    R AH0 D OW1
RIDEOUT    R AY1 D AW2 T
RIDER'S    R AY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ride    (v) (r ai1 d)
rider    (n) (r ai1 d @ r)
rides    (v) (r ai1 d z)
riders    (n) (r ai1 d @ z)
riderless    (j) (r ai1 d @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrt {f} | ein Fahrt machenride | to go for a ride [Add to Longdo]
Ritt {m}; Ausritt {m} | Ritte {pl}; Ausritte {pl}ride | rides [Add to Longdo]
Fahrstörung {f}ride disturbance [Add to Longdo]
Laufunruhe {f}ride disturbance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
お嫁さん[およめさん, oyomesan] (n) bride [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
ずり上がる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up [Add to Longdo]
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend [Add to Longdo]
とんとん拍子;トントン拍子[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘坐[chéng zuò, ㄔㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] ride (in a vehicle) [Add to Longdo]
骑马[qí mǎ, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] ride on horseback [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
刻み幅[きざみはば, kizamihaba] stride [Add to Longdo]
上書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
物理伝送路[ぶつりでんそうろ, butsuridensouro] physical link [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, v. t.
   1. To sit on, so as to be carried; as, to ride a horse; to
    ride a bicycle.
    [1913 Webster]
 
       [They] rend up both rocks and hills, and ride the
       air
       In whirlwind.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To manage insolently at will; to domineer over.
    [1913 Webster]
 
       The nobility could no longer endure to be ridden by
       bakers, cobblers, and brewers.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To convey, as by riding; to make or do by riding.
    [1913 Webster]
 
       Tue only men that safe can ride
       Mine errands on the Scottish side.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) To overlap (each other); -- said of bones or
    fractured fragments.
    [1913 Webster]
 
   {To ride a hobby}, to have some favorite occupation or
    subject of talk.
 
   {To ride and tie}, to take turn with another in labor and
    rest; -- from the expedient adopted by two persons with
    one horse, one of whom rides the animal a certain
    distance, and then ties him for the use of the other, who
    is coming up on foot. --Fielding.
 
   {To ride down}.
    (a) To ride over; to trample down in riding; to overthrow
      by riding against; as, to ride down an enemy.
    (b) (Naut.) To bear down, as on a halyard when hoisting a
      sail.
 
   {To ride out} (Naut.), to keep safe afloat during (a storm)
    while riding at anchor or when hove to on the open sea;
    as, to ride out the gale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d],
   archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n.
   {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G.
   reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan.
   ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word.
   Cf. {Road}.]
   1. To be carried on the back of an animal, as a horse.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let your master ride on before, and do you gallop
       after him.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a
    car, and the like. See Synonym, below.
    [1913 Webster]
 
       The richest inhabitants exhibited their wealth, not
       by riding in gilden carriages, but by walking the
       streets with trains of servants.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To be borne or in a fluid; to float; to lie.
    [1913 Webster]
 
       Men once walked where ships at anchor ride.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To be supported in motion; to rest.
    [1913 Webster]
 
       Strong as the exletree
       On which heaven rides.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On whose foolish honesty
       My practices ride easy!        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To manage a horse, as an equestrian.
    [1913 Webster]
 
       He rode, he fenced, he moved with graceful ease.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle;
    as, a horse rides easy or hard, slow or fast.
    [1913 Webster]
 
   {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent
    pitching or straining at the cables.
 
   {To ride hard} (Naut.), to pitch violently.
 
   {To ride out}.
    (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer.
    (b) To ride in the open air. [Colloq.]
 
   {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds
    in hunting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Drive.
 
   Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used
      throughout the English Bible) to be carried on
      horseback or in a vehicle of any kind. At present in
      England, drive is the word applied in most cases to
      progress in a carriage; as, a drive around the park,
      etc.; while ride is appropriated to progress on a
      horse. Johnson seems to sanction this distinction by
      giving "to travel on horseback" as the leading sense
      of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a
      secondary sense. This latter use of the word still
      occurs to some extent; as, the queen rides to
      Parliament in her coach of state; to ride in an
      omnibus.
      [1913 Webster]
 
         "Will you ride over or drive?" said Lord
         Willowby to his quest, after breakfast that
         morning.             --W. Black.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, n.
   1. The act of riding; an excursion on horseback or in a
    vehicle.
    [1913 Webster]
 
   2. A saddle horse. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   3. A road or avenue cut in a wood, or through grounds, to be
    used as a place for riding; a riding.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bodkin \Bod"kin\ (b[o^]d"k[i^]n), n. [OE. boydekyn dagger; of
   uncertain origin; cf. W. bidog hanger, short sword, Ir.
   bideog, Gael. biodag.]
   1. A dagger. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he himself might his quietus make
       With a bare bodkin.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Needlework) An implement of steel, bone, ivory, etc.,
    with a sharp point, for making holes by piercing; a
    stiletto; an eyeleteer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A sharp tool, like an awl, used for picking out
    letters from a column or page in making corrections.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of needle with a large eye and a blunt point, for
    drawing tape, ribbon, etc., through a loop or a hem; a
    tape needle.
    [1913 Webster]
 
       Wedged whole ages in a bodkin's eye. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. A kind of pin used by women to fasten the hair.
    [1913 Webster]
 
   {To sit}, {ride}, or {travel bodkin}, to sit closely wedged
    between two persons. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ride
   n 1: a journey in a vehicle (usually an automobile); "he took
      the family for a drive in his new car" [syn: {drive},
      {ride}]
   2: a mechanical device that you ride for amusement or excitement
   v 1: sit and travel on the back of animal, usually while
      controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you
      ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young
      mare" [syn: {ride}, {sit}]
   2: be carried or travel on or in a vehicle; "I ride to work in a
     bus"; "He rides the subway downtown every day" [ant: {walk}]
   3: continue undisturbed and without interference; "Let it ride"
   4: move like a floating object; "The moon rode high in the night
     sky"
   5: harass with persistent criticism or carping; "The children
     teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
     failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
     jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
     {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
     {ride}]
   6: be sustained or supported or borne; "His glasses rode high on
     his nose"; "The child rode on his mother's hips"; "She rode a
     wave of popularity"; "The brothers rode to an easy victory on
     their father's political name"
   7: have certain properties when driven; "This car rides
     smoothly"; "My new truck drives well" [syn: {drive}, {ride}]
   8: be contingent on; "The outcomes rides on the results of the
     election"; "Your grade will depends on your homework" [syn:
     {depend on}, {devolve on}, {depend upon}, {ride}, {turn on},
     {hinge on}, {hinge upon}]
   9: lie moored or anchored; "Ship rides at anchor"
   10: sit on and control a vehicle; "He rides his bicycle to work
     every day"; "She loves to ride her new motorcycle through
     town"
   11: climb up on the body; "Shorts that ride up"; "This skirt
     keeps riding up my legs"
   12: ride over, along, or through; "Ride the freeways of
     California"
   13: keep partially engaged by slightly depressing a pedal with
     the foot; "Don't ride the clutch!"
   14: copulate with; "The bull was riding the cow" [syn: {ride},
     {mount}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIDE
     Research Issues in Data Engineering (IEEE-CS)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ride
   ride
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ride [rid]
   furrow; wrinkle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top