หรือคุณหมายถึง qüer?
Search result for

queer

(75 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queer-, *queer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queer[ADJ] แปลกประหลาด, See also: พิลึก, ผิดธรรมดา, Syn. peculiar, strange
queer[ADJ] น่าสงสัย, Syn. strange, doubtful
queer[ADJ] ที่ชอบเพศเดียวกัน
queer[N] กะเทย, See also: ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
queer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
queerly[ADV] อย่างประหลาด, Syn. strangely, peculiarly
queerish[ADJ] ประหลาด, See also: แปลก, ผิดปกติ
queerness[N] ความประหลาด, See also: ความแปลก, ความไม่ธรรมดา
queer-beer[SL] เบียร์ที่มีอัลกอฮอล์ต่ำ, See also: เหล้าไม่แรง
queer street[SL] อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: เผชิญกับปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane

English-Thai: Nontri Dictionary
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Queers.ตุ๊ด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hippie queer!ไอ้ฮิปปี้ลักเพศ! The Love Guru (2008)
Are you a fucking scrawny little mousy queer boy, or are you a man with a functioning set of cock and balls?หรือ พวกบูชานกเขาผงาด ล่ะ? Cook (2009)
Or the fact that he's queer as a three dollar bill.หรือเพราะเค้าเป็นเกย์... Wheels (2009)
Enough of this queer shit.Enough of this queer shit. Hot Tub Time Machine (2010)
Those kids get labeled the second they walk through the door freshman year... geek, punk, jock, queer.ทุกคนถูกตราหน้า ตั้งแต่วันแรก กี๊ก, พั้งค์, บ้านนอก, เกย์ Dream On (2010)
People say such queer things about it.คนอื่นเค้าเรียกกันว่าเกย์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You know... queer.- หมายความว่าไง เหมือนผม? - คุณก็รู้... Signals Crossed (2010)
I became queer, too.ฉันเลยกลายเป็นคนไม่ปกติไปด้วย Episode #1.8 (2010)
♪ Johnny, are you queer, boy?# จอห์นนี่ เธอเป็นเกย์ใช่ไหม? # Blame It on the Alcohol (2011)
♪ ♪ Johnny, are you queer... ♪# จอห์นนี่ เธอเป็นเกย์... Blame It on the Alcohol (2011)
I think I can take a couple of queers and a girl.ฉันว่าฉันรับมือคู่เกย์ กับผู้หญิงได้สบาย A Night of Neglect (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queerHe had a queer expression on his face.
queerHe is really a queer fellow!
queerQueer rumors about them were in the air.
queerQueer rumors are in the air.
queerShe was getting used to queer things happening.
queerWhat a queer story!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสดาร[ADJ] strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา
พันลึก[ADJ] strange, See also: queer, odd, Syn. พิลึก, แปลก, พันลึกพันลือ, Example: ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวมหัศจรรย์พันลึก ประเภทนิยมความรุนแรงกันทั้งครอบครัว, Thai definition: แปลกไปจากธรรมดา
พิกล[ADV] strange, See also: queerly, bizarrely, weirdly, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่, Thai definition: ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
พิกล[ADJ] queer, See also: strange, odd, bizarre, weird, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง, Thai definition: ที่ผิดปกติ,ที่แปลกไปจากเดิม
พิลึก[ADJ] queer, See also: odd, strange, bizarre, peculiar, Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล, Example: ฉันไม่เชื่อเรื่องพิลึกที่เขาเล่าให้ฟังแน่นอน, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา
พิลึกกึกกือ[ADJ] queer, See also: fantastic, odd, Syn. พิลึกพิลั่น, พิสดาร, ประหลาด, แปลก, แปลกประหลาด, Example: เธอได้ไปประสบเหตุการณ์พิลึกกึกกือกับพรรคพวกด้วยหรือเปล่า, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก, Notes: (ปาก)
พิสดาร[ADJ] queer, See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Example: เขาเสริมความแกร่งให้กับนกด้วยอาหารสูตรพิสดารกว่าคนเลี้ยงนกอื่นๆ, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา, Notes: (ปาก)
วิปลาส[ADJ] queer, See also: strange, abnormal, unusual, eccentric, mad, insane, Syn. วิปริต, พิลึก, ประหลาด, แปลก, Example: เอลนิโนเป็นปรากฏการณ์วิปลาสและประหลาดทางธรรมชาติ, Thai definition: ที่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ, ผิดธรรมดา
อุตริ[ADJ] queer, See also: odd, weird, strange, bizarre, unusual, Syn. นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต
ตระการ[ADV] strangely, See also: queerly, Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างตระการพิสดารเหลือเชื่อ, Thai definition: อย่างที่มีความแตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaēo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable   
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric   
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary   
แปลก[X] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible   FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEER    K W IH1 R
QUEERS    K W IH1 R Z
QUEERER    K W IH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queer    (v) (k w i@1 r)
queers    (v) (k w i@1 z)
queered    (v) (k w i@1 d)
queerer    (j) (k w i@1 r @ r)
queerly    (a) (k w i@1 l ii)
queerest    (j) (k w i@1 r i s t)
queering    (v) (k w i@1 r i ng)
queerness    (n) (k w i@1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異な気分[いなきぶん, inakibun] (n) queer feeling [Add to Longdo]
異様[いよう, iyou] (adj-na,n) bizarre; strange; eccentric; odd; queer; (P) [Add to Longdo]
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
奇しき[くしき, kushiki] (adj-pn) strange; mysterious; queer [Add to Longdo]
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball [Add to Longdo]
奇体[きたい, kitai] (adj-na,n) strange; queer; curious [Add to Longdo]
奇天烈(ateji)[きてれつ;キテレツ, kiteretsu ; kiteretsu] (adj-na,n) very strange; odd; queer [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na,n) strange; queer; curious; (P) [Add to Longdo]
珍妙[ちんみょう, chinmyou] (adj-na,n) queer; odd; fantastic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queer \Queer\ (kw[=e]r), a. [Compar. {Queerer} (kw[=e]r"[~e]r);
   superl. {Queerest}.] [G. quer cross, oblique, athwart (cf.
   querkopf a queer fellow), {OHG}. twer, twerh, dwerah; akin to
   D. dvars, AS, [thorn]weorh thwart, bent, twisted, Icel.
   [thorn]verr thwart, transverse, Goth. [thorn]wa[`i]rhs angry,
   and perh. to L. torqyere to twist, and E. through. Cf.
   {Torture}, {Through}, {Thwart}, a.]
   1. At variance with what is usual or normal; differing in
    some odd way from what is ordinary; odd; singular;
    strange; whimsical; as, a queer story or act. " A queer
    look." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Mysterious; suspicious; questionable; as, a queer
    transaction. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. homosexual. [disparaging and offensive]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queer \Queer\, n.
   1. Counterfeit money. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   2. a homosexual. [disparaging and offensive]
    [PJC]
 
   {To shove the queer}, to put counterfeit money in
    circulation. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queer \Queer\ (kw[=e]r), v. t. [From {Queer}, a.]
   1. To puzzle. [Prov. Eng. or Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To ridicule; to banter; to rally. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To spoil the effect or success of, as by ridicule; to
    throw a wet blanket on; to spoil. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queer
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   2: homosexual or arousing homosexual desires [syn: {gay},
     {queer}, {homophile(a)}]
   n 1: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
      {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen},
      {queer}, {poof}, {poove}, {pouf}]
   v 1: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of;
      "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's
      amazing September surge"; "foil your opponent" [syn:
      {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross},
      {frustrate}, {baffle}, {bilk}]
   2: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top