Search result for

reader

(95 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reader-, *reader*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reader[N] ผู้อ่าน
reader[N] หนังสือฝึกการอ่าน, Syn. schoolbook, textbook
reader[N] ผู้ตรวจเรื่อง, See also: ผู้ตรวจปรู๊ฟ, Syn. proofreader
reader[N] ผู้บรรยายหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ, See also: มีตำแหน่งต่ำกว่า professor ปกติใช้ Reader), Syn. leturer, teacher
reader[N] ผู้อ่านพระคัมภีร์
readership[N] จำนวนผู้อ่าน, See also: การเป็นผู้อ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน,ผู้ตรวจเรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ทำนาย
readership(รีด'เดอะชิพ) n. จำนวนผู้อ่านทั้งหมด,หน้าที่ฐานะหรืออาชีพของผู้อ่าน, (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้บรรยาย
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
paper tape readerเครื่องอ่านแถบกระดาษเครื่องอ่านเทปกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการอ่านรูที่เจาะบนแถบกระดาษ แล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านี้ ทำได้โดยใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหารประมวลผลต่อไปดู paper tape ประกอบ
press readern. คนตรวจปรู๊ฟ หรือตรวจทานก่อนตีพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
reader(n) ผู้อ่าน,คนตรวจเรื่อง,คนตรวจปรู๊ฟ,คนทำนาย
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
readerเครื่องอ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader-response criticismทัศนคติของผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Readersแบบฝึกอ่าน [TU Subject Heading]
Readership surveysการสำรวจผู้อ่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look. Our readers want to see scary photos. And real ones are hard to find.คนอ่านอยากดู รูปก้อหายาก Shutter (2008)
You know my reader.นี่นักอ่านของฉัน Inkheart (2008)
Another reader. Someone who could send you back.คนที่จะอ่านได้ คนที่พาคุณกลับไปได้น่ะ Inkheart (2008)
Since I took over the column, the readership's doubled.ตั้งแต่ผมมาทำคอลัมน์\ จำนวนผู้อ่านก็เพิ่มเป็นสองเท่า Marley & Me (2008)
sadly, that would exclude about half the readership of the Times;น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ที่อ่านมันไม่ได้เป็นแบบนั้น Changeling (2008)
Time travelers, mind readers.ผู้เดินทางข้ามเวลา ผู้อ่านใจคน Chapter Three 'Building 26' (2009)
A power surge to the system, will override the reader, for just a few seconds.ระบบแรงดึงของสปริงนี้ จะปลดตัวถอดรหัสในไม่กี่นาที Prison Break: The Final Break (2009)
Hot sauce from a reader.ซอสส่งมาจากผู้อ่าน Julie & Julia (2009)
And today I had 1 2 comments from readers, and I didn't know any of them.แล้ววันนี้นะฉันก็ได้คอมเมนท์ 12 อันจากคนที่ฉันไม่รู้จักเลยสักคนด้วย Julie & Julia (2009)
Thanks to all my faithful readers for this loot.ต้องขอบคุณผู้อ่านที่ภักดีสำหรับของพวกนี้ Julie & Julia (2009)
One of my readers said that if you put lobsters in the freezer, it sort of numbs them.คุณผู้อ่านของฉันคนนึงบอกฉันว่า ถ้าฉันเอากุ้งมังกรใส่ช่องแช่แข็ง เท่ากับฉันทำให้มันแข็งตาย Julie & Julia (2009)
You have fans, your readers love you.คุณมีแฟนคลับนะ พวกคนอ่านรักคุณจะตาย Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readerA careful reader would have noticed the mistake.
readerBecause a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.
readerEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
readerHe is popular among general readers.
readerHey, it's about time you quit it with the panty jokes. You'll put off the readers, and how!
readerI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.
readerI'm a bit of a reader myself.
readerMany a reader skips the words that he doesn't know.
readerThe editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.
readerThe misery was too much for the readers to keep back their tears.
readerThe newspaper began to lose readers when it dispensed with one of its most popular writers.
readerThe readers cannot ascertain whether the news is true or not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนอ่าน[N] reader, Syn. ผู้อ่าน, Example: การเขียนประโยคกำกวมแบบนี้อาจทำให้คนอ่านตีความผิดไป, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นคนดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือของงานเขียนต่างๆ
ผู้อ่าน[N] reader, Ant. ผู้เขียน, Example: บรรณาธิการส่งจดหมายให้แก่ผู้อ่านที่ได้รับรางวัล, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: ผู้ติดตามอ่านผลงานด้านงานเขียนหรือหนังสือ
นักอ่าน[N] reader, Example: การทำหนังสือมีส่วนประกอบสำคัญคือมีนักเขียน นักทำ และนักอ่าน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รักและนิยมการอ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟนผู้อ่าน[n. exp.] (faēn phū-ān) EN: dear readers   FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
การ์ดรีดเดอร์[n. exp.] (kāt rītdoē) EN: card reader   FR: lecteur de carte [m]
เครื่องอ่านบัตร[n. exp.] (khreūang ān bat) EN: card reader   FR: lecteur de carte [m]
ผู้อ่าน[n.] (phū-ān) EN: reader   FR: lecteur [m] ; lectrice [f] ; liseur [m] (vx) ; liseuse [f] (vx)
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū-ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader   FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้อ่านหนังสือ[n. exp.] (phū-ān nangseū) EN: reader   FR: lecteur [m] ; lectrice [f]
ผู้ประกาศ[n.] (phūprakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker   FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้ประกาศข่าว[n. exp.] (phūprakāt khāo) EN: newsreader ; newscaster   

