Search result for

recants

(51 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recants-, *recants*, recant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา recants มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *recants*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recant[VT] ถอนกลับ, Syn. disclaim, repudiate
recant[VI] ถอนคำ, See also: กลับคำ, Syn. disown, retract

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recant(ริแคนทฺ') vt.,vi. ถอนคำ,กลับคำ,กลับความเห็น,ประกาศเลิกนับถือ, See also: recantation n., Syn. withdraw,disavow,revoke

English-Thai: Nontri Dictionary
recant(vt) ปฏิเสธ,ยกเลิก,กลับคำ,ถอนคำพูด,ประกาศเลิก
recantation(n) การปฏิเสธ,การยกเลิก,การกลับคำ,การถอนคำพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recantกลับคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Never allow my affections to be recantedNever allow my affections to be recanted Did You Hear About the Morgans? (2009)
Beatings. At first the boy admitted that his dad's the one who knocked him around, then he recanted.ครั้งแรกเด็กยอมรับว่า พ่อของเขาชกเขาล้มลงแล้ว แต่ต่อมาเขาปฏิเสธ Hostile Takeover (2009)
And Child Services said the only reason he recanted was because he feared his father, and the judge agreed.ผู้ดูแลเยาวชนบอกว่า เหตุผลเดียวที่เขาปฏิเสธ เพราะเขาอยากให้พ่อได้รับความยุติธรรม Hostile Takeover (2009)
No wonder Jason recanted his story.ไม่แปลกใจเลย ที่เจสันปฏิเสธเรื่องของเขา เขาต้องกลัวพ่อของเขามาก Hostile Takeover (2009)
So, they forced him to recant his second book.คาทอลิกผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ได้เน้นในจํานวนมากเพื่อโรม, ผวาโดยฉับพลันตาย Angels & Demons (2009)
Recant your statement.กลับคำให้การของเธอใหม่ Turning and Turning (2010)
I understand you want to recant your statement about Howard Wolowitz.ฉันเข้าใจว่าคุณอยากจะถอน คำให้การเกี่ยวกับคุณโลโววิทซ์ The Apology Insufficiency (2010)
Milner recanted his confession.ฉันปวดใจ ที่เธอคบกับจอช Bylaw (2011)
Recanted his testimony. D.A. Dropped the case.เขาเกิดกลัวขึ้นมา เลยกลับคำให้การ Get Carter (2011)
If she recants, your boyfriend walks.เธอให้เสียงที่คัดแย้งกับคุณบัทเลอร์ ถ้าเธอไม่ให้ความ แฟนของคุณก็ลอยนวล If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
Well, no wonder my previous offer didn't persuade you to recant.ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมข้อเสนอก่อนหน้าของฉัน ไม่ช่วยโน้มน้าวให้เธอกลับคำ It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Declan's recanted his statement about seeing the hooded man on the beach.แดคแลนถอนคำให้การของเขา เรื่องเห็นชายใส่ฮู้ด บนชายหาด Doubt (2012)
Declan's recanted his statement about seeing the hooded man on the beach.แดคแลนถอนคำให้การ ที่ว่าเห็นชายใส่ฮู้ดที่ชายหาด Justice (2012)
Lydia Davis has recanted her testimony and won't be joining us on our trip to Washington.ลิเดีย เดวิสถอนคำให้การของเธอ และจะไม่ไปวอชิงตันกับเรา Reckoning (2012)
She recanted and when pressed to testify, she ran.เธอหายตัวไปตอนที่เราพยายามจะกันเธอเป็นพยาน A Test of Time (2012)
I have to recant.ฉันต้องไปปฏิเสธคำยืนยันให้รักษา Tricks and Treats (2012)
I'm recanting tomorrow.จะไปปฏิเสธพรุ่งนี้เลย Tricks and Treats (2012)
Now whatever he's paying you for your lies, believe me, it won't offset the lawsuit I'll slap on you unless you get on the phone to Judge Morris and recant that evaluation immediately.เอาล่ะ ไม่ว่าพ่อผมตกลงจะจ่ายให้คุณเท่าไหร่ เชื่อได้เลยว่ามันไม่พอกับที่ผมจะฟ้องคุณให้ล่มจม จนกว่าคุณจะโทรไปหาผู้พิพากษามอร์ริส Resurrection (2012)
My chess partner in prison says Azarello had a change of heart and recanted.คู่ขาเล่นหมากรุกของผมที่เรือนจำบอกว่า อซาเรลโล่ เปลี่ยนใจ และกลับคำให้การแล้ว In Extremis (2013)
They recanted.พวกเขาถอนคำพูดแล้ว Blood Moon (2013)
What do you mean they recanted?ท่านหมายความว่ายังไงที่ว่าพวกเขาถอนคำพูด Blood Moon (2013)
He recanted last week when he said Maya called him from the East Coast where her family lives.เขาถอนแจ้งความสัปดาห์ที่แล้ว โดยบอกว่ามายาโทรหาเขา จากฝั่งตะวันออก ที่ๆครอบครัวเธออาศัยอยู่ Final Shot (2013)
So you will recant?คุณจะปฏิเสธ? Standing Up in the Milky Way (2014)
I will never recant my decision to be an American.ผมคงถอนการตัดสินใจ เป็นชาวอเมริกันไม่ได้ Whispers in the Dark (2015)
Galt's Aryan affiliates either got witnesses to recant or made them disappear.พรรคพวกอารยันของกอล์ท ถ้าไม่ทำให้พยานกลับคำให้การ ก็ทำให้พวกเขาหายไป Sí se puede (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนคำ[V] recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้
ยกเลิก[V] cancel, See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind, Syn. เลิก, เพิกถอน, Ant. ดำเนินต่อ, Example: นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
RECANT    R IY0 K AE1 N T
RECANTED    R IY0 K AE1 N T AH0 D
RECANTING    R AH0 K AE1 N T IH0 NG
RECANTATION    R EH2 K AH0 N T EY1 SH AH0 N
RECANTATION    R IY0 K AE0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recant    (v) (r i1 k a1 n t)
recants    (v) (r i1 k a1 n t s)
recanted    (v) (r i1 k a1 n t i d)
recanting    (v) (r i1 k a1 n t i ng)
recantation    (n) (r ii2 k a n t ei1 sh @ n)
recantations    (n) (r ii2 k a n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerrufung {f}recantation [Add to Longdo]
widerrufen; zurücknehmen; Abbitte leisten | widerrufend | widerruft | widerriefto recant | recanting | recants | recanted [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变节[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] make a political recantation; turn one's coat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top