Search result for

rave

(103 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rave-, *rave*
Possible hiragana form: らう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rave[VI] พูดเพ้อเจ้อ, See also: พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. rant, jabber
rave[VT] พูดเพ้อเจ้อ, See also: พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. rant, jabber
ravel[VI] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, Syn. untwist, untangle
ravel[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้พัวพัน, Syn. untwist, untangle
raven[N] นกขนาดใหญ่จำพวกกา, See also: นกสีดำและขนเป็นมัน, Syn. crow
raven[VI] กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม, Syn. be hungry, eat greedily
raven[VT] กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม
raven[N] ปล้น, See also: แย่งชิง, ช่วงชิง, Syn. plunder
raver[N] คนพูดเพ้อเจ้อ, Syn. madman
raveling[N] การพันกันยุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rave(เรฟว) vi.,vt.,n. (การ) พูดเพ้อเจ้อ,พูดคลั่ง,ชมเชยอย่างมาก,ทำให้เกิดเสียงรุนแรง, See also: raver n., Syn. tribute
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict ###A. uphold
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire

English-Thai: Nontri Dictionary
rave(vi) คลั่ง,พูดเพ้อเจ้อ,อาละวาด
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
ravel(vt) แก้,ฉีก,คลี่คลาย
raven(n) นกกาเหว่า
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Raven[เรเว่น] (n name) นกขนาดใหญ่ขนสีดำนิสัยดุร้าย ไม่ชอบรวมเป็นฝูง ลักษณะคล้ายอีกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
You studied under Professor Ravenwood in Chicago?คุณศึกษาภายใต้ศาสตราจารย์ราเวนวู้ด มหาวิทยาลัยชิคาโก. ? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Abner Ravenwood, US."เอ็ปเนอร์ ราเวนวู้ด, U.S." Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Ravenwood is the real expert.ราเวนวู้ดถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Ravenwood's no Nazi.ราเวนวู้ดไม่ใช่นาซี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Company leader calling Raven. Come on Raven.ผู้นำกองร้อยเรียก เรเวน มาสิ เรเวน First Blood (1982)
Company leader calling Raven.ผู้นำกองร้อยเรียก เรเวน First Blood (1982)
Company leader to Raven. Talk to me, Johnny.ผู้นำกองร้อยต่อ เรเวน พูดคุยกับผม จอห์นนี่ First Blood (1982)
Company leader to Raven!ผู้นำกองร้อยต่อ เรเวน First Blood (1982)
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์ Pulp Fiction (1994)
Common raven. Smartest of all birds.คอวัส คอแร็ก สายพันธุ์กา ฉลาดที่สุดในบรรดานก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raveThe sleeves of the sweater began to rave.
raveThis restaurant lives up to all the rave reviews it got.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อ[V] rave, See also: be delirious, Example: สารกระตุ้นประสาททำให้ผู้ป่วยเพ้อ กระวนกระวาย หายใจลำบาก และชีพจรเต้นเร็ว, Thai definition: พูดโดยไม่มีสติ
ดำขลับ[ADJ] raven, See also: shining black, glossy black, Syn. ดำขำ, ดำสนิท, Example: สาวน้อยวัย 15 ปีผิวเข้มตาคมผมดำขลับพิชิตตำแหน่งนางงามสงกรานต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāhat) EN: seriously injured   FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVE    R EY1 V
RAVED    R EY1 V D
RAVEL    R AE1 V AH0 L
RAVER    R EY1 V ER0
RAVEL    R AH0 V EH1 L
RAVEN    R EY1 V AH0 N
RAVES    R EY1 V Z
RAVELO    R AA0 V EH1 L OW0
RAVENS    R EY1 V AH0 N Z
RAVEL'S    R AH0 V EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rave    (v) (r ei1 v)
raved    (v) (r ei1 v d)
ravel    (v) (r a1 v @ l)
raven    (n) (r ei1 v n)
raver    (n) (r ei1 v @ r)
raves    (v) (r ei1 v z)
ravels    (v) (r a1 v @ l z)
ravens    (n) (r ei1 v n z)
ravers    (n) (r ei1 v @ z)
Ravenna    (n) (r @1 v e1 n @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アーキトレーブ[, a-kitore-bu] (n) architrave [Add to Longdo]
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉文纳[Lā wén nà, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄋㄚˋ, / ] Ravenna on the Adriatic coast of Italy [Add to Longdo]
[chái, ㄔㄞˊ, ] ravenous beast; wolves (collect.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list [Add to Longdo]
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rave \Rave\ (r[=a]v), obs.
   imp. of {Rive}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rave \Rave\, n. [Prov. E. raves, or rathes, a frame laid on a
   wagon, for carrying hay, etc.]
   One of the upper side pieces of the frame of a wagon body or
   a sleigh.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rave \Rave\ (r[=a]v), v. i. [imp. & p. p. {Raved} (r[=a]vd); p.
   pr. & vb. n. {Raving}.] [F. r[^e]ver to rave, to be
   delirious, to dream; perhaps fr. L. rabere to rave, rage, be
   mad or furious. Cf. {Rage}, {Reverie}.]
   1. To wander in mind or intellect; to be delirious; to talk
    or act irrationally; to be wild, furious, or raging, as a
    madman.
    [1913 Webster]
 
       In our madness evermore we rave.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Have I not cause to rave and beat my breast?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The mingled torrent of redcoats and tartans went
       raving down the valley to the gorge of
       Killiecrankie.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To rush wildly or furiously. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To talk with unreasonable enthusiasm or excessive passion
    or excitement; -- followed by about, of, or on; as, he
    raved about her beauty.
    [1913 Webster]
 
       The hallowed scene
       Which others rave of, though they know it not.
                          --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rave \Rave\, v. t.
   To utter in madness or frenzy; to say wildly; as, to rave
   nonsense. --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rave \Rave\, n.
   1. An instance of raving.
    [PJC]
 
   2. A highly flattering or enthusiastic review of a play,
    book, etc.
    [PJC]
 
   3. A clamorous dance party, especially one featuring a band
    or disc jockey playing loud modern rock music oriented
    toward young people, held in a large room such as a
    warehouse, often organized by an informal or ad hoc
    sponsor. [originally British slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rave
   n 1: a dance party that lasts all night and electronically
      synthesized music is played; "raves are very popular in
      Berlin"
   2: an extravagantly enthusiastic review; "he gave it a rave"
   v 1: participate in an all-night techno dance party
   2: talk in a noisy, excited, or declamatory manner [syn: {rant},
     {mouth off}, {jabber}, {spout}, {rabbit on}, {rave}]
   3: praise enthusiastically; "She raved about that new
     restaurant" [syn: {rave}, {gush}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 rave
  vi.
 
   [WPI]
 
   1. To persist in discussing a specific subject.
 
   2. To speak authoritatively on a subject about which one knows very little.
 
   3. To complain to a person who is not in a position to correct the
   difficulty.
 
   4. To purposely annoy another person verbally.
 
   5. To evangelize. See {flame}.
 
   6. Also used to describe a less negative form of blather, such as friendly
   bullshitting. ?Rave? differs slightly from {flame} in that rave implies
   that it is the persistence or obliviousness of the person speaking that is
   annoying, while {flame} implies somewhat more strongly that the tone or
   content is offensive as well.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAVE
     Relational Advanced Visual Environment
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top