CMU English Pronouncing Dictionary
READER    R IY1 D ER0
READERS    R IY1 D ER0 Z
READER'S    R IY1 D ER0 Z
READERS'    R IY1 D ER0 Z
READERMAN    R IY1 D ER0 M AH0 N
READERSHIP    R IY1 D ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reader    (n) (r ii1 d @ r)
readers    (n) (r ii1 d @ z)
readership    (n) (r ii1 d @ sh i p)
readerships    (n) (r ii1 d @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benutzerverhalten {n}reader behavior [Add to Longdo]
Leser {m} | Leser {pl}reader | readers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
カードリーダー[, ka-dori-da-] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
サブリーダー[, saburi-da-] (n) subleader; sub reader [Add to Longdo]
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people) [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] (n) {comp} document reader [Add to Longdo]
ニュースリーダ[, nyu-suri-da] (n) {comp} newsreader [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读本[dú běn, ㄉㄨˊ ㄅㄣˇ, / ] reader; an instructional book [Add to Longdo]
读者[dú zhě, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ, / ] reader [Add to Longdo]
读者来信[dú zhě lái xìn, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] Reader's Letters [Add to Longdo]
读者文摘[dú zhě wén zhāi, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ ㄨㄣˊ ㄓㄞ, / ] Reader's Digest [Add to Longdo]
阅读器[yuè dú qì, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] reader (software) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]
バーコードリーダ[ばーこーどりーだ, ba-ko-dori-da] bar-code reader [Add to Longdo]
ページ読取り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] page reader [Add to Longdo]
マーク読取り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader [Add to Longdo]
リーダ[りーだ, ri-da] reader [Add to Longdo]
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR [Add to Longdo]
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reader \Read"er\ (r[=e]d"[~e]r), n. [AS. r[=ae]dere.]
   1. One who reads. Specifically:
    (a) One whose distinctive office is to read prayers in a
      church.
    (b) (University of Oxford, Eng.) One who reads lectures on
      scientific subjects. --Lyell.
    (c) A proof reader.
    (d) One who reads manuscripts offered for publication and
      advises regarding their merit.
      [1913 Webster]
 
   2. One who reads much; one who is studious.
    [1913 Webster]
 
   3. A book containing a selection of extracts for exercises in
    reading; an elementary book for practice in a language; a
    reading book.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reader
   n 1: a person who enjoys reading
   2: someone who contracts to receive and pay for a service or a
     certain number of issues of a publication [syn: {subscriber},
     {reader}]
   3: a person who can read; a literate person
   4: someone who reads manuscripts and judges their suitability
     for publication [syn: {reviewer}, {referee}, {reader}]
   5: someone who reads proof in order to find errors and mark
     corrections [syn: {proofreader}, {reader}]
   6: someone who reads the lessons in a church service; someone
     ordained in a minor order of the Roman Catholic Church [syn:
     {lector}, {reader}]
   7: a public lecturer at certain universities [syn: {lector},
     {lecturer}, {reader}]
   8: one of a series of texts for students learning to read

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top